2 REYES 5

1Jinaj i winaq xwihik chaloq Naamán rub'ihnaal kajaaw i k'amal kib'eeh i ru soldado i kireey i aj Siria, q'e' inajawjik wach ruum i ru reey. Eh re' Naamán xtoob'jik ruum i Dios reh chi xelik korik ruuk' i q'aq'inik xub'an chi kiko'ljiik i aj Siria. Re' winaq re' re' kow riib' chi q'aq'inik, xa re' la' tolin rax q'aah i riij. 2Eh pan jinaj q'iij noq xkian q'aq'inik i aj Israel kuuk' i aj Siria. Re' i aj Siria jinaj i k'isa xq'un xkichop reje xkik'am reje pan kitinamiit xkahnik chi raj pooh i rehk'een i Naamán. 3Pan jinaj q'iij i k'isa xq'un re' re' je' wili i xuq'or reh i rupatroon ixoq: Wita neenooj i ab'ahiil ar Samaria ruuk' i jalal ruq'oral i Dios nee naq ink'aachjik ruuk' i raxq'aah wilik chi riij, inki. 4Re' i Naamán xooj ruuk' i ru reey xuk'utjaaj reh i xq'orarik reh ruum i rehk'een re' i xuq'or i k'isaxq'un xkichop cho Israel. 5Eh re' kireey i aj Siria je' wili xuq'or reh i Naamán: Ma' xta reet chi nee tiooj, re' hin neenutz'ihb'aaj reje jino'q ruhuuj i kireey i aj Israel. Re' i Naamán xooj wo' hoq, xuk'am reje lajeeb' ru ka'winaq miil i tumiin re' ruuk' i plata, eh waqiib' miil i tumiin re' ruuk' i oro, eh xuk'am wo' reje lajeeb' k'uhl chi itz'ihy. 6Eh xuk'am reje i huuj reh i kireey i aj Israel je' wili i xutz'ihb'aaj reje chupaam: Noq neemponik panaq'ab' i huuj wili neenanab'eej chi re' hin xintaq'anik reje awuuk' i Naamán q'e' nim rajaawriik inkamanik wuuk'. Eh inwaaj naq chi nee naa k'achrisaj, inki. 7Eh noq xrilow wach i huuj i kireey i aj Israel xuxih i ruso' chi riij, je' wili xuq'or: ¿Hin ta chi Dios i hin chi neenuyeew, chi neenwesaj i k'acharik? ¿Chib'ih reet noq i rutaq'aaj cho wuuk' i winaq wili i reey reh chi nee nuk'achrisaj ruuk' i raxq'aah wilik chi riij? Chakoj taq rehtaal chi re' reey re' re' xak'ahchi' rusik'im chi riij nik' wach noq naa ruchaliik chi q'aq'inik wuuk', inki. 8Eh re' i Eliseo jalal ruq'oral i Dios xrib'iraj chi re' reey xuweq i ruso' ruum i huuj xuk'ul je' wili i xutaq'aaj ruq'orariik reh: ¿Chib'ih reet noq xa xih aso' chawiij? re' winaq re' re' cha q'or reh chi nee kink'ulik ruq'oreej ayu' reh chi nee runab'eej chi ayu' Israel wilik jinaj i jalal ruq'oral i Dios, inki. 9Re' Naamán xooj wo' hoq, xuk'am reje i rukareta je' wo' taqe i rukawayu, eh xpa'lojik i koq chuwach i ru puertahiil i rupaat i Eliseo. 10Eh re' i Eliseo xutaq'aaj jinaj i raj taqareel xuq'or reje reh chi je' wili i naa ruq'orom reh i Naamán: Re' hat koruman chi wuq'uub' pech narojiik aminim awiib' chupaam i nim ha' Jordán reh chi nee tik'aachjik ruuk' i raxq'aah wilik chawiij inki. 11Re' i Naamán xkaqrik xsutinik reje je' wili i xuq'or: Panuk'ux i hin naa reliik cho chi nuk'ulariik i Eliseo re' reh naa rupahqaam i rotob'il i Dios chi nunaah noq xnukapaaj. Eh panuk'ux i hin naa ruye'em i q'ab' chinaah i nuyab'ilaal reh chi naa kiin ruk'achrisam, inki. 12¿Mi ma' chih wo' naq re' i nim ha' Damasco? ¿Mi ma' q'e' chihooj re' i nim ha' Abana, i nim ha' Farfar, chikiwach i nim ha' wilkeeb' ayu' Israel? ¿Mi ma' xub'an wo' naq re' chi chupaam taqe i nim ha' re' re' xooj numin wiib', eh xink'achjik naq ruuk' i raxq'aah chi wiij? inki i Naamán, kaqrinaq noq xsutinik reje. 13Eh re' taqe i rumoso i Naamán xkijil i koq kiib' ruuk' je' wili i xkiq'or reh: Jaaw wita re' i jalal ruq'oral i Dios xat rutaq'aaj chub'anariik jino'q i q'e' k'axik wach. ¿Mi ma' nee naq inooj a'an, re' i ruq'or aweh ma' k'axik taj? ¿Chib'ih reet noq ma' nenooj amin awiib' wuquub'-oq pech chupaam i nim ha' Jordán reh chi nee tik'aachjik? inki taqe. 14Eh re' i Naamán wuquub' pech wo' xponik rumin riib' chupaam i nim ha' Jordán je' rukab' xq'orarik reh ruum i jalal ruq'oral i Dios, eh xanoq wo' k'aachjik i raxq'aah chi riij xkahnik chi je' chik ruti'jolal k'isa ha'lak'un i ruti'jolal. 15Eh chi riij i re', re' i Naamán ruch'ihil taqe i rumoso xiooj wo' chik parupaat i Eliseo jalal ruq'oral i Dios je' wili xuq'or: Yu'naak i hin xnunab'eej chi ma' xta chik Dios chinaah i wach ak'al chuwach i wilik ayu' Israel, je' re' noq chak'ul tii jino'q weh akooch naa nuye'em, inki. 16Re' hin parub'ihnaal i k'achlik Dios i nuq'or aweh chi ma' jaruuj neenuk'ul jino'q i kooch k'ahchi' aq'orom weh, inki. Re' i Naamán k'ih pech xub'esaj reh i rukooch, xa re' la' re' i Eliseo xama' xraaj ta wo' ruk'ulum. 17Xrilow chi je' re' i Naamán je' wili xuq'or reh: Wila' je' re' i nupahqaaj otob'il chi chasiij ka'ihq-oq weh ak'al ayu' Israel, reh chi nee nuk'am reje rij kawáyu panutinamiit ruum re' hin ma' naa ta chik nuye'em i numayiij chikiwach i tiyoox, xa chuwach la' chik i k'achlik Dios naa nuye'em i numayiij. 18Xa re' la' nee ta naq i rukuy i numahk i Dios noq nee kinooj chi riij i nureey noq nenooj chi loq'inik chupaam i rupaat dios Rimón. Eh wila' xnuxuk'aa' wiib' i hin chi toob'jiik i nureey nee ta naq i rukuy i numahk i QaJaaw Dios i hin, hin raj kamanoom, inki. 19Eh je' wili xq'orarik reh ruum i Eliseo neerub'an chi nee tiooj chi suq ak'ux, inki. Re' Naamán xelik reje. Eh xakomajaa' wo' najt imb'ehik reje, 20noq re' Giezi i rumoso i Eliseo je' wili i xuq'or paruk'ux: Re' nupatroon xutaq'aaj reje i Naamán i aj Siria. Eh ma' xuk'ul ta jino'q chib'ih naq jariik i xsiijik kahnoq reh. Re' hin naa wojiik parub'ihnaal i QaJaaw Dios naa wojiik reje chi riij chi jumehq'iil reh chi nee rusiij kahnoq jino'q weh i hin, inki. 21Eh re' i Giezi xooj wo' rajimam riib' chi riij i Naamán. Noq xrilow i Naamán chi rajimam riib' i Giezi chi riij xqajik parukareta xooj ruk'ul xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi ma' xtaj jino'q i ma' holohik taj k'ahchi' taq ak'ulum? inki. 22Re' i Giezi je' wili xuq'or reh: Re' hin xirutaq'aaj chee nupatroon chi naa nuq'orom aweh chi kiib' taqe jalal ruq'oral i Dios ko ak'un xi ponik ruuk' xi chalik chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i riih rumaam Efraín, xuq'or chaloq chi chayeew keh ixib' miil chi tumiin re' ruuk' i plata, je' wo' hoq i ka'k'uhl chi itz'ihy, inki. 23Eh re' Naamán je' wili xuq'or: Chakuy chak'ul i waqiib' miil chi tumiin re' ruuk' i plata, ruch'ihil i ka'k'uhl chi itz'ihy q'e' holohik, inki. Eh re' Naamán toq' toq' xub'an reh i Giezi chi naa ruk'ulum i tumiin itz'ihy, xumin reje pan koxtaal, eh kiib' i rumoso xutaq'aaj reje xooj kikanaa' xiooj chi peet b'eeh chuwach i Giezi. 24Eh xi ponik chinaah i yuuq' re' i Giezi xuk'am keh i koxtaal wilik wii' i tumiin, itz'ihy, reh i kiib' chi moso. Xuchaq taqe reje i rumoso i Naamán. Re' Giezi xuk'am reje parupaat i tumiin, ruch'ihil i ka'k'uhl chi holohaq itz'ihy. 25Chi riij i re' xooj wo' chik i Giezi ruuk' i Eliseo re' i rupatroon: Eh xpahqaljik reh ruum i rupatroon chi je' wili: ¿Aha' xat ponik i hat? inki. Re' i Giezi je' wili i xuq'or: Re' hin amoso ma' aha' ta ximponik, inki. 26Re' Eliseo je' wili xuq'or reh i Giezi ¿Mi ma' weht'al re' hin noq xqajik chee Naamán chak'ulariik yu'naak ma' re' ta ruq'ijil ruk'ulariik i tumiin je' wo' hoq i holohaq itz'ihy? ¿Ma' ruq'ijil ta wo' ruk'ulariik i ye'aab' tikooj wii' uuva i olivo, je' wo' taqe i tentzun, je' wo' taqe i b'oyax je' wo' taqe i moso? 27Ruum chi xak'ul i xuyeew aweh i Naamán re' i rax q'aah wilik naq chi riij i reh, chawiij chik i hat nareliik chaloq. Eh naa wo' reliik cho chikiij taqe awiih aamaam, inki. Eh noq xelik reje ruuk' i Eliseo i Giezi, tolin rax q'aah chik i riij xasaq reeq' chik riij, xa je' chik rukab' i saq suutz'.


Copyright
Learn More

will be added

X\