DANIEL 3

1Re' reey Nabucodonosor xuyejaa' ruuk' oro jinaj i nimlaj jalwaach lajeeb' ru ka'winaq b'ara runajtiil naah, ixib' b'ara runimaal wach. Ar xuyejaa' wach k'ixkaab' Dura wilik paruyuq'ul i Babilonia. 2Eh re' reey xutaq'aaj rumolariik kiwach i nimaq wach kikamaj wilkeeb' chupaam i ju'jun chi ye'aab', re' taqe i kajaaw soldado, taqe i kitaaq'anik, taqe kojol na'ojb'al, taqe i molol tumiin, taqe i q'atal q'orik. Eh re' taqe i ilil tinamit, reh chi xi chalik chi ninq'ijinik reh i rukuxeesjiik i nimlaj jalwaach xuyejaa' i reey. 3Eh chu'nchel i nimaq wach raj kamanoom re' re' xutaq'aaj kik'amariik xkimol kiib' ruuk'. Eh xooj kipab'aa' kiib' chuwach i nimlaj jalwaach, reh i runinq'ijiik i rukuxeesjiik. 4Re' ink'amwik rub'eeh ruq'orariik kow xuq'or chi je' wili: Chab'iraj taq i hat tinamit ti chalik taq pankok' tinamit pan nimaq tinamit xa reh reh taq wach ti q'orik wii'. 5Noq nee taq inab'iraj chi neen q'orik i suub' k'ahaam wach q'ooj i tamb'oor, i arpa, i q'ooj intzalajinik, i nimaq q'ooj inhuupjik paam, je' wo' chu'nchel jar b'uhr wach i q'ooj, nee taq i naxuk'aa' awiib' chi looq'jiik i nimlaj jalwaach xuyejaa' ruuk' oro i reey Nabucodonosor. 6Eh awach i ma' xuxuk'aa' riib' chi looq'jiik i nimlaj jalwaach re' re' naa rukutariik chi jumehq'iil pan nimlaj horna qoplik ruq'aq'al, inki. 7Re' taqe i rukihaal tinamit kimolom kiib' ar, noq xkib'iraj chi xq'ajb'anik chu'nchel i k'ih b'uhr wach chi q'ooj chi kunchelaal xkixuk'aa' kiib' chi looq'jiik i nimlaj jalwaach, oro korjinaq wii'. 8Eh chupaam i q'iij re' re' wilik taqe i aj Caldeo xikojwik kimahk taqe i aj Judío. 9Je' wili i xkiq'or reh i reey Nabucodonosor: Qajaaw reey nee ta naq inwihik aak'achariik chi juneliik. 10Re' hat qajaaw reey xakoj jinaj i k'uhb'aal, xaq'or chi noq nee kiq'ajb'anik chu'nchel i q'ooj re' re', neenkixuk'aa' kiib' chu'nchel i tinamit chi looq'jiik i nimlaj jalwaach oro korjinaq wii'. 11Eh chi awach i ma' xuxuk'aa' riib' chi looq'jiik i nimlaj jalwaach re' re', jumehq'iil naa rukutariik pan nimlaj horna qoplik ruq'aq'al. 12Re' hoj inqaq'or aweh chi wilik taqe i aj Judío akojom chi kilariik taqe i ye'aab' wilik ayu' paruyuq'ul i Babilonia, re' taqe i je' wili kib'ihnaal: Sadrac, Mesac, eh re' Abed-nego re' keh ma' xkinimaj taj i xaq'or, ma' xkiyeew ta ruloq'il taqe i atiyoox, eh ni xata xkiloq'ej i nimlaj jalwaach xayejaa' ruuk' oro, inki taqe. 13Eh noq xrib'iraj chi je' re' i reey Nabucodonosor xchalik ruk'aa' xutaq'aaj kik'amariik i Sadrac, i Mesac, i Abed-nego, eh chi jumehq'iil xi k'amarik chaloq chuwach i reey taqe i k'ijool re' re'. 14Re' i Nabucodonosor xupahqaj keh chi je' wili: ¿Mi korik chi ma' xaloq'ej ta taq i nutiyoox, je' wo' hoq i nimlaj jalwaach xnuyejaa' ruuk' oro? inki keh. 15Eh raaj i yu'naak noq nee taq inab'iraj chi neenq'ajb'anik i tuun i suub' i k'ahaam wach q'ooj, i tamb'oor, i arpa, i q'ooj intzalajinik, i nimaq q'ooj inhuupjik paam. ¿Mi nee taq i naxuk'aa' awiib' chi looq'jiik i nimlaj jalwaach xnuyejaa'? Eh wila' ma' xaloq'ej taq, chi jumehq'iil taq nee tikutariik chupaam i nimlaj horna qoplik ruq'aq'al, ma' jino'q dios neenko'linik aweh panuq'ab', inki. 16Noq xkib'iraj chi je' re' Sadrac, i Mesac, i Abed-nego, je' wili i ruchaq'wesjik i reey Nabucodonosor xkian: Re' hoj ma' ruman ta chi neenqachaq'weej aweh aha' wilik taqe inaq'or re' re'. 17Re' hoj, re' i Dios k'achlik inqanimaj, re' reh neerub'an qako'ljiik chupaam i q'aaq' re' re', eh nee qojrukoleej panaq'ab' chib'ih pa' jariik inawaaj a'nam qeh hat reey. 18Atoob' ta ma' nee qoh ruko'leej, chanab'eej qajaaw reey chi re' hoj xama' nee ta wo' inqaloq'ej, ma' nee ta inqanimaj taqe aatiyoox, je' wo' hoq i nimlaj jalwaach xayejaa' ruuk' oro, inki taqe. 19Noq xrib'iraj i reey Nabucodonosor i xkiq'or taqe ixib' re' re' xa xkaaqb'ik chik i wach ruum ruk'aah. Ruum i re' xuq'or chi kojaroq ruman i ruq'aq'al i horna, reh chi xponik chi wuquub' pech chi je' tz'a'iil inkikoj rajlaal q'iij. 20Eh re' i reey Nabucodonosor xutaq'aaj taqe i ru soldado xiik' naah kowiil kiib' chu b'ak'ariik wach i kooq kiq'ab' i Sadrac, Mesac, i Abed-nego, reh chi xkikut chupaam i horna yohb'aal wach i xaq ruq'aq'al. 21Eh re' taqe ixib' chi k'ijool re' re' xa kore' wo' kiso' kikojom paru kamaj i reey wilik chikiij noq xb'ak'arik kiwach, eh ruuk' i re' xi kutarik pan nimlaj horna yohb'aal wach i xaq i ruq'aq'al. 22Ruum chi xnimjik reh i xuq'or i reey chi naa rukojariik ruman i ruq'aq'al i nimlaj horna chi jumehq'iil wo' tz'ab'ik, yohb'aal wach i xaq i q'aaq', eh xuk'at taqe i soldado xikutwik i koq keh i ixib' chi k'ijool. 23Re' taqe ixib' chi k'ijool, i Sadrac, i Mesac, i Abed-nego b'ak'lik wach i kooq kiq'ab' noq xiqajik pan horna yohb'aal wach i xaq i ruq'aq'al. 24Eh re' reey Nabucodonosor jumehq'iil xwuktik johtoq ma' k'isiin ta xyo'jik noq xtz'ehtanik reje pan nimlaj horna, xupahqaaj keh chi je' wili taqe i kojol na'ojb'al: ¿Mi ma' xa ixib' taqe re' i k'ijool b'ak'lik kiwach noq xi kutarik pan horna? inki. Korik wo' hoq qajaaw reey chi xa ixib' i xikutarik ar, inki taqe. 25Eh re' reey je' wili xuq'or: ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' wilom i hin chi kijib' chik taqe i k'ijool b'ehik inki a'n pan horna xilak xaq q'aaq' eh re' rukaaj je' ruwii' ánjel eh xama' k'ahchi' ta wo' kik'ahtik k'isinoq? inki. 26Eh re' i reey Nabucodonosor xujil i koq riib' panookb'al reh i horna qoplik ruq'aq'al kow xuq'or i koq chii' chi je' wili: Hat Sadrac, hat Mesac, hat Abed-nego, hat taq raj kamanoom i k'achlik Dios wilik cho pan taxaaj eleen taq choo ar chi jumehq'iil kim taq ayu', inki. Eh xi elik wo' chaloq koxcheel chupaam i xaq q'aaq' re' re'. 27Eh chu'nchel i nimaq wach kikamaj taqe i kajaaw i q'atal q'orik, taqe i q'atal q'orik, taqe i k'amal kib'eeh soldado, taqe i kojol runa'ojb'al i reey, xkimol choo kiib' chi kilariik ixib' chi k'ijool ruum ma' xta xi uuchjik ruum i xaq q'aaq'. Eh ma' xk'ahtik taj i kiti'jolal, ni xata naq re' rismaal kinaah, ni xata naq re' i kiso' xk'ahtik k'isinoq ni xata naq ruxlaab' sib' xkahnik chikiwach. 28Eh re' i Nabucodonosor je' wili i xuq'or: Neeta naq inye'arik ruloq'il i ki Dios i ixib' chi k'ijool wili, i Sadrac, i Mesac, i Abed-nego ruum xutaq'aaj chaloq i ruánjel i Dios chi kiko'ljiik taqe i rumoso wili re' i kiye'em kik'ux ruuk'. Re' taqe i ma' xkian taj i xnuq'or i hin peet naq xkiyeew chi k'atariik i kiti'jolal reh chi ma' xkiloq'ej taj i tiyoox, re' la' i k'achlik Dios xkiloq'ej. 29Eh xukoj jinaj i k'uhb'aal chi wila' awach xb'ajwik reh i ki Dios i ixib' chi k'ijool wili, atoob' ta aj pan nimaq oon pankok' tinamit xanik' pa' wach inq'orik wii' i ruk'ul chi naa ruxereb'iik paam ruuk' i q'aslaj ch'ihch'. Eh re' i rupaat naa rukahniik chi ma' xta chik naa rukahniik chupaam, ruum ma' jino'q dios neenko'linik chi je' rukab' i reh, inki. 30Eh re' reey Nabucodonosor xiik' chik naah ninqaal wach i kikamaj i Sadrac, Mesac, i Abed-nego xuyeew chinaah taqe i ye'aab' wilkeeb' Babilonia.


Copyright
Learn More

will be added

X\