AMÓS 5

1Re' taq i hat aj Israel chab'iraj taq i ruti'kiil ak'ux naa nuq'orom aweh panutz'uuy, re' naa nuq'orom taq chawiij chi je' wili: 2Re' taq i hat aj Israel xaq'eb' taq i rusaqiil awach, ma' naa ta chik taq awuktiik. Xa q'eb' taq awiib' chupaam taq aa ye'aab', ma' awach ta chik i nuksanik taq cha weh. 3Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or keh i aj Israel: Eh noq re' tinamiit nee rutaq'aaj reje chi q'aq'inik jino'q miil i ru soldado ach jinaj siento i naakisutiniik chaloq. Eh re' i nee rutaq'aaj jino'q siento i ru soldado ach lajeeb' i naakisutiniik chaloq, inki. 4Eh je' wo' chik wili i xuq'or i QaJaaw Dios keh i aj Israel: Kinasik' taq i hin nee taq inwihik ak'achariik. 5Mat'ooj taq Bet-el, eh Gilgal. Eh mat'ooj taq Beerseba, ruum re' taqe i aj Gilgal naa kik'amariik reje pankowlaj kamanik pan tokoom tinamit ma' naa ta rik'iik wach, eh re' taqe i aj Bet-el naa rusachariik kiwach, inki. 6Kinasik' taq i hin nee taq inwihik ak'achariik, eh wila' ma' xinasik' taq naa nutaq'aam taq cha naah i ti' k'axik, i hat taq aj Israel chi je' jinaj runimaal q'aaq'. Eh ma' awach ta jino'q i aj Bet-el naa rub'anam ruchupariik, inki Dios. 7Xiik' naah ti'kiil i naa taq ak'ulum i hat ruum xasutej taq chi yiib' wach i korik, eh inawesaj taq i rajaawriik i ma' xta reet chi b'anarik 8Chasik' taq i QaJaaw Dios xyej-anik keh taqe i ch'umiil, insutinik reh i q'equm chi saqum, insutinik reh chi saqum i q'equm. Re' ineesanik cho reh i jab' chinaah i palaw, eh i ruyeew chaloq chinaah chu'nchel i wach ak'al, re' i Dios nim rajaawriik rub'ihnaal. 9Re' reh ineesanik i runimaal kiwach taqe i nimaq kiwach. Eh xusach kiwach i paat inako'leej naq taq wii' awiib' i hat taq aj Israel. 10Re' taq i hat ti' taq i naa ak'ulum ruum i nawixowaaj taq wach inko'linik riij i korik. Eh ma' nawaaj ta taq wach inq'orik reh i korik noq imb'aan i q'ataj q'orik 11Eh ruum chi ma' xponik ta taq panaq'awach taqe i neb'aa' k'ih taq i tojb'al riij i ki trigo xapahqaaj. Ruum aj re' ma' naa ta taq aak'achariik chupaam taqe i paat i ab'aj korjinaq wii'. Eh ma' nee ta wo' taq inawuk'ej aweh i riis i ki uuva. 12Re' hin weht'al chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al taq i na a'n, je' wo' taq amahk ma' xata pajooj taq i na a'n. Eh i nak'am taq i chib'ih keh i neb'aa' ruuk' ileq', eh noq tiooj taq pa'lojoq pan q'atb'al q'orik inatoj taq reh chi ma' nelik ta korik i neb'aa'. 13Eh re' i wilik runa'ojb'al ma' teheeh ta wach chi q'orik, ruum yu'naak ma' b'aan ta chik i q'ataj q'orik parub'ehel. 14Re' taq i hat re' i holohik laj na'ojb'al cha sik' reh chi nee wihik taq ak'achariik, eh korik taq i neenaq'or, re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik neen wihik taq awuuk'. 15Eh cha kanaa' taq i yiib' wach na'ojb'al, re' taq chik i holohik cha a'n. Eh cha a'n taq i q'ataj q'orik parub'ehel konee oon naq i ruketelaaj taq awach i Dios nim rajaawriik i hat taq cho ruqox i aj Israel. 16Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or: Chu'nchel i naa kiwihiik pank'ayb'al pantaq b'eeh naa koq'iim ruum i ti' k'axik. Eh naakiyuq'eem kuuk' i xa panab'iix kikamanik, taqe i nimaq wach kikamaj reh chi junokiik taqe chi oq'ik. 17Eh chupaam chu'nchel i ye'aab' tikooj wii' uuva naa wo' ruwihiik i ma' k'isa oq'ik ruum re' hin naa nuye'em i nujosq'iil ar, inki. 18Q'e' taq ti' i naa ak'ulum i xanawaaj taq chik chi nee ruyeew i rujosq'iil i QaJaaw Dios. ¿Mi nawaaj taq re' chi neemponik chi jumehq'iil i q'iij re' re'? eh re' i q'iij re' re', runimaal q'equm taq cha weh ma' re' ta saqum. 19Ruum na' chub'an i re' je' rukab' noq imb'aan elik chuwach i kaq b'ahlam eh inooj k'ularoq i josq'laj oso. Eh je' rukab' noq insutinik cho parupaat jino'q i winaq i ruyeew i koq i q'ab' wach tz'aq eh inti'arik cho ruum i aaq'. 20Korik noq na' chuyeew chaloq i rujosq'iil i QaJaaw Dios je' runimaal q'equm ma' saqum ta k'isinoq. 21Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin ma' mponik ta chi nuwach i moloj iib', ninq'iij, i loq'inik taq i na a'n, i ruyoj nuk'ux. 22Re' hin ma' nee ta taq i nuk'ul aweh ak'atoj mayiij, inaq'wach taq atik, i rak'uun taq awaakaax q'e' q'ina' nee nak'am taq cho chi nuwach reh chi nee wo' chik i nak'am taq awiib' panotob'il wuuk'. 23Je' re' noq maa a'n taq chik chi nuwach atz'uuy taq i na a'n Ma' waaj ta chik b'iram i q'ooj i na a'n taq ruuk' aawarpa 24Re' la' taq i korik cha a'n, ruch'ihil i holohik chi b'anarik. Eh je'-oq rooq ha', je'-oq k'achlik ha' ma' jaruuj inchiqik. 25Hat taq aj Israel mi xayeew taq cho amayiij ¿Mi xak'am taq chaloq re' amayiij chi nuwach noq xat b'ehik taq chaloq panchiq yuuq' chuwach i ka'winaq haab'? 26Re' la' taq i hat xawihqaaj taq chaloq i rupaat aatiyoox Moloc, je' wo' taq aatiyoox Quiún, je' wo' i ch'umiil xayejaa' taq chi rehtalil taq aatiyoox, re' wo' taqe re' xayeew taq kiloq'il. 27Ruum i re' naa nuye'em q'ab' chi naa taq ak'amariik reje pankowlaj kamanik ko chi junch'aq i tinamit Damasco, inki i Dios, nim rajaawriik.


Copyright
Learn More

will be added

X\