2 REYES 12

1Noq wuq'uub' chik haab' rokiik chi reyil i Jehú Israel. Re' Joás xokik chi reyil Judá. Eh ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' rutuut i Joás Sibia i rub'ihnaal aj pan tinamit Beerseba. 2Re' reey Joás, re' i holohik laj na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, ruum re' i Joiada k'amal kib'eeh aj tiij kojwik runa'ojb'al. 3Xa re' la' re' Joás xama' xresaj ta wo' taqe i artaal wilkeeb' chikinaah inajt kinaah yuuq' re' taqe i tinamit xama' xkikanaa' ta wo' ruk'atariik i kimayiij, i ruk'atariik i insensia chinaah taqe i artaal wilkeeb' ar. 4Eh pan jinaj q'iij re' Joás je' wili i xuq'or keh i k'amal kib'eeh aj tiij: Re' taq i hat naa taq amolom weh chu'nchel i tumiin ink'amarik cho parupaat i Dios, re' i tumiin inkitoj chi kimayiij i ju'jun, je' wo' hoq i tumiin xan chalik pankik'ux ruye'ariik. 5Re' taq i hat naa taq ak'ulum i tumiin re' re' cha ju'junaal, eh naa taq rukamaniik aweh chi yejemb'al reh chi korik i rupaat i Dios aha' wilik i yojinaq reh. 6Xa re' la' noq ixib' chik ru ka'winaq haab' rokiik chi reyil i Joás, re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xakomajaa' wo' kiyejaa' i rupaat i Dios aha' naq wilik i korjik iraaj 7Eh re' reey Joás xutaq'aaj ruk'amariik i Joiada i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' chu'nchel i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wili i xuq'or keh: ¿Chib'ih reet noq xakomajaa' wo' taq inayejaa' i rupaat i Dios aha' wilik i korjik iraaj? Yu'naak ma' re' ta taq chik i hat i naa ak'ulwiik reh i tumiin inkik'am chee tinamit naa la' rukamaniik chi yejemb'al reh chi korik i rupaat i Dios, inki. 8Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xuk'ul kik'ux chi ma' re' ta chik i keh xik'ulwik reh i tumiin. Eh xuk'ul wo' kik'ux chi ma' re' ta chik i keh xi k'amwik rub'eeh i kamanik reh i ruyejeb'jiik chi korik i rupaat i Dios. 9Eh re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xutaq'aaj ruyejeb'jiik jinaj i kaxoon wilik ruhopil i tz'ab'al naah xuyeew pansak'aaj reh i artaal, re' imb'aan i koq wii' okik parupaat i Dios. Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kicha'jinik reh i ookb'al reh i rupaat i Dios inkik'ul i tumiin inkik'am chee tinamit, eh tiklik kiye'em pan kaxoon. 10Eh noq k'ih chik i tumiin wilik chupaam i kaxoon wilik parupaat i Dios inooj i aj tz'ihb' inkamanik ruuk' i reey, ruch'ihil i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. Re' keh ki ajlanik reh i tumiin, eh inkimol. 11Noq kitz'ihb'aam chik jarub' i tumiin inkimol wach inkiq'asaj reh taqe i k'amal kib'eeh i kamanoom k'ahchi' kiyej-aniik reh chi korik i rupaat i Dios. Eh re' chik i keh kitojwik keh i aj kamanoom, je' wo' taqe i aj sehk. 12Eh re' wo' keh kitoj wik keh i aj tz'aqool, je' wo' taqe i kisehkanik wach ab'aj. Re' wo' keh kiye'wik i tz'aaq i chee', je' wo' tz'aaq ab'aj xkorjik wii' chi korik i rupaat i Dios. 13Re' tumiin ink'amarik cho parupaat i Dios ma' inkikoj ta chi yejemb'al reh taqe kulk re' ruuk' i plata ni xata chi yejemb'al xun, ni xata yejemb'al reh i tuun, ni xata yejemb'al jino'q chik i xa chib'ih jariik re' ruuk' i plata i oro. 14Re' tumiin re' re' inkiq'asaj reh taqe ink'amwik kib'eeh i kamanoom xiyej-anik reh chi korik i rupaat i Dios. 15Eh ma' kota inkib'ir riij i tumiin inkisach, ruum korik wach kik'ux taqe i winaq kik'ulwik reh i tumiin i yejemb'al reh chi korik i rupaat i Dios. 16Eh re' i tumiin inkik'am chaloq chi kimayiij i tinamit chi pahqb'al kuyb'al kimahk inkahnik ar, ma' xkiyeew ta pan kaxoon ruum keh i k'amal kib'eeh aj tiij inkamanik. 17Chupaam taqe i q'iij re' re', re' Hazael kireey i aj Siria xooj chi q'aq'inik pan tinamit Gat, eh xuchop naah, chi riij i re' xooj wo' chi q'aq'inik pan tinamit Jerusaleem. 18Eh re' Joás kireey i aj Judá xumol wach i xkikoj chi loq'oomb'al reh i Dios taqe i reey, re' Josafat, i Joram, i Ocozías, re' rajaaw taqe i rumaam rati't i xi wihik cho chi reyil Judá. Eh re' Joás xumol wo' reje kiwach chu'nchel i oro, i xa chib'ih jariik molooj chupaam i rupaat i Dios, eh parupaat i reey. Chu'nchel i re' xutaq'aaj reje reh i Hazael kireey i aj Siria. Eh re' i Hazael xukanaa' q'aq'inik kuuk' i aj Jerusaleem. 19Eh re' i ruk'uliil i xub'an i reey Joás tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas, re' wo' tz'ihb'amaj wii' rehtaliil i xkian chu'nchel i xi wihik cho chi reyil Judá. 20Eh re' taqe i kikamanik ruuk' i reey Joás xkiyejaa' wach nik' wach noq naa kikansam. Eh xkikansaj wo' hoq i reey Joás chupaam i paat wilik Milo re' noq ojik naq i rub'an Sila. 21Eh re' i Josakar i rak'uun i Simeat, re' Jozabad rak'uun i Somer i nimaq wach kikamaj ruuk' xikansanik reh i reey Joás. Eh ar xkimuq'aa' i muhqinaq taqe cho wii' i rumaam rati't parutinamiit i David. Eh re' chik i Amasías i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\