2 SAMUEL 15

1Eh koq'uun chik re' i Absalón xwihik jinaj rukareta reh q'aq'inik kawáyu taqe inqerinik reh. Eh lajeeb' roxk'ahl taqe i winaq xumol kiwach. 2Re' Absalón rajlaal wahq'eq inooj rutzunaa' riib' chii' b'eeh panookb'al reh i tinamit. Noq ki-ik'ik ponoq ar taqe inooj kiyejaa' i kik'axkiil ruuk' i reey chi riij jino'q i peleto re' Absalón i ruyuq'eej taqe i rupahqaaj keh aha' kichalik. Eh wila' xkiq'or chi ar kichalik chupaam junch'uq reh i tinamit Israel. 3Re' Absalón je' wili ruq'or keh: Re' i xaq'or ma' xta reet i ruk'ul chi neenapahqaaj, xa re' la' ma' awach ta jino'q i raj i kamanoom i reey neenyej-anik aweh ruum ma' wilkeeb' taj, inki. 4Re' Absalón je' wili i xuq'or: Awach ta naq neenkojwik weh chi q'ataj q'orik, reh naq chi wuuk' chik i hin neenchalik kiyejaa' i kik'axkiil inki a'n chaloq i peleto, oon chib'ih chik jariik inkaaj kiyejaam. Re' hin parub'ehel naq neenub'an i q'ataj q'orik, inki. 5Eh noq inkijil i koq kiib' chi ruye'ariik rusuqkiil ruk'ux i Absalón, re' reh i ruyeew keh i q'ab' i ruq'ahcheej i rutz'ub' taqe. 6Eh je' re' i rub'an kuuk' chu'nchel i aj Israel kiooj ruuk' i reey David chi ruyejeb'jiik i kik'axkiil. Ruuk' i rub'an chi je' re' i Absalón i ruch'ub'isaj kik'ux taqe i aj Israel. 7Noq xik'ik i kijib' haab' re' i Absalón je' wili i xuq'or reh i reey David: Chakuy chayeew q'ab' weh chi nee kinooj Hebrón reh chi neenooj nuyeew i numayiij chuwach i QaJaaw re' nuq'orom reh chi naa nuye'em. 8Noq re' hin, hin amoso ximponik cho Gesur wilik paruyuq'ul i Siria xnuq'or reh i QaJaaw Dios chi naa nuye'em ruloq'il wi xirusutej wo' chik reje Jerusaleem, inki. 9Eh re' reey David je' wili i xuq'or reh. Neerub'an chi nee tiooj chi suq ak'ux, inki. Re' i Absalón xooj wo' hoq Hebrón. 10Eh chupaam i junk'aam re' re' wilik taqe i aj taqareel xutaq'aaj reje kuuk' i ju'jun ch'uq chi aj Israel je' wili i xuq'or keh: Noq nee taq inab'iraj chi neenxuuljik i tuun nee taq inak'er aachii' chuq'orariik chi je' wili: Re' i Absalón xpa'ab'jik chi reey ar Hebrón, tiko'q taq, inki. 11Re' Absalón xuk'am reje chi riij i kiib' siento chi winaq aj Jerusaleem. Re' keh xiooj chi riij chi chu'nchel kik'ux, xa re' la' xama' keht'al ta wo' hoq chib'ih jariik i xooj kian. 12Eh re' Absalón xutaq'aaj ruk'amariik jinaj keh i kojol runa'ojb'al i reey David Ahitofel rub'ihnaal patim ar Gilo re' i rutinamiit reh chi xuch'iljik noq xuq'asaj i rumayiij. Eh xitahmik taqe i xi tahqinik reh i Absalón, eh xkowjik kik'ux ruuk' i xkiyejaam wach. 13Eh jinaj i aj taqareel xooj k'oloq ruuk' i David je' wili i xuq'or reh: Re' hin chalik nuq'or aweh chi chu'nchel i quch aj Israel k'ahchi' kojiik chi riij i Absalón, inki. 14Noq xrib'iraj chi je' re' i reey David je' wili i xuq'or keh i kikamanik ruuk' ar Jerusaleem: Yu'naak naa qamolom chi elik chuwach i Absalón ruum wixooj rureq ayu' ma' chih qohruchej maa qoh rukansaj inche ruuk' i ruq'aslaj ch'ihch' chi qunchelaal i wilkooj ayu' pan tinamit, inki. 15Eh re' keh je' wili ruchaq'weesjiik i reey xkian: Re' hoj qajaaw reey neen qa'an chu'nchel i neenaq'or qeh, inki taqe. 16Eh re' i reey David xelik reje Jerusaleem ruch'ihil taqe i kikamanik ruuk' i rub'an wii' i taaq'anik xa re' chik taqe i lajeeb' chi rixoqil xukanaa' chi rucha'jaljiik i paat. 17Eh noq elinaq chik chee David Jerusaleem ruch'ihil taqe i kikamanik ruuk' xkipab'aa' kiib' i wilik wii' i tz'apaab' wach paat reh i tinamit. 18Eh chu'nchel i kikamanik ruuk', chucheel i reey David ojik inki a'n eh re' taqe i aj Cereteo, taqe i aj Peleteo, re' i kikamanik panq'aq'inik kuch'ihil taqe i waqiib' siento chi aj geteo i xchalik chi riij ko Gat ki-ik'ik chi peet b'eeh chuwach i reey David. 19Eh je' wili i xuq'or i reey David reh i Itai aj Gat: ¿Chib'ih reet noq xat chalik haa' chiqiij i hat? Ma' xta naq reet chi neetisutinik reje Jerusaleem, eh nee ti kahnik ruuk' i reey koxokik, re' hat tokoom wo' aatinamiit, hat esamaj cho pan tinamit. 20Re' hat koxat k'ulik wo' iloq ayu' ma' ruk'ul taj chi neenuq'or aweh chi taq chiqiij. Re' hin neerub'an chi xa aha' nee kinooj, re' hat neerub'an chi neetisutinik reje, neerub'an chi neenqak'am taqe reje aatinamiit. Re' ta naq i QaJaaw Dios neentoob'inik neencha'jinik aweh chi juneliik, inki. 21Eh re' i Itai je' wili i xuq'or reh i reey: Re' hin xti korik i nuq'or aweh parub'ihnaal i QaJaaw Dios i hat qajaaw reey. Chi xa aha' pa' nee ti wihik i hat ar wo' neekinwihik i hin, xa chib'ih pa' ineenchalik chi qanaah atoob' ta kimik atoob' ta k'acharik, inki. 22Re' David je' wili xuq'or: Wila' je' re' panak'ux taq chiqiij, inki. Je' aj re' noq xooj i Itai aj geteo chi riij i David, ruch'ihil taqe i rak'uun rixq'uun, ruch'ihil taqe i rutinamiit. 23Chu'nchel i tinamit xkik'er kichii' chi oq'ik noq xkilow i reey David chi xooj ruch'ihil taqe i tinamit. Eh xkiq'at reje wach i nim ha' Cedrón. Re' taqe i tinamit peet b'eeh taqe noq ojik inki a'n panchiq yuuq'. 24Eh haa' wo' chikiij i Sadoc i k'amal kib'eeh aj tiij k'uch'ihil taqe i aj Levíta kik'amwik reh i loq'laj kaxa i molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. Ar xkiyeew i wilik wii' i Abiatar i k'amal kib'eeh aj tiij korehtaal xi elik chu'nchel i tinamit chupaam i tinamit re' re'. 25Re' reey David je' wili i xuq'or reh i Sadoc: Chak'am wo' chik reje i loq'laj kaxa pan tinamit wila' re' Dios suq ruk'ux wuuk', re' wo' chik i reh neensutinik reje weh i hin ar. Chi je' re' nee wo' chik inwilow wach i loq'laj kaxa chi wilik parusanto laj itz'ihy naah paat. 26Eh wila' re' QaJaaw Dios ma' suq ta ruk'ux wuuk' i ruk'ul chi neerub'an cho wuuk' nik' wach iraaj i reh, inki. 27Eh re' reey David je' chik wili i xuq'or reh i Sadoc re' i k'amal kib'eeh aj tiij. ¿Mi ma' hat aj q'iij re' hat? Re' hat awuch'ihil i Abiatar ti sutinoq taq reje chi suq ak'ux pan tinamit, neenooj chawiij i hat i Ahimaas re' awak'uun, eh neenooj chi riij i Abiatar i Jonatán re' rak'uun. 28Eh re' hin nee pee kinkahnik wach k'ixkaab' re' i ki-ik'ik wii' chi juntar i nim ha' chupaam i ye'aab' chiq yuuq', nee ink'ulik taq aq'or weh chib'ih k'ahchi' ruk'ulariik ar, inki. 29Re' Sadoc, ruch'ihil i Abiatar i kiib' taqe chi k'amal kib'eeh aj tiij xkik'am wo' reje Jerusaleem i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, ar xi kahnik chi ruyub'jiik chib'ih i naa ruk'ulariik. 30Eh re' i reey David noq johtik i rub'an chinaah i yuuq' olivo rub'ihnaal ma' xta ruxijab' b'urlik wach i naah suq inoq'ik ruum ruti'kiil ruk'ux. Eh chu'nchel i tinamit johtik inki a'n chi riij kib'urum wach i kinaah oq'ik inki a'n 31Re' reey David xkiq'or reh chi re' Ahitofel re' ruuk' i wilkeeb' chi riij i Absalón. Noq xrib'iraj chi je' re' i David xupahqaaj reh i QaJaaw Dios chi ma' ta naq nenooj iloq wach i ruyejaam wach i Ahitofel. 32Noq xponik i David chinaah i yuuq' inlooq'jik wii' i Dios xelik chaloq i Husai aj arquita, xihinaq i ruso' nujinaq chi pooq wach i naah. 33Eh je' wili xq'orarik reh ruum i David: Wila' xat chalik wuuk' jinaj ihq chi weh. 34Eh wila' xat sutinik reje Jerusaleem, je' wili i neenaq'or reh i Absalón: Hat reey re' hin juneliik naa nuwihiik awuuk' chi awaj kamanoom, je' rukab' noq xinwihik chi kamanik ruuk' awajaaw, tiko'q reh, chi je' re' nee kinatoob'eej reh chi ma' nee ta nooj eloq wach i ruyejaam wach i Ahitofel. 35Ar wo' wilkeeb' i kiib' chi k'amal kib'eeh aj tiij re' i Sadoc ruch'ihil i Abiatar. Eh aha' wilik taqe i naa ab'iram chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik i reey neenaq'or keh. 36Eh wilkeeb' wo' ar Ahimaas ruch'ihil i Jonatán i kak'uun i kiib' chi k'amal b'eeh aj tiij re' re' neerub'an chi neenataq'aaj cho ruq'orariik weh chikiij aha' wilik taqe i naa ab'iram, inki. 37Eh noq re' i Husai i ramigo i David xooj k'oloq ar Jerusaleem, re' i Absalón manlik wo' okik i rub'an pantinamiit.


Copyright
Learn More

will be added

X\