2 SAMUEL 22

1Re' reey David xutz'uyej wach i Dios ruum xko'ljik chuwach i Saúl, eh xko'ljik wo' chuwach chu'nchel i nixowanik wach je' wili i xuq'or parutz'uuy: 2QaJaaw Dios re' hat ti toob'inik weh, ti ko'linik weh. Re' hat ti esanik weh panti' k'axik. 3Re' hat i nuDios, hat nuko'lb'aal i nayeew rukowiil nuk'ux, je' naa hat saqrehp ab'aj ko'lemb'al iib' chi weh. Eh je' naa ruuk' pulato ch'ihch' kinako'leej, je' naa hat najt naah paat ko'lemb'al iib' chi weh Eh xina ko'leej chuwach i ti' k'axik. 4Re' hat QaJaaw Dios xti ruk'ul chi naa aloq'jiik. Noq tinuq'o'reej kinaa ko'leej wo' chikiwach taqe i ki-ixowanik nuwach. 5Eh re' i aj kaansoom xa rukotem naq chik wiij xama' aha' ta naq chik kinelik. Xa ma' k'isiin ta xchalik nuyo'jiik ruum. 6Re' aj kaansoom xukotej wiij xanaa chik kiin rukansam noq xwik'raaj. 7Eh noq wilkiin chupaam i ti' k'axik re' re' xnuq'o'reej i QaJaaw Dios. Re' reh xrib'iraj wo' hoq chupaam i rusantolaj ye'aab'. Aha' wilik i nupahqaaj reh chu'nchel nuk'ux xirib'iraj wo' hoq. 8Je' re' noq ruum i rujosq'iil i QaJaaw Dios je' naa jinaj kowlaj yihk i xuyeew chaloq, je' naa xuk'uyisaj ak'al, je' naa xk'uyu'saj i ch'iklik wii' i taxaaj. 9Eh je' naa xelik chaloq i ma' k'isa sib' panju', je' naa xaq q'aaq' i xelik cho panchii' sachb'al kiwach. Eh je' naa nah wach q'aaq' qoplik ruq'aq'al i xelik cho panchii'. 10Re' QaJaaw Dios xqajik cho chi nutoob'jiik je' naa xteh chii' i taxaaj, je' naa q'eq suutz' i wilik ri'sirooq. 11Re' reh je' naa chinaah i ruxiik' i je' ruwii' ánjel xuyeew cho riib' xqajik cho panteew chinaah i wach ak'al. 12Eh je' namuqlik chupaam i q'equm paam suutz', re' ruuk' i q'eq suutz' jab' i ruk'am chaloq. 13Ruum i rusaqumaal chii' wach, re' q'eq suutz' xusutej chi je' saqb'och. Eh xusutej chi je' naq'wach q'aaq' qoplik ruq'aq'al xuyeew cho chinaah i wach ak'al. 14Eh re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik wilik pan taxaaj xuyeew cho chi ib'irjik i ruq'oral ruuk' i ma' k'isa kahoq. 15Re' reh je' flecha, je' kahoq i xukut cho chikinaah i ki-ixowanik nuwach, chi sachb'al kina'ojb'al, xkimol chi elik. 16Re' i palaw wilik naq chi junsuut je' naa xb'iq'arik qohoq ruum ak'al, je' naa xa tehlik chik wach ak'al xkahnik, ruum kow xq'orik chee QaJaaw Dios ruum rujosq'iil, je' naa xuhupej taqe chaloq. 17Re' i QaJaaw Dios kopan taxaaj xuyeew chaloq i q'ab' chi nunaah ree nuko'ljiik, je' naa paruchamiil ha' xink'ulik resaj. 18Xiruko'leej pan q'ab' i kow riib' nixowanik nuwach xi ruko'leej pan kiq'ab' i ki-ixowanik nuwach atoob' ta q'e' wo' naq kow kiib' chi nuwach i hin. 19Eh noq wilkiin panti' k'axik xinkaaj naq kinkikansam, xa re' chik i QaJaaw Dios xko'linik weh. 20Xiresaj chupaam i ti' k'axik wilkiin naq wii'. Eh xi ruko'leej ruum q'e' kiruk'ax. 21Re' QaJaaw Dios je' re' i nuk'axariik xub'an ruum korik wach nuk'ux. Xuyeew cho jilow weh ruum xrilow chi ma' xta ruch'uwa'iil wach i wánima. 22Je' re' i xub'an cho wuuk' i QaJaaw Dios ruum re' hin k'ahchi' nuk'amam chi korik i rub'eeh, ma' k'ahchi' ta nuq'eb'em wiib' pamahk chuwach. 23Re' hin wilik pan wánima chu'nchel i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. Ma' nik' ta xnukanaa' rub'aan taqe ruq'or. 24Re' hin korik wach nuk'ux chuwach xnukanaa' chik chu'nchel i yiib' wach chi b'anarik. 25Je' re' noq re' QaJaaw Dios xuyeew cho jilow weh i rikorkiil wach nuk'ux, ruum ma' xta ruch'uwa'iil wach i wánima chuwach i reh. 26QaJaaw Dios, re' hat q'e' naaketelaaj wach i aj keteloom wachiis. Eh i nayeew aajosq'iil chinaah i yiib' wach runa'ojb'al. 27Re' hat inatob'eej taqe i korik wach kik'ux awuuk', eh kow taqe naq'il i yiib' wach kina'ojb'al. 28Re' hat inako'leej i tinamit ti' kik'ux. Eh inawisaj i kajaawriik i nimaq kiwach. 29WaJaaw i nuDios, re' hat xayeew chik weh asaquumaal. Xinawesaj chik chaloq panq'equm. 30Eh ruuk' awajaawriik naa nub'anam keh i ki-ixowanik nuwach, atoob' ta najt naah i q'atb'al weh neenkikoj. 31Re' rub'eeh i QaJaaw Dios korik. Aha' wilik i ruq'or chi naa ruye'em qeh i ruyeew wo' hoq. Eh ruko'leej taqe inkiyeew kik'ux ruuk'. 32Eh ma' xta chik jino'q Dios chi je' rukab' i qaDios, ruum ma' xta chik jino'q Dios neenko'linik qeh je' rukab' qako'ljiik i rub'an i reh. 33Re' QaJaaw Dios inye'wik wajaawriik. Eh re' reh ink'amwik weh chupaam i korik laj b'eeh. 34Re' reh inye'wik nukowiil atoob' ta neenub'an weh ajiim ju' taq yuuq' je' rukab' i rub'an i keej. 35Re' wo' reh inye'wik nuna'ojb'al chi q'aq'inik. Re' reh inye'wik waansil chukutariik i flecha q'an ch'ihch' korjinaq wii'. 36WaJaaw nuDios, re' hat ti cha'jinik weh, re' hat ti ko'linik weh. Ruuk' awajaawriik kinatoob'eej ruuk' ak'axb'al xinelik korik. 37Re' hat kinatoob'eej xateh i nub'eeh chi korik. Eh ma' xta kinkalojik wii'. 38Re' hin xnusik' taqe i ki-ixowanik nuwach, eh xnureq wo' taqe. Eh ma' xnukanaa' ta chik taqe korehtaal xnub'an keh. 39Noq xnub'an keh xiq'ehb'ik wach ak'al ma' kota chik xi wuktik. Eh ma' xkikuy ta waansil. 40Re' hat xayeew wajaawriik chi xnub'an keh. Eh xawesaj i kajaawriik i ki-ixowanik nuwach reh chi ma' xkikuy ta waansil. 41Re' hat xaq'asaj taqe panuq'ab' i ki-ixowanik nuwach. Korehtaal nusach kiwach chi kunchelaal. 42Noq xkipahqaaj kitoob'jiik ma' awach ta xtoob'inik keh. Noq xkipahqaaj aweh chi naa ako'leem taqe xama' xako'leej ta wo' taqe. 43Re' hin xnub'an keh je' rukab' noq insahchik wach i pooq. Eh xnuyeq'eb'eej taqe pan wooq je' rukab' imb'aan reh i ch'uwa' pamb'eeh. 44Re' hat nuDios xinako'leej pan kiq'ab' i tinamit ma' kinimanik taa weh. Eh xinakoj chi ajaab'esil chikinaah i tinamit. Eh xakoj taqe chi nutoob'jiik i tinamit ma' weht'al ta kiwach. 45Noq inkib'iraj i nuq'or keh inkinimaj wo' hoq. Eh re' taqe i tokoom tinamit xkaaj wo' naq chi re' hin xin taaq'anik keh. 46Re' taqe i tokoom tinamit xakib'arb'otik chik ruum i kiyo'jiik noq xi elik chaloq chupaam i ye'aab' kikeb'aam naq wii' kiib'. 47Xti k'achlik i QaJaaw Dios, loq'imaj ta naq i waj ko'loom. Neeta naq inye'arik runimaal wach i nuDios waj ko'loom. 48Re' reh i Dios re' inq'ajwik wach imb'aan weh. Re' wo' reh inkojwik weh chi ajaab'esil chikinaah i tinamit. 49Re' reh inko'linik weh chuwach i kijosq'iil i ki-ixowanik nuwach. Re' reh xko'linik weh pan q'ab' i winaq wilik rajaawriik chi kansanik. 50Ruum aj re', re' hin QaJaaw Dios, q'e' nuyeew aloq'il chupaam taqe i tinamit. Eh inutz'uyej i runimaal awach. 51Re' QaJaaw Dios inko'linik weh i hin, hin reey. Eh i ruketelaaj nuwach i hin i rusik'im cho nuwach. Eh naa wo' ruketelaam kiwach chi juneliik i wiih numaam, inki i David.


Copyright
Learn More

will be added

X\