2 SAMUEL 18

1Re' David xrajlaaj taqe i ru soldado xupab'aa' i k'amal kib'eeh chi kich'uhqaal wilik i jinaj miil chi kiib', wilik i jinaj siento chi kiib'. 2Re' reey David oxch'uq xresaj i ru soldado, re' peet ch'uq re' i Joab xukoj chi k'amal kib'eeh, eh re' rukab' ch'uq re' i Abisai rak'uun i Sarvia i ruchaaq i Joab xukoj chi k'amal kib'eeh, re' i roox ch'uq re' Itai i aj Gat xukoj chi k'amal kib'eeh. Re' i reey David je' wili i xuq'or: Re' hin naa wojiik haa' chi q'aq'inik taq chawiij, inki. 3Eh re' taqe soldado je' wili i xkiq'or: Re' hat reey ma' ruk'ul ta chi nee tiooj ruum re' taqe i aj ixowaal ma' xta nkaaj reh chi nee qoh elik, oon nee qoh kimik yejaal-oq. Re' hat reey xiik' naah aloq'il chuwach i lajeeb' miil chi qaxilak i hoj. Ruum aj re' xti ruk'ul chi neetikahnik ayu' pan tinamit, xa neenataq'aaj reje toob'en qeh, inki taqe. 4Re' reey David je' wili kichaq'weesjiik xub'an: Re' hin neenub'an taq i xqaq'or re' i ruk'ul taq inawilow, inki. Eh xusalaa' reje riib' chii' ookb'al reh i tinamit noq k'ahchi' keliik chee soldado chi kich'uhqaal, wilik i jinaj siento, wilik i jinaj miil chi kiib'. 5Eh re' i reey David je' wili i xuq'or keh i Joab, i Abisai, i Itai: Panub'ihnaal i hin ma'an taq i ti' k'axik reh i k'ijool Absalón, inki. Eh chu'nchel i soldado xkib'iraj i xuq'or i David chi riij i Absalón. 6Re' taqe i ru soldado i reey David xiooj chupaam i ye'aab', xkian i q'aq'inik kuuk' i ki soldado i kuch aj Israel chupaam i ch'ahn wilik pankiyuq'ul i riih rumaam Efraín. 7Eh re' taqe i ru soldado i David xkiq'at wach i ki soldado i aj Israel ar xkian i ruk'ihaal kaansanik juninaq miil chi soldado i xkikansaj. 8Eh chupaam i q'iij re' re' xooj chi nimaal chupaam i tinamit, eh ma' k'isiin i xikimik panch'ahn chuwach i xikanteesjik ruuk' i q'aslaj ch'ihch'. 9Re' taqe i ru soldado i reey David xponik kireq i Absalón chi iqlik chi riij jinaj imas kawáyu. Re' i kawáyu xik'ik chi ri'sil i juniwal chi qamaan tz'inuj, eh xooj chi korik. Eh re' i Absalón xiik' q'ilojoq i ralaq xilak q'ab' chee' xkahnik chi t'uylik panteew. 10Eh jinaj i winaq xik'ik ilwoq reh xooj ruq'or reh i Joab chi je' wili: Re' hin xwilow chi re' Absalón t'uylik nah q'ab' chee', inki. 11Re' Joab je' wili xuq'or: Wila' xawilow wach, ¿Chib'ih reet noq ma' xakansaj chi jumpech? Re' hin nee naq i nuyeew aweh i lajeeb' chi tumiin re' ruuk' i plata. Eh nee wo' naq i nuyeew jino'q i b'ak'b'al apaam, i nuchjik. 12Re' i winaq je' wili ruchaq'weesjiik i Joab xub'an: Atoob' ta naq nee nayeew weh i lajeeb' chi tumiin re' ruuk' i plata xama' xta wo' naq neenwuchej i rak'uun i reey David ruum re' hoj xqib'iraj i xuq'or aweh i reey i hat i xuq'or reh i Abisai i xuq'or reh i Itai chi ma' xta taq i naa awuchem i Absalón. 13Eh wita xnukansaj i Absalón xa re' wo' naq i hin xnuyeew wiib' panti' k'axik, ruum re' i reey David xaxunab'eej wo' naq. Re' hat ma' nee ta naq kinako'leej, inki. 14Eh re' i Joab je' wili i ruchaq'weesjiik i winaq xub'an: Xa ma' xta nkih chi nee nucham wiib' chi k'utaaj awuuk', inki. Xuchop chaloq ixib' chi ruq'as ju' ch'ihch' xuch'ahpaaj i koq chii' ránima i Absalón atoob' ta kok'achlik wo' naq nah q'ab' tz'inuj. 15Chi riij i re' lajeeb' taqe i ru soldado i Joab xkijil i koq kiib' xkimanaa' rukanteesjiik i Absalón. 16Chi riij i re', re' i Joab xuq'or chi naa ruxuljiik reje i rutuun reh chi re' taqe i ru soldado xkikanaa' i q'aq'inik kuuk' i kuch aj Israel. 17Eh xkik'am chaloq i ruti'jolal i Absalón xkimuq'aa' chupaam i chaam laj jul wilik panch'ahn, eh xkimol wach jinaj mama' tuhb' ab'aj chinaah. Eh chu'nchel i ki soldado aj Israel wilkeeb' naq chi riij i Absalón xkimol chi elik, xiooj pankipaat. 18Noq kok'achlik i Absalón xutus wach ab'aj najt naah wilik ar wach k'ixkaab' reh i reey. Re' i rub'ihnaal xukoj reh i tusuj ab'aj re' re', ruum ma' jino'q rak'uun xwihik chi xukanaa' i rub'ihnaal. Eh re' i tusuj ab'aj re' re' Absalón rub'ihnaal xkahnik chi jumpech. 19Eh re' i Ahimaas rak'uun i Sadoc je' wili i xuq'or reh i Joab: Chayeew q'ab' weh reh chi nee kinooj wajimaam wiib' chuq'orariik reh i reey David chi xko'ljik chik ruum i QaJaaw Dios pan kiq'ab' i nixowanik wach, inki. 20Re' Joab je' wili i xuq'or: Re' hat ma' ruk'ul taj chi hat naa awojiik q'oroq reh i reey chib'ih i xk'ularik. Neena rub'an chi nee naq'or koq'uun yu'naak ma' chih taj, ruum re' i rak'uun i reey xkimik, inki. 21Eh re' Joab je' wili i xuq'or reh jinaj i soldado aj etiope: Re' hat naa rojiik aq'orom reh i reey David chib'ih i xk'ularik i xawilow. Eh re' i aj Etiopía xuk'utzaa' qohoq riib' chi ye'b'al ruloq'il i Joab xooj rajimam riib' chi q'orariik. 22Re' i Ahimaas je' wili i xuq'or reh i Joab: Re' hin ma' xta nwaaj reh chib'ih pa' ank'ul, re' hin naa wojiik wajiim chi riij i aj Etiopía, inki. Re' Joab je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: ¿Chib'ih reet noq q'e' nawaaj ojik i hat? re' reey xama' xta wo' hoq i neerusiij aweh chi riij i neenaq'or, inki. 23Re' Ahimaas je' wili i xuq'or: Ma' xta nwaaj reh, naa la' wojiik wajiim chi riij, inki. Hiy wo' awajiim re' inkinoq chaq'wik i Joab. Re' Ahimaas xooj wo' rajimam riib' wach k'ixkaab' xik'ik ponoq rik'saj i aj Etiopía. 24Eh re' reey David tz'unlik chi chii' i kiib' chi puerta panookb'al reh i tinamit re' soldado wilik chi cha'jinik ar xjohtik chinaah i tz'aq i wilkeeb' wii' i puerta. Eh noq xtz'ehtanik reje i rilow jinaj i winaq xooj k'oloq chi rutkeel rajimam riib'. 25Re' aj cha'joom re' re' xuk'er reje chii' chi q'orariik reh i reey David chi wilik i xooj k'oloq, re' reey David je' wili xuq'or: Wila' rutkeel xk'uloq iraaj ruq'orom chi holohik rib'irjiik i xchalik ruq'or, inki. Eh re' soldado xrilow chi xk'uloq ma' naj ta ar i winaq. 26Re' aj cha'joom xrilow wo' chik chi jinaj i winaq xooj k'oloq rajimam riib' kow xuk'er reje chii' chuq'orob'jiik i cha'jinik i rub'an chii' puerta je' wili xuq'or: Jinaj wo' chik i winaq xk'uloq chi rutkeel, inki. Re' reey David je' wili xuq'or: Noq i nuq'or i hin holohik rib'irjiik i xchalik ruq'or, inki. 27Eh re' aj cha'joom je' wili i xuq'or: Re' i peet xk'uloq re' ta b'ila' i Ahimaas i rak'uun i Sadoc xti re' i rajiim inwilow reje, inki. Re' i reey David je' wili i xuq'or: Re' winaq re' re' holohik i runa'ojb'al noq i nuq'or i hin holohik rib'irjiik i xchalik ruq'or, inki. 28Eh re' Ahimaas noq xooj k'oloq xuxuk'aa' riib' chuwach i reey xuyeew rusuqkiil ruk'ux je' wili xuq'or reh: Neeta naq inye'arik ruloq'il aaWaJaaw aaDios ruum re' reh xtoob'inik aweh chi xa a'n keh taqe i aj ixowaal inkaaj naq kianam aweh, inki. 29Re' reey David xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi suq ruk'ux i kisa k'ijool Absalón? inki. Re' i Ahimaas je' wili i xuq'or: Qajaaw reey, noq xirutaq'aaj chee Joab ayu' i awaj kamanoom xwilow noq xa kimolib'ik chik i tinamit xa re' la' ma' xnunab'eej taj chib'ih i xk'ularik, inki. 30Eh re' reey David je' wili i xuq'or reh i Ahimaas: Re' hat tipaa' pee reje chi juntar. Re' i Ahimaas xupab'aa' wo' reje riib' chi juntar. 31Eh chupaam i jumehq' re' re' xponik i aj Etiopía, je' wili i xuq'or reh i reey David: Re' hat qajaaw reey chab'iraj i q'orik wili i holohik rib'irjiik xchalik nuq'or aweh. Re' chi re' i QaJaaw Dios xub'an chik cho otob'il aweh i hat, xat ruko'leej pan kiq'ab' i ki-ixowanik awach, inki. 32Eh re' i reey David xupahqaaj reh i aj Etiopía chi je' wili: ¿Mi suq ruk'ux i k'isa k'ijool Absalón? inki. Re' i aj Etiopía je' wili i chaq'wik xub'an: Q'e' naq chihooj chi chu'nchel i ki-ixowanik awach, eh inkaaj kianam aweh chi neenkik'ul keh je' rukab' i kimik xuk'ul i Absalón, inki. 33Eh re' i David xtib'ik ruk'ux xjohtik chinaah i paat wilik panookb'al xb'ehik reje chi rutkeel xutik'aa' oq'ik, je' wili i xuq'or: Hat Absalón, hat wak'uun, hat Absalón, hat wak'uun, chib'ih reet noq xat kimik xti xuk'ul naq chi re' hin xin kimik pan ajilob'aal. Hat Absalón hat wak'uun, ¿Chib'ih reet i xak'ul chi je' re'? inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\