DANIEL 4

1Re' reey Nabucodonosor je' wili i xuq'or reje keh i wilkeeb' pan nimaq tinamit, pankok' tinamit, xa reh reh wach kiq'orik wii' wilkeeb' sut i wach ak'al: Re' ta naq i suq kiil k'uxliis neen wihik taq awuuk', inki. 2Re' hin i ruk'ul chi naa nuq'orom taq aweh taqe i sachb'al k'uxliis, taqe ma' ilooj taj, i rub'an wuuk' i Dios wilik cho pan taxaaj. 3Re' QaJaaw Dios xiik' naah nimaal wach taqe i sachb'al k'uxliis, taqe i ma' ilooj taj rub'an, re' reh naa ruwihiik chi reyil chi juneliik, eh naa ruwihiik rajaawriik chikinaah xajarch'iht pa' chi k'achareel i neenik'ik. 4Re' hin i Nabucodonosor wilkiin naq panupaat i nub'an wii' i taaq'anik chi suq suq nuk'ux, chu'nchel i nub'an i nelik korik chi nuwach. 5Eh pan jinaj chaq'ab' noq wirik i nub'an wach nuyokaab' wilik i xuk'uhtaaj riib' weh panuwiriik. Eh noq xwik'raaj wiib' ma' k'isiin ta xinyo'jik ruum i xwilow wach sahchik nuk'ux ruum. 6Eh ruum i re' xnutaq'aaj kik'amariik chu'nchel i aj na'ojb'al wilkeeb' ayu' Babilonia. Reh naq chi naa kich'ob'om rub'ehel chib'ih iraaj ruq'orom i xk'uhtjik weh panuwiriik. 7Eh xi chalik wo' wuuk' i nimaq wach kina'ojb'al, i kisik'wik chi riij i ch'umiil, i aj q'iij, i kojol na'ojb'al. Xnuq'or keh i xk'uhtjik weh panuwiriik, xa re' la' xama' xkiq'or ta wo' weh chib'ih i ruq'or. 8Eh kopan tz'apaab' wach xk'uloq wuuk' i Daniel, Beltsasar i xkojarik chi rukab' b'ih, re' i b'ih i nudios. Re' hin weht'al chi ye'ooj runa'ojb'al ruum i Dios wilik rusantohiil, eh xnuq'or reh i xk'uhtjik weh panuwiriik, je' wili i xnuq'or reh: 9Re' hat Beltsasar k'amal kib'eeh i kisik'wik chi riij i ch'umiil, ruum chi re' hin weht'al chi ruyeew ana'ojb'al i Dios wilik rusantohiil, eh weht'al chi re' i ma' awach ta inreqwik chi riij, re' i hat inaq'or chib'ih i ruq'or. Eh re' hin inwaaj chi neenaq'or weh chib'ih iraaj ruq'orom i xk'uhtjik weh panuwiriik, chab'iraj re'. 10Re' taqe wili i xk'uhtjik weh panuwiriik noq yokolkiin wach nuch'aht: Re' hin xwilow chik chi panyejaal i wach ak'al wilik jinaj i chee' xiik' naah najtiil naah. 11Re' chee' re' re' xnimb'ik paam, re' i runajtiil naah imponik b'ila' chik rureq wach i taxaaj. Eh ink'utinik chaloq chi junsuut i wach ak'al. 12Eh q'e' chik holohik i xaq, ma' k'isiin i wach manlik k'uxumb'al keh chu'nchel i wilkeeb' wach ak'al. Eh chi ri'sil i rumuuj kihi'lik chikop wilkeeb' pantaq ch'ahn, eh chinaah taqe i q'ab' inkiyejaa' kisuuq' i tz'ikin kirupinik pan taxaaj. Re' b'ila' chik i chee' re' re' inye'wik kik'achariik i k'achareel i wach ak'al. 13Eh xwilow wo' panuwiriik chi xqajik choo pan taxaaj jinaj i ánjel aj cha'joom. 14K'ahchi' cho ruk'erem chii' chuq'orariik chi je' wili: Chaq'eb' taq wach ak'al i chee' re' re' kuxoq taq ayok'om i q'ab', kuxoq taq apuhum i xaq chatilej taq reje wulu' i wach. Eh neenkimol chi elik taqe chikop wilkeeb' chi ri'sil i rumuuj, je' wo' taqe i tz'ikin wilkeeb' nah taq q'ab'. 15Xa re' la' najt nah ak'al taq neenayok' nee taq inakanaa' i raa' je' wo' hoq i raa' wilik panak'al. Eh nee taq inab'ak' chi karena i rutohnaal raa' pantaq ch'ahn, reh chi neenq'ehb'ik chee musjab' chinaah. Eh nee ruk'ux reh i k'im chi kixilak taqe chikop. 16Eh neenchalik ruyojiik paam i naah neenkahnik chi je' rukab' i naah i chikop, je' re' i naa ruk'ulum chuwach i wuquub' haab'. 17Re' i wili i ti' k'axik ye'arik chinaah re' xkiq'or taqe i ánjel aj cha'joom. Reh chi re' taqe i tinamit neenkikoj rehtaal chi re' QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj wilik rajaawriik chikinaah taqe i reey wach ak'al. Eh rukoj chi reyil awach iraaj i reh paruk'ux, eh i rukoj chi k'amaj b'eeh i xama' nim ta wach, inki. 18Re' taqe i re' xwilow wach panuwiriik i hin, hin reey Nabucodonosor. Eh re' hat Beltsasar i rukab' aab'ih inwaaj chi neenaq'or weh chib'ih i ruq'or, ruum ma' jino'q i aj na'ojb'al nuchopom kinaah xch'ob'wik rub'ehel weh chib'ih iraaj ruq'orom. Re' hat weht'al chi neenach'ob' rub'ehel weh ruum ruye'em ana'ojb'al i Dios wilik ruSantohiil. 19Eh re' i Daniel Beltsasar i rukab' b'ih junk'aam xkahnik meem chukapeb'jiik chib'ih i naa ruq'orom re' hin i reey je' wili xnuq'or reh: Re' hat mat qaaj kapeew chib'ih i xk'uhtjik weh panuwiriik, eh chib'ih i ruq'or, kinki reh. Re' i Beltsasar i rukab' b'ih je' wili i xuq'or: Qajaaw reey q'e' wo' chik ti' i ruq'or i xk'uhtjik aweh panawiriik, ma' xta naq reet chi re' taqe i ki-ixowinik awach neekik'ulwik reh. 20Re' chee' xk'uhtjik aweh ixk'ihik paam i komponik pan taxaaj i ju' eh ink'utinik chaloq chi junsuut i wach ak'al. 21Re' i xaholohik chik i xaq, eh ma' k'isiin i wach, neemanlojik chi k'uxumb'al keh i k'achareel wach ak'al. Eh chi ri'sil i rumuuj i kik'ulik hi'loq taqe chikop wilkeeb' pantaq ch'ahn, eh nah taq q'ab' inkiyejaa' kisuuq' i tz'ikin. 22Qajaaw reey re' nimlaj chee' re' re' xik' naah nimaal q'e' holohik i xponik kopan taxaaj i ju' ajalwaach i hat xiik' naah nimaal awach, xiik' naah awajaawriik chinaah chu'nchel i tinamit. 23Re' hat qajaaw reey xawilow panawiriik chi qajik i rub'an cho pan taxaaj jinaj i santo laj ánjel raj kamanoom i QaJaaw Dios, je' wili i ruq'or: Chaq'eb' taq wach ak'al i nimlaj chee' chasach taq wach. Xa re' la' cha kanaa' taq i rutohnaal raa' je' wo' i raa' panak'al, nee taq inab'ak' i rutohnaal raa' ruuk' karena re' ruuk' i q'an ch'ihch' panch'ahn. Eh neenq'ehb'ik chee mus jab' chinaah, neeruk'ux reh i k'im chi kixilak i chikop, eh wuquub' haab' naa ruk'ulum, i re' inki. 24Qajaaw reey re' wili i ruq'or i xk'uhtjik aweh panawiriik re' wili i ti' k'axik naa ruye'em cho cha naah i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj i hat reey. 25Re' chi naa kaat kesam reje chi kixilak i tinamit, chi kixilak chik taqe i chikop naa awihiik pantaq ch'ahn naa akahniik chi je' akab' i b'ooyax, eh naa kaat ritineem i mus jab', eh wuquub' haab' naa ak'ulum i re', korehtaal inakoj rehtaal chi re' i Dios wilik cho pan taxaaj wilik rajaawriik chinaah taqe reey wilkeeb' chinaah chu'nchel i tinamit. Eh i rukoj wo' chi reyil awach iraaj rukojom i reh paruk'ux. 26Eh re' xuq'or i ánjel chi naa rukahniik i rutohnaal raa' i chee', eh chi naa rukahniik i raa' panak'al, re' i ruq'or i re' chi naa wo' chik awokiik chi reyil noq akojom chik rehtaal chi xa re' wo' reh Dios wilik cho pan taxaaj, wilik rajaawriik chinaah chu'nchel i chib'ih jariik i wilik. 27Re' hat qajaaw reey cha nimaj aq'ilariik i nub'an maa tiq chik naah amahk, cha kanaa' chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al, cha chop ak'ux chi kitoob'jiik taqe i neb'aa'. Wila' xa a'n taqe re' ru q'iij konee wo' chik ti kahnik chi reyil, eh nee ti k'acharik pansuqkiil k'uxliis, eh nee ti elik korik, inki Daniel. 28Eh chu'nchel i ti' k'axik re' re' xchalik wo' chinaah i reey Nabucodonosor. 29Jinaj-oq chik haab' ruq'orariik rib'iral noq b'ehik i rub'an i reey chupaam i rupaat i rub'an wii' taaq'anik ar Babilonia. 30Je' wili i xuq'or: Re' wili i nimlaj tinamit Babilonia xiik' naah nimaal wach, eh re' hin ruuk' i runimaal i wajaawriik xnuyejaa' chi nimlaj tinamit. Re' taqe wili ink'uhtanik reh i wajaawriik ruch'ihil inuloq'il, inki. 31Eh noq k'ahchi' ruq'orom i reey taqe i q'orik re' re', jinaj i q'orik xb'aan cho pan taxaaj je' wili i xuq'or: Chab'iraj i hat reey Nabucodonosor, re' hat ehtesjik chik awajaawriik chi reyil. 32Re' hat naa awehteesjiik chi kixilak i tinamit, chi kixilak chik i chikop naa awihiik, k'im chik i naa ak'uxum je' rukab' inkik'ux i b'ooyax. Je' re' i naa ak'ulum chuwach i wuquub' haab' korehtaal inakoj rehtaal chi re' Dios wilik cho pan taxaaj wilik rajaawriik chinaah chu'nchel i tinamit wilkeeb' wach ak'al. Re' wo' reh inkojwik reh chi reyil awach iraaj rukojom i reh paruk'ux, inki. 33Eh xa chupaam i jumehq' re' re' xooj eloq wach q'orooj rib'iral chi naa ruk'ulum i Nabucodonosor. Eh ehteesjik wo' reje chi kixilak i tinamit xuk'ux wo' reh i k'im je' rukab' inkik'ux i b'ooyax, eh re' i ruti'jolal tz'aqteesjik wo' cho ruum i mus jab', eh xk'ihik i rismaal, korehtaal xponik chi je' rukab' i riij i k'uch, eh xik'ihik wo' hoq i rixk'aq xponik chi je' rukab' i rixk'aq xihk. 34Eh re' i Nabucodonosor je' wili xuq'or: Noq nuk'ulum chik chu'nchel i ti' k'axik re' hin xintz'ehtanik johtoq pan taxaaj xwik'raaj noq xik'ik i ruyojiik paam i nunaah. Eh xnuyeew ruloq'il runimaal wach i wilik ruk'achariik chi juneliik, je' wili xnuq'or: Wilik rajaawriik chi juneliik, eh naa ruwihiik chi reyil chi juneliik. 35Eh chuwach i reh ma' xta kajaawriik taqe i k'achareel wach ak'al. Re' reh i rub'an aha' wili iraaj i reh kuuk' i wilkeeb' pan taxaaj, i wilkeeb' wach ak'al. Eh ma' jino'q neenq'atwik wach i rajaawriik, ma' awach ta neenpahqanik reh chib'ih reet noq je' re' i rub'an, kinki. 36Eh noq xkorjik wo' chik i nuna'ojb'al xnuk'ul wo' chik i nuloq'il, i wajaawriik i runimaal nuwach. Re' taqe i kojol nuna'ojb'al re' i nimaq wach kikamaj wilkeeb' wuuk' pampeet xink'ulik wo' chik kisik' xi nokik wo' chik chi reyil chinaah i nutinamiit. Eh xti q'e' chik xwihik wajaawriik chi taaq'anik chuwach i pampeet. 37Re' hin i reey Nabucodonosor, yu'naak i nuyeew chik ruloq'il, i nuyeew runimaal wach i xti manlik reey wilik cho pan taxaaj, ruum chu'nchel i rub'an xti rub'ehel, eh i resaj i kajaawriik i xanimaq chik kiwach inki a'n kiib', inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\