2 REYES 16

1Eh wuqlaj chik haab' rokiik chi reyil Israel i Peka rak'uun i Remalías, noq xokik chi reyil ar Judá i Acaz rak'uun i Jotam. 2Eh re' i Acaz juninaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil. Eh waqlaj haab' xwihik chi reyil Jerusaleem, xa re' taqe i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, ma' xub'an taj i holohik je' rukab' i xub'an David i xikin cho rumaam. 3Re' Acaz xub'an reh i yiib' wach na'ojb'al je' rukab' i xkian i ruch reey xi wihik Israel. Korehtaal xumin taqe i tinamit chi xkik'at chi mayiij i kiha'lak'uun. Je' rukab' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n i tinamit xresaj taqe reje i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' xi okik wii' i aj Israel. 4Eh xkik'at i kimayiij xkik'at i insensia chinaah taqe inajt kinaah yuuq' je' wo' chupaam taqe i rujuleel yuuq', je' wo' chi ri'sil taqe i chee' nimaq rumuuj. 5Eh re' Rezín kireey i aj Asiria ruch'ihil i Peka i kireey i aj Israel rak'uun i Remalías xi chalik Jerusaleem chi q'aq'inik ruuk' i Acaz, xa re' la' xama' xkian ta wo' reh 6Eh chupaam i q'iij re' re', re' i kireey i aj Edom, rehchaaj i tinamit Elat xkahnik wo' chik paruyuq'ul i Edom. Eh xresaj taqe reje i aj Judá ar. Re' chik taqe i aj Edom xi chalik chi patinik Elat, eh ar xi kahnik chi jumpech. 7Re' i Acaz i kireey i aj Judá xutaq'aaj taqe reje i raj taqareel ruuk' i Tiglat-pileser kireey i aj Asiria je' wili i xuq'or reje reh: Re' hin, hin awaj kamanoom, hin awak'uun noq wilkiin i nupahqaaj otob'il aweh chi kink'oloq ako'leej pan q'ab' i kireey i aj Siria, pan q'ab' i kireey i aj Israel k'ahchi' keeb' chi q'aq'inik wuuk' inki. 8Eh re' reey Acaz xuchop reje i plata, i oro wilik parupaat i Dios, je' wo' taqe i k'ih taq tz'aaq wilkeeb' chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik xutaq'aaj rusijiik reh i kireey i aj Asiria. 9Eh re' i kireey i aj Asiria xub'an wo' ixpahq'aljik reh ruum i reey Acaz. Xub'an wo' hoq i q'aq'inik kuuk' i aj Siria xukansaj i reey Rezín xuchop naah i tinamit Damasco. Eh re' tinamit wilkeeb' ar xuk'am taqe reje pan tinamit Qir. 10Chi riij i re', re' reey Acaz xooj pan tinamit Damasco chi rilariik i Tiglat-pileser kireey i aj Asiria. Eh noq wilik chik ar Damasco xukoj rehtaal i artaal wilik ar, xuyejaa' jinaj i rehtaliil, eh xutaq'aaj reje reh i Urías k'amal kib'eeh aj tiij reh chi naa ruyejaam jino'q i artaal xti je' re' ruwii'. 11Eh re' i Urías xuyejaa' wo' jinaj i artaal xti je' ruwii' i xutaq'aaj rehtaliil i reey Acaz noq wilik ar Damasco. Eh ruyejaam chik i artaal noq xponik wo' chik ar i reey Acaz. 12Eh noq ponik parutinamiit Judá i reey Acaz xrilow reje wach i artaal xujil i koq riib' ruuk', eh xuk'at i rumayiij chinaah. 13Xuk'at i rumayiij, xuyeew wo' chi rumayiij xa chi naq'wach, je' wo' hoq i riis uuva. Eh xujalk'iij wo' chinaah i artaal i rukik'eel i chikop xuq'asaj chi rumayiij k'amb'al riib' panotob'il ruuk' i Dios. 14Re' reey Acaz xresaj paruye'aab' i artaal q'an ch'ihch' korjinaq wii' wilik reje chuwach i rupaat i QaJaaw Dios, ar chik xuyeew pantz'eet reh i reelb'aal q'iij chucheel i artaal kore' xkorjik. Ar chik xkahnik panyejaal i ak' artaal ruuk' i rupaat i QaJaaw Dios. 15Eh re' reey Acaz je' wili i xuq'or reh i Urías k'amal kib'eeh aj tiij: Re' hat chinaah i nimlaj ak' artaal naa ak'atam i mayiij reh wahq'eq, je' wo' hoq i mayiij xa chi naq'wach reh ixq'eq. Eh ar wo' naa ak'atam i numayiij i hin, je' wo' hoq i numayiij xa chi naq'wach, je' wo' hoq i kik'atoj mayiij i tinamit, je' wo' hoq i kimayiij xa chi naq'wach, naa aye'em chinaah i riis uuva. Naa wo' ajalk'iim chinaah i kikik'eel i chikop ink'atarik chi mayiij. Eh re' artaal korjinaq ruuk' q'an ch'ihch' xa weh i hin pahqb'al reh chib'ih inwaaj i hin, inki. 16Eh re' i Urías i k'amal kib'eeh aj tiij xub'an wo' chu'nchel i xq'orarik reh ruum i reey Acaz. 17Eh re' reey Acaz xresaj naah mexa taqe i wilkeeb' wii' i kok' ye'aab' ha', je' wo' hoq nimlaj ye'aab' ha', eh xresaj wo' hoq i nimlaj ye'aab' ha' chikinaah taqe i kab'laj chi je' kiwii' b'oyax q'an ch'ihch' taqe korjinaq wii', xa chinaah chik taqe i tusuj ab'aj xuch'ikaa'. 18Eh xresaj wo' hoq i ye'aab' inkamanik naq chi hi'lb'al pan hi'limb'al q'iij. Xutz'ap ookb'al reh i rupaat i Dios inokik naq wii' i reey. Re' reey Acaz je' taqe re' i xub'an reh chi xsuuqb'ik ruk'ux i kireey i aj Asiria. 19Re' taqe i ruk'u'liil i xub'an i reey Acaz je' wo' chu'nchel i xub'an tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam taqe huuj reh i Crónicas. Re' wo' tz'ihb'amaj wii' rehtalil taqe i xkian i xi wihik chi reyil Judá. 20Eh re' reey Acaz xkimik reje xooj taqe rureq i rumaam rati't. Ar xkimuq'aa' pan rutinamiit i David. Eh re' chik i Ezequías i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\