2 SAMUEL 1

1Noq kamnaq chik i Saúl, re' David xsutinik wo' chik reje Siclag noq rub'anam chik keh i aj Amalec, eh kiib' q'iij xwihik ar. 2Eh paroox q'iij xooj k'oloq ruuk' i David jinaj i k'ijool re' ruuk' i ru soldado i Saúl xiheel i ruso' nujinaq chi pooq i wach naah rehtalil i ruti'kiil ruk'ux. Noq xponik chuwach i David xupach'aa' qohoq riib' wach ak'al reh chi xuyeew ruloq'il. 3Eh re' David xupahqaaj reh i k'ijool chi je' wili: ¿Aha' ti chalik i hat? inki. Re' k'ijool je' wili i xuq'or: Re' hin xaxnumol cho chi elik i kimolom wii' kiib' i wuch aj Israel, inki. 4Re' David xupahqaaj wo' chik reh i k'ijool chi je' wili: Chakuy cha q'or weh chib'ih i xk'ularik: Re' taqe i soldado xkimol chi elik panq'aq'inik, eh ma' k'isiin keh i xikimik. Eh xkimik haa' i Saúl ruch'ihil i rak'uun Jonatán rub'ihnaal, inki. 5Re' David xupahqaaj reh i k'ijool xk'uloq chi taqarik chi je' wili: ¿Nik' wach noq xanab'eej i hat chi xkimik i Saúl ruch'ihil i rak'uun Jonatán? inki. 6Re' k'ijool re' re' je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin xa ik'ik naq ponoq weh chinaah i yuuq' Guilboa, eh xwilow chi re' Saúl ruyok'aam riib' chi ju' i ruch'ihch' k'ahchi' naq rukansam riib'. Xanaah re', re' i q'aq'ineel wilkeeb' pan kareta i wilkeeb' rij kawáyu ach k'isiin ma' ink'ulik reqaroq kuum. 7Eh chupaam i jumehq' re' re' xisutej reje riib' chi wilariik, eh xiruyuq'eej reje, re' hin xnujil i koq wiib' ruuk'. 8Eh xupahqaaj weh chi je' wili: ¿Aha' ti chalik? inki. Re' hin je' wili i xnuq'or reh: Re' hin, hin aj Amalec, kinki reh. 9Re' Saúl je' wo' chik wili xuq'or weh: Chakuy chajil chawiib' kinakansaj chi jumpech ruum re' hin q'e' ti' wilkiin ach k'isiin k'achalkiin, inki. 10Eh re' i hin xnujil wo' i koq wiib' ruuk' xnukansaj wo' hoq ruum xnukoj rehtaal chi xama' naa ta wo' naq chik ruk'aach. Eh xnuk'am chee ru corona wilik naq wach naah, xnuk'am wo' chaloq i rukotkot laj ch'ihch' wilik naq ralaq q'ab'. Xnuk'am cho chawach i hat qajaaw David, inki. 11Eh noq xrib'iraj chi je' re' i David ruch'ihil taqe i winaq wilkeeb' ruuk'. Xkiweq i kiso' chikiij ruum i ruti'kiil kik'ux. 12Eh ma' k'isiin ta xioq'ik chi riij i rukimiik i Saúl, je' wo' chi riij i rukimiik i rak'uun Jonatán rub'ihnaal xkian kitiij chi ma' kianam ta kiwa' kihaa' korehtaal i xokik i q'iij. Eh ruum wo' chi ma' k'isiin i aj Israel re' i rutinamiit i Dios xikimik panq'aq'inik. 13Re' David xupahqaaj reh chi je' wili i k'ijool xk'ulik chi q'orariik reh chi xkimik i Saúl: ¿Aha' ti chalik i hat? inki reh. Re' i k'ijool je' wili i xuq'or: Re' hin pan tokoom tinamit kinchalik, hin aj Amalec, inki. 14Re' David je' wili i xuq'or reh i k'ijool: ¿Mi ma' xat yo'jik k'isinoq re' hat chi rukanteesjiik i reey rusik'im cho wach i QaJaaw Dios? inki. 15Eh re' David xuyuq'eej reje jinaj keh i ru soldado je' wili i xuq'or reh: Chakansaj i k'ijool re' re', inki. Re' reh xukansaj wo' hoq i k'ijool aj Amalec. 16Re' David je' wili i xuq'or reh i k'ijool: Xa re' i hat xayeew awiib' pankimik cha wib'il awiib' ruum ruuk' aachii' xaq'or chi xakansaj i reey rusik'im cho wach i Dios, inki. 17Re' David xutz'uyej jinaj i tz'uuy ruum i ruti'kiil ruk'ux chi riij i rukimiik i Saúl je' wo' chi riij i rukimiik i Jonatán i rak'uun. 18Eh xuq'or wo' hoq chi chu'nchel i riih rumaam i Judá naa kitijem i tz'uuy re' re'. Re' tz'uuy wili tz'ihb'amaj wo' hoq chupaam i ruhuuj i Jaser, je' wili i xuq'or parutz'uuy: 19Hat tinamit Israel xkisach wach aaloq'il chinaah taqe i yuuq', xikanteesjik taqe i q'e' naq kow kiib' chi q'aq'inik. 20Maa q'or rib'iral ar Gat, maa q'or rib'iral chupaam taqe i b'eeh Ascalón. Re' chi ma' nee tansuuqb'ik kik'ux i kixq'uun i aj filisteo, reh chi ma' nee ta kipisk'anik pankooq ruum rusuqkiil kik'ux taqe ixoq re' re' ma' kinimanik ta reh i Dios. 21Re' taq i hat yuuq' wilkaat taq Gilboa ma' naa ta chik ruqajiik chee jab', i raab' suutz' taq cha naah. Eh ma' naa ta chik rub'anam i tik taq chawach ruum cha naah taq i hat xelik i rajaawriik i kich'ihch' i q'e' kow kiib'. Eh cha naah taq i hat xelik i rajaawriik i ruch'ihch' i reey Saúl je' cho ma' re' tee Dios xsik'wik cho wach. 22Re' Saúl, re' Jonatán ma' junriim xi sutinik cho panq'aq'inik chi ma' ta xkian chee kaansanik ruuk' i kiflecha, ruuk' i kiq'aslaj ch'ihch'. 23Re' Saúl ruch'ihil i Jonatán q'e' naq holohik kib'anik, q'e' naq kik'axarik. Eh ni xata re' noq k'achalkeeb', ni xata re' noq xikimik xkikanaa' kiib', eh q'e' naq kow kib'ehik je' kikab' i xihk, je' kikowiil i kaq b'ahlam. 24Hat taq ixoq aj Israel chawoq'ej taq i rukimiik i Saúl, ruum re' naq i reh intiiq'anik taq aweh ruuk' i holohaq itz'ihy, eh tiruxoyej wo' naq taq ruuk' oro. 25Chakoj taq rehtaal chi cha naah taq i hat yuuq' xi kanteesjik taqe i q'e' naq kow kiib' chi q'aq'inik, eh cha naah wo' taq xkimik i Jonatán. 26Re' hat Jonatán hat was noq wilkaat q'e' ti' tiwik'raaj. Re' hat q'e' xa a'n i q'unil wuuk', eh ma' k'isiin ta xinak'ax, ma' xata je' rukab' i k'axooj inki a'n ixoq. 27Xkuxik kikimiik taqe i q'e' naq kow kiib' chi q'aq'inik, eh xsahchik wach i kitz'a'amb'aal reh q'aq'inik, inki parutz'uuy i David.


Copyright
Learn More

will be added

X\