2 SAMUEL 2

1Eh koq'uun chik re' David xupahqaaj reh i QaJaaw Dios parutiij chi je' wili: ¿Jaaw mi ruk'ul chi naa wojiik chupaam jino'q keh i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Judá? inki. Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Neerub'an chi nee tiooj, inki. Eh xupahqaaj wo' chik i David reh i QaJaaw chi je' wili: ¿Aha' wilik tinamit naa wojiik wii'? inki. Ar naa awojiik Hebrón, i nuchjik. 2Re' David xooj wo' ar, xuk'am taqe reje i kiib' chi rehk'een: Re' Ahinoam aj Jezreel, eh re' i Abigail rukanab' kahnoq i kamnaq Nabal aj Carmel. 3Xuk'am wo' taqe reje chi riij i winaq ruch'ihil haa' i kehk'een, haa' taqe i kak'uun kixq'uun, ar xi okik chi patinik chupaam taqe i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Hebrón. 4Eh chi riij i re' xi ponik ar taqe i winaq k'amal kib'eeh i aj Judá, eh xkipab'aa' i David chi xkahnik chi reyil ar Judá. Eh noq xq'orarik reh i David chi re' taqe i aj Jabes i wilkeeb' paruyuq'ul i Galaad ximuq'anik reh i Saúl. 5Re' David wilik taqe i aj taqareel xutaq'aaj reje Jabes i wilkeeb' paruyuq'ul i Galaad, je' wili i xuq'or reje: Re' ta naq i Dios neenkuxisanik taq chaaweh ruum otob'il xa a'n taq reh aareey Saúl noq xamuq'aa' taq. 6Re' ta naq i QaJaaw Dios neenketelinik taq chaawach i neemb'anik otob'il aweh taq i hat ruum taq otob'il xa a'n re' re'. 7Je' re' noq re' taq i hat yu'naak chakowej taq ak'ux atoob' ta xkimik taq chik aareey Saúl. Re' chik i hin xinkipab'aa' chi reey chikinaah i aj Judá, inki. 8Re' Abner rak'uun i Ner kajaaw i k'amal kib'eeh i ru soldado i Saúl. Re' Abner xooj chupaam i ye'aab' Nahanaim, eh xuk'am reje chi riij i Is-boset rak'uun i Saúl. 9Eh xupab'aa' Is-boset chi kireey i wilkeeb' Galaad, i wilkeeb' Gesuri, Jezreel, xupab'aa' chi reyil chikinaah i riih rumaam Efraín, chikinaah i riih rumaam Benjamín, eh chikinaah chu'nchel i aj Israel. 10Eh ka'winaq haab' i wilik reh Is-boset rak'uun i Saúl noq xpa'ab'jik chi reyil chikinaah i aj Israel kiib' haab' xwihik chi reyil. Xa re' wo' taqe i riih rumaam i Judá xkiyeew rajaawriik chi reey i David. 11Eh re' i David wuquub' haab' ruuk' waqiib' poh xwihik chi reyil chikinaah i riih rumaam i Judá. Re' nimlaj tinamit xuchop naah re' i Hebrón. 12Eh re' Abner rak'uun i Ner xelik cho Mahanaim, eh ar Gabaón chik peet b'eeh chuwach i ru soldado i Is-boset. 13Eh re' Joab reh rak'uun i Sarvia, xelik cho chi peet b'eeh chikiwach i ru soldado i David ar xooj kik'ul kiib' i molarik wii' i ha' Gabaón. Re' i junch'uq chi' ha' xkipab'aa' reje kiib', eh re' junch'uq chi juntar ha' xkipab'aa' cho kiib'. 14Re' Abner je' wili i xuq'or reh i Joab: Qayeew q'ab' chi neenkitoq'aa' q'aq'inik i qak'ijool reh chi neenqilow aha' wilik ch'uq i kow kiib' chi q'aq'inik, inki. Ma' xta reet kitoq'aa' q'aq'inik, inki noq chaq'wik i Joab. 15Eh xi q'ahxik cho chuwach i kab'laj chi re' ruuk' taqe i riih rumaam Benjamín re' i ruk'am kib'eeh i Is-boset rak'uun i Saúl. Eh xi q'ahxik wo' cho chuwach i kab'laj re' ruuk' taqe i ru soldado i David. 16Eh chi kiju'junaal xkichop chi rismaal kinaah i nixowanik kiwach, xkimin i koq i q'aslaj ch'ihch' pankijojol. Eh junkimiik taqe noq xikimik. Je' re' noq re' ye'aab' re' re' wilik paruyuq'ul i Gabaón Helcat-hazurim i rub'ihnaal xkikoj. 17Chi riij chik i re' xi okik chi q'aq'inik chi kow. Re' taqe i aj Israel ru soldado i Abner, xb'aan keh ruum i ru soldado i David. 18Chupaam i q'aq'inik re' re' wilkeeb' ixib' chi rak'uun i Sarvia, je' wili kib'ihnaal: Joab, Abisai, Asael. Eh re' i Asael re' re' kow i najiminik je' kowiil i najiminik i keej. 19Eh re' Asael xooj rajimaj i Abner, ma' xuyeew ta chik q'ab' reh chi xiko'leej riib'. 20Re' Abner xtz'ehtanik reje chi riij je' wili i xuq'or: ¿Mi re' hat re' Asael ti ajiminik weh? inki Korik noq re' hin, inki noq chaq'wik i Asael. 21Chalik i Abner je' wili i xuq'or reh: Chakanaa' wajimjiik i hin, neerub'an chi neenachop reje jino'q i nu soldado neerub'an chi neenkahnik taqe aweh i chib'ih reh, inki. Xa re' la' re' i Asael xama' xukanaa' ta wo' rajimjiik i Abner. 22Re' Abner je' wo' chik wili i xuq'or reh i Asael: Chakanaa' wajimjiik wila' ma' chih nee kinamin chupaam akanteesjiik, inki. Eh wixat nukansaj. ¿Nik' chik wach noq nenooj nuq'oreej i Joab aawas? inki. 23Eh re' i Asael xama' xukanaa' ta wo' rajimjiik je' re' noq re' Abner xulahmaaj i koq i ruq'as ju' ch'ihch' chupaam i Asael xponik eloq i ju' chi jurub' xq'ehb'ik wach ak'al ar xkimik. Chu'nchel i ki-ik'ik chupaam i ye'aab' re' re' inkipab'aa' kiib' chi rilariik i kamnaq. 24Eh re' Joab ruch'ihil i Abisai ma' xkikanaa' ta rajimjiik i Abner, parokiik i q'iij ar xi ponik chinaah i yuuq' Amma, re' wilik chuk'ulwaach i tinamit Gía wilik chi chii' i b'eeh inooj panchiq yuuq' wilik ar Gabaón. 25Re' taqe i riih rumaam Benjamín xkian jinaj wach kik'ux ruuk' i Abner reh chi naakokiik chi q'aq'inik pankomonil. Eh ar xooj kipab'aa' kiib' chinaah i yuuq'. 26Re' Abner kow xuq'or reje reh i Joab chi je' wili: ¿Mi ruk'ul chi juneliik naa qakansam qiib'? ¿Mi ma' aweht'al re' hat chi xati' k'axik i ruk'am cho chi qanaah? ¿Mi ma' ruq'ijil chik re' chi nee naq'or keh aa soldado chi kikanaa' i rukanteesjiik i ma' tokoom ta kuuk'? inki. 27Re' Joab je' wili xuq'or reh Abner: Re' hin parub'ihnaal i k'achlik Dios i nuq'or aweh i korik chi wii ta ma' xaq'or cho weh taqe re', re' nu soldado ma' nee ta naq inkimay rajimjiik taqe i ma' tokoom ta kuuk' korehtaal naq inkik'ul i saq'ik, inki. 28Eh re' i Joab xuq'or chi xuuljik reje paam i ruk'aa' kaprax reh chi re' i ru soldado xukanaa' kajimjiik i ma' tokoom ta kuuk'. Re' taqe i aj Israel ma' xkian ta chik i q'aq'inik chikiwach chi jumpech. 29Re' Abner ruch'ihil taqe i ru soldado xib'ehik chu'nchel aq'ab' wach k'ixkaab' Arabá. Eh xi q'ahxik chi juntar i nim ha' Jordán, xi-ik'ik wo' ponoq Bitrón, korehtaal xi ponik Mahanaim. 30Re' i Joab xukanaa' rajimjiik i Abner ximol kiwach chu'nchel i ru soldado. Eh ar i xkikoj rehtaal chi b'elejlaj i ru soldado i David xi kanteesjik, eh xkanteesjik wo' haa' i Asael. 31Eh re' taqe i ru soldado i David xkikansaj ixib' siento ruuk' oxk'ahl chi ru soldado i Abner re' ruuk' taqe i riih rumaam Benjamín. 32Re' Joab xumol i ruti'jolal i Asael, xkik'am reje Belén ar xkimuq'aa' chupaam i ye'aab' xkimuq'aa' wii' i rajaaw. Re' i Joab ruch'ihil taqe i ru soldado xi-ik'ik aq'ab' chi b'ehik, manlik xsaq'ik noq xi ponik Hebrón.


Copyright
Learn More

will be added

X\