2 SAMUEL 12

1Re' QaJaaw Dios xutaq'aaj reje i Natán re' i jalal ruq'oral chi q'orob'jiik i David, je' wili i xuq'or reh: Pan jinaj q'iij ki'ib' i winaq xi wihik chaloq pan jinaj tinamit, jinaj i b'ehoom, jinaj i neb'aa'. 2Re' b'ehoom xiik' nah k'ihaal i rutentzuun xwihik, xiik' naah k'ihaal i ruwaakaax. 3Eh re' neb'aa' xa jinaj wo' tii ruk'isa xq'un tentzun xwihik, xaruloq'om wo' naq, eh re' reh xk'isanik reh. Re' i k'isa rutentzuun parupaat xk'ihik, chi kixilak taqe i ruha'lak'uun, jinaj inki a'n wii' kiwa' jinaj chi kulk inki a'n wii' kihaa', chi' ruk'ux naq i ruwarsaj i koq je' naq k'isa rixq'uun i rub'an reh. 4Eh pan jinaj q'iij jinaj i aj b'iyajo xooj k'oloq chi rula'jiik i b'ehoom laj winaq. Re' reh ma' xraaj ta rukansam jino'q keh i rutentzuun, oon jino'q keh i ruwaakaax reh chi naa ruketem i rulaa'. Re' la' chik inchel i ruk'isa xq'un tentzun i neb'aa' laj winaq xuq'uch re' i re' xuyejaa' chi k'uxb'al ruwa' i rulaa'. 5Noq xrib'iraj chi je' re' i David ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah chinaah i b'ehoom laj winaq je' wili i xuq'or reh i Natán: Xti korik i nuq'or aweh parub'ihnaal i k'achlik Dios chi ruk'ul naq chi neenkanteesjik i b'ehoom laj winaq i xb'anik reh inaq'or re' re'. 6Eh i ruk'ul chi kajpech neerutoj nik' k'ihaal i tz'aaq i k'isa xq'un tentzun xukansaj ruum ma' xuketelaaj ta k'isinoq wach i neb'aa' laj winaq, inki. 7Re' Natán je' wili xuq'or reh i David: Re' xb'anik reh i re', re' hat je' wili i xuq'or chaaweh i qaDios i hoj, hoj aj Israel: Re' hin xinkojwik aweh chi reyil chikinaah i aj Israel. Eh re' hin xinko'linik aweh pan q'ab' i Saúl. 8Eh xnuyeew awajaawriik chi reyil je' rukab' noq xnuyeew rajaawriik i Saúl xnuyeew wo' taqe aweh i ixoq xi wihik ruuk'. Eh xnuyeew awajaawriik chikinaah i rak'uun riih rumaam i Judá. Koxnuyeew naq ruman aweh wita xaq'or weh chi ma' manlik ta weh taqe re'. 9¿Chib'ih reet noq ma' xanimaj taj i nuq'oral i hin, hin Dios? ¿Chib'ih reet noq xa a'n i yiib' wach na'ojb'al ma' imponik ta chi nuwach? Re' hat re' taqe i aj Amón xakemelej noq xakansaj i Urías aj heteo re' nawaaj i hat chi xkahnik chi awixooqil i rehk'een. 10Ruum chi ma' xanimaj taj i nuq'oral, xakanaa' chi awixoqil i rehk'een naq i Urías ma' jaruuj naa rumahyiik i kimik chi kixilak awiih aamaam. 11Re' hin i Dios hin kinq'orik aweh chi naa nuye'em i ti' k'axik cha naah. Naa nuye'em q'ab' chi re' taqe awach aweh naa kib'aniik ti' k'axik aweh. Eh panaq'awach naa nuq'asam taqe awixoqil reh jino'q i ma' tokoom ta awuuk' naakiwiriik ruuk', eh chu'nchel naa rilwiik reh. 12Re' hat chi ma' eht'alimaj xa a'n i mahk, eh re' hin chikiwach chu'nchel i aj Israel naa nub'anam aweh i nuq'or, eh chu'nchel naa kilwiik reh, inki chaaweh i Dios, inki. 13Eh re' i David je' wili i xuq'or reh i Natán: Xti korik wo' hoq chi ximahkunik chuwach i QaJaaw Dios, inki. Re' Natán je' wili xuq'or: Re' QaJaaw Dios naa rukuyum amahk ma' naa ta kaat rukansam. 14Eh ruum i mahk xa a'n re' re' xayeew chi b'ajarik i QaJaaw Dios keh i nixowanik wach. Ruum i re' naa rukimiik awak'uun kox-aasjik. 15Noq xsutinik reje parupaat i Natán re' i QaJaaw Dios xuqasaj chi kowlaj yab'ilaal i k'isa rak'uun i David kox-aasjik ruuk' i Betsabé re' i rehk'een naq i Urías. 16Eh re' David xupahqaaj ree Dios parutiij chi ma' rub'anam ta ruwa' chi naa ruk'aachjiik i k'isa rak'uun, eh inik'ik aq'ab' chi yoklik wach ak'al 17Re' taqe i kikamanik ruuk' i reey David chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik xkipahqaaj otob'il reh i David chi wuktoq johtoq. Eh re' David reh xama' inwuktik ta wo' hoq, ma' rub'an ta wo' ruwa' ruhaa' kuuk'. 18Eh paruwuuq q'iij xkimik i k'isa rak'uun i David. Re' taqe i kikamnik ruuk' xiyo'jik chuq'orariik reh, ruum je' wili inkikapaaj. Noq kok'achlik naq i k'isa rak'uun noq inqaq'oreej naq xama' rib'iraj ta wo' hoq inqaq'or reh. ¿Nik' wach noq nee qoh rib'iraj yu'naak wixqaq'or reh chi xkimik i k'isa rak'uun? Yohb'aal ma' chih qoh ruchej, inki taqe. 19Eh noq xrilow i David chi re' taqe i kikamanik ruuk' k'ahchi' kiq'orom chikiwach xupahqaaj keh chi je' wili: Xkimik naa chik i k'isa wak'uun, inki, hoo' jaaw xkimik chik, inki taqe. 20Eh re' i David xwuktik johtoq wach ak'al xub'an ritiin xikoj ink'ohnik laj iq'oom chi riij, xujal i ruso', xokik i koq parupaat i Dios reh chi xooj ruloq'ej. Chi riij i re' xooj parupaat ar xupahqaaj ruwa', xub'an ruwa' ruhaa'. 21Re' taqe i kikamanik ruuk' i David je' wili i xkiq'or reh: Re' hoj ma' nqareq ta chi riij chib'ih i na a'n ruum noq komajaa' inkimik i k'isa awak'uun chayeew i tiij i na a'n chi ma' a'nam ta awa' ahaa' suq naq inawoq'ej, eh yu'naak noq kamnaq chik xat wuktik cho wach ak'al, eh xasuq chik i na a'n awa' ahaa', inki taqe. 22Re' David je' wili i xuq'or keh: Noq kok'ahchlik naq i k'isa wak'uun i nub'an naq nutiij chi ma' nub'anam ta nuwa' nuhaa' kinoq'ik naq chi riij, ruum xnukapaaj naq chi naa ruketelaam nuwach i QaJaaw Dios reh naq chi ma' naa ta rukimiik i k'isa wak'uun. 23Eh yu'naak xama' xta chik neerutiq weh chi neenub'an nutiij chi riij chi ma' nub'anam ta nuwa' nuhaa' ruum xkimik chik. Re' hin xama' nee ta chik inuk'achaa' chaloq, xama' nee ta wo' chik kinchalik rureq, re' hin naa rojiik nureqem, inki. 24Eh re' David xuyeew rusuqkiil ruk'ux i Betsabé, re' i xkahnik chi rixoqil, eh xwirik wo' chik ruuk' xukanaa' wach k'acharik, x-aasjik wo' chik jinaj i k'isa rak'uun ruuk' Salomón i rub'ihnaal xukoj. Re' QaJaaw Dios xanoq wo' xuk'ax chee i k'isa k'un re' re'. 25Re' QaJaaw Dios xuq'or reh i Natán chi xuq'or reh i David chi Jedidías i b'ih i rak'uun naa rukojom. Re' David xunimaj wo' hoq i QaJaaw Dios re' wo' re' i xukoj reh i rak'uun. 26Re' Joab q'aq'inik naq i rub'an poo kuuk' taqe i riih rumaam i Amón reh chi naa ruchopom naah i tinamit Rabá, re' wilik wii' i reey. 27Eh re' Joab xutaq'aaj i raj taqareel ruuk' i reey David je' wili i xuq'or reje reh: Re' hin xnukotej chik riij i tinamit Rabá, xnuchop chik naah i ye'aab' inkik'am wii' kihaa'. 28Chamol cho wach taqe aa soldado junch'uq reh chi nee kichalik q'aq'ineel ruuk' i tinamit, eh re' hat neetichopwik naah i tinamit re' re'. Ruum re' hin ma' inwaaj ta chi nee nuchop naah, eh chi re' nub'ihnaal neenkikoj reh, inki. 29Eh re' reey David xumol wo' wach taqe i ru soldado xiooj chi q'aq'inik chupaam i tinamit re' re', xuchop naah. 30Re' David xuq'uch i ru corona i wilik chi reyil ar xkikoj wach naah i David. Re' corona re' re', oro ab'aj korjinaq wii' je' naa ixib' aroba rahliil. Re' i David ma' k'isiin wo' taqe i xa chib'ih jariik xiik' naah k'ihaal tz'aaq xuq'uch reje chupaam i tinamit re' re'. 31Eh re' taqe i riih rumaam Amón koxikahnik chupaam i tinamit xresaj chee David wilik taqe i xukoj chi taraj chee ruuk' i xera ch'ihch', wilik taqe i xukoj chi k'otooj paam ak'al, wilik taqe i xukoj chi kamanik ruuk' ikej, wilik taqe i xukoj chi k'ataj xaan. Eh re' i David ruch'ihil chu'nchel i ru soldado xi sutinik wo' chik reje Jerusaleem.


Copyright
Learn More

will be added

X\