2 REYES 22

1Re' Josías waxiqiib' haab' i wilik reh noq xokik chi reyil. Eh junlaj ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' i rutuut Jedida i rub'ihnaal rixq'uun i Adaía aj pan tinamit Boscat. 2Re' Josías, re' i holohik laj na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios. Re' reh xub'an chu'nchel i holohik laj na'ojb'al, je' rukab' i xub'an chee David i xikin rumaam, eh ma' xukanaa' ta rub'aan. 3Eh noq waxaqlaj chik haab' rokiik chi reyil i Josías xutaq'aaj reje parupaat i Dios i Safán i aj tz'ihb' rak'uun i Azalía riih i Mesulam je' wili xuq'or reje reh: 4Hiy ruuk' i Hilcías kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij cha q'or reh chi chumol wach chu'nchel i tumiin inkik'am chee tinamit parupaat i Dios. Re' i tumiin inkik'ul i kikamanik panookb'al reh i rupaat i Dios. 5Chaq'or reh i Hilcías chi re' i tumiin re' re' neeruq'asaj keh i k'amal kib'eeh i k'ahchi' kiyej-aniik reh chi korik i rupaat i Dios. Eh re' chik i keh neekitojwik keh taqe i k'ahchi' keeb' chi kamanik. 6Reh chi neenkitoj i k'ahchi' kilwiik reh i kamanik, je' wo' taqe i aj sehk, i aj tz'aqool. Eh ruuk' wo' i tumiin re' re' neenkiloq' i chee', ab'aj yejemb'al reh i rupaat i Dios. 7Nee wo' naq'or reh i Hilcías chi ma' rub'ir riij i tumiin neeruq'asaj keh i k'amal kib'eeh kamanoom, ruum re' keh korik wach kik'ux, inki Josías. 8Eh re' i Hilcías kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij je' wili i xuq'or reh i Safán i aj tz'ihb': Re' hin xnureq parupaat i Dios i huuj tz'ihb'amaj wii' i k'uhb'aal, inki. Re' i Safán xrilow wach i huuj re' re'. 9Chi riij i re', re' Safán i aj tz'ihb' xuk'am reje i huuj xooj ruuk' i reey Josías je' wili xuq'or reh: Re' taqe awaj kamanoom xkimol chik wach i tumiin wilik chupaam i rupaat i Dios xkiq'asaj keh i k'amal kib'eeh i kamanoom i k'ahchi' kiyej-aniik reh i rupaat i QaJaaw Dios, inki. 10Eh re' Safán je' wili i xuq'or reh i reey Hicías: Re' i Hilcías i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xuq'asaj weh jinaj i huuj, inki. Eh rilow wach i huuj chuwach i reey. 11Eh noq xrib'iraj i reey Josías, chib'ih i ruq'or i k'uhb'aal tz'ihb'amaj chupaam i huuj xuweq i ruso' chi riij. 12Eh xuyuq'eej ruuk' i Hilcías i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, i Ahicam rak'uun i Safán, i Acbor rak'uun i Micaías, i Safán i aj tz'iihb', i Asaías re' nim wach rukamaj ruuk' i reey, je' wili i xuq'or reje keh: 13Yu'naak taq i hat, hiy taq chapahq'aaj reh i QaJaaw chi wiij i hin, chikiij i tinamit, chikiij chu'nchel i aj Judá. Eh cha pahqaaj taq chib'ih jariik i naaqanam ruuk' i k'uhb'aal tz'ihb'amaj chupaam i huuj wili i xkan. Re' QaJaaw Dios xiik' naah i rujosq'iil chi qanaah ruum re' taqe qamaam qati't ma' xkinimaj taj i k'uhb'aal tz'ihb'amaj chupaam i huuj wili, eh ma' xkian taj, inki. 14Eh re' Hilcías i kajaaw i k'amal kib'eeh i aj tiij re' i Ahicam, i Acbor, i Safán, i Asaías, xiooj chi pahqanik ruuk' ixoq Hulda rub'ihnaal jalal ruq'oral i Dios. Re' ixoq re' re' rehk'een i Salum. Eh re' Salum rak'uun i Ticva riih i Harhas, eh re' reh inilwik reh i molarik wii' itz'ihy inkamanik chupaam i rupaat i Dios. Eh re' i Hulda re' re' ar patim paruka'q'aat reh i Jerusaleem. 15Re' Hulda je' wili i xuq'or keh i winaq re' re': Re' QaJaaw Dios i hoj, hoj aj Israel je' wili i xuq'or: Chaq'or taq reh i awach xtaaq'anik taq cha weh chi wilik taq i xchalik apahqaaj weh. 16Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa nutaqaam i runimaal ti' k'axik chikinaah i aj Jerusaleem. Je' rukab' i ti' k'axik tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i huuj xrilow wach i kireey i aj Judá. 17Je' re' naakik'ulum ruum xin kiq'eb' chi riij kik'ux, xkik'at i insensia chikiwach i tiyoox. Ruuk' inki a'n re' re' xkijosaj cho wach i nujosq'iil chinaah i kitinamiit, eh ma' jaruuj naa rik'iik i nujosq'iil chikinaah xa chi je' wili, inki. 18Eh cha q'or taq ponoq reh i kireey i aj Judá xtaaq'anik taq cha weh chi wilik taq i naa apahqaam reh i QaJaaw Dios. Re' i QaJaaw, i qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili i xuq'or chawiij: Ruum chi xab'iraj i xuq'or i k'uhb'aal. 19Eh ruum chi xayot' awánima, chi xaloch' awiib' chi nuwach i hin, i Dios noq xab'iraj rib'iral i ti' k'axik naa naq nuye'em cho chikinaah i aj Jerusaleem. Eh chi naa nusacham wach chi ma' xta chik naa nukanaam chupaam. Eh ruum chi xa xih aso' chawiij ruum i ruti'kiil ak'ux, eh xat oq'ik chi nuwach re' hin xat b'iraj chik, ruum i re' ma' naa ta nuye'em ti' k'axik chikinaah i tinamit re' re' noq kok'achalkaat i hat. 20Eh ruum aj re', re' hin naa nuye'em q'ab' aweh i hat chi pansuqkiil naa akimiik reje noq naa rojiik areqem taqe aamaam awati't, inki i Dios. Eh re' taqe i raj taqareel i reey Josías xiooj wo' kiq'or i xq'orarik keh.


Copyright
Learn More

will be added

X\