2 SAMUEL 24

1Re' QaJaaw Dios xchalik rujosq'iil chikinaah i aj Israel, xuyeew q'ab' chi xchalik ruk'aa' i David chikinaah xuq'or reh chi naa rajlaam taqe i aj Israel, ruch'ihil taqe i aj Judá. 2Eh re' reey David je' wili i xuq'or reh i Joab, re' i rajaaw i k'amal kib'eeh i soldado: Re' hat, haa' taqe awuch'ihil hiy chawajlaaj i ju'jun ch'uq chi aj Israel. Ar neenatoq'aa' reje pan tinamit Dan konee tiponik Beerseba, ruum re' hin inwaaj nunab'eem jarub' i wilkeeb' ar, inki. 3Eh re' Joab je' wili xuq'or reh i reey David: Re' ta naq i QaJaaw Dios neenk'ihaax b'isanik reh i tinamit Israel, jino'q chik chi je' k'ihaal i wilkeeb' yu'naak. Eh konee ta naq inawil i hat qajaaw reey. Eh ¿Chib'ih reet noq q'e' suq ak'ux chi kajaljiik yu'naak? inki. 4Eh re' reey David kow xumin chupaam i Joab je' wo' taqe i k'amal kib'eeh soldado chi naa kianam aha' wilik i xuq'or. Chi riij i re' xi elik reje ruuk' i reey David, xooj wo' kajlaaj chu'nchel i aj Israel. 5Eh xi q'ahxik reje chi juntar i nim ha' Jordán ar xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat pansak'aaj reje reh i rookb'aal q'iij reh i tinamit Aroer. Re' i wilik wach k'ixkaab' panyejaal i kiib' chi tinamit re' Gad, i Jazer. 6Eh xooj Galaad je' wo' Hodsi. Noq xi elik ar xiooj ar Danjaán xiooj wo' ar Sidón je' wo' chupaam taqe i tinamit wilik chi junsuut. 7Chi riij i re' xiooj ar Tiro re' i wilkeeb' wii' i q'e' kow kiib', eh xiooj wo' k'oloq chupaam i kitinamiit i aj heveo, i aj cananeo. Eh xiooj wo' k'oloq Beerseba, wilik paruyuq'ul i Judá, xi ponik ko Neguev. 8Eh noq kikohlaam chik rub'ehjiik paam taqe i ye'aab' re' re' xi sutinik wo' chik reje Jerusaleem, b'elejeeb' poh ruuk' juninaq q'iij xponik kian chi kajaljiik i aj Israel. 9Re' Joab xponik ruq'asaj reh i reey David jarub' chi kiib' taqe i aj Israel. Re' taqe i aj Israel xponik kajlaaj waxiqiib' siento miil taqe chi winaq kow kiib' chi q'aq'inik. Eh re' taqe i aj Judá hoob' siento miil taqe chi winaq. 10Eh re' David noq rajlaam chik taqe i aj Israel xtib'ik ruk'ux ruuk' i xub'an, eh ruum i re' xub'an rutiij eh je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios re' hin mahk i xnub'an chawach, chak'uy tinumahk i hin, hin amoso ruum re' hin pan tehwachiil xnub'an i wili, inki. 11Eh chi junwaar chik noq xwuktik i David, re' i QaJaaw Dios xuq'oreej chaloq i Gad jalal ruq'oral, re' inye'wik runa'ojb'al i David. 12Je' wili i xuq'or reh: Yu'naak i hat hiy ruuk' i David je' wili cha q'or reh: Yu'naak ixib' wach i ti' k'axik i nuye'em chuwach, neerub'an chi nee rusik' wach aha' wilik iraaj chi nee nuyeew reh, ti' ko'q reh, inki. 13Eh re' i Gad xooj wo' ruuk' i David je' wili i xuq'or reh: Chasik' wach i ti' k'axik inawaaj chi re' QaJaaw Dios nee rutaq'aaj chaloq cha naah, ¿Mi re' chi neenchalik ixib' haab' chi wi'jaleel chupaam i tinamit, oon re' chi neenamol chi elik ixib'-oq poh chikiwach i kib'anik ti' k'axik aweh, oon re' chi neenchalik ixib'-oq q'iij i runimaal yab'ilaal chupaam i tinamit? Chakapaaj yu'naak i naawaaj, cha q'or weh reh chi neenuq'or reh i QaJaaw Dios i hin i xtaaq'anik cho weh, inki. 14Re' David je' wili ruchaq'weesjiik i Gad xub'an: Re' hin q'e' ti' nuk'ux ma' nureq ta chi riij chib'ih i naa nub'anam. Ma' xta reet chi re' QaJaaw Dios neemb'anik ti' k'axik qeh ruum re' reh q'e' nim i ruk'axb'al chuwach chi re' i ki-ixowanik qawach nee kib'anik ti' k'axik qeh, inki. 15Re' QaJaaw Dios xa chupaam i wahq'eq re' re' xutaq'aaj chaloq i runimaal yab'ilaal chikinaah i aj Israel, nik' najtiil i xuq'or i QaJaaw je' wo' re' najtiil i xub'an. Ar xtohq'ik chaloq pan tinamit Dan koxponik chupaam i tinamit Beerseba, eh xikimik i lajeeb' ru kajwinaq miil chi tinamit. 16Eh re' i ánjel xb'anik ikaansanik noq xa okik naq chik reh chi rusachariik kiwach i aj Jerusaleem re' QaJaaw Dios ti' xrikraaj i tinamit re' re' je' wili i xuq'or reh i ruánjel: Maa sach kiwach manlik ikaansanik xa a'n inki. Re' ánjel re' re' ar naq wilik aha' i resaj wii' riij i rutrigo i Arauna re' ruuk' taqe i aj jebuseo. 17Noq re' David xilow i ánjel chi k'ahchi' rukansam i tinamit je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios. Re' hin ximahkunik, re' hin ximb'anik i yiib' wach na'ojb'al. Re' i tinamit wili i je' kikab' i tentzun ma' xta kimahk. Re' hin i nupahqaaj aweh chi, chi nunaah i hin, eh chikinaah taqe i awach weh chayeew chee ti' k'axik, inki. 18Eh chupaam i q'iij re' re' xooj wo' chik k'oloq i Gad ruuk' i reey David je' wili xuq'or reh: Re' hat hiy chupaam i ye'aab' i resaj wii' riij i rutrigo i Arauna i aj jebuseo. Ar neenayejaa' jino'q artaal loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios, inki. 19Eh re' David xooj wo' hoq aha' i xq'orarik reh ruum i Gad xub'an wo' hoq aha' wilik i xuq'or i QaJaaw Dios. 20Re' i Arauna xrilow reje chi xk'uloq i reey David ruch'ihil taqe i kitowik reh. Re' Arauna xelik reje chuk'ulariik xuxuk'aa' riib' chuwach i reey David korehtaal xureq wach aak'al ruuk' i yejal wach. 21Je' wili i xuq'or reh: Qajaaw reey chib'ih jariik ab'eeh chalik a'an wuuk', inki. Re' reey David je' wili i xuq'or reh: Re' hin xchalik nuloq' aaye'aab' inawesaj wii' i riij atrigo, reh chi neenuyejaa' jino'q i artaal ar loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios, reh chi nee nelik i runimaal yab'ilaal chinaah i tinamit, inki. 22Re' i Arauna je' wili ruchaq'weesjiik i David xub'an: Ma' xta reet Qajaaw reey, wili taqe i kiib' chi b'oyax neerub'an chi nee taqe nak'at chi mayiij. Eh re' i chee' reh riij kalaq i b'oyax, je' wo' taqe i ruchee'el i keeb'al wili neekikamanik aweh chi sii', inki. 23Re' Arauna xuyeew reh i reey David chu'nchel i re', je' wo' chik wili i xuq'or reh i David: Neeta naq i ruk'ul aweh i Dios aamayiij, inki. 24Re' reey David je' wili i xuq'or reh i Arauna: Re' hin naa nutojom aweh jarub' tz'aaq ruum re' hin ma' ruk'ul ta chi nee nuk'at chi mayiij chuwach i QaJaaw i xa sihimaj weh, inki. Eh xutoj wo' reh i ye'aab' i Arauna i resaj wii' i riij i trigo, je' wo' i kiib' chi b'ooyax lajeeb' roxk'aahl chi tumiin re' ruuk' i plata xutoj. 25Eh re' reey David chupaam i ye'aab' re' re' xuyejaa' jinaj i artaal re' ruuk' i tusuj ab'aj. Chinaah i re' xuk'at i rumayiij k'amb'al riib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios. Eh re' i QaJaaw Dios xrib'iraj wo' hoq i xupahqaaj xelik wo' hoq i runimaal yab'ilaal chinaah i tinamit Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\