2 REYES 10

1Re' Acab lajeeb' ru kajwinaq i rak'uun xwihik Samaria. Re' Jehú xutz'ihb'aaj reje kihuuj taqe i aj taaq'oom chupaam i tinamit, je' wo' taqe i k'amal b'eeh, je' wo' taqe i q'atal q'orik, wilkeeb' ar, re' taqe i rak'uun i Acab, je' wili xuq'or reje keh: 2Re' taq i hat titaaq'anik chikinaah taqe i rak'uun i Acab, je' wo' chikinaah taqe rukawayu, je' wo' chikinaah taqe i rukareta i rutz'a'amb'aal reh q'aq'inik, je' wo' chikinaah i paat i ruko'leej wii' riib'. Eh noq nee imponik taq panaq'ab' huuj wili. 3Chasik' taq chaxilak i korik wach ruk'ux, holohik runa'ojb'al, reh chi nee inakoj taq chi jilow i aawajaaw, reh chi nee rub'an i q'aq'inik taq chako'ljiik, inki. 4Eh re' keh ma' k'isiin ta xiyo'jik, je' wili xkiq'or chikiwach: ¿Nik' wach noq neenqakuy i q'aq'inik ruuk' i Jehú? ni xata re' reey Joram, ni xata re' i reey Ocozías xkikuy i q'aq'inik ruuk', inki taqe. 5Re' inilwik reh i paat imb'aan wii' taaq'anik, re' inilwik reh i tinamit, re' taqe i k'amal b'eeh re' taqe i ki ilwik reh taqe i rak'uun i Acab, je' wili i xkitaq'aaj ruq'orariik reh i Jehú: Re' hoj, hoj awaj kamanoom ma' nee ta nqapab'aa' jino'q chi qareey, eh xa nee wo' inqa an i neenaq'or qeh. Eh cha a'n quuk' i ruk'ul cha weh, inki taqe. 6Re' i Jehú xutz'ihb'aaj wo' chik reje kihuuj, je' wili i xuq'or reje keh: Wila' korik chi, chi wiij taq wilkaat, eh i kinawaaj taq kiin animam, chayok' taq i kalaq taqe i rak'uun taq aareey Acab, eh je' yu' i iqal nee taq i nak'am cho weh i kinaah ayu' Jezreel, inki. Eh re' taqe i lajeeb' ru kajwinaq chi rak'uun i Acab ar naq wilkeeb' Samaria kuuk' i nimaq wach kikamaj xk'isanik keh. 7Eh noq xkik'ul i huuj re' re' taqe i k'amal b'eeh ar Samaria xkichop taqe i lajeeb' ru kajwinaq chi rak'uun i Acab xkuxik kiyok'om i ralaq. Eh xkiham pantaq chakach i kinaah, xkitaq'aaj reje reh i Jehú ar Jezreel. 8Eh jinaj i aj taqareel xooj k'oloq ruuk' i Jehú je' wili xuq'or reh: Xik'uloq i xi k'amwik cho reh i kinaah taqe i rak'uun i reey Acab, inki. Re' Jehú je' wili xuq'or: Ka'tuhb' taq chawesaj nee taq i nayeew panookb'al reh i tinamit, ar taq nee nakanaa' reh iqal, inki. 9Eh chi junwaar xooj i Jehú panookb'al, je' wili i xuq'or keh i tinamit: Re' taqe wili xikimik, xa re' la' ma' re' ta taq amahk i hat. Re' la' hin xinyej-anik wach rukanteesjiik i nureey Joram. ¿Awach xkansanik keh taqe i wili noq inaq'or taq i hat? 10Chanab'eej taq chi korik chi chu'nchel i xuq'or i QaJaaw Dios chi naakik'ulum taqe i awach reh i reey Acab xk'ularik chik, ma' xik'ik ta wach ruum re' i QaJaaw Dios xq'orik chaloq ruuk' chii' i jalal ruq'oral Elías rub'ihnaal, inki. 11Eh re' Jehú xutaq'aaj rukanteesjiik taqe i awach reh i Acab wilkeeb' Jezreel. Xutaq'aaj wo' kikanteesjiik chu'nchel i kitaaq'anik ruuk' je' wo' taqe i naah ramigo i Acab, je' wo' taqe i wilkeeb' chi k'amal b'eeh aj tiij, ma' jino'q chik keh i re' xukanaa'. 12Re' Jehú xelik reje Jezreel xooj Samaria. Eh xponik Bet-equed re' wilkeeb' wii' cha'jen chikop. 13Ar xureq taqe i ras ruchaaq' i Ocozías i xwihik cho chi kireey i aj Judá, re' Jehú xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach taq i hat? inki. Re' keh je' wili i xkiq'or: Hoj ras ruchaaq' i Ocozías, ojik inqa'an chi ruye'ariik rusuqkiil kik'ux i rak'uun rixq'uun i reey, je' wo' hoq i rak'uun rixq'uun ixoq reey Jezabel, inki taqe. 14Re' Jehú je' wili i xuq'or: Chachop taqe chi k'achlik kiwach, inki. Eh xkichop wo' chi k'achlik kiwach, ar xkikansaj taqe chi q'aslaj ch'ihch' chucheel i chaam laj jul wilik inset'arik wii' i rismaal kiij i tentzun. Kiib' roxk'ahl chi winaq i xkikansaj ar, ma' jino'q chik keh i xkikanaa'. 15Eh re' Jehú noq xelik reje ar xuk'ul pamb'eeh i Jonadab rak'uun i Recab. Xuyeew rusuqkiil ruk'ux, je' wili i xuq'or reh: ¿Mi korik wach ak'ux i hat wuuk' i hin, je' rukab' rukorkiil wach i nuk'ux i hin awuuk' i hat? inki. Re' hin korik wach nuk'ux awuuk', inki i Jonadab. Wila' je' re' chayeew weh aq'ab' inki i Jehú. Eh xuyeew wo' hoq i q'ab', eh re' Jehú xuchop chi q'ab' xujosaj parukareta. 16Eh je' wili xuq'or reh: Taq chi wiij neenawilow noq q'e' ti' inwik'raaj chi ma' nimjik ta chi korik i QaJaaw Dios. Je' aj re' noq xuk'am reje parukareta ar Samaria. 17Eh noq xi ponik Samaria re' Jehú xukansaj taqe chu'nchel i riih rumaam i Acab, re' taqe i koxikahnik naq chi k'achalkeeb'. Xkuxik taqe rukansam chu'nchel, je' wo' rukab' i ruq'orom chee QaJaaw Dios ruuk' chii' i Elías. 18Re' Jehú xutaq'aaj rumolariik kiwach chu'nchel i tinamit je' wili xuq'or keh: Re' reey Acab xa kisiin xuloq'ej i tiyoox Baal. Eh re' hin naa nuye'em ruloq'il chi korik, inki. 19Eh cha taq'aaj taq rumolariik kiwach i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij chuwach i Baal. Ma' jino'q nee rukanaa' cho riib' ruum awach i neenkahnik chaloq neenkanteesjik. Re' hin jinaj i nimlaj mayiij naa nuye'em chuwach i Baal, inki. Xanaah re' Jehú xa b'amb'al i rub'an keh, xa re' xraaj chi xukansaj taqe chu'nchel i kiloq'inik reh i Baal. 20Ruum i re' xuq'or chi naa rub'aan jinaj i nimlaj ninq'iij ye'b'al ruloq'il i Baal, eh xb'aan wo' hoq. 21Re' Jehú xutaq'aaj i rutaq'areel chupaam i ye'aab' Israel reh i rumolariik kiwach. Eh chu'nchel i kiloq'inik reh i Baal xiooj wo' k'oloq chupaam i rupaat i kitiyoox. Ma' jino'q chik i ma' xooj taj, je' re' noq re' i paat inkiloq'ej wii' i Baal xnujik chi korik xama' aha' ta chik kiokik. 22Re' Jehú je' wili i xuq'or reh i molwik reh i kiso': Chawesaj chee kiso' reh chi neenkikoj noq inki a'n kamanik chuwach i Baal, inki. Re' i molwik reh itz'ihy, xresaj wo' chaloq. 23Eh xokik i koq i Jehú parupaat i tiyoox Baal i ruch'ihil i Nadab. Re' Jahú je' wili i xuq'or keh i kiloq'inik reh i Baal: Re' taq i hat chawik'raaj taq awiib' mo'-oq awach taq chaxilak ayu' inloq'inik reh i k'achlik Dios, xa re' wo' taq i hat i tiloq'inik reh i Baal naa taq awihiik ayu', inki. 24Eh re' taqe i kiloq'inik reh i Baal xi okik i koq parupaat i kitiyoox chi ruq'ahteesjiik i kik'atoj mayiij, re' Jehú xupab'aa' taqe i kajwinaq chi winaq rij paat i koq je' wili i xuq'or keh: Wila' awach jino'q taq aweh i hat nee rukanaa' chi k'achlik jino'q keh i winaq re' re', re' taqe i xnuyeew taq panaq'ab' re' reh naa rukanteesjiik chi jilow, inki. 25Eh noq xkikohlaaj ruq'ahteesjiik i kimayiij re' Jehú je' wili i xuq'or keh i kajwinaq chi kajaaw soldado: Okeen taq i koq kuxoq taq akansam taqe i winaq re' re' ma' jino'q taq chik nee nakanaa' chi k'achlik, inki. Re' taqe winaq re' re' xkian wo' hoq i xuq'or i Jehú, xi okik i koq parupaat i tiyoox Baal xkuxik kikansam ruuk' i q'aslaj ch'ihch' korehtaal xi ponik chi kansanik chupaam i ye'aab' q'e' looq' chi keh. 26Eh xkesaj chaloq taqe i tz'aqoj tiyoox, eh xkik'at. 27Xkiyojib'eej i artaal xkiyojib'eej i rupaat i tiyoox Baal, re' ye'aab' re' re' xkikanaa' chi ye'aab' sa'rb'al je' re' xkahnik chi jumpech. 28Re' Jehú je' wili noq xusach wach i tz'aqoj tiyoox Baal ar Israel. 29Atoob' ta je' re' i xub'an i Jehú re' reh xama' xukanaa' ta wo' rub'aan taqe i mahk xub'an i reey Jeroboam rak'uun i Nabat. Re' i xk'amwik kib'eeh i aj Israel chub'anariik i mahk. Re' Jehú xama' xresaj ta wo' hoq i k'isa wakax tiyoox oro inkiloq'ej ar Bet-el, ar Dan. 30Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or cho reh i Jehú: Re' hat xa a'n i holohik chi nuwach xasach kiwach i rak'uun i riih rumaam i Acab, je' rukab' inwaaj i hin. Ruum chi je' re' xa a'n re' hin i nuq'or aweh chi re' ju'jun keh awak'uun ju'jun keh awiih i xikin awiih naa kokiik chi reyil Israel korehtaal kiponik parukaaj ch'iht taqe awiih aamaam. 31Xa re' la' re' Jehú xama' xub'an ta wo' chi korik i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios re' i qaDios i hoj, hoj aj Israel, xama' xukanaa' ta wo' rub'aan i mahk xub'an i Joram re' i xk'amwik keh pamahk i aj Israel. 32Eh chupaam taqe i q'iij re' re', re' i QaJaaw Dios xtohq'ik ruch'aqam wach i kiye'aab' i aj Israel. Re' i Hazael xtohq'ik cho rub'anam keh i aj Israel pantaq k'ula't cho reh i ruyuq'ul i kitinamiit. 33Ar xtohq'ik pareelb'aal q'iij reh i nim haa' Jordán, je' wo' i kiye'aab' i riih rumaam Galaad, je' wo' kiye'aab' i riih rumaam Gad, je' wo' kiye'aab' i riih rumaam Rubén, je' wo' kiye'aab' i riih rumaam Manasés. Ar xtohq'ik cho chupaam i tinamit Aroer, i wilik wii' i nim ha' Arnón xponik Galaad, ko ar Basán. 34Eh re' taqe i ruk'uliil i xub'an i reey Jehú ruuk' i rukowiil ruk'ux tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam taqe i huuj reh i Crónicas re' wo' tz'ihb'amaj wii' rehtaliil i xkian i xi wihik cho chi reyil Israel. 35Eh noq xkimik i Jehú ar xkimuq'aa' Samaria. Eh re' chik i Joacaz i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow. 36Re' Jehú waxiqiib' ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil chikinaah i aj Israel ar pan tinamit Samaria.


Copyright
Learn More

will be added

X\