2 SAMUEL 14

1Re' Joab reht'al chi re' reey David q'e' ti' i rik'raaj i Absalón, re' i rak'uun. 2Xutaq'aaj ruk'amariik jinaj ixoq wilik ar Tecoa, wilik runa'ojb'al chub'anariik i xa reh reh wach chi na'ojb'al. Eh noq xponik ixoq ruuk' je' wili i xuq'or reh: Re' hat cha a'n awiib' chi ti' ak'ux je'-oq xkimik jino'q i awak'uun chakoj aq'eq' so' chawiij k'uhtb'al reh chi ti' ak'ux. Eh maa koj ink'ohnik laj iq'oom wach aso' reh chi nee tii chik inak'uhtaaj chi najtir i naa toq'aa' chi ti' ak'ux. 3Chi riij i re' nee tiooj ruuk' i reey David, eh neenaq'or reh chu'nchel i neenuq'or aweh i hat, inki. Eh noq ruq'orom chik reh ixoq inaruq'orom. 4Re' ixoq aj Tecoa xooj wo' ruuk' i reey David, eh noq xponik chuwach xuxuk'aa' riib' chuwach korehtaal xureq wach aak'al ruuk' i yejalwach ye'b'al ruloq'il, je' wili xuq'or reh: Chakuy qajaaw reey kinatoob'eej tii, inki. 5Re' reey David xupahqaaj re' ixoq chi je' wili. ¿Chib'ih inak'ul? inki. Re' ixoq je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Re' hin, hin kahnel ixoq kamnaq nub'ahiil. 6Eh kiib' naq i wak'uun wilik xa re' la' xkichop kiib' chi peleto panab'iix ma' awach ta xch'aqwik kiwach, re' i jinaj xukansaj i jinaj. 7Eh yu'naak chu'nchel awach weh xtohq'ik kixowaam nuwach i hin, hin amoso, inkaaj i keh chi naa nuq'asam pan kiq'ab' i wak'uun reh chi naa kikansam chi riij i rukanteesjiik i ras xub'an, ruum re' reh xkansanik reh i ras. Wila' xkikansaj i wak'uun ma' xta chik to'ool weh neenkahnik, eh ma' nee ta chik inkahnik riih rumaam i kamnaq nub'ahiil, eh neensahchik wach i rub'ihnaal chi jumpech chinaah i wach ak'al, inki. 8Re' reey David je' wili xuq'or: Hiy panapaat re' hin neenuyeew jinaj i k'uhb'aal reh chi nee titoob'jiik, inki. 9Re' ixoq aj Tecoa je' wili xuq'or reh i reey: Wajaaw nureey re' i mahk wili neerub'an chi wach nunaah i hin chi wach kinaah i was i nuchaaq' ruuk' i wajaaw neenkahnik, maa nkahnik wach anaah i hat, wach kinaah i tinamit wilkaat wii' chi taaq'anik, inki. 10Re' reey David je' wili xuq'or reh ixoq: Wila' awach i chib'ih i xraaj rub'anam aweh chak'am cho weh ayu' re' hin i nuq'or aweh chi ma' xta neetiruchej, inki. 11Eh re' ixoq je' wili i xuq'or reh i reey David: Re' hin i nupahqaaj otob'il aweh i chi chapahqaaj reh i QaJaaw Dios chi ma' nee ta ruq'aj wach i rukimiik i wak'uun, chi re' awach weh ma' nee ta rukansaj i wak'uun reh chi ma' nee ta nooj chi nimaal i ti' k'axik, inki. Re' i reey je' wili i xuq'or reh ixoq: Re' hin xti korik i nuq'or aweh chi ma' jino'q chi naq'wach i rismaal naah awak'uun naa ruq'ehb'iik, inki. 12Re' ixoq je' wili i xuq'or: QaJaaw reey chayeew q'ab' weh i hin awaj kamanoom chi xa re' chik i yu'naak naa nuq'oriik, inki. Chaq'or chi nawaaj aq'orom, inki noq chaq'wik i reey. 13Re' ixoq je' wili i xuq'or: Raaj i hat reey, ¿Chib'ih reet noq xa a'n i ma' holohik taj ruuk' i rutinamiit i Dios? Re' hat reey ruuk' taqe xaq'or xat kahnik chi hat aj mahk ruum ma' nawaaj ta chik chi neensutinik chee Absalón, re' awak'uun tokoom tinamit wilik ponoq. 14Re' hin xti korik i nuq'or chi xanaa wo' qakimiik reje xa je' qakab' i ha' noq inchihkik reje wach ak'al, ma' nee ta chik i ruyeew riib' chi neenmolarik. Eh re' QaJaaw Dios reh ma' i resaj taj i ruk'achariik inajt wilik ruuk', i rusik'la' chi riij nik' wach noq naa ruk'amam cho ruuk'. 15Re' hin reey xin chalik chuq'orariik taqe i q'orik wili ruum xchalik nuyo'jiik ruum i xkiq'or weh i tinamit. Re' hin, hin awaj kamanoom xnuq'or noq naa nub'anam nuk'utaaj awuuk' ruum xnukapaaj chi nee oon inche na a'n i nuq'or aweh. 16Re' hat qajaaw reey wila' xa a'n i k'ahchi' nupahqaam aweh, re' hat neetiko'linik reh i wak'uun, je' wo' hoq i hin reh chi ma' nee ta insacharik qawach chupaam i ye'aab' wili ruye'em qeh i Dios. 17Re' hin inwuy-eej chi re' nee kinachaq'weej wii' neen ye'wik rusuqkiil nuk'ux. Re' hat aweht'al aha' wilik i holohik, eh aha' wilik i ma' holohik taj je' akab' i ánjel, re' ta naq i QaJaaw Dios neenkahnik awuuk' i hat reey, inki. 18Eh re' reey David je' wili xuq'or reh ixoq: Re' hin i nuq'or aweh chi ma' keb'aa' jino'q chi nuwach chib'ih taqe i naa nupahqaam aweh, inki. Neerub'an chi nee naapahqaaj weh qajaaw reey, inki noq chaq'wik ixoq. 19Re' reey David xupahqaaj reh ixoq chi je' wili: Maj korik chi re' Joab xtaaq'anik cha weh chi ruq'orariik weh i xaq'or, inki. Re' ixoq je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Re' xaq'or i hat reey xti korik ma' xta chik jino'q i korik chi riij. Re' i Joab awaj kamanoom xtaaq'anik cho weh awuuk' i hat re' wo' reh xq'orik weh chu'nchel i xnuq'or aweh. 20Re' Joab xub'an chu'nchel i re' toob'al aweh reh chi naa rukorjiik taqe i k'axkilal, xa re' la' re' hat reey aweht'al chu'nchel chib'ih i k'ahchi' ruk'ulariik panqatinamiit wilik ana'ojb'al je' rukab' i ruánjel i QaJaaw Dios, inki. 21Eh ruum i re', re' reey David je' wili i xuq'or reh i Joab: Re' hin xnuyejaa' chik wach i k'axkiil naa nub'anam i xaq'or, je' re' noq neerub'an chi neenaq'or reh i Absalón i wak'uun chi neensutinik chaayu', inki. 22Re' Joab xuxuk'aa' riib' korehtaal xutz'a'j wach ak'al ruuk' i yejalwach ye'b'al ruloq'il i reey David, je' wili xuq'or: Re' ta naq i QaJaaw Dios neenkuxisanik aweh i hat reey. Yu'naak xnunab'eej chik chi xsuuqb'ik ak'ux wuuk' ruum naa a'nam i xnupahqaaj aweh, inki. 23Eh re' Joab xwuktik reje xooj Gesur reh chi xuk'am wo' chik chaloq pantinamiit Jerusaleem i Absalón. 24Eh re' reey David xuq'or chi ho-oq chi korik parupaat i Absalón. Ma' xraaj taj chi xooj ruk'uhtaaj riib' chuwach. Ruum aj re', re' Absalón xa ar xwihik parupaat ma' xponik ta parupaat i reey. 25Re' Absalón ma' xta chik jino'q i winaq Israel chi je' rukab' i reh chu'nchel i kiye'wik ruloq'il manlik wach i rooq q'ab', eh xiik' naah holwochiil. 26Eh re' i rismaal i naah q'e' naq lahtz' i rub'an reh ruum aj re' rajlaal i kuxesb'al wach i haab' i ruyok' i rismaal i naah, eh re' i rismaal i ruyok' ik'inaq hoob' libra rahliil, re' ruuk' i pajb'al inkojarik parupaat i reey. 27Eh re' Absalón ixib' i rak'uun xwihik, eh jinaj i rixq'uun, Tamar rub'ihnaal xiik' naah holwochiil. 28Re' Absalón kiib' haab' xwihik Jerusaleem, ma' xponik ta rilow wach i reey David. 29Re' Absalón xutaq'aaj ruk'amariik i Joab reh naq chi narojiik ruq'oreem i reey David parub'ihnaal i reh. Eh re' i Joab Ma' xraaj ta ojik. Re' Absalón xuq'or wo' chik reh ruka'peech i Joab, eh xama' xraaj ta wo' ojik. 30Xrilow chi je' re' i Absalón je' wili i xuq'or keh i rumoso: Chakoj taq rehtaal re' i ruye'aab' i Joab wilik chucheel i weh i hin, rutikim sebada chupaam, yu'naak hiy taq chakoj ruq'aq'al i rusebada, inki. Eh re' taqe i rumoso xkikoj wo' ruq'aq'al i rusebada i Joab. 31Eh re' Joab jumehq'iil xooj parupaat i Absalón xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq xkikoj ruq'aq'al i nutik amoso? inki. 32Re' Absalón je' wili xuq'or: Re' hin xnutaq'aaj ak'amariik reh naq chi xooj aq'oreej i reey David reh naq chi xooj aq'oreej panub'ihnaal chi xama' xta nkih chi xinelik cho Gesur, ma' xta naq reet chi xin kahnik cho ar. Re' hin inwaaj rojiik nuq'oreem i reey David wila' wilik numahk chuwach ma' xta reet chi nee kirukansaj, inki. 33Eh re' Joab xooj wo' ruuk' i reey David xuq'or reh taqe i xuq'or i Absalón. Eh re' David xutaq'aaj ruk'amariik i Absalón, eh noq xponik chuwach i reey xuxuk'aa' qohoq riib' wach ak'al korehtaal xutz'a'j wach ak'al ruuk' i yejalwach. Eh re' reey xuk'ul i Absalón ruuk' tz'ub'uuj.


Copyright
Learn More

will be added

X\