2 SAMUEL 6

1Re' David xumol kiwach chu'nchel i ru soldado re' xusik' kiwach Israel lajeeb' ru ka'winaq miil chi kiib'. 2Re' David ruch'ihil chu'nchel i ru soldado xiooj ar Baala wilik paruyuq'ul i Judá. Eh xkik'am reje ar i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. Eh chinaah i re' inq'orarik i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios nim rajaawriik, re' i wilik ruye'aab' i wilkeeb' cho wii' i k'achaach wilik kixiik'. 3Eh xkesaj chee loq'laj kaxa parupaat i Abinadab re' i patim chinaah i rub'ohl i yuuq' xkiyeew reje chupaam i jinaj i ak' laj kareta. Re' i Uza, re' Ahío rak'uun taqe Abinadab xib'esanik reje reh i kareta. 4Eh re' Ahío peet b'eeh reje chuwach i loq'laj kaxa noq ojik inki a'n 5Re' i David ruch'ihil chu'nchel i aj Israel xakipisk'anik chik pankooq, tz'uuy inki a'n chuwach i QaJaaw Dios i k'ahchi' kiq'ojem i chee' q'ooj. Eh k'ahchi' wo' kiq'ojem i arpa, i kok' k'ahaam wach q'ooj, i setesaq laj q'ooj, i xuul q'ooj, i pulato ch'ihch'. 6Eh noq xi ponik i resaj wii' riij i rutrigo i Nacón, xkitoxk'iij i kooq i b'oyax k'isiin ma' xkisutej wach ak'al i loq'laj kaxa, xa xichohpaaj chik i Uza. 7Xa re' la' re' QaJaaw Dios ma' k'isiin ta xchalik rujosq'iil chinaah i Uza ruum i xub'an re' re'. Ruum i re' xukansaj i Uza ar xooj q'ehb'oq chucheel i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. 8Eh re' David xchalik ruk'aa' ruum re' i QaJaaw Dios xukansaj i Uza. Ruum aj re', re' ye'aab' re' re' Péreze-uza i b'ih xukoj, je' re' i rub'ihnaal xkahnik chi jumpech. 9Xa re' la' re' David xchalik ruyo'jiik chuwach i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Ni xata naq chik neenukapaaj reje ruk'amariik i loq'laj kaxa, inki. 10Eh ruum chi re' David ma' xraaj ta chik ruk'amam reje i loq'laj kaxa chupaam i rutinamiit xuq'or chi xk'amarik i koq parupaat jinaj i winaq Obed-edom rub'ihnaal aj pantinamiit Gat. 11Eh re' loq'laj kaxa ixib' poh xwihik parupaat i Obed-edom, eh xk'uxesjik cho ruum i QaJaaw Dios i reh, je' wo' taqe i rak'uun rixq'uun. 12Noq xq'orarik reh i David chi ruum chi xuk'ul parupaat i loq'laj kaxa i Obed-edom kuxesjik cho ruum i QaJaaw Dios, eh xkuxeesjik chee rak'uun rixq'uun, je' wo' chu'nchel i chib'ih reh. Re' David nok' resaj i loq'laj kaxa parupaat i Obed-edom xasuq chik ruk'ux noq xuk'am reje parutinamiit i reh. 13Eh noq xkiyeew i waqiib' xahq' i kik'amwik reh i loq'laj kaxa, re' David xuyeew chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios jinaj i b'ooyax, eh jinaj i q'ina' laj imas tentzun. 14Re' i David rukojom chi riij i ruso' Efod holohik lino korjinaq wii', eh chu'nchel ruk'ux xam pisk'anik chik parooq ruum i rusuqkiil ruk'ux chuwach i QaJaaw Dios. 15Eh re' David, eh chu'nchel i aj Israel xkik'am reje i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios xak'erik chik kichii' ruum i rusuqkiil kik'ux, eh k'ahchi' kixulem i kituun. 16Eh noq xponik i ruloq'laj kaxa i QaJaaw Dios parutinamiit i David re' i Mical rixq'uun i Saúl xrilow cho pan ventana. Eh xrilow wo' hoq chi re' David i reey xan pisk'anik chik parooq chi soon chuwach i QaJaaw Dios, ma' suq ta xub'an reh paránima. 17Re' i loq'laj kaxa xkikoj i koq chupaam i itz'ihy naah paat ruyejaam i David chi xa re' wo' kamaj. Eh chi riij i re', re' David xuq'asaj i k'atoj mayiij, xuq'asaj wo' hoq i mayiij chuwach i Dios k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios. 18Noq rukohlaam chik ruq'ahteesjiik taqe i mayiij i David xukuxisaj taqe i tinamit parub'ihnaal i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 19Eh xuyejaa' wo' k'uxumb'al keh i tinamit xuyeew keh i kaxlanwi'k xuyeew keh i b'ahoj tiwik, xuyeew keh i kaxlanwi'k re' ruuk' i chiq uuva. Eh xuyeew keh chi winaq chi ixoq, chi riij i re' chi kunchelaal xi sutinik reje pankipaat. 20Re' i David xsutinik wo' reje parupaat chi kikuxesjiik taqe i awach reh. Re' i Mical i rixq'uun i Saúl xelik cho chi k'ulariik i David je' wili i xuq'or reh: Yu'naak q'e' k'ahchi' ruye'ariik aloq'il ruum hat kireey i aj Israel k'ahchi' ak'uhtaam chi korik wach ak'ux chikiwach taqe ixoq kikamanik awuuk. Re' hat i ma' weht'al ta k'isinoq wach k'ixik, i nuchjik. 21Re' David je' wili xuq'or reh i Mical: Korik noq soon i nub'an chuwach i QaJaaw Dios ruum i rusuqkiil nuk'ux ruum re' reh xpaab'anik cho weh chi jilow awajaaw chi kijilow awach aweh reh chi naa nukahniik chi taaq'anik chikinaah i aj Israel re' i rutinamiit. Ruum aj re' ma' naa ta nuk'amam i soon chuwach i QaJaaw ye'b'al ruloq'il. 22Atoob' ta q'e' nee nuloch' wiib' nee nuq'asaj wiib' chawach i hat je' rukab' inakapaaj. Re' hin xanaa wo' kiye'em nuloq'il taqe ixoq kikamanik wuuk' i kore' xaq'or, inki reh. 23Eh re' i Mical i rixq'uun i Saúl ma' jino'q i ruha'lak'uun xwihik chupaam i ruk'achariik.


Copyright
Learn More

will be added

X\