2 SAMUEL 3

1Najt xkian i q'aq'inik i re' kuuk' ru soldado i Saúl kuuk' i ru soldado i David. Re' taqe i ru soldado i David xkowjik kik'ux. Eh re' taqe i ru soldado i Saúl xsahchik wach i kikowiil. 2Re' taqe i rak'uun rixq'uun i David xi wihik noq xwihik Hebrón, re' taqe wili: Re' peet ak'un re' Amnón rak'uun ruuk' i Ahinoam aj Jezreel. 3Re' rukab' ak'un, re' Quileab rak'uun ruuk' i Abigail rukanab' kahnoq i Nabal, re' aj Carmel. Re' roox rak'uun re' Absalón rak'uun ruuk' i Maaca, rixq'uun i Talmai re' xwihik chi reey ar Gesur. 4Re' rukaaj, re' i Adonías rak'uun ruuk' i Haguit, re' roo' re' Sefalia rak'uun ruuk' i Abital. 5Re' ruwaaq re' Itream rak'uun ruuk' i Egla, rixoqil chik i David jinaj. Re' taqe wili i rak'uun i David xi-aasjik Hebrón. 6Noq k'ahchi' keeb' chi q'aq'inik i ru soldado i rak'uun i Saúl ruuk' i ru soldado i David. Re' Abner xti wilik rajaawriik i rub'an riib' chi kixilak i ru soldado i rak'uun i Saúl. 7Re' i Saúl jinaj i rukab' rixoqil xwihik Rizpa i rub'ihnaal rixq'uun i Aja, noq xrib'iraj i Is-boset je' wili i xuq'or reh i Abner: ¿Chib'ih reet noq xa wixoqb'eej i rukab' rixoqil i wajaaw? inki. 8Eh re' Abner ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah ruum i xq'orarik reh je' wili i xuq'or reh i Is-boset: ¿Mi hin tz'i' noq inakapaaj re'? re' hin, hin kamanoom kuuk' i riih rumaam i Judá Eh korik wach nuk'ux raj kamanoom aawajaaw Saúl, eh korik wach nuk'ux kuuk' i awach reh je' wo' kuuk' taqe i ramigo. Eh re' hat re' wo' hin xinq'asanik aweh pan q'ab' i David, eh yu'naak ¿chib'ih reet noq inaq'or chi ximahkunik ruuk' ixoq re' re'? 9Re' ta naq i Dios neen ye'wik weh chi tojariik i numahk wila' ma' xnutoob'eej i David. Eh wila' ma' xnub'an ruuk' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. 10Re' Dios xuq'or chi naa resam i kajaawriik chi reyil taqe i rak'uun i Saúl. Re' chik i David naa rukojom chi reyil chikinaah i aj Israel je' wo' chikinaah i aj Judá. Ar naa rutohq'iik reje Dan, naa ruponiik Beerseba. 11Eh re' Is-boset ma' jino'q chi q'orik xuchaq'weej i Abner ruum ma' k'isiin ta inyo'jik chuwach. 12Re' Abner je' wili xutaq'aaj reje ruq'orariik reh i David: ¿Mi tokoom ta wo' ehchan reh i ye'aab' wili? Chak'ulaa' i naa nuq'orom aweh. Re' hin nee tinutob'eej reh chi neenkahnik chi ri'sil awajaawriik chu'nchel i tinamit Israel, inki. 13Re' David je' wili i xuq'or: Ma' xta reet neenuk'ulaa' i xaq'or, xa re' la' jinaj i nupahqaaj aweh: Re' chi chak'am cho weh ayu' i Mical i rixq'uun i Saúl, mat chalik chi wilariik wila' ma' xak'am cho weh i Mical. 14Eh chi riij i re', re' David xutaq'aaj taqe i taqareel chi q'orob'jiik i Is-boset je' wili i xuq'or reje reh: Chaq'asaj weh i Mical re' wehk'een i xnub'an kaxáro ruuk', re' i xnuyeew i jinaj siento chinaah kik'achab' i aj filisteo chi riij. 15Eh re' i Is-boset xutaq'aaj wo' ruq'uchariik i Mical reh i Paltiel re' i rub'ahiil rak'uun i Lais. 16Re' Paltiel xutaq'aaj chee rehk'een suq suq inoq'ik xponik ko ar Behurim. Eh je' wili i xq'orarik reh i Paltiel ruum i Abner: Re' hat ti sutinoq panapaat, inki. Re' reh xsutinik reje. 17Re' Abner je' wili i xuq'or keh i k'amal kib'eeh i aj Israel: Re' taq i hat najtir taq intohq'ik asik'im chi riij chi re' i David naa rukahniik taq chi aareey. 18Eh yu'naak xponik chik i q'iij chi naa rojiik eloq wach i ruq'orom chaloq i Dios chi re' David naa resaniik qeh i hoj aj Israel je' wo' hoq i qatinamiit chi ri'sil i kajaawriik i aj filisteo, inki. 19Re' Abner xuq'oreej wo' taqe i riih rumaam Benjamín. Chi riij i re' xooj Hebrón chi q'orariik reh i David chib'ih inkikapaaj i aj Israel chi riij, eh chib'ih inkikapaaj i riih rumaam Benjamín. 20Re' Abner juninaq i winaq ruch'ihil noq xponik Hebrón, re' i wilik wii' i David. Re' i David xub'an jinaj i ninq'iij noq xponik i Abner ruch'ihil taqe i juninaq chi winaq. 21Re' Abner je' wili i xuq'or reh i David: Re' hin naa rojiik numolom kiwach chu'nchel i aj Israel reh chi neenkiyejaa' wach awuuk' chi neetikahnik chi reey chikinaah je' rukab' inakapaaj i ruk'ul chi naa a'nam, inki reh. Re' David xuchaq reje i Abner, eh xooj reje chi suq suq ruk'ux. 22Eh re' Joab ruch'ihil taqe i ru soldado i David sutinik inki a'n cho chi q'aq'inik xkik'am chaloq i xkiq'uch cho keh i aj ixowaal. Re' i Abner ma' xta chik ruuk' i David ar Hebrón. Ch'aqooj chik reje ruum i David ojinaq chik reje chi suq suq ruk'ux. 23Eh noq xponik i Joab ruch'ihil taqe i ru soldado xkiq'or reh chi re' Abner rak'uun i Ner xponik chi q'orob'jiik i reey David, chi re' i Abner xch'aqarik reje ruum i reey, eh chi xooj reje chi suq suq ruk'ux. 24Noq xrib'iraj i Joab chi je' re' xooj ruuk' i reey, je' wili i xuq'or reh: ¿Chib'ih jariik i xa a'n i hat reey? Re' Abner xk'ulik chaq'orob'jiik, eh re' hat reey xataq'aaj wo' chik reje. 25¿Mi ma' aweht'al re' hat reey chi re' Abner rak'uun i Ner, xa aajot'ariik xk'ulik rub'an? Re' reh xarukojariik rehtaal xk'ulik rub'an reh chi xunab'eej chib'ih jariik i na a'n ayu' i hat reey. 26Eh re' Joab noq xukohlaaj i q'orik ruuk' i David xutaq'aaj rusik'ariik i Abner chi ma' reht'al i David. Re' taqe i xiooj sik' woq reh i Abner ar xponik kisutej i wilik wii' i jul ha' Sira. 27Eh noq xponik i Abner ar Hebrón xk'amarik reje ruum i Joab panookb'al reh i tinamit reh chi xponik rub'an ruk'utaaj ruuk' chi rutkeel. Eh ar xujut i koq i ruq'aslaj ch'ihch' chupaam i Abner, xukansaj reh chi xutoj wach aha' wili i rukanteesjiik i Asael xub'an re' ruchaaq' i Joab. 28Eh koq'uun chik noq xrib'iraj i rib'iral i David chib'ih i xub'an i Joab je' wili i xuq'or: Re' Dios ineht'alinik reh chi re' hin je' wo' tinamit i nuchopom naah ma' xta k'isinoq qamahk chi xkanteesjik i Abner rak'uun i Ner. 29Re' mahk wili chinaah ta naq i Joab neenkahnik, eh chikinaah ta naq i rak'uun rixq'uun. Ma' ta naq nee inhi'lik yab'ilaal chi kixilak, wilik i nee nelik ruha'iil i kiti'jolal, wilik i rax q'ah naa rub'aniik keh, wilik taqe i chelroq, wilik i naakikanteesjiik panq'aq'inik, wilik wi'jaleel naa rub'aniik keh, inki. 30Re' Joab re' i Abisai xikansanik reh i Abner ruum re' reh xkansanik reh panq'aq'inik ar Gabaón i Asael re' kichaaq' i Joab ruch'ihil i Abisai. 31Chi riij i re', re' David xuyuq'eej ruuk' i Joab, je' wo' taqe i wilkeeb' ruuk' je' wili i xuq'or keh: Chaweq taq aso' chawiij chakoj taq aq'as wach so', chakoj wo' taq aq'eq' so' ruum i ruti'kiil taq ak'ux chi riij i rukimiik i Abner, inki. Re' i reey David xooj haa' noq xooj muhqoq i Abner. 32Eh ar xkimuq'aa' Hebrón. Re' reey David xuk'er chii' chi oq'ik chinaah i rujuul i Abner. Xioq'ik wo' chu'nchel i tinamit. 33Chi riij i re', re' reey David xuq'or parutz'uuy taqe q'orik wilik ruum i ruti'kiil ruk'ux chi riij i rukimiik i Abner: ¿Chib'ih reet noq xat kimik i hat Abner? ¿Chib'ih reet noq xat kikansaj chi ma' xta rub'ehel? 34Re' hat ma' b'ak'lik ta wo' naq taqe aawooq aq'ab', ruuk' karena. Re' hat xat kikansaj i yiib' wach kina'ojb'al, inki. Eh chu'nchel i tinamit xi okik wo' chik chi oq'ik chi riij i rukimiik. 35Re' taqe i tinamit xkiq'or reh chi chub'an ruwa', xa re' la' re' David ma' xraaj taj je' wili xuq'or: I ruk'ul chi nee kiruyeew pa runimaal ti' k'axik i Dios wila' xnub'an nuwa', oon wila' xnuk'ux jino'q i xa chib'ih jariik chuwach i q'iij wili, inki. 36Eh chu'nchel i tinamit xkikoj rehtaal i xub'an i reey David, xsuuqb'ik kik'ux. Chu'nchel i xub'an i reey xponik chikiwach i tinamit. 37Chupaam i q'iij re' re' xkireq chi riij chu'nchel i aj Israel chi korik chi re' David ma' re' ta k'isinoq haa' ruuk' i rukanteesjiik i Abner rak'uun i Ner. 38Re' reey David je' wili i xuq'or keh i kikamanik ruuk': ¿Mi ma' nakoj taq rehtaal re' i hat chi re' winaq xkikansaj jinaj chihooj laj aj taq'oom, eh nim rajaawriik chi qaxilak i hoj, hoj aj Israel? 39Re' hin atoob' re' Dios xsik'wik cho nuwach chi xinokik chi reyil inwik'raaj chi ma' xta k'isinoq wajaawriik. Aha' wilik i xkian i kiib' chi rak'uun i Sarvia. Re' ta naq i Dios neen ye'wik keh chi tojariik i kimahk chi riij i xkian re' re', inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\