2 SAMUEL 5

1Eh chu'nchel i aj Israel jar ch'uq chi kiib' xiooj ar Hebrón ruuk' i David je' wili xkiq'or reh: Re' hat ma' hat ta tokoom, quuk' qiib' awuuk', inki taqe. 2Xa ruchaliik wo' hoq noq kok'achlik i Saúl chi reyil chi qanaah, xa re' wo' hat ti k'amwik kib'eeh i qa soldado noq kiooj panq'aq'inik, eh kielik cho korik. Eh ruq'orom wo' aweh i QaJaaw Dios chi re' hat naa acha'jiniik, naa akahniik chi taaq'anik chinaah aatinamiit Israel, inki taqe. 3Je' re' noq chi kunchelaal taqe i k'amal b'eeh chi kixilak i aj Israel xponik kiq'oreej i reey David ar Hebrón. Eh re' reh wilik i xuyejaa' wach kuuk' xuq'or i korik parub'ihnaal i Dios. Re' keh xkijalk'iij i aseite wach naah i David reh chi xkipab'aa' chi reyil chinaah i kitinamiit Israel. 4Eh re' David lajeeb' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil. 5Eh wuquub' haab' ruuk' waqiib' poh xwihik ar Hebrón chi kireey i aj Judá. Oxlaj ru ka'winaq haab' xwihik Jerusaleem chi reyil chikinaah i aj Israel je' wo' chikinaah i aj Judá. Re' David ka'winaq haab' xwihik chi reyil. 6Re' David ruch'ihil taqe i ru soldado xiooj Jerusaleem, chub'anariik keh i aj jebuseo wilkeeb' ar. Re' taqe i aj jebuseo xkikapaaj chi re' David ma' naa ta rub'anam okik chupaam i kitinamiit. Je' wili i xkiq'or reh: Re' hat ma' ruk'ul ta chi naa awokiik ayu', ruum re' taqe i moywach re' taqe i siik i kooq ma' nee ta inkiyeew q'ab' aweh chi nee ti okik panqatinamiit, inki taqe. 7Xa re' la' re' David xuchop wo' naah i kowlaj tinamit Sión. Eh xkahnik chi rutinamiit i David inkiq'or reh. 8Re' David chupaam i q'iij re' re' ruq'orom chik chi je' wili: Re' naa rub'aniik keh i aj jebuseo, parooq ha' naa kokiik, eh naa kikansam taqe i moywach je' wo' taqe i siik kooq, re' taqe i q'e' inwixow kiwach, inki. Ar elinaq chaloq i q'orik i ruq'or chi je' wili: Re' taqe i moywach re' taqe i siik i kooq ma' naa ta kianam okik parupaat i Dios, inki. 9Eh noq re' David rehchaam chik i nim wach tinamit Sión, rutinamiit i David i rub'ihnaal xukoj. Eh xukoj i koraal tz'aq chi junsuut ar xutoq'aa' reje ruuk' inajt naah paat Milo rub'ihnaal xponik yejaal i tinamit. 10Re' i David k'achi' naq rureqem rukowiil ruk'ux chi korik, eh i nelik korik ruuk' taqe rub'an, ruum re' QaJaaw Dios nim rajaawriik intoob'inik reh. 11Re' Hiram i kireey i aj Tiro xutaq'aaj taqe reje i raj taqareel ruuk' i David xutaq'aaj wo' taqe reje i aj tz'aqool je' wo' taqe i aj sehk xkik'am reje i holohaq chee' chakaltee', reh xkiyejaa' chi korik i rupaat i rub'an wii' i taaq'anik i David. 12Ruuk' i re' xureq chi riij i David chi re' Dios xpaab'anik reh chi reyil chinaah i tinamit Israel. Eh xureq wo' chi riij chi re' Dios xye'wik cho rajaawriik chi reyil k'axb'al reh i rutinamiit Israel. 13Re' David xelik reje Hebrón ar chik xooj Jerusaleem, eh k'ih taqe i rixoqiil xwihik ar, chi riij i xti rehk'een xwihik i rak'uun rixq'uun kuuk'. 14Re' taqe i rak'uun i David xi-aasjik Jerusaleem je' wili i kib'ihnaal: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, 15Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, 16Elisama, Eliada, Elifelet. 17Eh re' taqe i aj filisteo noq xkib'iraj rub'iral chi re' i David xpa'ab'jik chi reyil chikinaah i aj Israel, jumehq'iil xiooj chi q'aq'inik ruuk'. Eh noq xrib'iraj i David chi k'ahchi' kisik'im xelik reje ar xooj rukeb'aa' riib' chupaam i ye'aab' ke'emb'al iib'. 18Re' taqe i aj filisteo xiooj chikiwach reh rusik'ariik xooj kimol kiib' wach k'ixkaab' Refaim. 19Ruum aj re', re' David xupahqaaj ree Dios parutiij, je' wili xuq'or: ¿Mi ruk'ul chi nawojiik chi q'aq'inik kuuk' i aj filisteo? ¿Mi nee nayeew q'ab' weh chi nee nub'an keh? inki. Eh je' wili ruchaq'weesjiik xb'aan ruum i QaJaaw Dios: Ma' xta reet hiy chi q'aq'inik kuuk', re' hin naa taqe nuq'asam panaq'ab', inki. 20Re' David xooj taqe ruk'ulb'ilej i aj filisteo ar Baal-perazim, eh xub'an keh. Ruum i re' je' wili xuq'or i David: Re' QaJaaw Dios xusach kiwach i ki-ixowanik nuwach, je' naa xik'amarik reje ruum i elaal haa'. Ruum aj re', re' ye'aab' re' re' Baal-perazim i rub'ihnaal xukoj. 21Eh re' taqe i aj filisteo xkiq'eb' kahnoq taqe i kitiyoox, eh re' David ruch'ihil taqe i ru soldado xkik'at taqe tiyoox. 22Eh re' taqe i aj filisteo xi kahnik chi k'achalkeeb' xooj wo' chik kimol kiib' wach k'ixkaab' Refaim. 23Eh re' David xupahqaaj wo' chik ree Dios, eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Neerub'an chi nee tiooj chi q'aq'inik kuuk', xa re' la' matokik reje chikiwach, chakotej kiij ar nee ti okik i wilkeeb' wii' i chee' balsamo. 24Eh noq neenab'iraj i choqik je' ruxahq' winaq neenb'aan cho chi ju' taqe i chee' balsamo, jumehq'iil nee tiooj chi q'aq'inik kuuk' re' i re' i rehtalil chi re' hin peet b'eeh chawach noq neenooj a'an keh taqe i ki soldado i aj filisteo, inki. 25Re' David xub'an wo' hoq i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. Eh xub'an wo' keh i aj filisteo ar xutoq'aa' reje chupaam i tinamit Geba, eh xponik chub'aan keh i wilik wii' i tinamit Gezer.


Copyright
Learn More

will be added

X\