2 CRONICAS 35

1Re' reey Josías xuninq'ijeej i elik chaloq Egipto ar Jerusaleem, chi loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios. Eh pan kajlaj rub'eeh i peet poh reh i haab' xukansaj i tentzun reh i ninq'iij re' re'. 2Eh xupab'aa' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, eh xuyeew rukowiil kik'ux chi naa kianam i kamanik chupaam i rupaat i Dios. 3Eh xub'an ruk'utaaj kuuk' i aj Levíta, inkiyeew kik'ux chuk'uhtjiik i k'uhb'aal, je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat chayeew taq i loq'laj kaxa chupaam i rupaat i Dios xuyejaa' i Salomón rak'uun i David, yu'naak ma' naa ta chik atehlaam taq naah atileb'. Xa re' chik i rukamaj aaDios taq naa a'nam, eh naa wo' taq akamaneem kiwach i aj Israel i rutinamiit. 4Chayejaa' taq awiib', re' q'oreel nik' taq ak'ihaal panapaat, nik' taq naa a'nam i kamanik cha ch'uhqaal, je' rukab' i rutz'ihb'aam rehtaliil i David xwihik chi reyil Israel, je' wo' xutz'ihb'aaj i Salomón i rak'uun. 5Naa taq awokiik chi kamanik chupaam i rupaat i Dios re' q'oreel chib'ih i rukamaj i ju'jun. Wilik taqe i aj Levíta naa rutoob'iniik keh i ju'jun ch'uq chi kuch aj Israel. 6Chasantoheej taq awiib', eh nee taq i naakansaj i tentzun reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Eh cha yejaa' taq chu'nchel i ajwaal wach, reh chi re' taqe i awuch aj Israel neenkian rub'aan je' rukab' i ruq'orom chee Dios ruuk' chii' i Moisés, inki Josías. 7Re' reey Josías lajeeb' ru ka'winaq miil i tentzun, i kaprax, eh ixib' miil i b'ooyax, xusiij keh chu'nchel i tinamit wilkeeb' ar, reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 8Eh re' taqe i nimaq wach kikamaj ruuk' i reey chi xkisiij reh i tinamit keh i k'amal kib'eeh aj tiij, keh i aj Levíta, reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Re' i Hilcías, i Zacarías, i Jehiel, re' taqe i k'amal b'eeh chupaam i rupaat i Dios, xkiyeew reh taqe k'amal kib'eeh aj tiij i kiib' miil ruuk' waqiib' siento i tentzun, eh ixib' siento i b'ooyax, reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 9Eh re' Conanias, i Semaías, i Natanael, taqe ruchaaq', re' Hasabías, i Jeiel i Josabad, re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Levíta, xkiyeew keh i kuch aj Levíta i hoob' miil i tentzun, eh hoob' siento i b'oyax, reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 10Eh noq kimolom chik wach taqe re', re' taqe k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj Levíta xi okik pankikamaj, re' i ruyejaam wach i reey Josías chi naa kianam. 11Re' taqe i aj Levíta xkikansaj taqe i chikop re' re' reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, eh inkik'saj chee kikik'eel i chikop keh taqe i k'amal kib'eeh aj tiij reh chi nkikihraaj chinaah i artaal. Eh re' taqe i aj Levíta junch'uq inkich'ol riij i chikop k'ahchi' rukanteesjiik. 12Eh kesaj reje pareh i tiwik reh mayiij reh i ju'jun chi patineel, reh chi xkik'at chi kimayiij chuwach i QaJaaw Dios je' rukab' i tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés. Eh je' wo' chik re' i xkian ruuk' i kitib'kaal i b'ooyax. 13Chi riij i re' xkib'ah i tiwik reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Re' i tiwik xkiq'asaj chi kimayiij chuwach i QaJaaw Dios xkichaq'saj chupaam taqe i nimaq xun, eh pantaq xartiin. Eh chi jumehq'iil xkipuhkaaj keh chu'nchel i tinamit. 14Chi riij chik i re', re' taqe i aj Levíta xkiyejaa' i kitiib' i keh, je' wo' hoq i kitiib' i k'amal kib'eeh aj tiij re' ruuk' taqe riih rumaam i Aarón. Ruum re' taqe k'amal kib'eeh aj tiij re' re' la'htz'b'ik kiwach chuk'atariik i mayijimaj chikop, je' wo' hoq i kixeb'ohiil korehtaal xokik i q'iij. Ruum aj re' re' taqe i aj Levíta xyej-anik kiwa'. 15Eh re' taqe i aj Levíta kitz'uyinik re' ruuk' taqe i riih rumaam i Asaf wilkeeb' wo' pan kiye'aab', je' rukab' i ruyejaam kahnoq i reey David i Asaf, i Hemán, Jedutún, re' taqe raj kamanoom i reey. Re' taqe i kicha'jinik reh taqe i chii' puerta wilkeeb' wo' pan kiye'aab', ma' ruman taj chi ki elik pan kiye'aab' ruum re' taqe i kuch aj Levíta xyej-anik kiwa'. 16Je' re' ruyejeb'jiik wach xb'aan i rukamaj i QaJaaw Dios reh runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Eh ruk'atariik i mayiij chinaah i ru artaal i QaJaaw Dios, je' rukab' i xuq'or i reey Josías. 17Eh re' taqe i aj Israel wilkeeb' Jerusaleem chupaam i q'iij re' re' xkininq'ijeej i elik chaloq Egipto, eh chuwach i wuquub' q'iij xkik'ux keh i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'eesb'al reh. 18Eh ma' jank'al q'iij naq i ninq'ijik i elik chaloq Egipto chi je' rukab' i re' nik' najtiil xwihik chi jalal ruq'oral i Dios i Samuel. Ma' jino'q i wihinaq taqe chi reyil Israel xkininq'ijeej i elik chaloq Egipto chi je' rukab' noq xuninq'ijeej i reey Josías, ruch'ihil taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj Levíta, chu'nchel i aj Judá, i aj Israel wilkeeb' ar Jerusaleem. 19Eh noq xkininq'ijeej i elik chaloq Egipto wili waxaqlaj haab' rokiik chi reyil i Josías. 20Eh koq'uun chik noq ruyejaam chik chi korik i rupaat i Dios i reey Josías, re' i Necao i kireey i aj Egipto xchalik chi q'aq'inik chupaam i tinamit Carquemis wilik chi chii' i nim ha' Éufrates. Eh re' i Josías xooj chi ruk'ulb'eejiik. 21Re' i Necao xutaq'aaj chee raj taqareel chuq'orariik reh i Josías chi je' wili: Hat kireey i aj Judá mat chalik chi q'aq'inik wuuk' ruum ma' awuuk' tee hat xin chalik chi q'aq'inik, ruuk' la' tinamit inixowanik nuwach xin chalik chi q'aq'inik. Re' Dios xuq'or weh chi naa nunik'eem nuq'iij reh chi ma' xtaj i neenak'ul ma' chih kinawuchej reh chi ma' nee ta rusach awach i Dios wilik chi nutoob'jiik i hin yu'naak, inki. 22Xa re' la' re' i Josías ma' xunimaj taj i xuq'or i Necao, ma' xukoj ta rehtaal chi re' QaJaaw Dios xtaaq'anik reh i Necao xukoj la' reje i ruso', xooj chi q'aq'inik ruuk' wach k'ixkaab' wilik Meguido. 23Re' taqe i ru soldado i Necao xkikut cho chi flecha i reey Josías. Re' Josías je' wili i xuq'or keh i ru soldado: Kinawesaj taq reje panq'aq'inik ruum xinkireq chik xakimik chik weh inki. 24Eh x-ehtesjik cho pan kareta reh q'aq'inik kuum i nimaq wach kikamaj ruuk'. Xkiq'asaj reje parukareta i reh, xkik'am cho Jerusaleem, eh ar xkimik. Eh ar xkimuq'aa' i muhqinaq taqe cho wii' i rumaam rati't. Chu'nchel i aj Judá i aj Jerusaleem xkoq'ej i rukimiik i reey Josías. 25Re' Jeremías xuyejaa' jinaj i tz'uuy reh ruti'kiil k'uxliis parub'ihnaal i Josías. Eh noq xooj kuxoq chi winaq chi ixoq kitz'uyinik reh i tz'uuy re' re' reh chi xk'ulik pankik'ux i rukimiik i reey Josías, eh xiokrik chub'aan i re' taqe i aj Israel. Re' tz'uuy wili tz'ihb'amaj chupaam i huuj tz'ihb'amaj wii' taqe i tz'uuy reh ruti'kiil k'uxliis. 26Re' taqe i ruk'uliil i xub'an i reey Josías i rukamaj, i otob'il xub'an, je' rukab' i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios tz'ihb'amaj rehtaliil. 27Re' taqe i xub'an i reey Josías parutohq'iik chaloq, eh ko parukuxiik wach, tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i kihuuj i xi wihik chi reyil Israel i xi wihik chi reyil Judá.


Copyright
Learn More

will be added

X\