2 SAMUEL 20

1Eh ar Gilgal xwihik jinaj i winaq yiib' wach i runa'ojb'al re' i Seba rak'uun i Bicri riih rumaam Benjamín. Re' Seba xixulej reje i tuun molb'al kiwach i tinamit, je' wili i xuq'or keh: Re' hoj ma' xta nqaaj ruuk' i reey David rak'uun i Isaí xama' xta nee ruyeew qeh ruum aj re' i ruk'ul chi nee qoh sutinik reje panqapaat i hoj aj Israel, inki. 2Eh chu'nchel i aj Israel xkikanaa' chi rutkeel i reey David, re' chik i Seba rak'uun i Bicri xkitahqeej. Eh re' taqe i riih rumaam i Judá xi okik chi riij i David re' i kireey, xa re' wo' noq xi elik cho chi chii' i nim ha' Jordán ko xi ponik Jerusaleem. 3Eh noq xponik i reey David chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik Jerusaleem, pareh taqe xuyeew i lajeeb' chi ixoq re' taqe i rukab' rixoqil i xukanaa' taqe chi cha'jinik reh i paat re' re'. Xutz'ap taqe pan jinaj paat xukoj cha'jen keh, xuk'uxlaaj taqe, xa re' la' ma' xrixoqb'eej ta chik taqe, xi kahnik chi jumpech chi xa je' chik taqe ixoq kamnaq kib'ahiil. 4Eh koq'uun chik re' i reey David je' wili i xuq'or reh i Amasa: Re' hin inwaaj chi panixib' q'iij neenamol kiwach weh taqe winaq aj Judá, eh naa wo' awihiik ayu' hat, inki. 5Re' Amasa xooj wo' chi kuyuq'ub'jiik taqe i winaq aj Judá, xa re' la' ma' xi ponik taj chupaam i q'iij xq'orarik reh ruum i reey David. 6Eh xrilow chi je' re' i reey je' wili i xuq'or reh i Abisai: Re' i Seba rak'uun i Bicri q'e' naakooj rujot'om ma' xata je' rukab' i qajot'ariik xub'an i Absalón. Je' re' noq re' hat naa akahniik chi k'amal kib'eeh i nu soldado neeti'ooj chi rusik'ariik ruum nee-oq i rureq jino'q i tinamit koraal tz'aq riij nee rukeb'aa' riib' chi qawach, inki. 7Re' taqe i ru soldado i Joab ruch'ihil taqe i aj cereteo, ruch'ihil taqe i aj peleteo, chu'nchel i kow kiib' chi q'aq'inik, xi elik cho Jerusaleem kuch'ihil i Abisai xiooj chi rusik'ariik i Seba reh i rub'anariik reh. 8Eh noq xi ponik ma' najta ruuk' i nimlaj ab'aj wilik Gabaón, re' i Amasa xelik cho chi kik'ulariik. Re' Joab rukojom chi riij i ruso' reh q'aq'inik i wilik nah rutuuq i ruq'aslaj ch'ihch' parupaat wilik. Eh noq xujil i koq riib' i Joab ruuk' i Amasa xelik parupaat i ruq'aslaj ch'ihch'. 9Re' i Joab xuchop chi rusinchii' i Amasa ruuk' i rusak'aaj q'ab', xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi suq ak'ux i hat wamigo? inki, xutz'ub' i koq i wach. 10Eh re' Amasa ma' xukoj ta rehtaal chi re' i Joab ruchopom i ruq'as laj ch'ihch' ruuk' i q'ab' jinaj. Re' Joab xuch'ahpaaj i koq i ruch'ihch' chupaam i Amasa, eh xelik chaloq i req'saa', xq'ehb'ik wach ak'al, xanoq wo' xkimik, ma' kota ruman chi xmanab'jik reh. Eh re' Joab ruch'ihil i ruchaaq' Abisai i b'ih, xiooj chikiwach chi rusik'ariik i Seba i rak'uun i Bicri. 11Jinaj keh i ru soldado i Joab xupab'aa' riib' chucheel i ruti'jolal i Amasa xuk'er chii' chuq'orariik chi je' wili: Awach i wilkeeb' chi riij i Joab, i wilkeeb' chi riij i David neerub'an chi nee kiooj chi riij i Joab yu'naak, inki. 12Re' i Amasa reh rutolem riib' parukik'eel yejalb'eeh, eh nik' nimaal taqe i ki-ik'ik inkimol i koq kiib' chi rilariik. Noq xrilow chi je' re' i ru soldado i Joab xuqerej i koq chi chii' i b'eeh ar xub'ur naah chi-itz'ihy. 13Eh noq resam chik i kamnaq yejal b'eeh xa ik'ik chik inki a'n i wilkeeb' chi riij i Joab xiooj chikiwach reh i rusik'ariik i Seba rak'uun i Bicri. 14Re' Seba xik'ik ponoq kuuk' chu'nchel i aj Israel jar ch'uq chi kiib' korehtaal xponik Abel-bet-maaca. Eh chu'nchel i riih rumaam i Bicri xkimol kiib' xi okik chi riij i Seba noq xokik chupaam i tinamit. 15Noq xi ponik taqe i ru soldado i Joab ar Abel-bet-maaca, eh kimulaa' ak'al chi junsuut i tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit reh chi naa naq kisacham wach i tinamit. Eh pankomonil naq xkaaj kich'ahaam wach ak'al i tz'aq. 16Eh jinaj ixoq wilik runa'ojb'al kow xq'orik cho chinaah i koraal tz'aq sutimaj wii' riij i tinamit, je' wili i xuq'or: Chakuy kinab'iraj taq chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh. Chaq'or taq reh i Joab chi chujil cho riib' ayu' inwaaj k'utaaj ruuk', inki. 17Eh noq xujil i koq riib' i Joab xpahqaljik reh ruum ixoq chi je' wili: ¿Mi re' hat i Joab? inki. Re' hin inki i Joab. Re' ixoq je' wo' chik wili xuq'or: Chab'iraj i naa nuq'orom aweh i hin, hin awaj kamanoom, inki. Re' Joab je' wili chaq'wik xub'an: Naa kaat b'iram, inki. 18Re' ixoq je' wili xuq'or: Najtir cho q'iij je' wili inkiq'or: Awach iraaj rureqem runa'ojb'al inchol rojiik rupahqaam ruuk' Abel, inki taqe xa je' re' noq inkiyejaa' wach i ju'jun chi k'axkiil. 19Re' qatinamiit wili wilik pansuqkiil k'uxliis wilik parukorkiil ayu' Israel. Eh jinaj i tinamit xti wilik rajaawriik. Eh re' hat, ¿Chib'ih reet noq inawaaj asacham wach i tinamit wili reh i Dios? inki. 20Eh re' i Joab je' wili i xuq'or: Re' hin ma' k'ahchi' ta nukapaam chi naa nusacham wach aatinamiit. Ma' k'ahchi' ta wo' nukapaam chi naa nusacham wach i chib'ih taq aweh. 21Ma' re' tee re' k'ahchi' nukapaam, jinaj la' winaq xokik ayu' Seba rub'ihnaal xchalik chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i riih rumaam i Efraín. Re' i Seba re' re' iraaj rukansam i reey David, xa re' chaq'asaj qeh re' hin nee kinelik reje chi chii' i tinamit wili, inki. Re' ixoq je' wili xuq'or reh i Joab: Re' hoj neenqakut qohoq aweh i naah, inki. 22Chi riij i re', re' ixoq xuq'or keh i tinamit wilkeeb' ar nik' wach i naa kianam, korehtaal xkiyok' i ralaq i Seba, eh xkikut chaloq i naah chuwach i Joab. Eh re' Joab xuq'or chi naa ruxuljiik i tuun reh chi xelik reje chi chii' i tinamit re' re', xiooj pankipaat chi kiju'junaal. Eh re' Joab rub'an ruk'utaaj ruuk' i reey David ar Jerusaleem. 23Re' Joab xkahnik chi k'amal kib'eeh chu'nchel i ki soldado i aj Israel. Eh re' i Benaía rak'uun i Joiada xkahnik chi k'amal kib'eeh taqe i aj Cereteo, taqe i Peleteo. 24Eh re' i Adoram xkahnik chi ilil reh i kamanik i koruman chimb'aan, eh re' i Josafat rak'uun i Ahilud xwihik chi rajtz'ihb' i reey. 25Re' Seba xwihik chi aj tz'ihb', eh re' Sadoc, re' i Abiatar xi wihik chi k'amal kib'eeh aj tiij. 26Re' winaq i Ira i b'ih Jair i rutinamiit wihik chi k'amal kib'eeh aj tiij ruuk' i reey David.


Copyright
Learn More

will be added

X\