2 REYES 8

1Re' i Eliseo jalal ruq'oral i Dios je' wili i xuq'or reh ixoq re' i xuk'achaa' wo' chik i rak'uun: Re' hat awuch'ihil taqe awach aweh neerub'an chi nee tiooj k'achareel, xa aha' pa' nawaaj, ruum re' i QaJaaw Dios xuq'or chi naa ruye'em chee wi'jaleel chinaah i qatinamiit chuwach i wuquub' haab', inki. 2Eh re' ixoq xub'an wo' hoq i xq'orarik reh ruum i jalal ruq'oral i Dios xuyejaa' riib' ruch'ihil i rak'uun noq xooj pan kitinamiit i aj filisteo, ar xponik k'acharoq chuwach i wuquub' haab'. 3Eh noq xik'ik i wuquub' haab' re' ixoq xsutinik wo' chik chaloq Israel. Xooj ruq'oreej i reey xponik ru pahq'aaj reh chi naa wo' chik ruye'ariik reh i rupaat ruch'ihil i rak'aal. 4Re' reey k'utaaj i rub'an ruuk' i Giezi rumoso i Eliseo jalal ruq'oral i Dios. Re' reey je' wili i xuq'or reh i Giezi: Cha a'n otob'il chak'utjaaj weh chu'nchel i ma' ilooj taj xub'an i Eliseo, inki. 5Re' Giezi manlik k'ahchi' ruk'utjaam reh i reey nik' wach noq xuk'achaa' wo' chik i rak'uun ixoq i Eliseo noq xponik ixoq re' re' chupahqaljiik reh i reey chi naa wo' chik ruye'ariik reh i rupaat, i rak'aal. Eh re' i Giezi je' wili xuq'or: Qajaaw reey re' ixoq wili i nuq'or aweh, re' i rak'uun ruch'ihil i xye'arik wo' chik ruk'achariik ruum i Eliseo, inki. 6Eh re' reey xupahqaaj reh ixoq mi korik, re' reh xuk'utjaaj reh i reey i xuk'ul. Re' i reey je' wili i xuq'or reh jinaj intowik reh: Re' i hat naa rojiik aq'asam reh ixoq wili chu'nchel i chib'ih reh rukanaam kahnoq. Naa wo' aq'asam reh i tz'aaq' i wach i rutik xelik chuwach i wuq'uub' haab' noq ma' xwihik ta ayu', inki. 7Eh chi riij i re', re' Eliseo jalal ruq'oral i Dios xooj pan tinamit Damasco, eh yowaab' i Ben-adad kireey i aj Siria. Eh xkiq'or reh i kireey chi re' i Eliseo wilik ar Damasco. 8Re' reey je' wili i xuq'or reh i Hazael: Re' hat naa awojiik ruuk' i jalal ruq'oral i Dios, neenak'am reje jino'q rukooch, neenaq'or reh chi nee rupahqaaj reh i Dios mi konee kink'achjik ruuk' i nuyab'ilaal, inki. 9Eh re' i Hazael xuk'am reje i kooch re' ruuk' i q'e' holohaq kielik ar Damasco, ka'winaq chi cameyo xi ihqanik reje reh xooj wo' ruuk' i Eliseo. Eh noq xponik ruuk' xupab'aa' riib' chuwach je' wili i xuq'or reh: Re' Ben-adad awak'uun noq wilik i kireey i aj Siria xirutaq'aaj cha wuuk' reh chi neenaq'or weh mi konaa ruk'aachjiik ruuk' i yab'ilaal wilik wii', inki. 10Re' i Eliseo jalal ruq'oral i Dios je' wili i xuq'or: Chaq'or reh chi naa ruk'aachjiik ruuk' i ruyab'ilaal, xa re' la' xuk'uhtaaj chik weh i QaJaaw Dios, chi xanaa wo' rukimiik, inki. 11Eh re' i Eliseo kow xrilow panaq'wach i Hazael, najt xub'an reh chi je' re', re' Hazael ma' suq ta xub'an reh, eh re' Eliseo xokik chi oq'ik. 12Re' Hazael xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq oq'ik i na a'n jaaw? inki. Re' i Eliseo je' wili i xuq'or: Ruum re' hin weht'al chik i ti' k'axik naa a'nam keh i wuch aj Israel. Re' hat naa ak'atam i kipaat inkiko'leej wii' kiib', eh naa akansam taqe kik'ijolaq, ruuk' i q'aslaj ch'ihch', naa aq'ojom taqe wataq ab'aj kiha'lak'uun. Eh naa aset'em i kipaam taqe i yowaab' ixoq, inki. 13Re' i Hazael je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih reet noq neenub'an i je' re'? Re' hin ma' xta wajaawriik xa je' nukab' jino'q i tz'i', inki. Re' Eliseo je' wili i xuq'or: Re' i QaJaaw Dios xuk'uhtaaj weh chi re' hat naa awokiik chi kireey i aj Siria, inki. 14Eh re' i Hazael xukanaa' kahnoq i Eliseo xooj wo' chik ruuk' i Ben-adad i ru reey. Eh xpahqaljik reh chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i xuq'or aweh i Eliseo chi riij i nuyab'ilaal? i nuchjik. Re' Hazael je' wili i xuq'or: Re' Eliseo xuq'or weh chi naa ak'aachjiik ruuk' ayab'ilaal, inki. 15Eh chi junwaar chik re' Hazael xuk'am chaloq jinaj i piim laj itz'ihy xumuhaa' panha', eh xub'ur i wach i ru reey korehtaal xjihq'ik, eh xkimik. Eh re' chik i Hazael xokik chi reyil chi jilow. 16Eh hoob'-oq chik haab' rokiik chi reyil i Joram ar Israel re' i rak'uun i Acab, noq xokik chi reyil Judá i Joram rak'uun i Josafat. 17Re' Joram kab'laj ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil. Eh waxiqiib' haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. 18Re' Joram xub'an i yiib' wach na'ojb'al, je' rukab' i xkian taqe i xi wihik chi reyil Israel. Eh xub'an kaxáro ruuk' i rixq'uun i Acab, xub'an i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios. 19Eh re' QaJaaw Dios xama' xusach ta wo' kiwach i riih rumaam i Judá, ruum xuketelaaj wach i David i raj kamanoom. Ruum ruq'orom chi jinaj keh i riih rumaam naa rukahniik chi saqum chi juneliik. 20Eh noq xwihik chi reyil i Joram Judá. Re' taqe i aj Edom xkitoq'aa' peleto kuuk' i aj Judá. Eh xkesaj kiib' chi ri'sil i rajaawriik xkipab'aa' kireey pankeh. 21Re' i reey Joram xooj Zair, ruch'ihil chu'nchel i rukareta. Eh xi wuktik reje chaq'ab' xooj naq kian reh i aj Edom re' i xsutinik riij i tinamit. Xa re' la' chupaam aq'ab' re' re' i Joram ruch'ihil i kib'esanik reh i rukareta xkimol chi elik. Re' taqe i ru soldado xooj kikeb'aa' kiib' chupaam i ki-itz'ihy naah paat. 22Je' re' noq re' taqe i aj Edom xkesaj kiib' chi ri'sil i kajaawriik i aj Judá, xa chupaam wo' q'iij re' re' xub'an i peleto i tinamit Libna, xresaj riib' chi ri'sil i rajaawriik i Judá. 23Re' taqe i ruk'uliil i xub'an i reey Joram tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas. Re' wo' tz'ihb'amaj wii' i rehtaliil i xkian i xi wihik chi reyil Judá. 24Eh re' reey Joram xkimik reje ar xkimuq'aa' i muhqinaq wii' taqe i rumaam rati't chupaam i rutinamiit i reey David. Eh re' chik i Ocozías i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow. 25Eh noq kab'laj chik haab' rokiik chi reyil Israel i Joram rak'uun i Acab, re' i Ocozías rak'uun i Joram xokik chi reyil Judá. 26Re' Ocozías kiib' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil. Eh xakiib' wo' haab' xwihik chi kireey i aj Judá ar Jerusaleem. Re' i rutuut Atalía i rub'ihnaal riih rumaam Omri, xwihik chi kireey i aj Israel. 27Re' Ocozías xub'an i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios. Je' rukab' i xkian i riih rumaam i Acab, ruum re' i reey Joram rujii' wo' hoq i Acab. 28Re' Ocozías i kireey i aj Judá, ruch'ihil i Joram rak'uun i Acab kireey i aj Israel xiooj chi q'aq'inik Ramot wilik ar Galaad ruuk' i Hazael i kireey i aj Siria. Xa re' la' re' taqe i aj Siria xkiq'oj i Joram. 29Re' Joram xsutinik reje Jezreel reh chi xooj riq'omaaj aha' wilik ixq'ojarik kuum i aj Siria noq xponik chi q'aq'inik Ramot ruuk' i Hazael kireey i aj Siria. Ruum chi ti' wilik i Joram re' i Ocozías xooj rilow ar Jezreel.


Copyright
Learn More

will be added

X\