2 REYES 7

1Eh re' i Eliseo je' wili xuq'or: Re' hat chab'iraj i ruq'or i QaJaaw Dios chi je' wili: Iqal je' yu' ora panookb'al reh i Samaria re' i wuquub' nimaq lemeta chi arina naa aloq'om ruuk' i jinaj chi tumiin re' ruuk' i plata. Eh re' i ho'lajuuj nimaq lemeta chi sebada naa aloq'om ruuk' i jinaj chi tumiin re' ruuk' i plata, inki. 2Eh re' winaq intowik reh i kireey i aj Israel je' wili xuq'or reh i Eliseo: Atoob' ta re' i QaJaaw Dios neeruqasaj chee ma' k'isa sebada pan taxaaj ma' nee tan k'ulariik je' rukab' inaq'or, inki. Re' Eliseo je' wili i xuq'or: Re' hat naa awilom ruuk' naq'awach i xnuq'or, xa re' la' ma' naa ta ak'uxum aweh, inki. 3Eh kijib' taqe i winaq wilkeeb' panookb'al reh i tinamit tolin rax q'aah i kiij je' wilik xkiq'or chikiwach: ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' quy-eem qakimiik ayu'? 4Wila' xqachop qak'ux chi okik chupaam i tinamit nee qoh kimik ruum i ma' k'isa wi'jaleel wilik ar. Eh wixooj kahnik ayu' xanaa wo' qakimiik. Ruum aj re' i ruk'ul chi neenqachop qak'ux chi okik, taq taq i koq i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Siria, wila' xkikuy qamahk nee qoh kahnik chi k'achalkooj, wila' ma' xkikuy qamahk nee qoh kikansaj, inki taqe. 5Eh noq xokik aq'ab' xiooj wo' hoq i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Siria. Noq xiooj k'oloq ar, re' taqe aj Siria ma' wilkeeb' ta chik chupaam i ki-itz'ihy naah paat. 6Re' QaJaaw Dios xuyeew keh i aj Siria chi ib'irjik chupaam i ki-itz'ihy naah paat i choqik inki a'n i ruk'ihaal kareta i ruk'ihaal kawáyu reh q'aq'inik, eh ruk'ihaal soldado. Re' taqe i aj Siria xkikapaaj chi re' i kireey i aj Israel xkian jinaj wach kik'ux kuuk' i kireey i aj heteo i kireey i aj Egipto reh chi xi chalik chi q'aq'inik kuuk'. 7Ruum i re' xkimol chi elik i aj Siria chupaam aq'ab' re' re', xkiq'eb' kahnoq i ki-itz'ihy naah paat chi korjinaq, je' wo' i kikawayu ruch'ihil i kib'uruux. Xkimol chi elik i keh reh chi xkiko'leej riij i kik'achariik. 8Eh noq xi ponik i ki-ib' chi aj rax q'aah i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Siria, xi okik i koq chupaam i jinaj keh itz'ihy naah paat xkik'ux i wi'k ha' xkireq ar. Eh xkik'am i plata, i oro itz'ihy xkireq ar. Xkik'am reje xooj kikehb'aa', eh xi sutinik wo' chik chaloq, xi okik wo' chik i koq chupaam i jinaj itz'ihy naah paat. Eh xkik'am wo' chik chu'nchel ixkireq' ar, xooj wo' chik kikeb'aa'. 9Eh xkiq'or chikiwach chi je' wili: Ma' holohik taj i k'ahchi'kooj re' i suq rib'irjiik wili ma' k'ahchi' ta qaq'orom rib'iral keh i qatinamiit, wila' koxquy-eej chi neensaq'ik mahk i neen qa'an. Taq yu'naak qaq'or cho rib'iral chupaam i rupaat i reey, inki taqe. 10Eh xiooj wo' hoq xi ponik xkik'er reje kichii' chi kiq'orob'jiik taqe i aj cha'joom xkich'ob' rub'ehel je' wili xkiq'or: Re' hoj, xoj ponik aha' kiyejaam wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Siria, eh ma' awach ta chik jino'q i wilik ar, ma' jino'q chik i nib'irjik ruq'oral. Xa re' chik taqe i kawáyu, i b'uurux, xi kahnik chi b'ak'alkeeb', re' taqe i itz'ihy naah paat xkikanaa' chi korjinaq, inki taqe. 11Eh re' taqe i aj cha'joom wilkeeb' panookb'al reh i tinamit, xkik'er reje kichii' chuq'orariik rib'iral keh i wilkeeb' chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik i reey. 12Eh re' reey xwuktik chaq'ab' je' wili xuq'or keh i kitoob'inik reh: Re' hin naa taq nuq'orom aweh chib'ih inkaaj kianam qeh i aj Siria. Re' keh keht'al chi kuyuj qawa' qahaa' inqa'an ruum i re' xi elik reje chupaam i ki-itz'ihy naah paat xooj kikeb'aa' kiib' xama' najt taj, reh chi noq nee qoh elik reje i hoj pan tinamit nee qoh kichop chi k'achlik qawach eh neekiokik cho panqatinamiit, inki. 13Eh jinaj keh intoob'inik reh i reey je' wili xuq'or reh i reey: Neerub'an chi neenqataq'aaj ho'oob'-oq i winaq chikiij i ho'oob' chi kawayu wilkeeb' ayu' panqatinamiit reh chi nenooj kilow chib'ih i k'ahchi' keeb' i aj Siria. Wila' xi kanteesjik wo' chaloq xama' xta wo' chik neenquchej, xanaa wo' kooj rukuxiik kikansam i hoj ayu' panqatinamiit, inki. 14Eh xkisik' wach i kiib' chi kawayu, i kiib' chi kareta. Re' reey je' wili i xuq'or reje keh: Hiy taq chawilow nik' wach noq wilik i ki-itz'ihy naah paat i aj Siria, inki. 15Re' taqe i aj taqareel xiooj wo' hoq korehtaal xi ponik chi chii' i nim ha' Jordán. Eh Noq ojik inki a'n xkilow chi jinaj b'eeh kutulkeeb' i kiso' i chib'ih keh xkiq'eb' noq xkimol chi elik. Re' taqe i raj taqareel i reey xi sutinik wo' chik chaloq xk'ulik kik'utjaaj reh i reey i xponik kilow. 16Re' i tinamit xi okik chupaam i ki-itz'ihy naah paat i aj Siria chuq'uchariik i xkikanaa' kahnoq. Xooj wo' eloq wach i xuq'or chee QaJaaw: Re' i wuquub' nimaq lemeta chi arina xkiloq' wo' ruuk' i xa jinaj chi tumiin re' ruuk' i plata, eh re' i ho'lajuuj i nimaq lemeta chi sebada xkiloq' wo' ruuk' i jinaj chi tumiin re' ruuk' i plata. 17Re' i kireey i aj Israel xuq'or reh i winaq intowik reh chi naa rokiik chi cha'jinik panookb'al reh i tinamit, xa re' la' xch'eyarik paam kuum i tinamit, eh ar xkimik, xk'ularik wo' hoq je' wo' rukab' i xuq'or i QaJaaw ruuk' chii' i Eliseo jalal ruq'oral noq xponik i reey ruuk'. 18Eh xk'ularik wo' hoq i xuq'or i jalal ruq'oral i Dios reh i reey, re' noq xuq'or chi je' wili: Je' yu' i iqal panookb'al reh i Samaria re' wuquub' nimaq lemeta chi arina naa taq aloq'om ruuk' i jinaj chi tumiin re' ruuk' i plata. Eh re' i ho'lajuuj nimaq lemeta chi sebada naa taq aloq'om ruuk' i jinaj chi tumiin re' ruuk' i plata, inki. 19Re' noq xuq'or intowik reh i reey, chi je' wili: Nee ta ruqasaj chee ma' k'isa sebada i Dios pan taxaaj xama' nee ta wo' naq imb'aan inaq'or, inki. Eh re' Eliseo je' wili i xuq'or reh: Re' hin korik i nuq'or aweh chi naa awilom ruuk' naq'awach chi naa rub'aan i xnuq'or, xa re' la' re' hat ma' naa ta ak'uxum aweh, i nuchjik. 20Re' winaq re' re' ma' xuk'ux ta wo' reh, ruum xpitz'arik paam kuum i tinamit panookb'al reh i tinamit, eh ar xkimik.


Copyright
Learn More

will be added

X\