2 REYES 3

1Noq waxaqlaj haab' chik rokiik chi reyil i Josafat Judá, xokik chi reyil i Joram rak'uun i Acab chikinaah i aj Israel ar Samaria. Eh kab'laj haab' xwihik chi reyil. 2Xa re' la' xub'an i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios, xa re' la' ma' xrik'saj ta naah ma' xureq ta chi je' rukab' i xub'an i rutuut rajaaw. Re' Joram xresaj taqe i ab'aj inloq'jik wii' i Baal, re' i xuyejaa' kahnoq i rajaaw. 3Xa re' la' re' Joram xub'an wo' hoq i mahk xub'an i Jeroboam rak'uun i Nabat ruuk' taqe re' xumin taqe pamahk i aj Israel. 4Eh re' Mesa kireey i aj Moab, aj k'isan tentzun. Eh rajlaal haab' i ruq'asaj reh i reey ar Israel jinaj siento miil chi tentzun, eh jinaj siento miil chi imas tentzun chaam i rismaal kiij. 5Xa re' la' noq xkimik reje i reey Acab re' i kireey i aj Moab xchalik ruk'aah chinaah i kireey i aj Israel. 6Re' reey Joram, xelik cho Samaria. Eh xumol kiwach i ru soldado wilkeeb' Israel. 7Eh je' wili i xutaq'aaj ruq'orariik reh i kireey i aj Judá: Re' kireey i aj Moab xchalik ruk'aah wuuk' wila' naawaaj nee kinatoob'eej noq nee kinooj chi q'aq'inik ruuk', inki. Re' i kireey i aj Judá je' wili i xuq'or: Nee tinutob'eej chi q'aq'inik je' chi re' hin, je' chi re' taqe i nu soldado je' wo' taqe nukawayu wilkeeb' cha toob'jiik chi kitoob'jiik taqe a soldado. 8Eh aha' wilik i b'eeh neenqak'am noq nee qohooj chi q'aq'inik ruuk', inki. Re' Joram je' wili i xuq'or: re' neenqak'am i b'eeh i nik'ik ponoq panchiq yuuq' Edom, inki. 9Eh re' kireey i aj Israel, i kireey i aj Judá, i kireey i aj Edom xiooj chi q'aq'inik, xa re' la' konajt xponik kikotej wuquub' q'iij xib'ehik ruum i re' xk'uhlik i kihaa' i ki soldado, ruch'ihil i kichikoop. 10Eh re' i Joram i kireey i aj Israel je' wili xuq'or: Chawilow taq re' hoj, hoj ixib' chi reey xoj kuxik, xoj chalik ta b'ila' ruq'asaj i QaJaaw Dios pan kiq'ab' i aj Moab, inki. 11Eh re' Josafat kireey i aj Judá je' wili i xuq'or: ¿Mi ma' chih jino'q jalal ruq'oral i Dios ayu' re', reh chi nee rupahqaaj reh i QaJaaw Dios i ruk'ul chi neen qa'an? inki. Eh jinaj i nim wach rukamaj ruuk' i kireey i aj Israel je' wili xuq'or: Ayu' wilik i Eliseo rak'uun i Safat i xkamanik ruuk' i Elías. 12Re' i reey Josafat je' wili xuq'or ru q'iij nee ruq'or qeh i neraaj i QaJaaw Dios chi neenqa'an, inki. Eh re' i Joram kireey i aj Israel, i Josafat kireey i aj Judá, i kireey i aj Edom jumehq'iil xooj kiq'oreej i Eliseo. 13Eh re' Eliseo je' wili i xuq'or reh i kireey i aj Israel: ¿Chib'ih reet noq inapahqaaj weh chi naa kaat nutob'eem? Hiy cha pahqaaj keh i jalal ruq'oral i Dios xi kamanik ruuk' awajaaw chi nee tikitob'eej, inki. Re' kireey i aj Israel toq' toq' xub'an je' wili xuq'or: Ma' chih taj ruum re' QaJaaw Dios molwik qawach i hoj, hoj ixib' chi reey, eh naakooj ruq'asam pan kiq'ab' i aj Moab, inki. 14Re' Eliseo je' wili xuq'or: Re' hin parub'ihnaal i QaJaaw Dios nim rajaawriik i nukamaneej wach i nuq'or aweh i korik. Chi ma' ta naq i nuyeew rajaawriik i Josafat kireey i aj Judá ma' nee ta naq taq tinuq'o'reej, eh ma' nee ta naq taq tinutob'eej. 15Yu'naak chak'am taq cho jino'q weh inq'ojinik arpa, inki. Eh noq k'ahchi' chik chi q'ooj arpa, re' QaJaaw Dios xuq'oreej chee Eliseo xuq'or reh chib'ih i naa kianam. 16Eh re' i Eliseo je' wili xuq'or keh ixib' chi reey: Re' wili i xuq'or taq cha weh i QaJaaw: Chupaam i rooq yuuq' wili naa rub'eeh i ma' k'isa ha', 17Atoob' ta ma' nee taq inawil wach i teew atoob' ta ma' nee taq inawil wach i jab' re' rooq yuuq' wili naa runujiik chi ha'. Eh naa taq awuk'em aweh i hat, naa kuk'em keh taq aachikoop. 18Re' wili ma' k'axik ta chi b'anarik chuwach i QaJaaw Dios. Eh ma' xata re' re' naa rub'anam naa la' wo' ruq'asam taq panaq'ab' taqe i aj Moab. 19Naa taq asacham kiwach i tinamit kotimaj kiij chi tz'aq, je' wo' taqe i holohaq tinamit. Eh naa taq rukuxiik ayok'om i chee' kiwachinik, naa taq atz'apam kipaam taqe i jul ha'. Eh naa taq ahamam ab'aj chupaam i ye'aab' kielik wii' i tik, inki. 20Eh noq saq'ik chi junwaar chupaam i ru orahiil i ruq'ahteesjiik i mayiij, xqajik chee ha' paruyuq'ul i Edom, xnujik parooq yuuq'. 21Re' taqe i aj Moab xkib'iraj rib'iral chi re' taqe i ixib' chi reey xiooj chi q'aq'inik kuuk'. Je' aj re' noq xkimol wach taqe i mama' winaq, je' wo' taqe i k'ijool manlik i kihab'ul reh ojik pankuartel, xooj kuy-eej i q'aq'inik pank'ula't reh i tinamit. 22Eh parusaq'iik chi junwaar noq xelik chee q'iij xsihq'inik i rusaqumaal chinaah i ha'. Noq xitz'ehtanik reje i aj Moab xa kik' chik i ha' noq xkilow. 23Eh je' wili xkiq'or chikiwach: Re' wulu' kik', noq inqaq'or i hoj chi re' taqe ixib' chi reey xkitoq'aa' peleto chikiwach, eh kikansaj kiib'. Je' re' noq hat aj Moab taq taq qachop naah i chib'ih keh xkikanaa', inki. 24Xa re' la' noq xi okik i koq taqe i aj Moab chupaam i ye'aab' kimolom wii' kiib' i aj Israel. Re' keh xkitoq'aa' cho q'aq'inik kuuk' i aj Moab, eh xkimol chi elik. Re' taqe i aj Israel xkajimaj reje i aj Moab korehtaal xkikansaj. 25Eh xkisach wach taqe i tinamit, eh xkiham ab'aj chupaam i ye'aab' i nelik naq wii' i tik. Eh kiham wo' paam taqe i jul ha' xkuxik wo' kiyok'om taqe i chee' kiwachinik. Ach wo' re' i tinamit Qir-hareset xkahnik chi ma' xta xkian reh. 26Eh noq xrilow i kireey i aj Moab chi re' q'aq'inik q'e' kow, ma' naa ta rukuyum ransil, xuk'am reje chi riij i wuquub' siento chi soldado wilik kiq'aslaj ch'ihch' kuuk' xkaaj naq kianam reh i kireey i aj Edom, xa re' la' xama' xta wo' kuchej. 27Eh re' i kireey i aj Moab xuchop i peet rak'uun, re' naq i naa rokiik chi reyil chi jilow xuq'asaj chi mayiij chinaah i tz'aq chuwach i ki dios i aj Moab. Ruum i xub'an re' re' yohb'aal wach noq xchalik kijosq'iil i aj Israel xiooj pan kitinamiit.


Copyright
Learn More

will be added

X\