2 SAMUEL 16

1Noq rik'sam chik k'isiin i nah yuuq' i reey David xchalik k'ularoq ruum i Siba rumoso i Mefi-boset ruk'amam chaloq i ki'ib' i b'uurux wilik i kihqaam chikiij. Eh kihqaam chaloq i kiib' siento chi kaxlanwi'k, jinaj siento kuht i chiq uuva, eh kiib' siento i suq laj kaxlanwi'k chiq higo korjinaq wii' jinaj koxtaal tz'uhuum i riis uuva. 2Re' reey David je' wili i xuq'or reh i Siba: ¿Chib'ih kamaj noq i nak'am taqe chaloq i wili? inki. Eh re' Siba je' wili xuq'or: Re' taqe i b'uurux reh chi nee ti johtik reje chi riij i hat reey ruch'ihil taqe awak'uun awixq'uun. Re' i kaxlanwi'k, i chiq uuva reh chi neenkik'ux taqe a soldado. Eh re' i riis uuva reh chi neenkuk'ej i naakiq'uhtiik chi b'ehik panchiq yuuq', inki. 3Eh re' reey David xupahqaaj reh i Siba chi je' wili: ¿Aha' xkahnik chee Mefi-boset i riih rumaam Saúl apatroon? inki. Re' i Siba je' wili xuq'or: Re' reh xkahnik cho Jerusaleem ruum i rukapaaj chi naa rupa'ab'jiik chi reey kuum i aj Israel chi jilow i Saúl re' rumaam, inki. 4Eh je' wili i xq'orarik reh i Siba ruum i reey David: Chu'nchel i chib'ih naq jariik i wilik reh i Mefi-boset aweh chik naa rukahniik, i nuchjik. Re' i Siba je' wili i xuq'or: juneliik ta naq nee ti wihik pansuqkiil k'uxliis wuuk', inki. 5Re' reey David xponik Bahurim, ar wilik jinaj i winaq Simei i rub'ihnaal rak'uun i Gera re' ruuk' taqe chaloq i riih rumaam i Saúl xelik cho chu b'ajariik i David. 6Eh xukut cho chi ab'aj xukut wo' chi ab'aj taqe i rumoso chu'nchel i ru soldado wilik chi rujunsuut. 7Eh re' Simei je' wili i xuq'or reh i reey David: Eleen reje ayu' i hat winaq aj kaansoom yiib' wach ana'ojb'al. 8Re' QaJaaw Dios xye'wik aweh chutojariik amahk ruum xakansaj taqe i rak'uun, rixq'uun i Saúl re' chik i hat xat kahnik chi reyil chi jilow. Xa re' la' re' QaJaaw Dios xat resaj wo' chik chi reyil, re' chik i Absalón awak'uun xukoj chajilow chi reyil, ruum hat aj kaansoom, eh yiib' wach ana'ojb'al, inki. 9Eh re' i Abisai rak'uun i Sarvia je' wili i xuq'or reh i reey David: Re' hat reey, ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' kaat rub'ajam i winaq re' re' je' rukab' i tz'i' xakimik chik reh? Re' hin chayeew q'ab' weh chi yu'naak neenooj nuyok' i ralaq, inki. 10Eh re' reey David je' wili i Xuq'or: Re' taq i hat i rak'uun i Sarvia, wila' re' reh k'ahchi' kiin rub'ajam re' reh reht'al chi re' QaJaaw Dios k'ahchi' ruq'oriik reh chi naa rub'anam chi je' re'. Eh ma' ruk'ul ta chi awach nee nq'orik reh chi je' wili: ¿Chib'ih reet i na a'n chi je' re'? ma' nuch joq taj, inki 11Re' reey David je' wili i xuq'or reh i Abisai, keh i raj kamanoom: Wila' re' i manlik wak'uun iraaj nukanteesjiik ra'j naa chik re' i re' ruuk' riih rumaam Benjamín ma' nee raaj nukanteesjiik. Chakanaa' taq kirukansaj peet ruum re' i QaJaaw Dios xq'orik reh chi je' re' i naa rub'anam. 12Ruq'iij re' Dios k'ahchi' cho rilow i ti' k'ahchi' nuk'ulum, ru q'iij re' i rotob'il nee ruyeew cho weh chi jilow i ti' k'axik k'ahchi' b'iram rib'iral yu'naak, inki. 13Re' David haa' taqe i winaq ruch'ihil ojik inki a'n chikiwach ruuk' i kib'eeh. Re' Simei ojik wo' rub'an i reh wach salik yuuq' chi kikorkiil, eh k'ahchi' taqe rukutib'eem chi ab'aj, eh k'ahchi' rutukem i pooq wach kinaah. 14Eh re' reey David haa' taqe i tinamit ruch'ihil ma' k'isiin i kiq'uhtiik noq xi ponik chi chii' i nim ha' Jordán ar xi okik chi hi'lik. 15Eh re' i Absalón haa' taqe i ruch'ihil xi okik pan tinamit Jerusaleem. Eh ruch'ihil wo' hoq i Ahitofel. 16Re' i Husai reh i aj arquita ramigo i David xooj chi k'ulariik i Absalón, eh k'erlik chii' chi q'orariik chi je' wili: K'achlik i reey, k'achlik i reey, inki. 17Eh re' i Absalón xupahqaaj reh i Husai chi je' wili: ¿Mi hat manlik ramigo re' i David? Wila' hat manlik ramigo. ¿Chib'ih reet noq ma' xat'ooj chi riij? inki. 18Re' Husai je' wili xuq'or reh i Absalón: Re' hin ma' xinooj ta chi riij ruum re' hin naa nukamaniik ruuk' naa nukahniik ruuk' awach i reey rusik'im wach i Dios i kisik'im wach i tinamit Israel, je' re' noq re' hin naa nukahniik awuuk' i hat. 19Re' hin ruuk' i rak'uun i manlik wamigo naa nukamaniik. Nik' wach noq xinkamanik ruuk' i awajaaw, je' re' noq naa nukamaniik awuuk' i hat, inki. 20Eh re' i Absalón xupahqaaj reh i Ahitofel chi je' wili: Re' hoj inqaaj chi nee nakoj qana'ojb'al ruuk' chib'ih i naaqanam, inki. 21Re' i Ahitofel je' wili xuq'or reh i Absalón: Re' hat ti woroq kuuk' taqe i rukab'ruxoqil awajaaw re' taqe ixoq xukanaa' chi rucha'jaljiik i paat i rub'an wii' taaq'anik. Chi je' re' chu'nchel i tinamit Israel neenkireq chi riij chi rixowaaj awach awajaaw. Ruuk' i re' nee nayeew ruman i rukowiil kik'ux i wilkeeb' awuuk', inki. 22Eh xkiyejaa' jinaj i ru-itz'ihy naah paat i Absalón chinaah i paat i rub'an wii' i taaq'anik i David. Re' Absalón ar xwirik kuuk' taqe i rukab' rixoqil i rajaaw, eh xkilow chu'nchel i aj Israel. 23Chupaam taqe i q'iij re' re' noq impahqaljik reh i Ahitofel chi naa rukojom i na'ojb'al ink'ularik wo' hoq, je' naa ruq'orb'al i Dios. Re' reey David i rub'an taqe i ruq'or i Ahitofel, eh i rub'an wo' hoq i Absalón taqe i ruq'or.


Copyright
Learn More

will be added

X\