2 REYES 9

1Re' Eliseo jalal ruq'oral i Dios xuyuq'eej jinaj i k'ijool re' ruuk' taqe i jalal ruq'oral i Dios je' wili xuq'or reh: Chayejaa' awiib' reh chi nee tiooj Ramot wilik ar Galaad, neenak'am reje i jinaj lemeta chi aseite wili. 2Eh noq nee ti ponik ar neenasik' i Jehú rak'uun i Josafat riih i Nimsi, nee ti okik i koq wilik wii'. Neenawesaj cho chi kixilak i ruch'ihil neenak'am reje pan tokoom paat. 3Eh neenachop chaloq i jinaj lemeta chi aseite neenajalk'iij wach naah je' wili i neenaq'or reh: Je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios chi naa kaat nupab'aam chi kireey i aj Israel, tiko'q reh. Eh neenateh i puerta nee ti elik cho chi jumehq'iil ma' nee ta nacham chaa wiib', inki. 4Re' k'ijool i jalal ruq'oral i Dios xooj wo' hoq Ramot wilik ar Galaad. 5Eh noq xponik chupaam i tinamit re' re', xponik taqe rureq i kajaaw i soldado chi kimolom kiib', je' wili i xuq'or keh: Jaaw kinakuy taq jinaj inwaaj nuq'oreem taq chaxilak, inki. Re' Jehú je' wili xuq'or: ¿Awach qeh i hoj inawaaj aq'oreem? inki. Re' i hat kajaaw i soldado tiwaaj kaat nuq'oreem inki i k'ijool. 6Eh re' Jehú xooj chupaam jinaj i tokoom paat. Eh re' i k'ijool jalal ruq'oral i Dios xujalk'iij aseite wach naah i Jehú je' wili xuq'or reh: Re' QaJaaw Dios inqanimaj i hoj, hoj aj Israel xuq'or weh chi naa kaat nupab'aam chi kireey i nutinamiit Israel. 7Eh xuq'or chi hat naa asachwiik kiwach taqe i riih rumaam i Acab re' i wilik chi taaq'anik cha naah. Re' hat naa aq'ajwiik wach reh i Jezabel i kikanteesjiik ijalal nuq'oral ruch'ihil chu'nchel i numoso xutaq'aaj kikantesjiik. 8Re' hin naa nusacham kiwach i rak'uun rixq'uun i Acab. Naa rukuxiik nusacham kiwach i winaq wilkeeb' Israel, ma' jino'q chik i naa nukanaam chi k'achalkeeb'. 9Re' hin naa nusacham kiwach i rak'uun rixq'uun i Acab, je' rukab' noq nusach wach i rak'uun rixq'uun i Jeroboam rak'uun i Nabat. Eh je' wo' rukab' noq nusach kiwach i rak'uun rixq'uun i Baasa rak'uun i Ahías. 10Eh noq naa rukimiik ixoq Jezabel ma' awach ta naa rumuq'aniik reh, re' taqe tz'i' naa kik'uxwiik reh chupaam i ye'aab' Jezreel, inki Dios, inki. Eh chi riij i re', re' i k'ijool jalal ruq'oral i Dios xuteh chee puerta xooj chi jumehq'iil. 11Eh noq xooj wo' chik k'oloq i Jehu kuuk' i ruch'ihil, xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i k'ahchi' ruk'ulariik? ¿Chib'ih iraaj awuuk' i je' ahqaal re' re'? inki taqe. Re' Jehú je' wili i xuq'or: Re' taq i hat aweht'al taq wach i winaq re' re', eh aweht'al taq nik' wach inq'orik, inki. 12Re' taqe ruch'ihil i Jehú je' wili xkiq'or reh: Maa chuk i q'orik chak'utjaaj qeh chu'nchel, inki taqe. Re' Jehú je' wili xuq'or keh: Re' i k'ijool re' re' je' wili xuq'or weh: Re' QaJaaw Dios xuq'or weh chi yu'naak naa kaat nupab'aam chi kireey i aj Israel, inki weh. 13Re' taqe ruch'ihil i Jehú chi jumehq'iil xkichop chee i ruka'taah i kiso' xkihe' wach ixkaleria tz'aq reh chi xpahik chinaah i Jehú. Eh xkixulej reje paam i kituun, kow xkik'er reje kichii' chuq'orariik chi je' wili: Yu'naak re' chik i Jehú i qareey, inki taqe. 14Re' i Jehú rak'uun i Josafat riih i Nimsi je' wili noq xuyejaa' wach rukanteesjiik i reey Joram. Re' noq re' Joram ruch'ihil taqe ponoq i ru soldado chi q'aq'inik ruuk' Hazael kireey i aj Siria, chi ko'ljiik rij irutinamiit Israel chupaam i tinamit Ramot wili ar Galaad. 15Re' i Joram xooj pan tinamit Jezreel chi riq'oomjiik ixq'ojarik reje reh kuum i aj Siria noq xub'an i q'aq'inik. Eh re' Jehú je' wili i xuq'or keh i ru soldado: Wila' korik chi naawaaj chi re' hin nee kinkahnik taq chi aareey, ma' awach ta taq aweh i nelik reje pan tinamit ayu' Ramot, reh chi ma' awach ta jino'q neenooj q'oroq rib'iral ar Jezreel, inki. 16Eh re' i Jehú jumehq'iil xjohtik reje chi riij i rukawayu xooj pan tinamit Jezreel, ar yoklik pan yokaab' i reey Joram ruum i ruti'kiil. Eh re' i Ocozías i kireey i aj Judá wilik wo' ponoq chi rula'jiik i Joram. 17Eh re' winaq i wilik chinaah najt naah paat incha'jinik i tinamit xrilow reje kiwach i ru soldado i Jehú chi k'ulik inki a'n iloq, je' wili xuq'or reh i reey Joram: Re' hin k'ahchi' wilom chi xik'uloq taqe i soldado, inki. Re' i Joram je' wili i xuq'or: Chataq'aaj reje jino'q ilil reh chi riij i kawáyu neerupahq'aaj keh, mi suq kiil k'uxliis inkik'am chaloq, inki. 18Re' i aj taqareel xooj wo' rilow chi riij i kawáyu je' wili xuq'or keh: Re' reey xutaq'aaj cho rupahqaljiik ¿Mi rusuqkiil k'uxliis taq i nak'am chaloq? inki. Re' Jehú je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih inawaaj ree hat mi suq kiil k'uxliis inqak'am chaloq kim chi wiij? inki reh. Eh re' incha'jinik reh i tinamit je' wili i xuq'or reh i Joram: Re' winaq i xnutaq'aaj reje, ma' xsutinik ta chik chaloq, inki. 19Chi riij i re' jinaj wo' chik i xutaq'aaj reje rij kawáyu chi rilariik, noq xponik kuuk' je' wili i xuq'or keh: Re' reey Joram xutaq'aaj cho rupahqaljiik ¿Mi suq kiil k'uxliis taq i nak'am chaloq? inki. Eh re' i Jehú je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih inawaaj reh i hat mi suq kiil k'uxliis inqak'am chaloq? Kim chi wiij, inki reh. 20Re' incha'jinik reh i tinamit je' wili i ruq'or reh i Joram: Re' i winaq xnutaq'aaj ruka'peech, ma' xk'ulik ta wo' chik iloq. Re' imb'esanik cho reh i kareta re' ta b'ila' i Jehú re' riih i Nimsi ruum kow chalik i rub'an, ruum xa re' wo' reh kow imb'esanik, inki. 21Re' i Joram i kireey i aj Israel je' wili xuq'or: Chayejaa' taq weh i nukareeta, inki. Eh xkiyejaa' wo' reh i rukareta xooj reje chupaam, re' i Ocozías kireey i aj Judá xooj wo' reje i reh parukareta. Eh noq xkik'ul i Jehú xiqajik pan kikareta chi kiju'junaal, ar xkik'ul i Jehú chupaam i ruye'aab' i Nabot aj Jezreel. 22Eh noq re' i reey Joram xrilow wach i Jehú xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi suq kiil k'uxliis i nak'am chaloq? inki. Re' i Jehú je' wili xuq'or: ¿Nik' wach noq inawaaj chi nee qoh wihik pansuqkiil k'uxliis ruum noq re' i Jezabel atuut k'ahchi' chulooq'jiik taqe i tiyoox re' i k'oyomal, eh kok'ahchi' chi warinik? inki. 23Xrib'iraj chi je' re' i reey Joram xusutej reje i rukareta xumol naq chi elik, xuk'er reje chii' chuq'orariik reh i Ocozías chi je' wili: Qajot'ariik iraaj, inki. 24Xa re' la' re' Jehú xutz'ehtaaj reje i Joram ruuk' i ru flecha. Eh noq xuk'ut chi kow manlik xokik chi jurub' i Joram xik'ik rureq i ránima, eh xq'ehb'ik chupaam i rukareta chi kamnaq chik. 25Eh re' i Jehú je' wili i xuq'or reh i Bidkar i kajaaw i ru soldado: Chawesaj reje ayu' i kamnaq ar hiy chakut chupaam i ruye'aab' i Nabot aj Jezreel. K'oloq panak'ux noq re' hat re' hin k'ahchi' naq qab'esam i rukareta i Acab re' i rajaaw i Joram. Xuq'or i QaJaaw Dios chi naa ruye'em i ti' k'axik wili chinaah i Acab. 26Eh je' wili xuq'or: Re' hin xwilow chi xkikansaj i Nabot, ruch'ihil taqe i rak'uun. Eh re' hin naa kaat nuye'em chutojariik amahk chupaam i ye'aab' wili, re' wili korik ruum re' hin i Dios kinq'orik reh, inki. Eh chak'am reje i ruti'jolal i Joram ar chayeew chupaam i ruye'aab' i Nabot je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios, inki. 27Eh noq xrilow chi je' re' i Ocozías kireey i aj Judá xyo'jik xumol chi elik, xooj ar Bet-hagan. Re' i Jehú xtohq'ik rusik'im, je' wili i xuq'or keh i ru soldado: I ruk'ul wo' chi naa taq akansam i Ocozías reh, inki. Eh xkikut wo' chi flecha wach yuuq' Gur wilik chucheel Ibleam, xa re' la' re' i Ocozías kox b'ehik reje ko ar xponik kimoq Meguido. 28Chi riij i re', re' taqe i kikamanik ruuk' i Ocozías xi k'amwik reje reh i ruti'jolal pan kareta ar Jerusaleem, ar xkimuq'aa' parutinamiit i David re' i muhqinaq naq wii' i rumaam rati't. 29Noq junlaj haab' chik rokiik chi reyil Israel i Joram, rak'uun i Acab xokik chi reyil Judá i Ocozías. 30Re' Jehú xooj Jezreel. Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Jezabel xriq'omaaj riij inaq'wach xukoj xoyb'al wach naah, eh xuk'uhtaaj cho riib' pan ventana. 31Noq xokik i koq pan tinamit i Jehú je' wili i xq'orarik reh ruum i Jezabel ¿Chib'ih i na a'n i hat Zimri kansan reh i ehchan aweh? inki. 32Re' Jehú xtz'ehtanik johtoq pan ventana je' wili xuq'or: ¿Jarub' taqe wilkeeb' chi wiij? Xakiib' ixib' taqe i winaq xab'anooj keh chi kapuun taqe xsahchik kik'ux chi rilariik. 33Re' Jehú je' wili xuq'or keh: Chakut taq cho wach ak'al i Jezabel re' re', inki. Eh xkikut chaloq ixoq, xkihranik i rukik'eel wach tz'aq, je' wo' chikiij taqe i kawáyu, eh xkiyeq'eb'eej paam ixoq re' re'. 34Re' Jehú xokik i koq chub'anariik ruwa' ruhaa'. Eh koq'uun chik je' wili i xuq'or: Yu'naak hiy taq chamuq'aa' i yiib' wach ixoq re' re'. Neerub'an chi nee taq i namuq'aa' xa ruum chi rixq'uun jinaj i reey, inki. 35Eh noq xiooj k'oloq chi rumuq'ub'jiik ma' manlik ta chik wach noq xponik kireq ach wo' re' i rub'aqil i naah, i rooq, i q'ab', xponik kireq. 36Eh noq xi sutinik reje i winaq xponik kiq'or reh i Jehú. Re' Jehún je' wili i xuq'or: Re' xk'ularik wili re' wo' ruq'orom chee QaJaaw Dios ruuk' chii' i jalal ruq'oral Elías rub'ihnaal aj ar Tisbe, noq xuq'or chi je' wili: Re' i Jezabel re' taqe i tz'i' naa ruk'uxwiik reh i ruti'jolal chupaam i ye'aab' Jezreel. 37Re' i ruti'jolal i Jezabel naa rukahniik chi xa je' chik rusaa' chikop chinaah i wach ak'al chupaam i ye'aab' Jezreel. Korehtaal ma' naa ta chik runaab'jiik wach reh chi ma' awach ta neenq'orik reh chi je' wili: Re' wili i ruti'jolal Jezabel, ma' ko'q taj, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\