2 REYES 17

1Eh kab'laj chik haab' rokiik chi reyil Judá i Acaz noq xokik chi reyil Israel i Oseas rak'uun i Ela. Eh b'elejeeb' haab' xwihik chi reyil chikinaah i aj Israel Samaria. 2Xa re' la' re' taqe i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios. Atoob' ta ma' q'e' yiib' wach xb'anik i reh ma' xponik ta chi je' rukab' i xkian i xi wihik cho chi reyil Israel pampeet. 3Eh re' Salmanasar i kireey i aj Asiria xooj chi q'aq'inik ruuk' i reey Oseas, xuchop naah i Oseas, eh kahnik chi rumoso chi tojb'al riij i xub'an. 4Eh pan jinaj q'iij i Salmanasar kireey i aj Asiria xukoj rehtaal chi k'ahchi' rujot'ariik ruum i Oseas chi wilik taqe i raj taqareel xutaq'aaj reje ruuk' i So kireey i aj Egipto. Eh ma' rub'an ta chik i tooj i rub'an naq rajlaal haab'. Ruum aj re', re' Salmanasar xutaq'aaj ruchopariik i Oseas xuyeew pantz'ilom. 5Chi riij i re', re' i kireey i aj Asiria xooj wo' chik chi q'aq'inik kuuk' i aj Israel. Eh ixib' haab' xub'an i q'aq'inik kuuk' ar Samaria. 6Eh noq b'elejeeb' chik haab' rokiik chi reyil Israel i Oseas, re' i kireey i aj Asiria xuchop naah i Samaria. Eh xuk'am taqe reje i aj Israel Asiria. Wilik taqe i xuyeew ar Halah, ar Habor, wilik ma' najt ta ruuk' i nim ha' Gozán. Wilik taqe i xuyeew pan kitinamiit i aj Media. 7Je' re' i xkik'ul i aj Israel ruum xkian i mahk chuwach i QaJaaw i kiDios re' x-esanik cho keh Egipto, re' wo' x-esanik cho keh chi ri'sil i rajaawriik i reey ar Egipto. Eh xkiyeew ruloq'il taqe i tiyoox. 8Eh re' taqe i aj Israel xkian i yiib' wach na'ojb'al inki a'n i tokoom tinamit, re' i xresaj taqe reje i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' xi okik wii' i keeh, xkian keh i yiib' wach na'ojb'al je' rukab' xitijik kahnoq wii' kuum i xi wihik cho chi reyil pampeet. 9Re' taqe i aj Israel xkian panke'lik i yiib' wach na'ojb'al ma' imponik ta chuwach i QaJaaw Dios. Eh xkiyejaa' i kiye'aab' loq'oomb'al keh taqe i tiyoox chupaam chu'nchel i tinamit, xkiyejaa' chupaam i kok' paat imb'aan wii' i cha'jinik, je' wo' chupaam taqe i tinamit wilik ko'lb'al kiib' chi korik. 10Eh xkiyejaa' kitiyoox rujalwaach i tiyoox Asera, xkiyeew chinaah taqe inajt kinaah yuuq'. Eh xkiyeew wo' chi ri'sil taqe i chee' nimaq rumuuj. 11Eh xkik'at i insensia chinaah taqe inajt kinaah yuuq' re' i xkiyejaa' wii' i ye'aab'. Xkian keh je' rukab' i xkian i tinamit xresaj reje i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' xi okik wii' keh, xkian i xiik' naah yib'kiil wach na'ojb'al ruuk' i re' xkijosaj wach i rujosq'iil i QaJaaw Dios. 12Je' re' noq xkiloq'ej taqe i tiyoox, re' naq i q'orooj keh ruum i QaJaaw Dios chi ma' naa ta kiloq'em. 13Re' QaJaaw Dios xuq'il taqe i aj Israel, je' wo' taqe i aj Judá ruuk' kichii' chu'nchel i raj kamanoom i jalal ruq'oral noq xkiq'or chi je' wili: Chakanaa' taq chu'nchel ayiib' wach na'ojb'al, cha a'n taq i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios chak'am wo' taq naah i xat rutijej taq wii'. Cha a'n taq chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal, je' rukab' i xutijej taqe cho wii' aamaam awati't, inki taqe. 14Eh re' taqe i aj Israel xama' xkib'iraj ta wo' hoq xq'orarik keh xkikowb'isaj i kinaah, je' wo' rukab' i xkian i kimaam kati't, xama' xkiyeew ta wo' kik'ux ruuk' i QaJaaw Dios. 15Ma' xponik ta panaq' kiwach i ruk'uhb'aal i Dios je' wo' hoq i xuyejaa' cho wach kuuk' i kimaam kati't. Ma' xponik ta panaq'kiwach i ruq'oral i Dios, xkitahqeej taqe i tiyoox xama' xta kiokik wii'. Re' taqe i aj Israel xi kahnik chi xama' xta kiokik wii' xkitijej keh i yiib' wach na'ojb'al inki a'n i tinamit wilkeeb' chi kijunsuut. Re' naq i q'orooj keh ruum i QaJaaw Dios chi ma' naa ta kianam. 16Eh xkiq'eb' chi riij kik'ux i ruk'uhb'aal i QaJaaw i Dios. Eh xkiyejaa' i kiib' i kok' wakax tiyoox, eh xkiyejaa' wo' taqe i tiyoox rujalwaach i tiyoox Asera, xkiloq'ej i tiyoox Baal, je' wo' hoq i q'iij, i poh, taqe i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. 17Eh xkik'at chi kimayiij i kak'uun kixq'uun xooj kipahqaaj kina'ojb'al kuuk' i aj q'iij, kuuk' i aj war. Re' chik i yiib' wach na'ojb'al xkian chuwach i QaJaaw Dios ruum taqe re' xkijosaj cho wach i rujosq'iil i QaJaaw Dios. 18Je' aj re' noq re' i QaJaaw Dios ruum i rujosq'iil xresaj taqe reje i aj Israel chupaam i kiye'aab', ach wo' re' i junch'uq chi riih rumaam i Judá xkahnik ar. 19Xa re' la' re' taqe i riih rumaam i Judá xama' xkian ta wo' hoq i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw i Dios. Xkik'am la' naah i yiib' wach na'ojb'al xkian i kuch aj Israel. 20Eh re' i QaJaaw Dios ma' xponik ta panaq'wach i xkian chu'nchel i aj Israel ruum i re' xutaq'aaj chee ti' k'axik chikinaah korehtaal xuq'asaj taqe pan kiq'ab' i nixowanik kiwach, eh xresaj taqe reje pan kiye'aab'. 21Noq re' i QaJaaw Dios xresaj taqe i aj Israel chi kixilak i riih rumaam David. Re' taqe i aj Israel xkipab'aa' chi kireey i Jeroboam rak'uun i Nabat. Eh re' i Jeroboam xminwik keh chi xkiq'eb' chi riij kik'ux i QaJaaw Dios, eh nimlaj mahk i xkian re' re'. 22Je' re' noq re' taqe i aj Israel xkian keh i yiib' wach na'ojb'al xub'an i reey Jeroboam ma' xkikanaa' ta chik rub'aan i mahk chuwach i QaJaaw Dios. 23Eh noq xooj kuxoq re' i QaJaaw Dios xresaj taqe reje pan kiye'aab' i aj Israel xub'an wo' hoq aha' wilik i ruq'orom cho rib'iral ruuk' kichii' chu'nchel i jalal ruq'oral re' taqe i raj kamanoom. Je' aj re' noq re' taqe i aj Israel xichoparik, xi k'amarik reje Asiria, eh ar xi kahnik chi jumpech. 24Re' i kireey i aj Asiria xuk'am taqe chaloq ar Israel i aj Babilonia, taqe i aj Cuta, taqe i aj Ava, taqe i aj Hamat, taqe i aj Sefarvaim. Eh ar taqe xuyeew chi patinik chupaam taqe i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Samaria pan kiye'aab' i aj Israel je' re' noq xi okik chi patinik ar Samaria. 25Eh noq xkitoq'aa' patinik ar taqe i tinamit re' re' ma' inkiloq'ej taj i k'achlik Dios. Je' re' noq re' i QaJaaw Dios xutaq'aaj taqe chaloq i kaq b'ahlam kik'ulik kanteesjoq. 26Eh je' wili i xponik kiq'or reh i kireey i aj Asiria: Re' i tinamit xak'am taqe reje chi patinik chupaam i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Samaria ma' keht'al taj nik' wach rulooq'jiik i Dios inki a'n i aj Israel ar. Eh ruum chi ma' nkian taj aha' wilik iraaj i Dios, re' reh k'ahchi' cho rutaq'aam i kaq b'ahlam kik'ulik kanteesjoq, inki taqe. 27Eh re' i kireey i aj Asiria je' wili i xuq'or: Wilik taqe i k'amal kib'eeh aj tiij qak'amam cha yu' neerub'an chi nee taq i nak'am taqe reje ar reh chi nee kik'uhtaaj keh i tinamit re' re' nik' wach rulooq'jiik i Dios imb'aan ar, inki. 28Je' aj re' noq jinaj keh i k'amal kib'eeh aj tiij kesam reje Samaria xkitaq'aaj wo' chik cho ar. Eh xokik chi patinik Bet-el. Reh chi xuk'uhtaaj keh i tinamit nik' wach rulooq'jiik i Dios naa kianam. 29Xa re' la' re' taqe i ju'jun ch'uq xi chalik pan tokoom tinamit xkiyejaa' kitiyoox chi kiju'junaal aha' xi patinik wii'. Eh ponik kiyeew chupaam i ye'aab' kiyejaam i aj Samaria chikinaah taqe inajt kinaah yuuq'. 30Re' i xi chalik Babilonia xkiyejaa' rujalwaach i Sucot-benot, eh re' i xi chalik Cuta xkiyejaa' rujalwaach i Nergal, re' i xi chalik Hamat xkiyejaa' rujalwaach i Asima. 31Eh re' xi chalik Ava xkiyejaa' i rujalwaach i Nibhaz, je' wo' hoq i Tartac, eh re' taqe i xi chalik Sefarvaim xkik'at i kak'uun kixq'uun chi kimayiij chuwach i Adramelec, eh chuwach i Anamelec re' taqe i kitiyoox. 32Korik inkiloq'ej wo' naq i QaJaaw Dios xa re' la' xa awach inkipab'aa' chi k'amal kib'eeh aj tiij chi kixilak chuk'atariik i kimayiij chupaam i rupaat i kitiyoox, eh chinaah taqe inajt kinaah yuuq'. 33Je' re' noq atoob' ta nkiloq'ej wo' naq i QaJaaw Dios xama' xkikanaa' ta wo' rulooq'jiik i kitiyoox. Ma' xkikanaa' ta rub'aan i okrinaq taqe cho wii' pan kitinamiit xi ehtesjik cho wii'. 34Re' taqe i tinamit re' re' ma' xkikanaa' ta rub'an inki a'n cho najtir. Eh xama' inkiloq'ej ta wo' hoq i QaJaaw Dios. Xa ma' inki a'n ta wo' hoq i ruq'or taqe i ruk'uhb'aal, je' wo' hoq i kitaq'ab'jiik imb'aan. Re' taqe i ruq'or i QaJaaw Dios chi naa kianam i riih rumaam Jacob re' xukoj chi Israel i kib'ihnaal. 35Re' noq xuyejaa' cho wach i QaJaaw Dios kuuk' i aj Israel je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat ma' naa ta taq aloq'em taqe i tiyoox, ma' naa ta taq aye'em runimaal kiwach. Eh ma' naa ta taq ak'atam amayiij chikiwach. 36Re' la' hin naa kiin taq aloq'em ruum re' hin taq aaWaJaaw aaDios xineesanik taq chaaweh Egipto ruuk' i runimaal i wajaawriik, xa re' hin i ruk'ul chi naa taq aye'em runimaal nuwach, chi naa taq aye'em aamayiij chi nuwach. 37Eh cha a'n wo' taq juneliik i tinutaq'aaj taq wii', i tinutijeej taq wii', cha a'n taq i ruq'or i nuk'uhb'aal. Eh naa taq a'nam chu'nchel inwaaj i hin je' rukab' i tz'ihb'amaj panhuuj, eh maa loq'ej taq i tiyoox. 38Maa nsahchik taq panak'ux i xnuyejaa' taq wach awuuk', maaloq'ej taq i tiyoox. 39Xa re' wo' i hin, naa taq ayohleem nuwach ruum hin taq aaWaJaaw aaDios, nee kinko'linik taq aweh pan kiq'ab' i ki-ixowanik taq awach, inki i Dios. 40Xa re' la' re' taqe i tinamit re' re' xama' xkian ta wo' hoq i xuq'or i QaJaaw Dios keh i aj Israel, xakok'ahchi' wo' keeb' i kinajtir na'ojb'al. 41Korik noq re' taqe i tinamit re' re' xkiloq'ej wo' naq i QaJaaw Dios, xa re' la' xama' xkikanaa' ta wo' rulooq'jiik i tiyoox. Je' wo' re' i xkian i kak'uun kixq'uun i kiih kimaam, eh xama' xkikanaa' ta wo' rub'aan i xkian chee kimaam kati't.


Copyright
Learn More

will be added

X\