2 REYES 23

1Re' i reey Josías xumol kiwach taqe i k'amal kib'eeh i aj Judá, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i aj Jerusaleem. 2Re' reey Josías xooj parupaat i Dios ruch'ihil taqe i k'amal kib'eeh i aj Judá, taqe i k'amal kib'eeh i aj Jerusaleem. Eh xiooj wo' haa' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' taqe i jalal ruq'oral i Dios, eh chu'nchel i tinamit chi nimaq chi kok' taq. Eh noq wilkeeb' chik parupaat i Dios re' i reey Josías kow xrilow wach chi kixikin i k'uhb'aal tz'ihb'amaj chupaam i huuj xreqarik chupaam i rupaat i Dios. 3Eh re' reey Josías xupab'aa' i koq riib' chuwach i rooq i rupaat i Dios xuk'ulaa' reh i Dios chi naa runimam i Dios chu'nchel ruk'ux, eh chi naa runimam chu'nchel i ruk'uhb'aal, je' wo' hoq i xuq'or. Eh xuq'or wo' hoq chi naa rub'anam chu'nchel i ruq'or i k'uhb'aal tz'ihb'amaj chupaam i huuj. Eh chu'nchel wo' tinamit xkiq'or chi naa kinimam chu'nchel i k'uhb'aal re' re'. 4Re' i reey Josías xuq'or reh i Hilcías kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, keh i rukab' k'amal kib'eeh aj tiij, keh i kikamanik panookb'al reh i rupaat i Dios, chi naa kesam cho parupaat i Dios chu'nchel i kikamanik reh i tiyoox Baal, i Asera je' wo' chu'nchel i kikamanik chi ye'b'al ruloq'il i q'iij, i poh, i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. Eh re' Josías ar xuk'at taqe reje chu'nchel i re' chi riij i Jerusaleem, chupaam i ye'aab' Cedrón, re' i ruchajil xuk'am reje Bet-el. 5Chi riij i re', re' i Josías xresaj taqe k'amal kib'eeh aj tiij kipab'aam taqe i xi wihik chi reyil Judá, re' i kik'atwik naq reh i insensia chikiwach i tiyoox chikinaah taqe inajt kinaah yuuq' wilkeeb' Judá, i wilkeeb' chi junsuut i Jerusaleem. Eh resaj wo' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij i kik'atwik reh i insensia chuwach i Baal, chuwach i q'iij, i poh, ch'umiil chikiwach chu'nchel i wilkeeb' pan taxaaj. 6Eh resaj wo' reje chi riij i tinamit Jerusaleem i rujalwaach i tiyoox Asera i wilik naq chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. Eh xuk'am reje wach k'ixkaab' Cedrón ar xuk'at, korehtaal xichaajrik, re' ruchajil xupukej reje chikinaah i jul kimuhqik wii' i tinamit. 7Re' i reey Josías xuyoj wo' hoq i kiye'aab' taqe i kib'anik reh i k'oyomal, chi loq'oomb'al reh i tiyoox, re' i ye'aab' inkikem wii' taqe itz'ihy inkamanik chi loq'oomb'al reh i tiyoox Asera. 8Eh xutaq'aaj wo' kik'amariik taqe i k'amal kib'eeh aj tiij wilkeeb' parutinamitaal i Judá. Eh xuyoj taqe i ye'aab' wilkeeb' chikinaah inajt kinaah yuuq' re' inkik'at wii' i insensia taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, ar xutaq'aaj reje ruyojariik Geba koxponik Beerseba. Xuyoj wo' taqe i artaal inkiloq'ej wii' i ma' tob'laj uxlab'al re' wilik panookb'al inokik wii' i Josué ajaab'ees chupaam i tinamit re' re' wilik reje pantz'eet reh i tinamit. 9Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij re' re' ma' inki a'n taj i kamanik chupaam i rupaat i Dios Jerusaleem, xa kuuk' la' i kuch k'amal kib'eeh aj tiij inkik'ux keh i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. 10Re' i reey Josías xuyoj i k'amb'al q'aaq' Tofet wilik wach k'ixkaab' paruye'aab' i Ben-hinóm. Reh chi re' taqe i tinamit ma' xkik'at ta chik i kak'uun kixq'uun chuwach i tiyoox Moloc. 11Eh xresaj taqe i kawáyu i xkiq'asaj i xi wihik cho chi reyil Judá ye'b'al ruloq'il i q'iij. Re' taqe kawáyu re' re' ar wilkeeb' chi muuj i rupaat i Dios ma' najt ta ruuk' i ookb'al, ma' najt ta ruuk' i ruye'aab' i Natán-melec nim rajaawriik, re' i kapuun. Eh xuk'at wo' taqe wach q'aaq' i kareta inkamanik chi ye'b'al ruloq'il i q'iij. 12Eh xuyoj wo' taqe i artaal xkiyejaa' chinaah i rupaat i Acaz taqe i xi wihik chi reyil Judá. Eh xutaq'aaj wo' kiyojariik i kiib' chi artaal xuyejaa' i Manasés wilkeeb' chinaah i kiib' chi rumuuj i rupaat i Dios. Xresaj reje ar xukut taqe wach ak'al re' taqe i kixeer xukut taqe chupaam i nim ha' Cedrón. 13Re' i reey xuyoj taqe i artaal wilkeeb' chikinaah inajt kinaah yuuq' wilkeeb' reje parelb'aal q'iij reh i Jerusaleem, eh pantz'eet reje reh i yuuq' olivo. Re' taqe i artaal re' re', re' i Salomón i wihik chi reyil Israel xye'janik reh chi loq'oomb'al keh taqe i tiyoox xiik' naah yib'kiil kiwach. Re' Astoret ki dios i aj Sidónio, re' Quemos ki dios i aj Moab, re' Milcom ki dios i riih rumaam Amón. 14Eh xupaxej wo' taqe ab'aj, taqe i chee' inkamanik chi loq'oomb'al reh i tz'aqoj tiyoox Asera. Eh xukut taqe i rub'aqil kamnaq chupaam i ye'aab' re' re'. 15Re' i reey Josías xuyoj i artaal wilik Bet-el chinaah inajt naah yuuq'. Re' artaal re' re', re' i Jeroboam rak'uun i Nabat xyej-anik reh. Re' i Jeroboam re' re', re' i xminwik keh pamahk i aj Israel. Re' i reey Josías xuk'at wo' hoq i artaal wilik chinaah i yuuq' najt naah, xuk'at wo' hoq i rujalwaach i tiyoox Asera. 16Re' reey Josías tz'ehtanik reje chi junsuut xrilow taqe reje wach i muqulkeeb' wii' i kamnaq, eh xutaq'aaj rehtesjiik i kib'aqil i kamnaq wilkeeb' panjul xuk'at chinaah i artaal, eh xuyoj. Je' aj re' noq xooj eloq wach i ruq'orom chaloq i Dios ruuk' i chii' i jalal ruq'oral. 17Eh re' i reey Josías xupahqaaj chi je' wili: ¿Awach aj eh i muq'umb'al k'ahchi' reje wilom wach wulu'? inki. Re' taqe i winaq wilkeeb' chupaam i tinamit je' wili i xkiq'or: Re' i muq'umb'al inawil reje wach re' i muqlik wii' i xchalik Judá re' i jalal ruq'oral i Dios, re' ixq'orik rib'iral chib'ih i xa a'n reh i artaal wilik naq Bet-el, inki taqe. 18Noq xrib'iraj chi je' re' je' wili xuq'or: Chakanaa' taq chi je' re', maa awach intz'a'inik reh taqe rub'aqil, inki. Eh ma' awach ta xtz'a'inik reh irub'aqil ijalal i ruq'oral i Dios xchalik Samaria. 19Eh nik' wach i xub'an i Bet-el, je' wo' chik re' i xub'an chupaam taqe i tinamit wilkeeb' Samaria, xkuxik rusacham kiwach taqe i ye'aab' loq'oomb'al tiyoox wilkeeb' chikinaah inajt kinaah yuuq'. Re' i xkiyejaa' i xi wihik chi reyil Israel ruuk' i re' xkijosaj cho wach i rujosq'iil i QaJaaw Dios. 20Eh xukansaj chinaah taqe i artaal chu'nchel i k'amal kib'eeh aj tiij kikamanik chupaam i ye'aab' kiloq'ijiik wii' tiyoox. Eh xuk'at i kib'aqil i kamnaq chikinaah taqe i artaal, eh xsutinik wo' chik reje Jerusaleem i reey Josías. 21Re' i reey Josías je' wili i xuq'or keh i tinamit: Re' taq i hat naa taq aninq'ijeem i elik chaloq Egipto chi ye'b'al ruloq'il i QaJaaw Dios, je' rukab' i tz'ihb'amaj rehtalil chupaam i huuj reh i k'uhb'aal, inki. 22Eh ma' jank'al ta naq chik i ninq'ijik i ninq'iij re' re' ni xata re' noq xi wihik chaloq taqe i peet q'atal q'orik Israel, ni xata re' noq xi wihik chaloq taqe i peet reey Judá, ni xata re' noq xi wihik chaloq taqe i peet reey Israel. 23Re' i ninq'iij re' re' kore' chik xninq'ijik chi loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios ar Jerusaleem noq waxaqlaj chik haab' rokiik chi reyil i Josías. 24Re' i reey Josías xresaj taqe reje i aj war, aj q'iij, wilkeeb' Jerusaleem, je' wo' taqe i wilkeeb' Judá. Eh xresaj wo' taqe i tiyoox wilkeeb' chupaam i ju'jun chi paat, xresaj taqe i xa chib'ih jariik inkamanik chi loq'oomb'al reh i tiyoox. Reh chi xooj eloq wach i ruq'or i k'uhb'aal tz'ihb'amaj chupaam i huuj xureq chupaam i rupaat i QaJaaw Dios i Hilcías k'amal kib'eeh aj tiij. 25Re' i reey Josías xtixujal wach i runa'ojb'al chi korik xuq'asaj riib' reh i QaJaaw Dios chu'nchel ruk'ux, chu'nchel i ránima, chu'nchel i ransil, je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés, Ma' jino'q i reey wihinaq cho pampeet, eh xwihik koq'uun chi je' rukab' i Josías. 26Atoob' ta je' re', re' i QaJaaw Dios xama' xik'ik ta wo' rujosq'iil chinaah i tinamit Judá, ruum taqe i yiib' wach na'ojb'al xub'an i reey Manasés re' i xjosanik cho wach i rujosq'iil i QaJaaw Dios. 27Eh re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or: Re' i hin naa nusacham kiwach i aj Judá, je' rukab' noq xnusach kiwach i aj Israel. Eh naa nuq'eb'em chi riij nuk'ux i tinamit Jerusaleem i nusik'im naq cho wach. Atoob' ta nuq'orom wo' naq chi ar naa rulooq'jiik i nub'ihnaal chi juneliik, inki. 28Re' taqe i ruk'uliil xub'an i reey Josías je' wo' chu'nchel i xub'an, tz'ihb'amaj rehtalil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas. Re' wo' i tz'ihb'amaj wii' i rehtalil i xkian taqe i xi wihik chi reyil Judá. 29Eh noq re' i Josías ko wilik chi reyil Judá re' i Necao i kireey i aj Egipto xooj i wilik wii' i nim ha' Éufrates chi q'aq'inik chi rutoob'jiik i kireey i aj Asiria. Re' i reey Josías xelik chaloq chi q'aq'inik chi k'ulb'eejiik i Necao. Eh noq re' i Necao xrilow wach i Josías xanoq wo' xukansaj ar Meguido. 30Eh re' i ruti'jolal i reey Josías re' taqe i raj kamanoom ximolwik cho reh xkiyeew cho chupaam jinaj i kareta xkik'am cho Jerusaleem, ar xkimuq'aa'. Eh re' taqe i tinamit re' chik i Joacaz i rak'uun wo' hoq i Josías xkipab'aa' chi kireey chi jilow. 31Re' i Joacaz ixib' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh xa ixib' wo' poh xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' rutuut Hamutal i rub'ihnaal rixq'uun i Jeremías aj pan tinamit Libna. 32Eh re' reey Joacaz xa re' i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, je' wo' rukab' xkian rumaam rati't xi wihik chi reyil pampeet. 33Re' i reey Joacaz xk'amarik reje prexo ruum i reey Necao ar Ribla wilik ar i Hamat reh chi ma' najt ta xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' i Necao xumin taqe chupaam i aj Judá chi naa kitojom ik'inaq kab'laj ru kajwinaq kintaal chi plata, eh k'isiin ma' ixib' aroba i oro. 34Eh re' i reey Necao xupab'aa' chi kireey i aj Judá i Eliaquim chi jilow i Josías re' i rajaaw. Re' Necao xujal wach i rub'ihnaal i Eliaquim Joecim chik i rub'ihnaal xukoj. Eh re' i Joacaz xuk'am reje Egipto, ar xkimik. 35Re' Joacim xutoj reh i reey Necao i plata, i oro xupahqaaj. Re' Joacim xumin taqe chupaam i tinamit chi naa kitojom i tumiin re' re'. Eh chi kiju'junaal xkitoj ruuk' plata, ruuk' oro, aha' wilik i xupahqaaj keh reh chi xuyeew reh i Necao kireey i aj Egipto. 36Re' i Joacim ho'oob' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh junlaj haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' i rutuut Zebuda i rub'ihnaal rixq'uun i Pedaías aj pan tinamit Ruma. 37Re' i reey Joacim xa re' i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, je' rukab' i xkian rumaam rati't xi wihik chi reyil pampeet.


Copyright
Learn More

will be added

X\