2 REYES 6

1Pan jinaj q'iij re' taqe i jalal ruq'oral i Dios je' wili xkiq'or reh i Eliseo: Chawil i ye'aab' wilkooj wii' awuuk' q'e' k'isiin ma' qohruk'am taj. 2Chayeew q'ab' qeh chi nee qohooj i wilik wii' i nim ha' Jordán neenqak'am reje ju'jun-oq qachee' eh nenqayejaa' qapaat ar, inki taqe. Eh Re' i Eliseo je' wili i xuq'or: Neerub'an chi nee taq tiooj, inki. 3Eh jinaj keh i jalal ruq'oral i Dios re' re' je' wili xuq'or reh i Eliseo: Taq chi q'iij, inki. Ma' xta reet nee taq kinooj chawiij, inki. 4Re' Eliseo kuch jalal ruq'oral i Dios xooj wo' chikiij i wilik wii' i nim ha' Jordán. Ar xkitoq'aa' yok'oj chee'. 5Eh jinaj keh i re' noq k'ahchi' ruyok'om i chee' xelik i rikeej pan q'ab' manlik xponik q'ehb'oq panim ha', xuk'er chii' je' wili xuq'or: Jaaw re' hin xelik reje panuq'ab' ikej xanaah re' xa nukemeel wo' naq, inki. 6Re' Eliseo jalal ruq'oral i Dios xupahqaaj reh chi je' wili: Chak'uhtaaj weh aha' xq'ehb'ik qohoq ikej, inki. Re' winaq xuk'uhtaaj aha' xq'ehb'ik qohoq. Re' Eliseo xuyok' jinaj i q'ab' chee' xukut qohoq ar xwuktik cho naa ha' ikej. 7Re' re' aawikeej cha chop qohoq inki reh i winaq i Eliseo. Re' winaq xuchop wo' qohoq i rikeej. 8Re' i kireey i aj Siria k'ahchi' chi q'aq'inik kuuk' i aj Israel. Eh xkimol kiib' i ki soldado, xq'orarik keh ruum i k'amal kib'eeh aha' naa kiyejaam i ki-itz'ihy naah paat. 9Eh re' i Eliseo i jalal ruq'oral i Dios je' wili xutaq'aaj ruq'orariik reh i kireey i aj Israel: Chab'iraj re' hat mat ik'ik reje chupaam i ye'aab' re' re' ruum ar k'ahchi' kojiik k'oloq i ki soldado i aj Siria chi q'aq'inik, inki. 10Re' i kireey i aj Israel xutaq'aaj wo' taqe reje i ru soldado chupaam i b'eeh xuq'or i jalal ruq'oral i Dios je' wili xuq'or keh: Chawik'raaj taq awiib', inki. K'ihpech xkiko'leej kiib' chi je' re' pan kiq'ab' i ki soldado i aj Siria. 11Eh re' i kireey i aj Siria sahchik ruk'ux, xutaq'aaj rumolariik kiwach i kajaaw i ru soldado, je' wili xuq'or keh: Chaq'or taq weh, ¿Awach taq aweh i hat i xukoj riib' ruuk' i kireey i aj Israel? inki. 12Eh jinaj chi kixilak je' wili xuq'or: Qajaaw reey re' hoj ma' jino'q qeh i k'ahchi' rukojom riib' ruuk' i kireey i aj Israel, ar ruuk' wilik i Eliseo jalal ruq'oral i Dios re' reh inq'orik reh i kireey i aj Israel chib'ih inaq'or i hat reey, atoob' ta pan awarb'al neenaq'or, inki. 13Re' kireey i aj Siria je' wili i xuq'or keh: Chapahqaaj taq chaloq aha' wilik i Eliseo taq inaq'or reh chi nee nutaq'aaj ruchopariik, inki. Noq xq'orarik reh chi Dotán wilik. 14Re' kireey i aj Siria xutaq'aaj taqe i ruk'ihaal soldado rij kawáyu wilkeeb', je' wo' taqe pan kareta xiooj, je' wo' taqe i xa chi kooq' kiooj, xiooj chupaam aq'ab' re' re', eh xkikotej riij i tinamit Dotán. 15Eh kowahq'eq xwuktik i rumoso i Eliseo jalal ruq'oral i Dios, xooj chi riij i paat. Eh xrilow chi kotimaj riij i tinamit kuum i ki soldado i aj Siria wilik i wilkeeb' rij kawáyu, pan kareta, xrilow chi je' re' xooj wo' chik i koq pampaat je' wili i xuq'or reh i Eliseo: Jaaw, ¿Chib'ih i naaqa'nam? yu'naak xoj kuxik, inki. 16Re' jalal ruq'oral i Dios je' wili i xuq'or: Maayohb'isaj awiib' ruum xiik' naah kik'ihaal i naa rutoob'iniik qeh i hoj chuwach i naa rutoob'iniik kekeh, inki. 17Eh re' i Eliseo xub'an rutiij je' wili i xuq'or: WaJaaw i nuDios chayeew q'ab' reh i numoso chi nee ril awajaawriik, inki. Eh x-ib'irjik i rutiij, noq xrilow reje i wataq yuuq' i rumoso xrilow chi kotimaj riij chi ruk'ihaal soldado i Eliseo, wilik i wilkeeb' chi riij kawáyu, wilik taqe i wilkeeb' pan kareta ruch'ihil q'aaq'. 18Noq xa ojik chik keh i chi q'aq'inik i aj Siria ar Dotán, re' Eliseo xub'an rutiij je' wili xuq'or: Wajaaw nuDios chayeew q'ab' chi kikahnoq chi moywach taqe i aj Siria, inki. Eh re' i QaJaaw Dios xukanaa' wo' chi moywach taqe i aj Siria ma' kota chik xi ilwik. 19Eh je' wili i xq'orarik keh: Re' taq i hat ma' re' taj i b'eeh wili, ma' re' taj i tinamit wili taq inasik'. Re' hin nee taq ti nuk'am reje ruuk' i winaq k'ahchi' taq asik'im, inki, eh xuk'am wo' taqe reje Samaria. 20Noq xi ponik ruum Samaria xub'an rutiij je' wili xuq'or: Yu'naak Jaaw cha teh inaq'kiwach taqe i winaq wili, inki. Eh re' QaJaaw Dios xuteh wo' chik inaq'kiwach xi ilwik wo' chik. Ar xkikoj rehtaal chi pan tinamit Samaria chik wilkeeb'. 21Eh re' i kireey i aj Israel noq xrilow kiwach i aj Siria xupahqaaj reh i Eliseo chi je' wili: Hat wajaaw, ¿Mi naa nutaq'aam kikanteesjiik? inki. 22Re' i Eliseo jalal ruq'oral i Dios je' wili i xuq'or: ¿Mi nataq'aaj kikanteesjiik re'? ¿Mi naakansaj taqe re' i naachop taqe chaloq noq kichalik q'aq'ineel ruuk' i kiq'aslaj ch'ihch' ruuk' i kiflecha? Chayeew la' kiwa' kihaa' nee wo' chik inataq'aaj taqe reje ruuk' i kireey, inki. 23Eh re' i kireey i aj Israel xub'an jinaj nimlaj ninq'iij xutaq'aaj ruyejeb'jiik i suq laj k'uxb'al wi'k. Eh xkian kiwa' kihaa', eh xutaq'aaj wo' chik taqe ruuk' i kireey ar Siria. Re' reey re' re' ma' kota chik xutaq'aaj i ru soldado chi kijot'ariik i aj Israel chupaam i ye'aab'. 24Eh koq'uun chik re' i Ben-adad kireey i aj Siria xumol kiwach chu'nchel i ru soldado xoj kikotej riij i tinamit Samaria. 25Eh ruum chi kikotem riij i tinamit re' re' xchalik i runimaal wi'jaleel ar ma' kireq ta chik k'uxumb'al keh yohb'aal wach xjohtik tz'aaq i chib'ih jariik xa re' i jinaj chinaah b'uurux xkitoj kajwinaq chi tumiin re' ruuk' i plata. Eh re' i yejaal i jinaj libra i rusaa' paloma, ho'oob' chi tumiin re' ruuk' i plata xkitoj. 26Eh noq re' i kireey i aj Israel ik'ik i rub'an chinaah i tz'aaq' kotimaj wii' riij i tinamit jinaj ixoq xuk'er cho chii' chuq'orariik chi je' wili: Hat qajaaw reey kinatoob'eej, inki. 27Re' i reey je' wili i xuq'or: Wila' ma' ti rutoob'eej i QaJaaw Dios ¿Nik' wach noq inakapaaj i hat chi nee tinutob'eej i hin? ¿Nee ta inche nuyeew atrigo ariis uuva i hin? inki. 28¿Chib'ih jariik inak'ul? inki i reey. Re' ixoq je' wili i xuq'or: Re' ixoq wili je' wili xuq'or weh: Qakansaj awak'uun i hat yu'naak neenqak'ux, eh i iqal re' chik i weh neenqachaq'saj nenqak'ux, inki. 29Eh chi junwaar chik je' wili i xnuq'or reh: Yu'naak re' chik awak'uun i hat naa qachaq'sam, naa qak'uxum, kinki reh. Eh re' reh xukeb'aa' i rak'uun ma' xuyeew ta chi k'uxarik, inki. 30Noq rib'iraj i kireey i aj Israel i xuq'or ixoq xkaqrik xuweq i ruso' chi riij noq b'ehik i rub'an chinaah i tz'aq. Eh re' taqe i tinamit wilkeeb' ma' najt ta ruuk' xkilow chi rukojom i q'as wach itz'ihy wach ruti'jolal chupaam i runim rooq so'. 31Re' reey je' wili xuq'or: Xti korik chi ruk'ul chi nee kiruyeew panti' k'axik i QaJaaw Dios wila' ma' xnutaq'aaj ru set'ariik i ralaq i Eliseo rak'uun i Safat, inki. 32Re' reey xutaq'aaj wo' reje ruk'amariik i Eliseo. Eh re' i Eliseo tzunlik parupaat kuuk' taqe i k'amal b'eeh, xakomajaa' ta wo' imponik i rutaqareel i reey noq re' Eliseo je' wili xuq'or keh i k'amal b'eeh wilik ruuk': Re' i aj kansoom laj reey xutaq'aaj chee raj taqareel chi naa ruyok'om i walaq, noq neenk'uloq nee taq inatz'ap reje i puerta ma' nee ta taq inakoj chaloq, ruum re' reh xam wo' cho chi riij i ru reey, inki. 33Eh re' i Eliseo xa kok'utaaj wo' rub'an kuuk' i k'amal b'eeh noq xponik i aj taqareel je' wili i xuq'or reh i Eliseo: Re' ti' k'axik k'ahchi' qak'ulum wili re' QaJaaw Dios xye'wik cho chi qanaah. Eh, ¿Nik' chik wach noq neenquy-eej chi nee qohrutoob'eej? inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\