2 REYES 21

1Re' i Manasés kab'laj haab' i wilik reh noq xokik chi reyil Judá. Eh ho'lajuuj roxk'ahl haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Eh re' rutuut i Manasés Hepsiba i rub'ihnaal. 2Re' Manasés xa re' i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios. Xub'an reh i yiib' wach na'ojb'al xkian i tinamit xresaj taqe reje i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' xi okik wii' i aj Israel. 3Re' reh xuyejaa' wo' chik taqe i artaal chikinaah taqe inajt kinaah yuuq' re' inlooq'jik wii' i Baal, re' naq taqe i xuyoj i Ezequías i rajaaw. Eh xuyejaa' wo' hoq jinaj i rujalwaach i Asera, je' rukab' i xuyejaa' i Acab i xwihik chi reyil Israel. Xuloq'ej wo' taqe i ch'umiil, i poh, i q'iij wilkeeb' pan taxaaj. 4Eh parupaat i Dios xuyejaa' wo' hoq i artaal aha' kiloq'jik wii' i tiyoox, xanaah re' ruq'orom naq i QaJaaw Dios chi xa re' wo' reh i naa rulooq'jiik ar Jerusaleem. 5Eh chupaam i kiib' chi rumuuj i rupaat i Dios, re' Manasés xuyejaa' taqe i artaal kilooq'jiik wii' i ch'umiil, i poh, i q'iij. 6Eh xuk'at wo' taqe i rak'uun chi mayiij chikiwach i tiyoox, inooj kuuk' i aj q'iij, inooj kuuk' i aj war, je' wo' kuuk' i kiq'orinik reh taqe i ma' tob'laj uxlab'al chi rupahq'aljiik runa'ojb'al. Ruuk' taqe i yiib' wach na'ojb'al xub'an re' re' xujosaj wach i rujosq'iil i QaJaaw Dios. 7Eh xuyeew wo' hoq i rujalwaach i tiyoox Asera chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. Xanaah re' je' wili i ruq'orom chee QaJaaw Dios reh i David je' wo' reh i Salomón i rak'uun: Re' nupaat wilik ayu' Jerusaleem i nusik'im wach chi kixilak i ruch'uhqaal i tinamit Israel xa re' i hin naa nulooq'jiik chi juneliik. 8Re' hin ma' naa ta chik taqe wesam reje i aj Israel chupaam i ye'aab' nuye'em cho keh i kimaam kati't, wila' xkian chu'nchel i xnuq'or keh, je' wo' chu'nchel i nuk'uhb'aal xq'orarik keh ruum i Moisés i waj kamanoom, inki. 9Xa re' la' re' keh xama' xkian ta wo' hoq, xk'amarik la' kib'eeh ruum i Manasés chi rub'anariik i yiib' wach na'ojb'al xiik' naah yib'kiil wach xib'anik i keh chuwach i xkian i tinamit xresaj reje i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' xi okik wii' i aj Israel. 10Je' re' noq re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or cho ruuk' kichii' taqe i jalal ruq'oral: 11Ruum chi re' i Manasés kireey i aj Judá xub'an taqe i xiik' naah yib'kiil wach na'ojb'al, ma' xata je' rukab' i xkian taqe i aj amorreo re' taqe i xi wihik cho chupaam i ye'aab' re' re' chi peet. Eh re' wo' reh k'amwik kib'eeh pamahk taqe i aj Judá ruuk' i kilooqjiik taqe i tiyoox. 12Re' hin i ki Dios i aj Israel i nuq'or chi naa nuye'em i runimaal ti' k'axik chinaah i tinamit Jerusaleem, chinaah i Judá. Eh awach i naakib'iriniik rib'iral i ti' k'axik naakik'ulum naa rutib'iik i kixikin kab'chel. 13Re' hin naa nuye'em chutojariik i kimahk i aj Jerusaleem, je' rukab' i xinub'an keh i aj Samaria, je' rukab' i xnub'an kuuk' i riih rumaam i Acab. Eh naa nukanaam chi ma' xta chik i wilik ar Jerusaleem, naa nukanaam chi je' rukab' i pulato noq intz'ajarik paam, eh intak'ab'jik. 14Eh re' taqe ruqox i nutinamiit ma' naa ta rusachariik kiwach naa taqe nuq'eb'em chi riij nuk'ux naa nuq'asam taqe pan kiq'ab' inixowanik kiwach naa ruchopariik naah i kiye'aab', i chib'ih keh. 15Eh ruum, chi xa re' wo' yiib' wach na'ojb'al inki a'n chi nuwach xkijosaj chee nujosq'iil. Xa kok'ahchi' wo' kianam i keh je' rukab' i xkian i kimaam kati't noq xi elik cho Egipto, inki Dios. 16Re' reey Manasés xumin taqe pamahk i aj Judá chuwach i Dios. Eh ma' xata re' re' xub'an xukansaj la' wo' taqe i ma' xta kimahk xunujisaj paam i Jerusaleem ruuk' i kikik'eel. 17Eh re' taqe i ruk'uliil i xub'an i reey Manasés, taqe chu'nchel i xub'an, taqe i mahk xub'an tz'ihb'amaj rehtalil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas. Re' wo' tz'ihb'amaj wii' i rehtalil i xkian i xi wihik chi reyil Judá. 18Eh noq xkimik reje i reey Manasés ar xkimuq'aa' chupaam i ye'aab' uhtz'ub' ma' najt ta ruuk' i paat imb'aan wii' taaq'anik. Eh re' chik i Amón i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow Judá. 19Re' Amón kiib' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil. Eh kiib' haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' i rutuut Masulémet i rub'ihnaal, rixq'uun Haruz, Jotba i rutinamiit. 20Re' i Amón xa re' i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, je' rukab' i xub'an i Manasés i rajaaw. 21Xub'an wo' chik i reh i yiib' wach na'ojb'al i reh je' rukab' i xub'an i rajaaw, xuyeew ruloq'il taqe i tiyoox xuloq'ej rajaaw. 22Xuq'eb' chi riij ruk'ux i Dios, re' i QaJaaw ki Dios taqe i qamaam qati't. Ma' xub'an taj aha' wilik iraaj i Dios. 23Re' taqe i raj kamanoom i reey Amón xkiyejaa' wach rukanteesjiik i reey Amón. Eh ar xkikansaj chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik. 24Chi riij i re', re' taqe i aj Judá xkikansaj wo' chik taqe i xiyej-anik wach rukanteesjiik i reey Amón. Eh re' chik i Josías i rak'uun xkipab'aa' chi reyil chi jilow. 25Re' taqe i ruk'uliil, je' wo' chu'nchel i xub'an i reey Amón tz'ihb'amaj rehtalil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas. Re' wo' tz'ihb'amaj wii' i rehtalil i xkian i xi wihik chi reyil Judá. 26Re' i reey Amón xkimik reje, ar xkimuq'aa' paruye'aab' uhtz'ub' reh i Uza. Eh re' chik i Josías i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\