2 SAMUEL 19

1Eh xkiq'or reh i Joab chi re' i reey David oq'ik i rub'an ruum i rukimiik i Absalón re' i rak'uun. 2Re' i rusuqkiil naq kik'ux chi xi elik korik ruuk' i q'aq'inik xsutinik chi ruti'kiil k'uxliis ruum ma' k'isiin ta xtib'ik ruk'ux i reey David ruum i rukimiik i rak'uun. 3Eh chupaam i q'iij re' re', re' taqe i soldado xa chi ma' eht'alimaj xi okik chupaam i kitinamiit yo'jik inki a'n ma' k'isiin i kik'ixiik je' rukab' inkik'ul i xa chi ma' eht'alimaj kielik cho panq'aq'inik. 4Eh re' reey David rutz'apam i wach oq'ik i rub'an k'erik chii' chi q'orariik chi je' wili: Hat Absalón, hat wak'uun, hat Absalón hat wak'uun, inki. 5Re' Joab xooj chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik i reey David je' wili xuq'or reh: Re' hat reey xak'uhtaaj kik'ixb'ilaal taqe i aa soldado, re' taqe i xiko'linik riij aak'achariik i hat, xkiko'leej wo' riij i ruk'achariik taqe awehk'een taqe aawak'uun awixq'uun, je' wo' kik'achariik taqe i rukab' awixoqil. 6Yu'naak i hat xak'uhtaaj chi ma' xta nawaaj keh taqe aa soldado je' wo' taqe i k'amal kib'eeh. Re' chik i q'e' nak'ax taqe awach i ki-ixowanik awach, eh re' chik i nawixow kiwach i kik'axwik aweh. Re' hin xnukoj rehtaal chi q'e' naq suq ak'ux chi xkahnik ta chi k'achlik i Absalón atoob' ta xooj kimik naq i hoj chi qunchelaal. 7Re' hin i nuq'or aweh i hat reey chi eleen reje chi riij i paat chayeew rusuqkiil kik'ux taqe i aa soldado. Eh wila' ma' xa a'n i je' re', re' hin xti korik i nuq'or aweh i parub'ihnaal i QaJaaw Dios chi xa chupaam aq'ab' wili ma' jino'q chik i soldado neenkahnik awuuk'. Re' i ti' neenak'ul re' re', ma' xata je' rukab' taqe i ti' ak'ulum chaloq chupaam ak'achariik, inki. 8Eh re' i reey xelik chaloq chalik rutzunaa' riib' panookb'al reh i tinamit. Eh noq xkib'iraj chi tzunlik chik ar i reey, chi kunchelaal i soldado xooj kik'uhtaaj kiib' chuwach. Noq xk'ularik i wili re' taqe i aj Israel wilkeeb' naq chi riij i Absalón xkimol chi elik pankipaat. 9Eh xa aha' chupaam i ju'jun ch'uq chi kitinamiit aj Israel xkiwech'uj riij je' wili inkiq'or: Re' reey David xooj ruko'leej pan kiq'ab' taqe i ki-ixowanik qawach, eh xoj ruko'leej wo' pan kiq'ab' i aj filisteo, eh yu'naak xumol chi elik panqatinamiit xa ruum i ruyo'jiik chuwach i Absalón. 10Re' hoj xqapab'aa' i Absalón chi qareey, eh yu'naak xkikansaj cho panq'aq'inik. ¿Chib'ih reet noq ma' xqapahqaaj reh i reey David chi nee wo' chik insutinik chaloq reh? inki taqe. 11Eh xponik rib'iral ruuk' i reey David chupaam i rupaat, ruum i re' xutaq'aaj ruq'orariik keh i kiib' chi k'amal kib'eeh aj tiij re' Sadoc, re' i Abiatar, je' wili xuq'or reje: Re' taq i hat cha pahqaaj keh i k'amal kib'eeh i aj Judá, ¿chib'ih reet noq koq'uun xkipahqaaj chi naa wo' chik nusutiniik chupaam i paat i nub'an wii' i taaq'anik? Xanaah re', re' naq keh peet xkipahqaaj chi naa nusutiniik reje. 12Re' keh nutinamiit taqe was nuchaaq' taqe nuti'jolal taqe ma' ruk'ul ta chi xkicham kiib' reh i ruq'orariik chi naa wo' chik nusutiniik cho chupaam i paat i nub'an wii' i taaq'anik, re' naq i re' xkipahqaaj weh chi peet, inki. 13Re' David xuq'or chi naa ruq'orariik reh i Amasa chi je' wili: Re' hat, hat nuti'jolal i ruk'ul chi naa akahniik chi rajaaw i k'amal kib'eeh i nu soldado chi jilow i Joab. Eh wila' ma' xnub'an awuuk' i nuq'or aweh, i ruk'ul chi nee kiruyeew pa runimaal ti' k'axik i Dios, inki. 14Ruuk' i xuq'or re' re' i David koowjik kik'ux i wilkeeb' ar Judá, ruum i re' chi kunchelaal xkian jinaj wach kik'ux chi xkitaq'aaj ruq'orariik reh i reey David chi naa wo' chik rusutiniik chaloq ruch'ihil taqe i kikamanik ruuk'. 15Eh noq xsutinik chaloq i reey David xponik chi chii' i nim ha' Jordán. Re' taqe i aj Judá keh xi ponik Gilgal reh chi xponik kitob'eej i reey noq xik'ik panim ha' Jordán. 16Eh re' i Simei xooj wo' chi jumehq'iil chi k'ulariik i reey David. Re' i Simei rak'uun i Gera, Bahurim i b'ih i rutinamiit. Re' i Gera re' ruuk' taqe i riih rumaam Benjamín. 17Re' Simei xuk'am taqe chi riij i jinaj miil chi winaq i riih rumaam taqe Benjamín. Eh xuk'am reje chi riij i Siba i xwihik chi rumoso i Saúl, eh re' Siba ho'lajuuj i rak'uun, juninaq i rumoso xuk'am reje chi riij. Eh xi q'ahxik reje chi juntar i nim ha' Jordán, peet taqe reje chuwach i reey David. 18Re' keh xi q'ahxik reje kochi juntar i nim ha' reh chi xkitob'eej i reey David, je' wo' taqe i ruch'ihil noq ki-ik'ik chupaam i nim ha' Jordán. Re' inkaaj chi suuqb'ik ruk'ux i reey kuuk'. Noq xponik i reey chi chii' i nim ha', re' i Simei i rak'uun i Gera xuxuk'aa' riib' chuwach, 19eh je' wili xuq'or reh: Hat nureey re' hin i nupahqaaj kuyb'al numahk chawach, ma' yeew panak'ux i numahk xnub'an noq xat elik pan tinamit Jerusaleem. Ma' ta naq nee kinayeew chi tojariik i numahk ruum i ma' holohik ta xnub'an. 20Re' hin weht'al chi korik noq xinmahkunik chawach. Xa re' la' yu'naak re' hin xin chalik chi peet chak'ulariik i hat reey. Re' hin xink'ulik chi peet chikiwach taqe chu'nchel i riih rumaam José, inki. 21Eh re' i Abisai rak'uun i Sarvia je' wili xuq'or. ¿Mi ma' ruk'ul re' chi neenkanteesjik i Simei ruum xat rub'aj i hat reey rusik'im chaa wach i Dios? inki. 22Re' reey David je' wili i xuq'or: Re' taq i hat rak'uun i Sarvia ma' hat ta taq naa aq'oriik weh chib'ih i naa nub'anam, ¿Chib'ih reet noq kinawaaj taq kiin ataq'aam? Re' hin weht'al chi re' hin i reey Israel. Re' hin i nuq'or chi ma' jino'q i naa rukanteesjiik Israel chupaam i q'iij wili, inki. 23Eh re' reey David xti xuq'or i korik reh Simei chi ma' naa ta rukanteesjiik. 24Eh re' i Mefi-boset rak'uun Saúl xooj wo' chi k'ulariik i reey. Xa re' wo' noq xooj i reey ma' xutz'aj taj i rooq ma' xujoy ta wo' i rusinchii', ma' xutz'aj ta wo' hoq i ruso' korehtaal chik xsutinik chee reey chi suq ruk'ux, chi ma' xta xuk'ul chaloq. 25Eh noq xponik Jerusaleem i reey je' wili i xuq'or reh: Raaj i hat Mefi-boset, ¿Chib'ih reet noq ma' xat'ooj ta chi wiij? i nuchjik. 26Re' reh je' wili i xuq'or: Jaaw re' hat aweht'al chi ma' kimb'ehik taj, re' numoso xnuq'or naq reh chi naa rukojom weh i rihqb'aal i b'uurux reh naq chi nawojiik chawiij xa re' la' re' reh xirujot'. 27Eh re' numoso re' re' xponik rukoj numahk chawach i hat reey. Xa re' la' re' hin weht'al chi re' hat je' hat ruánjel i Dios re' wo' neena a'n aha' wilik i holohik inawil i hat. 28Eh chu'nchel awach weh ruuk' i wajaaw i ruk'ul naq chi xataq'aaj kikanteesjiik chi kunchelaal. Re' hat reey xinayuq'eej chi wi'k awuuk', eh ¿Chib'ih chik i neenupahqaaj aweh i hat reey? inki. 29Re' reey je' wili xuq'or reh i Mefi-boset: Ma' xta chik i neenuq'or aweh chi riij. Re' hin nuq'or chik chi re' hat awuch'ihil i Siba naa taq ach'aqam chawach ak'al, inki. 30Eh re' i Mefi-boset je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Chu'nchel aak'al neerub'an chi neenkahnik reh i Siba. Re' xti q'e' looq' chi wee hin reey re' chi xat sutinik wo' chik chaloq chupaam i paat i na a'n wii' i taaq'anik chi suq ak'ux, inki. 31Re' i Barzilai xelik reje parutinamiit Rogelim rub'ihnaal wilik paruyuq'ul i Galaad xooj i wilik wii' i nim ha' Jordán reh chi xruch'ihleej i reey noq xik'ik chi juntar i nim ha'. 32Re' i Barzilai mama' winaq chik chi korik kajwinaq haab' wilik reh. Eh noq xwihik i reey David ar Mahanaim re' reh k'uxlanik reh ruum q'e' b'ehoom. 33Eh re' reey David je' wili xuq'or reh i Barzilai: Taq chi wiij Jerusaleem, re' hin nee kinilwik aweh ar, inki. 34Xa re' la' re' i Barzilai je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin xama' k'ih ta haab' chik k'achalkiin, xama' xta chik inki chi nee kinooj chawiij Jerusaleem. 35Re' hin kajwinaq haab' chik i wilik weh ma' wik'raaj ta chik rusuqkiil i nuwa' nuhaa' ma' wik'raaj ta chik mi suq, oon ma' suq taj. Eh ma' i nb'iraj ta wo' chik i kitz'uuy i aj tz'uyineel chi je' winaq chi je' ixoq. ¿Chib'ih reet noq neenukanaa' chi jinaj ihq cha naah i wilariik? 36Re' hin xa re' xin chalik cha wuch'ihljiik noq naa awik'iik chupaam i nim ha' Jordán ¿Chib'ih reet noq i nab'esaj weh chi naa kiin awilom chi riij i re'? 37Re' hat reey i cha kuy chayeew q'ab' weh chi neekinsutinik reje panutinamiit, reh chi ar neekinkimik, eh chi ar neekimuhqik chucheel i muqulkeeb' wii' i nutuut wajaaw. Xa re' la' wili i Quimam i b'ih, re' i wak'uun awaj kamanoom neerub'an chi re' reh nenooj chawiij i hat reey neerub'an chi nee na a'n ruuk' i ruk'ul inawilow, inki. 38Re' reey David je' wili i xuq'or reh i Barzilai: Ma' xta reet ohoq chi wiij i Quimam, neenub'an ruuk' nik' wach i ruk'ul chawach i hat. Eh chu'nchel i neenapahqaaj weh i hat re' hin neenuyeew aweh, inki. 39Eh chu'nchel i tinamit xi q'ahxik reje chi juntar i nim ha' Jordán, je' wo' hoq i reey David, eh xutz'ub' kahnoq i wach i Barzilai. Eh xupahqaaj i rotob'il i Dios chinaah. Eh re' i Barzilai xsutinik wo' chik reje parupaat. 40Eh re' reey David reh chi korik xooj Gilgal ruch'ihil i Quimam i b'ih, ruch'ihil wo' chu'nchel i aj Judá. Eh ruch'ihil wo' i yejaal i wilkeeb' Israel. 41Chi riij i re' chu'nchel i aj Israel xiooj k'oloq chi rilariik i reey, je' wili i xkiq'or reh: Re' hat reey ¿Chib'ih reet noq xa re' taqe i qas qachaaq' aj Judá xiuhch'ilinik aweh noq xat ik'ik cho chupaam i nim ha' Jordán. Eh xa re' wo' taqe awach aweh, je' wo' taqe aa soldado? inki taqe. 42Eh chu'nchel i aj Judá je' wili kichaq'weesjiik i kuch aj Israel xkian: Re' hoj xoj uhch'ihlinik reh i reey ruum ma' tokoom ta quuk'. Re' taq i hat ma' ruk'ul taj chi nee taq inchalik ak'aah quuk' ruum ma' re' tee reh k'ahchi' ruketwiik qeh, eh ma' xta k'ahchi' rusihim qeh, inki taqe. 43Re' taqe i kuch aj Israel je' wili i xkiq'or reh taqe i riih rumaam i Judá: Re' i hoj, ¿Chib'ih reet noq ma' qoh akoj taq paruman i hat? Re' hoj q'oreel qeh chinaah i reey, ¿Mi ma' xiik' naah qak'ihaal re' hoj chawach i taq hat? ¿Mi ma' re', re' hoj xoj pahqanik chi peet chi sutinoq wo' chik chaloq i reey David? inki taqe. Xa re' la' re' taqe i riih rumaam i Judá q'e' kow kiq'orik chikiwach i kuch aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\