DANIEL 5

1Re' i reey Belsasar xub'an jinaj runimaal ninq'iij, kuuk' i jinaj miil chi raj kamanoom. Eh chikiwach taqe re' xutoq'aa' uk'inik k'ahlaj ha'. 2Eh ruum ruxohk'riik i Belsasar xuq'or chi naa rehtesjiik chaloq i kok' kulk, i nimaq kulk re' ruuk' i oro i plata ruk'amam cho parupaat i QaJaaw Dios Jerusaleem i Nabucodonosor i rajaaw, reh chi naa ruk'em i k'ahlaj ha' chupaam i reey, taqe i raj kamanoom, taqe i rixoqil parupaat, taqe i rixooq pam b'eeh. 3Eh xi ehteesjik wo' chaloq taqe kulk i ruk'amam cho parupaat i Dios Jerusaleem i Nabucodonosor, xuk'ej wo' i k'ahlaj ha' chupaam i reey, je' wo' taqe i raj kamanoom, taqe i rixoqil parupaat, taqe i rixooq pam b'eeh. 4Xuk'ej i k'ah laj ha', eh xkiloq'ej i tiyoox oro plata q'an ch'ihch', rax ch'ihch' chee' ab'aj korjinaq wii'. 5Eh xa chupaam i junk'aam re' re' xuk'uhtaaj riib' i jinaj q'ab' winaq xutoq'aa' tz'ihb' ruuk' i ju' q'ab' wach tz'aq johtoq ma' najta ruuk' i ye'aab' saqumb'al wilik pampaat. Eh re' reey xrilow noq k'achi' chi tz'ihb' i ju' q'ab'iis wach tz'aq. 6Eh ruum i re' xa saqmoq'ik chik xkahnik i reey xankirkotik chik i rooq i q'ab' ruum i ruyo'jiik. 7Eh xuk'er chii', xutaq'aaj kik'amariik i aj q'iij, i wilik kina'ojb'al wilkeeb' Babilonia, i kisik'wik chi riij i ch'umiil, je' wili i xuq'or keh: Awach i neenreqwik chi riij chib'ih i ruq'or i tz'ihb'amaj wach tz'aq, nee ruq'or weh chib'ih i ruq'or, neenkojarik chi riij i kaqmuq'ik laj itz'ihy, neenkojarik karena chi ralaq, re' ruuk' i oro, neenukoj chi roox k'amal b'eeh chi wiij, inki. 8Eh chu'nchel i aj na'ojb'al kikamanik ruuk' i reey xi okik i koq pampaat eh ma' xkireq ta chi riij chib'ih i ruq'or i tz'ihb'amaj wach tz'aq, ni xata xkiq'or reh i reey chib'ih i ruq'or. 9Ruum i re' ma' k'isiin ta chalik ruyo'jiik i reey Belsasar xa saqmoq'ik chik xponik. Chu'nchel i kikamanik ruuk' xama' inkireq ta chik chi riij chib'ih naa kianam. 10Eh re' rehk'een i reey Belsasar xrib'iraj chi k'erik chii' i rub'ahiil ruum ruyo'jiik xokik koq chupaam i paat k'achi' wii' iniinq'iij, je' wili i xuq'or reh: Hat reey wilik aak'achariik chi juneliik mat yo'jik mansaqb'ik akik'eel ruum ayo'jiik. 11Re' hat jinaj i waj kamanoom wilik awuuk' ye'ooj runa'ojb'al ruum i Dios wilik rusantohiil. Noq re' awajaaw Nabucodonosor wilik cho chi reyil re' winaq i nuq'or aweh xti xuk'uhtaaj chi wilik runa'ojb'al, re' Nabucodonosor awajaaw i hat reey xukoj chi k'amal kib'eeh i nimaq wach kina'ojb'al taqe i aj q'iij, taqe i kisik'wik chi riij i ch'umiil. Re' taqe i aj na'ojb'al wilkeeb' Babilonia. 12Re' winaq re' re' wilik runa'ojb'al i rureq chi riij chib'ih i ruq'or inilarik pan wirik, je' rukab' noq xuq'or reh i awajaaw i ma' inkan ta naq chi riij, eh i rureq chi riij i k'axik wach na'ojb'al. Re' nuq'or aweh wili re' i Daniel i xkojarik rukab' b'ih chi Beltsasar ruum i awajaaw Nabucodonosor, cha taq'aaj ruk'amariik, re' reh nee ruq'or aweh chib'ih i ruq'or i tz'ihb'amaj wach tz'aq, inki. 13Eh re' Daniel xk'amarik reje ruuk' i reey Belsasar, xpahqaljik reh chi je' wili: ¿Re' naak i hat i Daniel jinaj keh i riih rumaam i Judá xi k'amarik cha yu' ruum i wajaaw xwihik cho chi reyil Nabucodonosor rub'ihnaal? 14Re' hin xb'iraj rib'iral chi re' hat ye'ooj ana'ojb'al kuum i Dios wilik rusantohiil chi saqum chawach i ma' nreqarik ta chi riij eh chi wilik ana'ojb'al chi manlik. 15Re' taqe i aj na'ojb'al, taqe i kisik'wik chi riij i ch'umiil, xi k'amarik cho wuuk', reh naq chi naakilom wach, i tz'ihb'amaj wach tz'aq, eh chi naa kiq'orom weh chib'ih i ruq'or. Xa re' la' xama' xkireq ta wo' chi riij chib'ih i ruq'or. 16Eh re' hin i xb'iraj chi re' hat inach'ob' rub'ehel i k'ayeew wach chi reqarik chi riij, eh yu'naak wila' re' hat nee nawil wach wixareq chi riij chib'ih i ruq'or tz'ihb'amaj wach tz'aq, wixaq'or weh chib'ih i ruq'or neenkojarik chawiij i kaqjutik laj itz'ihy, eh nee wo' inkojarik aakarena re' ruuk' i oro. Eh nee tinukoj chi roox k'amal b'eeh chi wiij, inki. 17Re' i Daniel je' wili xuq'or reh i reey: Re' hat neerub'an chi neenkahnik aweh inanaq asihim weh, eh re' i runimaal nuwach naq naa aye'em, chayeew reh i tokoom. Re' hin xanaa wo' nuq'orom aweh chib'ih i ruq'or i tz'ihb'amaj wach tz'aq, eh chib'ih iraaj ruq'orom. 18Re' i hin weht'al chi re' wo' i Dios pan taxaaj xkojwik reh chi reyil xye'wik runimaal wach ruloq'il i Nabucodonosor re' awajaaw i hat qajaaw reey. 19Eh xye'arik runimaal wach kuum wilkeeb' panimaq tinamit, pankok' tinamit, xa reh reh wach kiq'orik wii', xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik chuwach. Eh awach i xraaj rukansam i reh xukansaj wo' hoq, awach i ma' xraaj ta rukasam ma' xukansaj ta wo' hoq, awach i xraaj ruye'em runimaal wach xuyeew wo' runimaal wach, awach i xraaj resam i runimaal wach xresaj wo' hoq i runimaal wach. 20Eh noq xa nim chik wach xub'an riib', eh noq xama' awach ta chik imponik chuwach, xehteesjik iloq chi reyil, xehteesjik i runimaal wach, je' wo' hoq i ruloq'il. 21Eh ehteesjik cho chi kixilak i tinamit xsutinik chi je' chik runa'ojb'al chikop i runa'ojb'al, eh xk'acharik chi kixilak taqe i chikop pantaq ch'ahn, eh xuk'ux reh i k'im inkik'ux i b'ooyax, eh tz'aqik i ruti'jolal ruum i mus jab'. Korehtaal xukoj rehtaal chi xa re' wo' Dios wilik cho pan taxaaj wilik rajaawriik ink'amwik kib'eeh i kiokik chi reyil chinaah i wach ak'al, eh rukoj wo' chi reyil awach iraaj rukojom i reh paruk'ux. 22Re' hat Belsasar rak'uun i Nabucodonosor aweht'al wo' naq chi je' re' i xuk'ul awajaaw, eh re' hat xama' naaqasaj ta wo' i runimaal awach. 23Re' hat ma' imponik ta panaq'awach i Dios wilik cho pan taxaaj, ruum xataq'aaj ruk'amariik taqe i kulk inkamanik parupaat i Dios ar Jerusaleem, xawuk'ej i k'ahlaj ha' chupaam, je' wo' taqe i awaj kamanoom, taqe awixoqil panapaat, taqe awixoqil pam b'eeh. Eh xaloq'ej taqe i tiyoox, oro, plata, q'an ch'ihch', rax ch'ihch', chee' ab'aj korjinaq wii', re' i ma' ki-ib'irinik taj, ma' ki ilwik taj, eh ma' xta i kichol rub'aan. Re' hat reey ma' nayeew ta ruloq'il i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj, re' inye'wik ak'achariik. 24Ruum aj re', re' Dios xtaaq'anik cho reh i q'ab'iis xtz'ihb'anik reh wach tz'aq taqe q'orik wili: 25MENE, MENE, TEKEL, PARSIN. 26Re' taqe i q'orik re' re' je' wili i ruq'or: Re' MENE iraaj ruq'orom chi re' Dios rajlaam chik riij ach jarub' q'iij naa awihiik chi reyil reht'al chik jaruuj inakanaa' i taaq'anik. 27Eh re' q'orik TEKEL iraaj ruq'orom chi xatrupaj chik, ar xureq chi riij chi ma' hat ta manlik. 28Eh re' q'orik PARSIN iraaj ruq'orom chi re' i tinamit achopom naah naruch'aqam riib', wilik i naa kichopom naah i aj Media, eh wilik i naa kichopom naah i aj Persia, inki Daniel. 29Eh chi riij i re', re' i reey Belsasar xuq'or chi kojaroq i kaq muqik itz'ihy chi riij i Daniel, eh chi naa rukojariik rukarena re' ruuk' i oro chi ralaq. Xutaq'aaj wo' ruq'orariik chi re' Daniel naa rukahniik chi roox k'amal b'eeh chi riij. 30Eh chupaam aq'ab' re' re' xkanteesjik i Belsasar wilik naq chi reyil chinaah i tinamit Babilonia. 31Re' chik i Dario aj Media xokik chi reyil chi jilow oxk'ahl ruuk' kiib' haab' i wilik reh noq xokik chi reyil.


Copyright
Learn More

will be added

X\