DANIEL 10

1Noq ixib' chik haab' rokiik chi reyil i Ciro chinaah i tinamit Persia re' Daniel Beltsasar i rukab' b'ih, wilik wo' chik xk'uhtjik reh parusaq wiriik re' xk'uhtjik reh xti korik xa re' la' xiik' naah k'axkiil chi reqarik chi riij. Eh re' i Daniel reh xureq chi riij chib'ih i ruq'or, ruum wilik runa'ojb'al. 2Re' i Daniel je' wili i xuq'or: Noq xk'uhtjik weh panusaq wiriik i re' ixib' xamano xtib'ik nuk'ux ruum. 3Eh ma' nuk'ux ta chik i suq laj k'uxb'al wi'k, ni xata tiwik i xnuk'ux, ni xata xwuk'ej i riis uuva, eh ni xata xnukoj jino'q ink'ohnik laj iq'oom chi wiij ko xik'ik chik ixib' xamano re' re'. 4Eh pan kijib' ru ka'winaq rub'eeh i peet poh reh i haab', re' hin ar wilkiin chi chii' i nim ha' Hidekel. 5Noq xintz'ehtanik johtoq taxaaj xwilow jinaj i ánjel q'e' holohik i ruso' rukojom re' ruuk' i lino, eh re' i b'ak'b'al paam re' ruuk' manlik oro inchalik Ufaz. 6Eh re' ruti'jolal xan worwotik chik junpa'liik je' rukab' i holohaq laj ab'aj berilo, eh re' wach xan reprotik chik je' rukab' i ruch'aab' kahoq. Eh re' taqe naq'wach je' rukab' i q'aaq' qoplik ju' chee', re' taqe i wataq tileb', re' taqe i rooq xan rob'rotik chik je' rukab' i q'an ch'ihch', eh re' ruq'oral xa je' chik kiq'oral ruk'ihaal tinamit. 7Eh xa re' wo' hin Daniel xinilwik reh panusaq wiriik i wili, ma' jino'q i winaq wuch'ihil taqe i xi ilwik reh. Re' keh jumehq'iil xchalik kiyo'jiik, xkimol chi elik, xooj kikeb'aa' kiib'. 8Eh re' hin xin kahnik chi wutkeel xwilow i sahchb'al k'uxliis xk'uhtjik weh panusaq wiriik, xin kahnik chi xa hin chik saqmoq'ik ruum nuyo'jiik, xama' xta chik waansil noq xwik'raaj. 9Eh noq xb'iraj i choqik xub'an ruq'oral i ánjel xsahchik nuk'ux ruum nuyo'jiik xinq'ehb'ik wach ak'al, pachalkiin xinqajik xa je' chik wiriik i nub'an xin kahnik. 10Chi riij i re' jinaj i ánjel xiruksaj johtoq xin kahnik chi xa re' nah nuch'ehk, xa re' i nuq'ab' nuye'em wach ak'al. 11Eh je' wili i xuq'or weh: Daniel, re' i hat q'e' ti ruk'ax i Dios. Chab'iraj chi korik i naa nuq'orom aweh, tipaa' johtoq ruum re' hin yu'naak xin taq'ab'jik cha wuuk', inki. Eh noq q'orik i rub'an wuuk' re' hin xinpa'lojik johtoq xa ko kinb'arb'otik wo' ruum nuyo'jiik, 12Eh je' wili i xuq'or weh i ánjel: Re' hat Daniel mat yo'jik, ruum xa re' wo' noq xareq taqe chi riij pampeet chib'ih i ruq'or i k'axik chi reqarik chi riij xaloch' awiib' chuwach aaDios. Re' reh xrib'iraj chik aatiij ruum aj re' xirutaq'aaj chaa wuuk' chi ch'ob'ariik rub'ehel aweh i xawil. 13Eh re' i ki ánjel inko'linik keh i aj Persia xraaj naq ruq'atam nuwach chuwach i jinaj ru ka'winaq q'iij. Xa re' la' xk'ulik iloq i Ánjel Miguel i jinaj keh i wilik kajaawriik. Xk'ulik chi nuko'ljiik ruum xa wutkeel naq chi kixilak i reey wilkeeb' Persia. 14Yu'naak wilkiin awuuk' chuq'orariik aweh chib'ih jariik i ti' k'axik ilook' ruk'ul aatinamiit. Ruum re' i xk'uhtjik aweh panasaq wiriik ilook' ink'ularik, inki weh. 15Eh noq k'ahchi' ruq'orom weh taqe i q'orik re' re' nutikaam qohoq i nunaah panak'al, xakinokik meem ma' kinq'orik taj. 16Eh chupaam i jumehq' re' re' jinaj i je' ruwii' rak'uun winaq xutz'aa'j i xaq nuchii' eh i xteh i nuchii' xnutoq'aa' q'orik, je' wili xnuq'or reh i pa'lik i koq chi nuwach: WaJaaw ruum i xk'uhtjik weh panusaq wiriik xchalik ruti'kiil nuk'ux xirukanaa' chi ma' xta chik waansil. 17QaJaaw ¿Nik' wach noq neenub'an i q'orik awuuk' i hin, hin amoso ruum ma' xta chik waansil, eh ma' xta chik wuxlab'al? kinki reh. 18Eh re' ánjel xuyeew b'ila' wo' chik i q'ab' chi nunaah ruuk' i re' xwik'raaj noq xk'ulik wo' chik i waansil. 19Je' wili i xuq'or weh: Re' hat q'e' ti ruk'ax i Dios wih-oq rusuqkiil ak'ux, ma' rub'an kiib' ak'ux, inki. Eh noq q'orik i rub'an wuuk' xwik'raaj noq xk'ulik i nukowiil, je' wili i xnuq'or reh: WaJaaw yu'naak neerub'an chi nee kink'utjanik awuuk' ruum re' hat xayeew wo' chik i waansil, kinki reh. 20Eh je' wili i xuq'or weh: ¿Mi aweht'al i hat chib'ih reet noq xin chalik awuuk'? Wilkiin ayu' reh chi naa nub'anam i peleto ruuk' i wilik chi taaq'anik Persia. Eh noq nukohlaam chik i pajaj iib' ruuk' i reh naa ruk'uliik iloq i wilik chi taaq'anik Grecia. 21Yu'naak i hin naa nuq'orom aweh taqe i ruq'or i tz'ihb'amaj chupaam i ruhujil i korik. Eh noq naa nub'anam i pleto kuuk' i re', xa re' wo' hoq i ánjel Miguel re' i k'amal b'eeh naa rutoob'iniik weh.


Copyright
Learn More

will be added

X\