2 SAMUEL 17

1Re' i Ahitofel je' wili i xuq'or reh i Absalón: Chayeew q'ab' weh chi nee nusik' kiwach kab'laj-oq miil i soldado. Eh xa chupaam aq'ab' wili nee qohooj chi rusik'ariik i reey David. 2Eh neenub'an i q'aq'inik ruuk' noq koq'uhtinaq, noq ma' xta chik rukowiil i ruti'jolal neenchalik ruyo'jiik. Eh re' taqe i ru soldado neenkimol chi elik, eh xa re' reey David neenukansaj chi kixilak. 3Eh neenuq'or keh chu'nchel i wilkeeb' chi riij i David chi neenkik'am kiib' panotob'il awuuk' i hat, eh ma' nee ta taqe inqakansaj. Re' inawaaj i hat chi neenkimik xa re' wo' hoq i jinaj chi reey, reh chi ma' nee ta chik inwihik q'aq'inik chupaam taqe i tinamit, inki. 4Re' i Absalón xuk'ul ruk'ux i xuq'or i Ahitófel, eh xuk'ul wo' kik'ux chu'nchel i kikojwik na'ojb'al wilkeeb' Israel. 5Xa re' la' re' i Absalón xutaq'aaj ruk'amariik i Husai i aj arquita reh chi xuq'or mi ma' xta reet i xkorjik wach, oon ma' chih taj. 6Eh noq xponik i Husai chuwach i Absalón je' wili xq'orarik reh: Re' ruyejaam wach i Ahitofel re' taqe wili. ¿Mi ruk'ul chi neen qa'an, oon ma' ruk'ul taj cha q'or qeh i hat? i nuchjik. 7Re' Husai je' wili i xuq'or: Re' i xuyejaa' wach yu'naak i Ahitofel ma' ruk'ul ta chi nee taq i na a'n. 8Re' hat aweht'al chi re' awajaaw, ruch'ihil taqe i ru soldado kow taqe, yu'naak yohb'aal naa wach i kijosq'iil, je' kikab' i josq'laj ixoq oso xq'ucharik taqe i kok' rak'uun. Eh je' wo' chik re' awajaaw okrinaq chi q'aq'inik. Re' reh ma' nee ta rik'saj aq'ab' chi kixilak i ru soldado. 9Noq iraaj yu'naak rukeb'aam chik riib' pampaat ab'aj, oon pan jino'q chik ye'aab' noq neenokik chi q'aq'inik i David kuuk' i aa soldado. Eh wilik neekiq'orik reh chi je' wili: Re' i David xuq'at chik qawach chi q'aq'inik, inko'q taqe. 10Eh re' taqe i soldado xti kow kiib', je' kikowiil i kaq b'ahlam naa ruchaliik kiyo'jiik, ruum chu'nchel i aj Israel kieht'alinik reh chi re' awajaaw kow riib' chi q'aq'inik, je' wo' taqe i ruch'ihil kow wo' kiib' i keh. 11Re' hin i nuq'or aweh chi ma' xta naq reet chi neenamol kiwach chu'nchel i aj Israel aj Dan neemponik ko Beerseba. Re' i keh xiik' naah kik'ihaal je' kik'ihaal saniib' wilkeeb' chi chii' i palaw. Eh re' hat nee ti k'amwik kib'eeh noq nee kiooj chi q'aq'inik. 12Chi je' re' neenqa'an i q'aq'inik ruuk' awajaaw xa aha' pa' yuuq' wilik. Eh chi ma' reht'al noq neeqoh-ooj k'oloq chinaah, chi je' re' neenqakansaj i reh, eh nee wo' inkuxik qakansam taqe i ru soldado. 13Eh wila' xooj rukeb'aa' riib' chupaam jino'q i tinamit chi qunchelaal i hoj aj Israel neenqak'am qalaso neenqaqerej reje i tinamit re' re' ko chi chii' i palaw ma' jino'q chik ab'aj neenqakanaa' paruye'aab', inki. 14Eh re' i Absalón ruch'ihil taqe i aj Israel je' wili i xkiq'or: Re' qana'ojb'al xukoj i Husai q'e' chihooj chuwach i qana'ojb'al xukoj i Ahitofel, inki taqe. Je' re' i xkiq'or ruum ruq'orom wo' hoq i Dios chi naa ruyojiik wach i na'ojb'al ruq'orom i Ahitofel, eh chi ruum i re' naa ruchaliik i ti' k'axik chinaah i Absalón. 15Eh re' i Husai xuq'or reh i Sadoc ruch'ihil i Abiatar re' taqe k'amal kib'eeh aj tiij i na'ojb'al xukoj i Ahitofel, eh je' wo' hoq i na'ojb'al xukoj i reh, reh i Absalón, je' wo' keh i k'amal kib'eeh i aj Israel. 16Xuq'or wo' keh chi kitaq'aaj ruq'orariik chi jumehq'iil reh i reey David chi marik'saj aq'ab' wach k'ixkaab' chupaam i ye'aab' chiq yuuq', chi q'ahxoq reje chi juntar i nim ha' Jordán reh chi ma' nee ta nkanteesjik i reh, je' wo' taqe i ru soldado. 17Re' Jonatán ruch'ihil i Ahimaas ar naq wilkeeb' chi chii' i ha' Rogel ma' ruyeta naq riib' chi kiokik Jerusaleem ruum neekilariik. Eh xa jinaj i aj poh ixoq i xponik q'oroq keh i k'ahchi' ruk'ulariik pan tinamit. Eh re' chik i Jonatán, re' chik Ahimaas xiooj chi q'orariik reh i reey David. 18Xa re' la' jinaj i k'isa k'ijool x-ilwik keh, eh xooj ruq'or reh i Absalón, eh re' i Jonatán ruch'ihil i Ahimaas xiooj lom chi jumehq'iil parupaat jinaj i winaq wilik ar Bahurim jinaj i chaamlaj jul wilik chii' i rupaat ar xkikeb'aa' qohoq kiib'. 19Eh re' rehk'een i winaq ehchan paat xub'ur naah i jul ruuk' i jinaj itz'ihy, xuhel wach i naq'wach trigo chinaah, eh ma' jino'q xnab'inik reh chi xkikeb'aa' kiib' ar. 20Eh re' taqe i kikamanik ruuk' i Absalón xi ponik chupaam i paat re' re' xkipahqaaj reh ixoq chi je' wili: ¿Ma' xta naa ayu' i Ahimaas ruch'ihil i Jonatán? inki taqe. Re' ixoq je' wili i xuq'or: Korik ki-ik'ik ayu' xa re' la' ayu' xiooj qohoq chi chii' i nim ha', inki. Noq xkilow chi ma' xkireq taj i xi ponik sik'ool xi sutinik wo' chik reje Jerusaleem. 21Eh noq xiooj taqe i sik'ool re' re' xi elik cho chupaam i chaam laj jul i Ahimaas ruch'ihil i Jonatán, xiooj chi jumehq'iil ruuk' i reey David je' wili i xkiq'or reh: Chanik'eej taq aq'iij tiq'ahxoq taq reje chi juntar i nim ha' ruum re' i Ahitofel xuq'or chi ma' xta reet chi naa kichaliik q'aq'ineel quuk' chupaam aq'ab' wili, inki taqe. 22Je' aj re' noq re' David haa' taqe i ruch'ihil xkiq'at reje wach i nim ha' Jordán. Eh noq komajaa' insaq'ik q'ahxinaq chik taqe reje chi kunchelaal chi juntar i nim ha'. 23Eh re' i Ahitofel noq xrilow chi ma' xb'aan taj i xuq'or xukoj i rihqb'aal i rub'uuruux xooj reje parupaat chupaam i rutinamiit. Eh xuyejaa' kahnoq wach chib'ih i naa rub'aan parupaat chi riij i re' xooj rujihk'aaj riib' je' aj re' noq xkimik i Ahitofel. Ar xmuhqik chupaam i ye'aab' muhqinaq wii' i rajaaw. 24Noq re' i David haa' taqe i ruch'ihil ponik inki a'n pan tinamit Mahanaim. Re' i Absalón ruch'ihil taqe i ru soldado aj Israel manlik k'ahchi' kiq'atam wach i nim ha' Jordán. 25Re' i Absalón xupab'aa' Amasa chi k'amal kib'eeh i ru soldado chi jilow i Joab. Re' i Amasa rak'uun jinaj i winaq aj Ismael Itra i rub'ihnaal, re' i xwihik chi ruwinaq'iil i Abigail rixq'uun i Nahas ras i Sarvia rutuut i Joab. 26Eh re' Absalón haa' taqe i ruch aj Israel ruch'ihil, ar xkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat Galaad. 27Noq xponik i reey David Mahanaim xchalik k'ularoq ruum i Sobi rak'uun i Nahas Rabá i rutinamiit wilik pankiyuq'ul i riih rumaam i Amón, xelik wo' chaloq Maquir chi k'ulariik rak'uun i Amiel aj Lodebar. Xelik wo' chaloq i Barzilai chi k'ulariik aj Rogelim wilik paruyuq'ul i Galaad. 28Eh xkik'am reje i chib'ih jariik i xkisiij reh i David, je' wo' keh i tinamit ruch'ihil, xkik'am reje taqe i ch'aht, i ak'al xun, taqe ikom, trigo, sebada, arina i k'ilimaj trigo. Eh xkik'am wo' reje kok' kinaq', je' wo' hoq i kaxlan kinaq'. 29Eh xkik'am wo' reje i riis kaab', i manteka', taqe tentzun, i kexu, reh chi xuk'ux i David, je' wo' taqe i ruch'ihil. Ruum keht'al i keh chi chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xi chalik, chi q'uhteel taqe, chi kinuhmik, eh chi chiqiij kichii'.


Copyright
Learn More

will be added

X\