2 REYES 18

1Eh ixib' chik haab' rokiik chi reyil Israel i Oseas rak'uun i Ela, noq xokik chi reyil Judá i Ezequías rak'uun i Acaz. 2Eh ho'oob' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh b'elejeeb' ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' i rutuut i Ezequías Abi i rub'ihnaal rixq'uun i Zacarías. 3Eh re' reey Ezequías re' taqe i holohik na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios. Je' rukab' i xub'an i reey David i xikin rumaam. 4Re' reey Ezequías xresaj taqe i artaal wilkeeb' chinaah taqe inajt kinaah yuuq' xkuxik rupaxem taqe i tiyoox, resaj wo' i rujalwaach i tiyoox Asera, xuxereb'eej i aaq' ruyejaam chee Moisés ruuk' q'an ch'ihch'. Ruum re' taqe i aj Israel konkik'at naq i insensia chuwach, eh Nehustán i b'ih kikojom i aaq' re' re'. 5Re' reey Ezequías xuyeew ruk'ux ruuk' i qaDios i hoj, hoj aj Israel. Eh xa re' wo' hoq i Ezequías korik wach ruk'ux ma' jino'q i kireey i aj Judá wihinaq chaloq, eh ma' jino'q chik i xwihik koq'uun chi je' rukab' i reh. 6Eh xuchop ruk'ux chunimjiik i QaJaaw Dios ma' nik' ta xukanaa' riib' chi riij, xub'an la' chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal, je' rukab' i xukanaa' i QaJaaw Dios reh i Moisés. 7Ruum aj re' ma' k'isiin ta xtoob'jik ruum i QaJaaw Dios, eh chib'ih rutoq'aa' rub'aan i nelik korik chuwach. Re' i reey Ezequías ma' xunimaj taj i kireey i aj Asiria, ma' xraaj ta ruye'em riib' chi ri'sil i rajaawriik. 8Eh xub'an keh i aj filisteo, ar xutoq'aa' reje Gaza, koxponik pank'ula't ruuk' i Judá, xponik i wilkeeb' wii' i kok' paat imb'aan wii' cha'jinik, xponik chupaam i tinamit wilik ko'lb'al riib' chi korik. 9Eh noq kijib' chik haab' rokiik chi reyil Judá i Ezequías, noq wuq'uub' chik haab' rokiik chi reyil Israel i Oseas rak'uun i Ela. Re' i Salmanasar i kireey i aj Asiria xukotej riij i Samaria, eh xutoq'aa' q'aq'inik ruuk'. 10Eh ixib' haab' xkian i q'aq'inik, waq'iib' haab' chik rokiik chi reyil Judá i Ezequías, b'elejeeb' haab' chik rokiik chi reyil Israel i Oseas, noq choparik naah i Samaria. 11Re' kireey i aj Asiria xuchop taqe reje i aj Israel, xuk'am taqe reje parutinamiit, wilik taqe i xuyeew chupaam i ruyuq'ul i Halah i wilik wii' i nim ha' Gozán, wilik taqe i xuyeew chupaam taqe i kitinamiit i aj Media. 12Je' re' xkik'ul i aj Israel wilkeeb' Samaria ruum ma' xkinimaj taj i QaJaaw Dios i ma' xkian taj i ruyejaam cho wach kuuk'. Eh ma' xkian taj aha' wilik i rukanaam kahnoq ruq'orariik i Moisés raj kamanoom i Dios. 13Eh kajlaj haab' chik rokiik chi reyil Judá i Ezequías noq re' i Senaquerib kireey i aj Asiria xutoq'aa' q'aq'inik kuuk' tinamit wilik ko'lb'al kiib' chi korik wilkeeb' ar i Judá, eh xuchop kinaah. 14Eh re' Ezequías i kireey i aj Judá je' wili i xutaq'aaj ruq'orariik reh i kireey i aj Asiria wilik Laquis: Re' hin ma' holohik ta ximb'anik chawach, xa re' la' i nuq'or aweh chi nee ti elik panutinamiit, nee wo' nutoj aweh jarub' i tumiin neenapahqaaj weh, inki. Eh re' i kireey i aj Asiria xupahqaaj reh i Ezequías chi naa rutaq'aam i kiib' siento kintaal i plata, eh juninaq kintaal i oro. 15Eh re' i reey Ezequías xutaq'aaj wo' reh i kireey i aj Asiria i plata nik' k'ihaal i xureq chupaam i rupaat i QaJaaw, je' wo' hoq i xureq chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik. 16Re' Ezequías xresaj wo' taqe oro rulechaam i koq chuwach taqe i ru puertahiil i rupaat i QaJaaw Dios, xresaj wo' taqe i oro rulechaam i koq chuwach i chopolkeeb' wii' i puerta, xutaq'aaj reh i kireey i aj Asiria. 17Eh re' i kireey i aj Asiria xutaq'aaj taqe reje Jerusaleem i ixib' chi winaq kajaaw i soldado chi q'aq'inik ruuk' i Ezequías je' wili kib'ihnaal: Tartán, Rebsaris, Rabsaces, eh xutaq'aaj wo' chikiij i k'amal kib'eeh taqe i winaq kapuun. Eh noq xi ponik Jerusaleem ar xi kahnik chupaam i b'eeh kikamanik wii' aj tz'ajool. Re' i ye'aab' re' re' ar inkahnik chi chii' i rooq ha' i nelik cho ruuk' i nimlaj molb'al ha' wilik johtoq ko taxaaj. 18Eh noq xi ponik i xkitaq'aaj naq ruk'amariik i reey Ezequías, ixib' taqe i winaq xi chalik chi q'orob'jiik je' wili i kib'ihnaal: Eliaquim rak'uun i Hilcías incha'jinik reh i paat imb'aan wii' taaq'anik, re' i Sebna i aj tz'ihb', re' i Joa rak'uun i Asaf, k'amal kib'eeh i kimolwik reh i huuj. 19Re' i Rabsaces je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat je' wili i naa aq'orom reh i reey Ezequías: Je' taqe wili i xutaq'aaj cho ruq'orariik aweh i kireey i aj Asiria ixtinim rajaawriik: ¿Awach uuk' ch'iklik ak'ux? 20Re' hat inakapaaj naak, chi ruuk' taqe i holohaq q'orik naa ako'leem awiib' chi nuwach. ¿Mi re' re' inye'wik rukowiil ak'ux noq inakapaaj? ¿Awach inye'wik rukowiil ak'ux chi ma' tiyo'jik ta wuum? 21Re' hin weht'al chi nayeew ak'ux chi neetirutob'eej i tinamit Egipto. Xa re' la' re' i tinamit Egipto xa je' rukab' jino'q i kaxlanhaaj xa toqik chik reh wila' xakoj chi akarote, wi xayeew awahlil chinaah nentoq neeruhop aq'ab'. Je' re' noq awach i ruyeew ruk'ux ruuk' i kireey i aj Egipto ti' inaruk'ulum. 22Re' taq i hat neena taq inaq'or weh chi nayeew taq ak'ux ruuk' i QaJaaw Dios. ¿Mi ma' aweht'al taq re' hat chi re' i reey Ezequías xkuxik resam taqe i artaal chinaah taqe inajt kinaah yuuq', eh chi xuq'or chi re' taqe i aj Judá i aj Jerusaleem ar naa kiloq'em i Dios chuwach i artaal wilik Jerusaleem? 23Re' hin i kireey i aj Asiria nupahqaaj otob'il aweh chi wilik i naaqayejaam wach awuuk', re' hin neenuyeew aweh kiib'-oq miil i kawáyu, mi nee pa' inareq taqe i hat i neekijohtik chi riij. 24Re' hat ma' nee ta nakuy i q'aq'inik ruuk' i rajaaw soldado aj Asiria atoob' ta ma' q'e' ta nim wach. ¿Mi nakapaaj re' hat chi neen kiyeew aweh i aj Egipto aakareta, aakawayu, je' wo' hoq i neekijohtik chi riij i kawáyu? 25¿Mi nakapaaj re' hat chi xa panuk'ux xchalik chi xin chalik chi q'aq'inik awuuk' chusachariik wach aatinamiit? Re' hin re' i QaJaaw xq'orik cho weh chi xin chalik chi q'aq'inik awuuk' chi rusachariik wach aatinamiit, inki, tiko'q reh. 26Re' Laquim, re' i Sebna, re' i Joa je' wili ruchaq'weesjiik xkian i Rabsaces aj Asiria: Inqapahqaaj otob'il aweh chi qoh aq'oreej pan arameo ruum re' hoj inqareq chi riij i q'orik re' re'. Maa qoh aq'oreej pan kiq'oral i aj Judá ruum chu'nchel i tinamit i wilkeeb' cho nah tz'aq k'ahchi' ki-ib'iriniik reh i k'ahchi' aq'orom, inki taqe. 27Eh re' i Robsaces je' wili i xuq'or: Re' hin ma' xata ruuk' taq aareey, ma' xata awuuk' taq i hat xintaq'ab'jik cho chi k'utaaj. Xintaq'ab'jik la' wo' cho chi k'utaaj kuuk' i tinamit wilkeeb' cho naah tz'aq. Eh naa ruponiik i q'iij chi re' keh, eh chi re' taq i hat naa taq ak'uxum aasaa', eh naa taq awuk'em aawaab' chinaah, inki. 28Eh xpa'lojik johtoq xuk'er chii' chuq'orariik keh i aj Judá pan kiq'oral i aj hebreo chi je' wili: Chab'iraj taq i ruq'or cho chawiij i qareey i hoj aj Asiria re' i reey xti nim rajaawriik. 29Je' wili xuq'or chaloq: Mayeew taq awiib' chi jot'arik reh i reey Ezequías re' reh xa ruchuk chi nee taq i rub'an ako'ljiik panuq'ab'. 30Wila' re' Ezequías xuq'or taq aweh chi chach'ikaa' taq ak'ux ruuk' i QaJaaw, wixuq'or taq aweh chi je' wili: Xti korik chi re' QaJaaw naa ruko'liniik taq aweh re' reh ma' naa ta ruye'em q'ab' chi re' qatinamiit nee ruchop naah i kireey i aj Asiria, inkoq taq aweh. 31Maa nimaj taq reh. Re' i qareey i hoj, hoj aj Asiria xutaq'aaj cho ruq'orariik chi wiij chi chaq'asaj taq awiib' reh chak'am taq awiib' panotob'il ruuk', reh chii nee taq i na a'n rusuqkiil i wach taqe i ru-uuva, i wach taqe i ru higo. Eh nee wo' taq i na a'n ahaa' chupaam taqe i rujulhaa'. 32Eh naa taq kaat nuk'amam reje chupaam i ye'aab' q'e' holohik chuwach aa ye'aab' taq i hat. Re' i nelik wii' i uuva, i trigo, re' i korjik wii' i kaxlanwi'k, i wilik wii' riis uuva. Eh re' i nelik wii' i aseite i nelik wii' i riis kaab', suq taq naa awihiik, ma' naa ta taq akimiik. Xa re' la' ma' nimaj taq reh aajot'ariik neerub'an i reey Ezequías noq nee ruq'or taq aweh chi netaq tiruko'leej i Dios. 33¿Mi wilik jino'q i dios xuko'leej i rutinamiit pan q'ab' i kireey i aj Asiria noq inaq'or taq i hat? 34¿Mi wilik kajaawriik i ki dios i aj Hamat, i Arfad? ¿Mi wilik rajaawriik re' i ki dios i aj Serfarvaim, Hena, i aj Iva? ¿Mi xkian ruko'ljiik i tinamit Samaria panuq'ab' i hin? 35¿Mi wilik jino'q keh re' dios re' re' xub'an ruko'ljiik i rutinamiit panuq'ab' i hin? ¿Nik' wach noq inakapaaj taq i hat chi re' taq aaWaJaaw aaDios neenko'linik reh i tinamit Jerusaleem panuq'ab' i hin inki i qareey? inki. 36Eh re' taqe i tinamit Judá ma' jino'q chi q'orik xichaq'wik ruum i q'orooj keh ruum i reey Ezequías chi ma' naa ta kichaq'wik. 37Eh re' i Eliaquim rak'uun i Hilcías incha'jinik reh i paat imb'aan wii' taaq'anik, ruch'ihil i Sebna i aj tz'ihb' ruch'ihil i Joa rak'uun i Asaf re' i k'amal kib'eeh i kimolwik reh taqe i huuj, xkiweq i kiso' chikiij ruum xtib'ik kik'ux. Eh xiooj ruuk' i reey Ezequías xponik kiq'or reh chib'ih i xuq'or i Rabsaces nim wach winaq aj Asiria.


Copyright
Learn More

will be added

X\