2 REYES 14

1Noq kiib' chik haab' rokiik chi reyil chikinaah i aj Israel i Joás rak'uun i Joacaz. Re' Amasías rak'uun i Joás xokik chi reyil Judá. 2Re' Amasías hoob' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil. Eh b'elejeeb' ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem, re' rutuut Joadán i rub'ihnaal aj Jerusaleem. 3Re' Amasías xub'an i holohik laj na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios, xa re' la' ma' xureq ta chi je' rukab' i xub'an i reey David re' i xikin rumaam, xub'an la' wo' hoq i je' rukab' i xub'an i Joás i rajaaw. 4Xa re' la' re' Amasías xama' xresaj ta wo' taqe i artaal wilkeeb' chikinaah inajt kinaah yuuq'. Re' taqe tinamit xama' xkikanaa' ta wo' ruk'atariik i kimayiij, ruk'atariik i insensia chikinaah taqe i artaal wilkeeb' ar. 5Eh noq xokik chi reyil i Amasías, xukansaj taqe i nimaq wach kikamaj re' taqe i xikansanik reh i rajaaw noq xwihik chi reyil. 6Xa re' la' ma' xukansaj ta taqe i kak'uun i xikansanik reh i rajaaw, xub'an i ruq'or i k'uhb'aal ye'ooj reh i Moisés, re' i xuq'or i QaJaaw Dios chi je' wili: Re' tuutb'ees i ajaab'ees ma' ruk'ul ta chi naa rukanteesjiik ruum i ru mahk i rak'uun. Eh re' ak'uunb'ees ixq'uunb'ees ma' ruk'ul ta chi naa rukanteesjiik ruum i ru mahk i rutuut rajaaw, re' ju'jun ruum wo' i ru mahk naa rukanteesjiik, inki. 7Eh re' i Amasías xukansaj taqe i lajeeb' miil chi soldado aj Edom panq'aq'inik wach k'ixkaab' wilik wii' i aatz'aam. Eh xuchop naah i tinamit Sela, Jocteel i rub'ih xukoj, eh je' re' i rub'ihnaal xkahnik chi jumpech. 8Re' reey Amasías xutaq'aaj ruq'orariik reh i Joás kireey i aj Israel, chi naa ruchaliik chi q'aq'inik ruuk'. Re' Joás re' re' rak'uun i Joacaz, eh riih i Jehú. 9Eh re' i Joás i kireey i aj Israel je' wili i xuchaq'weej reje wii' i Amasías kireey i aj Judá: Pan jinaj q'iij juniwal i k'iix wilik ar Líbano, je' wili i xutaq'aaj reje ruq'orariik reh i juniwal chi chee' chakaltee': Chayeew awixq'uun chi rehk'een i wak'uun, inki. Xa re' la' jinaj i josq'laj chikop xik'ik ar xuyeq' parooq i juniwal chi k'iix re' re'. 10Re' hat reey Amasías korik chi xakansaj taqe i aj Edom, ruuk' i re' q'e' nim awach i na a'n awiib'. Re' hin i nuq'or aweh chi tikaan panatinamiit ma' ruk'ul taj chi neenchalik asik' aak'axkiil i hat, eh chi neenchalik asik' ruk'axkiil aatinamiit Judá, inki. 11Xa re' la' re' i Amasías ma' xunimaj taj i xq'orarik reh. Ruum aj re', re' i Joás i kireey i aj Israel xooj chi q'aq'inik ruuk' i Amasías kireey i aj Judá ar Bet-semes wilik ar Judá. 12Eh re' taqe i aj Judá xb'aan keh kuum i aj Israel, chi kiju'junaal xkimol chi elik chupaam i ki-itz'ihy naah paat. 13Eh re' Joás kireey i aj Israel xuchop i Amasías i kireey i aj Judá ar Bet-semes, chi riij i re' i Joás ruch'ihil taqe i ru soldado xooj ar Jerusaleem xuk'er i tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit ar xutoq'aa' reje i wilik wii' puerta Efraín i b'ih koxponik ruuk' i puerta i wilik pan tz'uk, kiib' siento b'ara chu'nchel i xuk'er. 14Re' i reey Joás xuk'am chu'nchel i oro, i plata, chu'nchel i kulk wilik parupaat i Dios. Eh xuk'am wo' chu'nchel i xa chib'ih jariik chi k'ih taq tz'aaq wilkeeb' chupaam i paat rub'an wii' i taaq'anik i reey. Eh ruk'ihaal i tinamit xuchop taqe reje noq xooj wo' chik pan tinamit Samaria. 15Eh re' taqe i ruk'uliil i xub'an i reey Joás re' i rukowiil ruuk' q'aq'inik xub'an ruuk' i Amasías kireey i aj Judá tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas. Re' wo' tz'ihb'amaj wii' rehtalil chib'ih i xkian i xi wihik cho chi reyil Israel. 16Eh re' i Joás i kireey i aj Israel xkimik reje xooj rureq taqe i rumaam rati't ar xkimuq'aa' Samaria re' wo' xi muhqik wii' i kireey i aj Israel. Eh re' chik i Jeroboam i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow. 17Re' i Amasías i kireey i aj Judá i rak'uun i Joás, ko ho'lajuuj chik haab' xk'aach noq xkimik i Joás rak'uun i Joacaz. Re' Joás re' re' kireey i aj Israel. 18Re' ruk'uliil i xub'an i Amasías tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam taqe huuj reh i Crónicas. Re' wo' tz'ihb'amaj wii' rehtaliil i xkian i xi wihik chi reyil Judá. 19Re' taqe i tinamit xkiyejaa' wach chi naa kikansam i Amasías Jerusaleem. Xrib'iraj chi je' re' i Amasías xumol chi elik chikiwach, eh re' keh xkitaq'eej reje kopan tinamit Laquis, ar xponik kikansaj. 20Chi riij i re' xkik'am cho rij kawáyu ar xkimuq'aa' i muqlik taqe wii' i rumaam rati't Jerusaleem parutinamiit i reey David. 21Eh chu'nchel i tinamit Judá xkipab'aa' chi kireey i Azarías chi jilow i rajaaw i Amasías. Eh waqlaj haab' i wilik reh i Azarías noq xkipab'aa' chi reyil. 22Noq kamnaq chik i rajaaw i Azarías xuyejaa' wo' chik ruka'peech i tinamit Elat xuq'asaj wo' chik keh i aj Judá. 23Eh ho'lajuuj chik haab' rokiik chi reyil Judá i Amasías rak'uun i Joás, noq re' Jeroboam xokik chi reyil Israel chi jilow i Joás i rajaaw. Eh jinaj i roxk'ahl haab' xwihik chi reyil chikinaah i aj Israel ar Samaria. 24Re' i Jeroboam re' re' xub'an taqe i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios, ma' xukanaa' ta rub'aan i yiib' wach na'ojb'al xub'an i Jeroboam xwihik peet rak'uun i Nabat re' i xminwik keh pamahk i aj Israel. 25Re' i Jeroboam xuyejaa' wo' chik taqe i ruk'ula'tiil i tinamit Israel je' rukab' noq wilik cho pampeet. Ar xutoq'aa' reje Hamat, eh koxponik chi chii' i palaw i wilik ar Arabá, xub'an wo' hoq je' rukab' i xuq'or i qaDios i hoj, hoj aj Israel ruuk' chii' i raj kamanoom Jonás rak'uun i Amitai jalal ruq'oral wilik ar Gat-hefer. 26Re' QaJaaw Dios xukoj rehtaal i runimaal ti' k'axik wilkeeb' wii' i aj Israel ma' jino'q chik i xuko'leej riib' chuwach, eh xama' awach ta chik intoob'inik keh. 27Re' QaJaaw Dios ma' xuq'or taj chi naa rusacham kiwach chi jumpech i aj Israel. Ruum aj re' xutaq'aaj i Jeroboam rak'uun i Joás chi kiko'ljiik. 28Eh re' taqe iruk'uliil i xub'an i rukab' Jeroboam, je' wo' q'aq'inik xub'an ruuk' i rukowiil, tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas. Re' wo' tz'ihb'amaj wii' rehtalil chib'ih i xkian i xi wihik cho chi reyil Israel. Eh tz'ihb'amaj wo' rehtaliil nik' wach noq xkehchaaj wo' chik i tinamit Damasco i aj Israel ruch'ihil i Hamat re' i xkehchaaj naq i aj Judá. 29Re' i reey Jeroboam xkimik reje xooj taqe rureq i rumaam rati't. Ar xkimuq'aa' i muq'amaj taqe wii' i kireey i aj Israel. Eh re' chik i Zacarías i rak'uun xokik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\