AMÓS 4

1Chab'iraj taq i hat ixoq aj Samaria, je' taq akab' ixoq wakax wilkeeb' Basán inaq'uch taq i chib'ih keh i neb'aa', i nayeew taq panti' k'axik i ma' xta wilik keh. Eh inataq'aaj taq ab'ahiil chuk'amariik i k'ah laj ha', reh chi naawuk'ej taq. 2Re' QaJaaw Dios xuq'or i korik ruuk' i rusantohiil, je' wili xuq'or: Eh je' naa ruuk' i lok lok laj ch'ihch' naa taq kaat nuk'amam reje je' rukab' noq inehteesjik i kar panha' ruuk' i k'isa lok lok laj ch'ihch'. Je' wo' re' i naa nub'anam keh taq awak'uun awixq'uun. 3Eh naa kehteesjiik reje chupaam i paat inki a'n wii' taaq'anik naakimolom chi elik, ar naa kikutum reje kiib' chinaah i yuuq' Hermón, inki. 4Hiy taq ar Bet-el, eh Gilgal cha a'n taq i mahk, cha a'n taq aq'et wachiil, hiy taq chak'at mayiij eqal eqal chikiwach i tiyoox pantaq wahq'eq, chak'am taq reje i ru lajeeb' sentabohiil i jinaj ketzal chi roox q'iij. 5Hiy taq chayeew chi amayiij i kaxlanwi'k kojooj ch'amb'esb'al reh eh cha q'or rib'iral xa aha' yuuq' nik' nimaal taq amayiij xayeew, ruum je' taq re' imponik chawach i hat taq aj Israel, inki i Dios. 6Re' hin xat nuyeew taq chi kuyariik awa' ahaa' chupaam taq aatinamiit, eh xnuyeew wo' i wi'jaleel chupaam taqe i kok' tinamit. Eh re' taq i hat ni xata ruum i re' xat chalik wo' chik taq wuuk', inki i QaJaaw Dios. 7Eh ma' xnuyeew ta chik i jab' chuwach ixib' poh, re' noq komajaa' taq inasik' i wach atik. Wilik i tinamit xnuyeew wii' i jab', eh wilik i tinamit ma' xnuyeew ta wii' i jab'. Wilik xub'an wii' i jab', eh wilik i xi chiqik ruum ma' xub'an ta chik i jab'. 8Re' taqe i tinamit xak'ul chik kiooj pantaq tokoom tinamit chi rusik'ariik kihaa', ruum i kichiqchi'iil. Eh re' taq i hat ni xata ruum taqe re' xat sutinik wo' chik taq wuuk', inki i Dios. 9Eh xnuyeew wo' itz'a' laj teew taq cha naah, ruum i re' xi chiqik taq atik wilkeeb' taq panakoraal, xnuchiqsaj wo' taq aa-uuva. Eh re' taqe i nimaq chili'l xkik'ux taq i xaq aa-higo je' wo' hoq i xaq taq aa-olivo. Eh re' taq i hat ni xata ruum taqe re' xat sutinik wo' chik taq cho wuuk', inki i Dios. 10Eh je' wili i xuq'or: Re' hin xnuyeew taq cha naah i ti' k'axik je' rukab' i xnuyeew chikinaah i aj Egipto. Xnukansaj taq awak'uun panq'aq'inik, eh chi xq'ucharik i kikawayu reh q'aq'inik kuum i aj ixowaal. Eh xkik'raaj ruchuhkiil taqe i kamnaq chupaam i kiye'aab'. Eh re' taq i hat ni xata ruum taqe re' xintohq'ik wo' chik taq animam, inki i Dios. 11Re' hin wilik wo' naq i xnusach kiwach taq chaxilak ruuk' i ti' k'axik, je' rukab' noq xnusach kiwach i tinamit Sodoma, i Gomorra. Re' taq i hat xa je' chik rukab' noq inehteesjik iloq i ju'sii' wach q'aaq' noq xako'leej taq awiib'. Eh ni xata ruum taqe re' xat sutinik wo' chik taq wuuk'. 12Re' hin naa taq kaat nuye'em chutojariik riij taq ayiib' wach na'ojb'al i na a'n re' taq i hat, hat taq aj Israel, cha yejaa' taq awiib' chi nuk'ulariik, ruum re' hin naa nuq'atwiik i q'orik taq cha naah, inki. 13Re' i QaJaaw wili xyej-anik reh taqe inajt kinaah yuuq', re' reh xtz'uhkrisanik cho reh i teew, re' reh inye'wik chi naab'jik reh i winaq chib'ih jariik i naa rub'anam. Eh re' reh insutinik reh chi q'equm i saqum, eh re' reh xa aha' wilik chinaah chu'nchel i wach ak'al. Re' Dios nim rajaawriik,


Copyright
Learn More

will be added

X\