DANIEL 2

1Eh noq wilik chik rukab' haab' rokiik chi reyil i Nabucodonosor wilik taqe i xuk'uhtaaj riib' reh paruwiriik. Eh ruum i re' ma' k'isiin xchalik ruyo'jiik xsahchik ruk'ux, xama' jaruuj chik xqajik i ruwiriik. 2Eh re' i reey xutaq'aaj kik'amariik taqe i kisik'wik chi riij i ch'umiil, taqe i aj q'iij, taqe aj kojol na'ojb'al reh naq chi naa kich'ob'om rub'ehel chib'ih i ruq'or i xk'uhtjik reh paruwiriik. Eh re' taqe re' xiooj wo' k'oloq ruuk' i reey. 3Eh je' wili i xuq'or keh: Re' hin q'e' ti' nuk'ux ruum i xuk'uhtaaj riib' weh panuwiriik, cha q'or taq weh chib'ih jariik i ruq'or, inki. 4Re' keh je' wili i xkiq'or reh i reey pan kiq'oral aj arameo: QaJaaw reey nee ta naq inwihik aak'achariik chi juneliik, cha q'or qeh hoj, hoj awaj kamanoom chib'ih jariik i xuk'uhtaaj riib' aweh panawiriik re' hoj neenqaq'or aweh chib'ih i ruq'or, inki taqe. 5Re' reey je' wili i xuq'or keh: Wila' ma' naq'or taq weh chib'ih i xwilow wach panuwiriik, eh chib'ih i ruq'or naa taq kaat nuxereb'eem, eh naa taq nusacham wach aapaat. 6Eh raaj wila' xaq'or taq weh chib'ih i xuk'uhtaaj riib' panuwiriik, eh wixaq'or taq weh chib'ih i ruq'or ma' k'isiin taq akooch naa nuye'em, eh naa taq nuye'em runimaal awach, inki. 7Re' taqe aj na'ojb'al je' wili i xkiq'or: Qajaaw reey cha q'or qeh i hoj, hoj awaj kamanoom chib'ih jariik i xuk'uhtaaj riib' aweh panawiriik, re' hoj neenqaq'or aweh chib'ih i ruq'or, inki taqe. 8Eh re' reey je' wili xuq'or keh: Re' hin weht'al chi xak'ahchi' taq kin achamam ruum aweht'al taq chik chib'ih i naa ak'ulum. 9Wila' ma' xaq'or taq weh i xk'uhtjik weh panwirik, eliik wach i tojb'al taq amahk naa nuye'em, ruum xa a'n taq jinaj wach ak'ux chi xa ruuk' jot'ooj ruuk' chukuj q'orik taq k'ahchi' kin achaq'weem xa chamb'al weh taq i na a'n. Re' hin inwaaj chi nee taq inaq'or weh chib'ih jariik i xuk'uhtaaj riib' weh panuwiriik, eh chib'ih i ruq'or, inki. 10Re' taqe aj na'ojb'al je' wili i xkiq'or reh i reey: Ma' jino'q i winaq wach ak'al neen ch'ob'wik rub'ehel inaq'or. Eh ma' jino'q wo' reey, oon xti nim rajaawriik impahqanik keh taqe raj q'iij, keh taqe i kisik'wik chi riij ch'umiil keh taqe aj na'ojb'al impahqanik reh i je' re'. 11Ruum re' inapahqaaj qeh reey q'e' k'axik wach, ma' awach ta neench'ob'wik rub'ehel aweh. Xa re' wo' naa naq taqe i qadios nee nq'orik aweh, xa re' la' ma' xta taqe ayu' ruum re' keh ma' kiwihik ta chi xilak winaq, inki taqe. 12Eh noq xrib'iraj chi je' re' i reey Nabucodonosor ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah, xutaq'aaj kikanteesjiik chu'nchel aj na'ojb'al wilkeeb' Babilonia. 13Jinaj i kowlaj k'uhb'aal xresaj ruq'orkiil chi chu'nchel i aj na'ojb'al naa kikanteesjiik Eh xtohq'ik rusik'ariik i Daniel, je' wo' taqe ixib' chi ruch'ihil reh chi naa kikanteesjiik. 14Eh re' Daniel ruuk' sik'ooj wach q'orik xuq'oreej i Arioc, re' k'amal kib'eeh i ru soldado i reey re' naq i naa rokiik chi kikanteesjiik taqe i aj na'ojb'al. 15Je' wili i xuq'or reh i Arioc: ¿Chib'ih reet noq xresaj ruq'orkiil i kow wach k'uhb'aal re' re' i reey xuq'or chi naa rukansam taqe i aj na'ojb'al? Eh re' Arioc xuq'or rub'ehel reh i Daniel chib'ih reet. 16Re' i Daniel xooj ruuk' i reey xupahqaaj otob'il reh chi chuy-eej peet k'isinoq, eh chi re' reh nee ruq'or chib'ih jariik i xk'uhtjik reh paruwiriik. Eh chib'ih i ruq'or. 17Eh jumehq'iil xoj i Daniel aha' wilik wii' chi patinik xuq'or keh i ruch'ihil, Ananías, re' Misael, Azarías chib'ih jariik i xq'orarik reh. 18Je' wili i xuq'or keh: Qa a'n taq qatiij chuwach i QaJaaw Dios reh chi nee ruk'uhtaaj weh chib'ih i ruq'or i xk'uhtjik reh paruwiriik i reey, reh chi nee ruketelaaj qawach i Dios ma' nee ta qoh kanteesjik kuch'ihil taqe i aj na'ojb'al aj Babilonia, inki. 19Eh chupaam aq'ab' re' re' xk'uhtjik reh i Daniel ruum i Dios parusaq wiriik i chib'ih xk'uhtjik reh paruwiriik i reey, eh chib'ih i ruq'or. Eh ruum i re', re' Daniel xuloq'ej i Dios wilik cho pan taxaaj. 20Je' wili i xuq'or: Neeta naq inye'arik ruloq'il chi junelik i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj, ruum xa re' wo' reh inye'wik i na'ojb'al, i ajaawriik. 21Re' reh inye'wik i jab' q'iij, i siq'jil q'iij. Re' reh inkojwik taqe i reey, re' i reh ineesanik reh, eh i ruyeew kina'ojb'al i wilik kina'ojb'al re' wo' reh inye'wik ki kapeb'al i wilik kikapeb'aal. 22Re' i Dios i ruyeew chi naab'jik i nimaq wach na'ojb'al ma' awach ta naab'inik reh, reht'al chib'ih jariik i wilik panq'equm, ruum re' reh i saqum. 23Re' hat QaJaaw ruDios taqe chaloq i numaam wati't i nut'iosej aweh, tinuloq'ej ruum xayeew nuna'ojb'al, i nukowiil. Eh xayeew weh chi naab'jik aha' wilik iraaj runab'eem i reey, inki Daniel. 24Eh xooj i Daniel ruuk' i Arioc re' xkojarik chi kikanteesjiik i aj na'ojb'al wilkeeb' Babilonia, je' wili i xuq'or reh: Maa kansaj taqe i aj na'ojb'al, kinak'am reje chuwach i reey reh chi neenuq'or reh i hin chib'ih i xk'uhtjik reh paruwiriik, eh chib'ih i ruq'or, inki. 25Eh re' Arioc xuk'am reje i Daniel chuwach i reey Nabucodonosor, je' wili i xuq'or reh: Re' hin xnureq jinaj winaq re' ruuk' i xi ehteesjik cho pan kitinamiit Judá, re' reh naa ruq'oriik aweh chib'ih jariik i xk'uhtjik aweh panawiriik, chib'ih i ruq'or, inki. 26Eh re' i reey je' wili i xuq'or reh i Daniel, re' kojooj i b'ih chi Beltsasar: ¿Mi neena a'n ruq'orariik weh re' i hat chib'ih jariik i xk'uhtjik weh panuwiriik, je' wo' hoq chib'ih i ruq'or? inki. 27Re' Daniel je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hat qajaaw reey re' inawaaj anab'eem ni xata re' wilik kina'ojb'al, ni xata re' taqe i aj q'iij, ni xata re' taqe i kisik'wik chi riij i ch'umiil neekiq'orik aweh. 28Xa re' la' wilik jinaj i Dios pan taxaaj i ruch'ob' rub'ehel i ma' inkan ta chi riij. Eh ruuk' i xuk'uhtaaj aweh i re' re' xuyeew aweh chi naab'jik i ma' eht'alimaj ta naq naa ruk'ulariik. Re' hin naa nuq'orom aweh i xk'uhtjik aweh panawiriik je' wo' hoq chib'ih i ruq'or. 29Qajaaw reey, re' hat noq wilkaat naq nah ach'aht xtohq'ik akapaam riij chib'ih naa ruk'ulariik na'chub'an, eh re' i Dios intehwik wach i ma' eht'alimaj taj xuyeew aweh chi naab'jik chib'ih i naa ruk'ulariik. 30Eh weh hin xuyeew chi naab'jik i Dios i ma' nareq ta chi riij re' re', ma' ruum ta chi xiik' naah i nuna'ojb'al i hin chikiwach i wilik kina'ojb'al, xa reh la' chi naa nuch'ob'om rub'ehel aweh i hat reey chib'ih i ruq'or i xk'uhtjik aweh panawiriik, eh chi neenareq chi riij chib'ih inakapaaj panawánima. 31Re' hat qajaaw reey noq wirik i na a'n xuk'uhtaaj riib' aweh jinaj i rujalwaach winaq xiik' naah nimaal, pa'lik i koq chawach xan reprotik chik i ruwii', ti yo'joq ruum i wach. 32Re' naah i winaq, re', ruuk' i manlik oro korjinaq wii', re' chi' ruk'ux, ruch'ihil i tileb' re' chik ruuk' i plata korjinaq wii', eh re' wach paam ruch'ihil i nah rutuuq q'an ch'ihch' i korjinaq wii'. 33Re' i rutuuq re' ruuk' i ch'ihch' korjinaq wii', eh re' rooq ch'ihch' wo' hoq, eh chaq'samaj lech'ik laj ak'al chik korjinaq wii'. 34Eh noq k'ahchi' naq awilom i hat qajaaw reey jinaj i nimlaj ab'aj xtolinik choo wach yuuq' ma' awach ta xb'oqwik cho reh, manlik xik'ik ruxeer i rooq i rujalwaach winaq re' re', re' i rooq ch'ihch' eh chaq'laj lech'ik laj ak'al korjinaq wii'. 35Eh xuxer wo' i rujalwaach winaq, chi je' aha' reh ch'ihch', lech'ik laj ak'al, q'an ch'ihch', plata, oro korjinaq wii'. Re' rupoqil xk'amarik johtoq pan taxaaj ruum i kowlaj teew, ma' kota chik x-ilarik wach, je' rukab' noq ink'amarik reje ruum i kowlaj teew i rupoqil i trigo pan si'q'jil. Eh re' ab'aj x-puch'wik reh i rujalwaach winaq re' re' xk'ihik xponik chi je' nimaal qaman yuuq' xutz'ap naah i wach ak'al noq xawil. 36Re' aj re' re' xk'uhtjik aweh panawiriik, yu'naak naa nuq'orom aweh chib'ih jariik i ruq'or, inki. 37Eh re' hat reey xiik' naah nimaal awach chikinaah taqe chu'nchel i reey, ruum re' i Dios wilik choo pan taxaaj xkojwik aweh chi reyil xuyeew awajaawriik, xuyeew runimaal awach, xuyeew awansil. 38Re' wo' reh ye'wik awajaawriik chikinaah chu'nchel i wilkeeb' wach ak'al, chi je' taqe tinamit, chi je' taqe chikop kijib' kooq chi je' taqe tz'ikin kirupinik pan taxaaj xuyeew chi ri'sil awajaawriik. Re' nahis oro korjinaq wii' xawil wach, re' i hat. 39Re' i plata rehtalil jinaj chik i nimlaj tinamit, wilik rajaawriik xa re' la' ma' naa ta rureqem chi je' rukab' awajaawriik hat, eh re' q'an ch'ihch' rehtalil i roox nimlaj tinamit naa ruwihiik rajaawriik chinaah chu'nchel i tinamit. 40Eh re' ch'ihch' rehtalil i rukaaj nimlaj tinamit xti kow riib', je' wo' kowiil ch'ihch' ruum re' reh naa ruwihiik rukowiil chikiwach chu'nchel i nimaq tinamit. Eh naa rusacham kiwach. 41Eh re' hat qajaaw reey xawil chi re' ju' taq rooq i rujalwaach winaq re' re' wilik lech'ik laj ak'al, wilik i ch'ihch' korjinaq wii' re' rehtalil chi re' rukaaj i runimaal tinamit ma' naa ta kianam jinaj wach kik'ux, wilik i je' kowiil i ch'ihch', wilik i ma' kow taj je' rukab' i lech'ik laj ak'al. 42Ruum aj re' xawil i ju' rooq i rujalwaach winaq re' re' chi wilik i ch'ihch', wilik i lech'ik laj ak'al korjinaq wii', re' re' rehtalil chi re' rukaaj nimlaj tinamit yejaal i naa ruwihiik rukowiil eh yejaal i ma' naa ta ruwihiik rukowiil. 43Je' rukab' i xawil i hat qajaaw reey jinaj wilik wii' i ch'ihch' ruuk' i lech'ik laj ak'al rehtalil chi re' taqe i reey chinaah i nimlaj tinamit re' re', naakiye'em pan kaxáro i kak'uun kixq'uun sik'b'al reh i wihik pan jinaj wach k'uxliis, eh xama' naa ta wo' kianam, je' rukab' i ch'ihch' ma' nee ta ruxilakeej riib' ruuk' i lech'ik laj ak'al. 44Eh chupaam taqe i q'iij re' re', re' i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj naa rupab'aam jinaj naa ruwihiik rajaawriik. Ma' awach ta naa ruq'atwiik wach i rajaawriik, eh ma' jaruuj naa rusachariik wach. Re' reh ma' xta naa ruuchjiik ruum i tokoom tinamit naa la' rusacham kiwach, re' reh naa ruwihiik chi juneliik. 45Re' hat xawilow noq xtolinik chee ab'aj chi ma' awach ta xtolinik choo reh, eh xupuch' i rujalwaach winaq ch'ihch', q'an ch'ihch', lech'ik laj ak'al, plata, oro korjinaq wii'. Ruuk' i re' qajaaw reey, re' i Dios xuk'uhtaaj aweh chib'ih jariik i naa ruk'ulariik na' chub'an. Re' hin xnuq'or chik aweh chib'ih xk'uhtjik aweh panawiriik, eh chib'ih iraaj ruq'orom, re' taqe i re' korik, inki Daniel. 46Eh noq xrib'iraj chi je' re' i reey Nabucodonosor xupach'aa' qohoq riib' wach ak'al xuloch' riib' chuwach i Daniel xuyeew ruloq'il, eh xutaq'aaj ruq'orariik chi naa ruye'ariik jinaj rukooch, chi naa ruk'atariik i insensia chuwach. 47Re' reey je' wili i xuq'or reh i Daniel: Xti korik wo' hoq chi xa re' wo' aaDios wilik rajaawriik chikinaah taqe i xa tiyoox, eh ajaab'ees chikinaah taqe i reey, i ruyeew chi naab'jik i ma' eht'alimaj taj. Ruum i reh xa a'n ruq'orariik weh i hat chib'ih i ruq'or xk'uhtjik weh panuwiriik ma' eht'alimaj ta naq, inki. 48Re' i reey xuyeew runimaal wach i Daniel xuyeew ru nimlaj kooch xuyeew ruloq'il. Xukoj chi ilil reh i chu'nchel i ye'aab' wilik Babilonia. Eh xukoj chi k'amal kib'eeh chu'nchel i aj na'ojb'al wilkeeb' chupaam i tinamit re' re'. 49Eh re' Daniel xupahqaaj otob'il reh i reey chi re' Sadrac, Mesac, Abed-nego, chi ye'aroq kikamaj. Ruum i re' xi kojarik chi ilil taqe reh chu'nchel i ye'aab' wilik paruyuq'ul i Babilonia. Eh re' Daniel xkahnik wo' chi kamanik ruuk' i reey.


Copyright
Learn More

will be added

X\