2 REYES 19

1Eh noq xrib'iraj i xq'orarik reh i reey Ezequías xtib'ik ruk'ux xuweq i ruso' chi riij, eh xukoj i ruq'as wach so'. Eh xooj chupaam i rupaat i Dios. 2Eh xutaq'aaj reje i Eliaquim incha'jinik reh i paat imb'aan wii' i taaq'anik, ruch'ihil i Sebna i aj tz'ihb' kuch'ihil taqe k'amal b'eeh i k'amal kib'eeh aj tiij xkikoj reje kiq'as wach so' noq xiooj ruuk' i Isaías jalal ruq'oral i Dios rak'uun i Amoz. 3Reh chi xooj kiq'or reh i Isaías chi je' wili: Re' i reey Ezequías je' wili xuq'or: Yu'naak i hoj q'e' ti' qak'ux intz'irik qawach ruum k'ahchi' kitib'isam qak'ux i ki-ixowanik qawach xama' inqakuy ta chik xa je' chik qakab' ixoq noq ach k'isiin ma' ink'ulik ruk'ux ma' xta chik raansil. 4Re' i kireey i aj Asiria xutaq'aaj chaloq i Rabsaces nim rajaawriik chi rub'ajariik i k'achlik Dios, xrib'iraj wo' naak i QaJaaw re' wo' aaDios i hat, eh nee ta naq i ruyeew cho chi tojariik i ru mahk imb'ajwik reh. Re' hat cha a'n atiij chikiij i qatinamiit nik' chik k'ihaal koxikahnik. 5Eh ponik wo' kiq'or reh i Isaías taqe i xuq'or i reey Ezequías. 6Re' i Isaías je' wili i xuq'or cho keh i raj taqareel i reey Ezequías: Re' taq i hat je' taq wili i cha q'or ponoq reh aareey: Chi re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Maa ruyohb'isaj riib' ruuk' taqe i xkiq'or i raj kamanoom i kireey i aj Asiria. 7Re' hin naa nuye'em paránima i kireey i aj Asiria chi wilik i naa rib'iram rib'iral ruum i re' naa wo' chik rusutiniik reje parutinamiit. Eh naa nuye'em q'ab' chi ar naa rukanteesjiik ruuk' q'aslaj ch'ihch' inki Dios, inki. 8Eh noq xsutinik reje parutinamiit i Asiria i Rabsaces i kajaaw i soldado xub'iraj rib'iral chi ma' xta chik Laquis i ru reey ko ar chik xponik rureq chi q'aq'inik i rub'an kuuk' i aj Libna. 9Eh re' i Senaquerib i kireey aj Asiria xrib'iraj chi re' i Tirhaca kireey i aj Etiopía xuk'am chaloq, taqe i ru soldado xi chalik chi q'aq'inik ruuk'. Eh xutaq'aaj wo' chik taqe i raj taqareel ruuk' i reey Ezequías je' wili i xuq'or reje keh: 10Re' taq i hat je' taq wili i neenaq'or reh i Ezequías kireey i aj Judá: Re' aaDios i ch'iklik wii' ak'ux xuq'or chi ma' naa ta q'ehb'iik panuq'ab', xa re' la' maa yeew awiib' chi jot'arik ruuk' i ruq'or aweh. 11Re' hat aweht'al chik nik' wach i kianam taqe kireey i aj Asiria, aha' i tinamit kiponiik chi q'aq'inik xkuxik kisacham wach. Eh, ¿Nik' wach noq naa ako'leem, awiib' i hat panuq'ab' i hin? 12Re' taqe i numaam wati't xkisach taqe wach i tinamit Gozán, Harán, Resef, je' wo' taqe i tinamit Edén i xi wihik cho Telasar. ¿Mi xiko'ljik ruum re' i ki dios taqe i tinamit re' re'? 13¿Mi xwihik kajaawriik chi kiko'ljiik i kireey i aj Hamat. Kireey i aj Arfad, i kireey i aj Sefarvaim, i kireey i aj Hena, kireey i aj Iva? inki reje i Senaquerib. 14Eh noq xik'ul i huuj keh i raj taqareel i kireey i aj Asiria i reey Ezequías xrilow wach. Chi riij i re' xooj chupaam i rupaat i QaJaaw Dios xuhe' wach i huuj chuwach i QaJaaw. 15Xub'an rutiij je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios, qaDios i hoj aj Israel, wilkaat cho chi kixilak i k'achaach i wilik kixiik'. Xa re' wo' hat i Dios wilik awajaawriik chikinaah i nimaq tinamit wilkeeb' sut i wach ak'al. Eh hat xat yej-anik reh i taxaaj ruch'ihil i wach ak'al. 16Chab'iraj i hat QaJaaw Dios, chawil chaloq inki a'n Chab'iraj taqe i q'orik xutaq'aaj cho ruq'orariik weh i Senaquerib. Chu'nchel i q'orik re' re' ab'ajariik i hat QaJaaw Dios k'achalkaat. 17QaJaaw Dios korik wo' hoq noq re' taqe i kireey i aj Asiria, xusach cho kiwach i tinamit, je' wo' hoq i kiye'aab'. 18Eh xk'atarik wo' wach q'aaq' i ki dios, ruum ma' re' ta wo' taqe dios, xachee', xa ab'aj wo' taqe korjinaq wii' xa ruyej-aniik wo' winaq taqe, ruum aj re' xkisach wach. 19Ruum aj re' QaJaaw Dios yu'naak i nupahqaaj aweh chi qoh ako'leej chuwach i rajaawriik i kireey i aj Asiria. Reh chi chu'nchel i tinamit sut i wach ak'al neenkikoj rehtaal chi xa re' wo' hat i jinaj i k'achlik Dios, inki. 20Eh re' i Isaías jalal ruq'oral i Dios rak'uun i Amoz je' wili i xutaq'aaj ruq'orariik reh i reey Ezequías: Re' i QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili i xuq'or: Re' i xapahqaaj weh panatiij chi riij i Senaquerib i kireey i aj Asiria xb'iraj chik. 21Re' taqe i q'orik wili xuq'or i QaJaaw Dios chi riij i kireey i aj Asiria: Re' tinamit Jerusaleem je' rukab' i k'isa q'ahxoq, k'achi' kaat kise'laam i hat Senaquerib. Re' tinamit Jerusaleem k'ahchi' kik'uyu'sam i kinaah k'ahchi' kaat kikaqse'laam noq xat elik chikiwach. 22¿Awach i xab'aj i xaq'ehtaaj? ¿Awach aj chinaah xchalik ak'aah? ¿Awach i xakow chik xawil? ¿Awach aj chinaah xajosaj aq'oral noq inaq'or? ¿Mi ma' chi nunaah re' i hin, kiSantolaj Dios i aj Israel? 23Re' hat xataq'aaj taqe reje awaj taqareel chi nub'ajariik je' wili xaq'or: Re' taqe i nuk'ih laj kareta reh q'aq'inik xin johtik chikinaah i nimaq yuuq' korehtaal ximponik chinaah ixtinajt naah yuuq' Líbano. Eh xnuyok' taqe i runajt rooq chee' chakaltee', eh xnuyok' wo' taqe i sohchaj q'e' holohik. Ximponik chikinaah i yuuq', chupaam i ch'ahn wilkeeb' ar q'e' holohik. 24Eh chupaam i tokoom tinamit xnuk'ot i jul ha' ar xnub'an nuhaa' xnuyeq'eb'eej taqe pan wooq' i nim ha' wilkeeb' Egipto reh chi xichiqik, tiki. 25¿Mi ma' aweht'al re' hat chi re' hin i Dios chi hin kinkapeb'inik cho reh ink'ularik? xa najtir wo' i nuyejaa' cho wach i ink'ularik ruum aj re' yu'naak xnub'an chik. Eh yu'naak i hat xuyeew q'ab' aweh chi xasach kiwach i tinamit kow kiib' xakanaa' chi ma' xta chik wilik pan kitinamiit. 26Re' taqe i tinamit wilkeeb' ar ma' xta kikowiil q'e' kiyo'jik, q'e' kik'ixiik. Xa je' kikab' taqe ch'ahn wilkeeb' panab'iix, xa je' kikab' i rax ch'ahn, xa je' kikab' i ch'ahn kipoq' cho chinaah i xoht naah paat inchiqik noq komajaa' inchuqarik. 27Re' hin weht'al nik' wach noq wilkaat, weht'al chu'nchel i chib'ih ina' a'n. Eh weht'al chi yohb'aal wach aajosq'iil chi nunaah. 28Ruum chi yohb'aal wach aajosq'iil chi nunaah re' hin naa nutz'apam aab'eeh naa nukojom jino'q i kotkot laj ch'ihch' cha ju', naa nukojom i karena ch'ihch' panachii'. Eh ruuk' i re' naa wo' chik kaat nusutem reje chupaam i b'eeh xat chalik wii', inki Dios. 29Eh re' i Isaías je' wili i xuq'or reh i reey Ezequías: Re' wili i rehtaliil chib'ih i naa ruk'ulariik chupaam i haab' wili, chupaam i haab' jinaj re' taq chik naa ak'uxum i wach i trigo xampoq' cho chi rutkeel, xa re' la' paroox haab' naa taq chik atikim aweh naa taq asik'im i wach re' taq chik i naa ak'uxum. Eh naa wo' taq atikim i uuva naa wo' taq ak'uxum i wach. 30Re' taqe i re' ruuk' riih rumaam i Judá koxikahnik chi k'achalkeeb' nee wo' chik kik'ihaaxb'iik, je' rukab' i tik i ruk'am raa', eh inwachinik. 31Ruum wilkeeb' taqe i riih rumaam i Judá naa kikahniik chi k'achalkeeb' Jerusaleem chinaah yuuq' Sión. Re' wili re' i QaJaaw Dios naa rub'aniik ruuk' i runimaal i ruk'axb'al. 32Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or chi riij i kireey i aj Asiria: Re' reey re' re' ma' naa ta rub'anam ookik Jerusaleem, chi q'aq'inik ruuk' i ru flecha, ruuk' taqe rupulato ch'ihch'. Eh ma' naa ta wo' ruk'otom i koq rookb'aal chi junsuut i tinamit. 33Ar wo' chik chupaam i b'eeh xk'uloq wii' naa rusutiniik reje, ma' naa ta rub'anam okik chupaam i tinamit. Re' wili korik ruum re' hin i Dios kinq'orik reh. 34Re' hin naa nucha'jiniik reh i tinamit re' re', eh re' wo' hin naa nuko'liniik reh. Re' wili naa nub'anam k'axb'al reh i nub'ihnaal i hin, eh k'axb'al reh i rub'ihnaal i David re' i waj kamanoom, inki Dios, inki. 35Eh chupaam aq'ab' re' re' jinaj ruánjel i QaJaaw Dios xooj k'oloq chupaam i kiye'aab' i ki soldado i aj Asiria. Eh xukansaj taqe i jinaj siento miil ruuk' kajwinaq ruuk' i ho'oob' miil chi soldado chi aj Asiria. Eh noq xsaq'ik chi junwaar xkireq chi kamnaq chik taqe chu'nchel i re'. 36Noq xrilow chi je' re' i Senaquerib kireey i aj Asiria, xresaj taqe reje ar i ru soldado xi sutinik wo' chik reje paruye'aab' Nínive, ar xkahnik. 37Eh re' i Senaquerib noq k'ahchi' chi looq'jiik i rutiyoox Nisroc rub'ihnaal xi ponik i Adramelec, i Sarezer re' taqe i kiib' chi rak'uun xkikansaj ruuk' q'aslaj ch'ihch' i Senaquerib xkimol chi elik xiooj ar Ararat. Eh re' chik i Esar-hadón i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\