2 CRONICAS 32

1Eh koq'uun chik noq rub'anam chik taqe i holohik laj na'ojb'al re' re' i reey Ezequías, re' i Senaquerib kireey i aj Asiria, xokik pan kiye'aab' i aj Judá, xukotej riij chi soldado taqe tinamit kotimaj kiij chi tz'aq, re' naq iraaj i reh chi naa rehchaam taqe. 2Noq xukoj rehtaal i reey Ezequías chi xchalik i Senaquerib chi q'aq'inik Jerusaleem. 3Xutaq'aaj rumolariik kiwach i wilkeeb' chi taaq'anik ruuk', je' wo' taqe i k'amal kib'eeh soldado xuq'or keh chi naa kitz'apam paam taqe i raasb'aal i ha' wilkeeb' chi junsuut i tinamit. Eh xuk'ul kik'ux i xuq'or i reey. 4Eh yohb'aal wach k'ihaal i tinamit xkimol kiib' kuuk', xkitz'ap paam chu'nchel i raasb'al ha' inik'ik chupaam taqe i ye'aab', eh je' wili xkiq'or: Naa qatz'apam taqe i raasb'al ha' reh chi ma' nee ta nkireq kihaa' taqe i kireey i aj Asiria noq nee kik'uloq chi q'aq'inik quuk', inki taqe. 5Re' i reey Ezequías xkowjik ruk'ux, xuyejaa' chu'nchel i koraal tz'aq q'ehb'enaq naq wach ak'al. Eh xuyejaa' wo' chinaah i koraal tz'aq, i tz'aq paat, jinaj wo' chik i koraal tz'aq xuyejaa' chi riij i tinamit, xuyejaa' wo' chi korik i tz'aq Milo re' i wilik parutinamiit i David. Eh ma' k'isiin taqe i q'aslaj ch'ihch' xuyejaa' je' wo' taqe i pulato ch'ihch'. 6Xupab'aa' taqe i kajaaw i soldado xumol kiwach chupaam i ookb'al reh i tinamit, eh xuyeew rukowiil kik'ux, je' wili xuq'or keh: 7Chachop taq ak'ux maayohb'isaj taq awiib', eh mat yo'jik taq ruum i kireey i aj Asiria. Matyo'jik wo' taq kuum i ruk'ihaal soldado xuk'am cho chi riij ruum re' hoj xti wilik rajaawriik intoob'inik qeh. 8Ruum re' reey re' re' xa winaq taqe intoob'inik reh. Eh re' hoj re' i QaJaaw Dios wilik rajaawriik intoob'inik qeh chi q'aq'inik reh i ruk'ulb'eejiik, inki. Eh re' taqe i tinamit xye'arik rukowiil kik'ux ruum taqe i xuq'or i Ezequías kireey i aj Judá. 9Eh chi riij i re', re' i Senaquerib i kireey i aj Asiria noq rukotem chik riij i tinamit Laquis ruch'ihil i taqe i ru soldado. Wilik taqe i nimaq wach kikamaj ruuk' xutaq'aaj taqe chi taqarik Jerusaleem, reh chi xooj kiq'oreej i Ezequías kireey i aj Judá, je' wo' chu'nchel i aj Jerusaleem. 10Eh je' wili xkiq'or: Re' i Senaquerib i kireey i aj Asiria, je' wili xuq'or taq chaaweh: ¿Awach uuk' i naach'ihkaa' taq ak'ux noq ma' ti elik ta taq Jerusaleem? ¿Mi ma' aweht'al taq re' hat chi kotimaj taq chik riij aatinamiit? 11Re' Ezequías k'ahchi' taq ruchukum aweh i q'orik noq xuq'or taq aweh chi re' taq aaDios naa ruko'liniik aweh panuq'ab' i hin kireey i aj Asiria. Ruum re' hin naa taq kaat nuye'em chi kimik ruum wi'jaleel ruum chiq chi'iil. 12¿Mi ma' re', re' i reey Ezequías x-esanik reh taqe i ye'aab' wilkeeb' chinaah inajt kinaah yuuq', ix-esanik reh taqe i artaal? ¿Mi ma' re' wo' re' reh xq'orik keh i aj Jerusaleem, i aj Judá chi xa re' chik i artaal wilik Jerusaleem naa kiloq'em wii' i Dios, eh naa kik'atam wii' i insensia? 13Mi, ¿Ma' aweht'al taq re' hat i kianam chee numaam wati't, i nub'anam i hin kuuk' chu'nchel i tinamit wach ak'al? ¿Mi xkiko'leej panuq'ab' re' i kiye'aab' i kitinamiit taqe i ki dios? 14¿Mi wilik jino'q keh i dios re' re' xko'linik keh i nimaq tinamit xkisach cho wach i numaam wati't, eh xko'linik keh panuq'ab' i hin? ¿Nik' wach noq inakapaaj taq i hat chi naa taq kaat ruko'leem aaDios? 15Je' re' noq ma' yeew taq awiib' chi jot'arik reh i Ezequías re' taq i hat maa nimaj taq i ruq'or aweh ruum ma' jino'q i dios wilik rajaawriik chi kiko'ljiik i rutinamiit pan kiq'ab' i numaam wati't, eh panuq'ab' i hin. Eh, ¿Nik' wach noq inakapaaj taq i hat chi naa taq kaat ruko'leem aaDios? inki. 16Eh ko wilik wo' chik taqe xkiq'or i aj taqareel chi b'ajb'al ree Dios, eh chi b'ajb'al reh i Ezequías raj kamanoom i Dios. 17Re' Senaquerib xutz'ihb'aaj wo' reje taqe i huuj b'ajb'al reh i QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel, je' wili i xuq'or: Wila' re' taqe i ki dios i nimaq tinamit ma' xkian ta ruko'ljiik i kitinamiit panuq'ab', je' wo' re' noq ma' nee ta tiruko'leej aaDios i hat panuq'ab', inki. 18Eh re' taqe i raj kamanoom i Senaquerib kow xkik'er cho kichii' chi kiq'orob'jiik pan hebreo taqe aj Jerusaleem wilkeeb' chinaah i koraal tz'aq reh naq chi naa kiyo'jiik, re' naq inkaaj i keh chi naa kehchaam i tinamit. 19Eh xkib'aj i ki Dios i aj Jerusaleem, xkipaj ruuk' i ki dios i tinamit wach ak'al, re' ruuk' taqe dios xa winaq inyej-anik keh. 20Je' aj re' noq re' reey Ezequías ruch'ihil i Isaías rak'uun i Amoz jalal ruq'oral i Dios xkian kitiij xkipahqaaj kitoob'jiik ree Dios wilik cho pan taxaaj. 21Eh re' i QaJaaw Dios xutaq'aaj chaloq jinaj i ánjel chi rusachariik kiwach i k'amal kib'eeh taqe i kajaaw ru soldado i kireey i aj Asiria. Eh re' i kireey i aj Asiria xchalik ruk'ixiik xsutinik reje parutinamiit. Noq xokik i koq parupaat i rutz'aqoj tiyoox ar xkanteesjik ruuk' q'aslaj ch'ihch' kuum taqe i rak'uun. 22Je' re' noq re' i QaJaaw Dios xuko'leej i reey Ezequías, je' wo' taqe i aj Jerusaleem, pan q'ab' i Senaquerib kireey i aj Asiria, je' wo' pan kiq'ab' chu'nchel. Eh xukoj taqe pansuqkiil k'uxliis chu'nchel i tinamit wilkeeb' chi junsuut. 23Eh ma' k'isiin taqe i tinamit xkik'am chee kimayiij Jerusaleem chuwach i QaJaaw Dios, xkik'am cho rukooch i Ezequías kireey i aj Judá. Eh noq b'anooj chik taqe re', re' Ezequías ma' k'isiin ta xye'arik runimaal wach kuum taqe chu'nchel i tinamit. 24Chupaam taqe q'iij re' re' xchoparik ruum i runimaal yab'ilaal i reey Ezequías xponik naah kimik. Eh xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios, eh x-ib'irjik rutiij xk'uhtjik jinaj sachb'al k'uxliis chuwach. 25Xa re' la' re' Ezequías ma' xut'iosej taj i otob'il xb'aan reh ruum i Dios xunimb'isaj la' riib'. Ruum i re' xchalik i rujosq'iil i Dios chinaah i reh, je' wo' chikinaah i aj Judá, i aj Jerusaleem. 26Xa re' la' re' Ezequías noq runimb'isam chik riib' xuloch' wo' chik riib' xkiloch' wo' kiib' i aj Jerusaleem, ruum i re' ma' xuyeew taj i rujosq'iil i Dios chikinaah, noq kok'achlik i reey Ezequías. 27Re' Ezequías yohb'aal wach i rub'ehomal xwihik, je' wo' ruloq'il, yohb'aal wach i plata, oro, holohaq ab'aj, ink'ohnik laj iq'oom, pulato ch'ihch' ko'lb'al iib' i xa chib'ih chik jariik k'ih taq tz'aq xumol wach. 28Eh xuyejaa' wo' taqe i ye'aab' reh inaq'wach i tik, i riis uuva, i aseite, xuyejaa' wo' kiye'aab' i k'ih b'uhr wach chi chikop, je' wo' taqe i wakax, taqe i tentzun. 29Eh yohb'aal wach taqe i tinamit xuyejaa' i reey Ezequías, xwihik taqe ruwaakaax, rutentzuun, yohb'aal wach i rub'ehomal xwihik, ruum xtoob'jik ruum i QaJaaw Dios. 30Eh re' wo' hoq i Ezequías xjalwik rub'eeh i ha' Gihón xponik rukoj rooq taqe chupaam i raasb'al, ar chik xuk'am reje chi korkiil i rookb'aal q'iij reh i rutinamiit i David. Je' re' noq chu'nchel i xub'an i reey Ezequías xelik korik chuwach. 31Eh noq re' taqe wilik kajaawriik Babilonia xkitaq'aaj kitaqareel chi rupahqaljiik chi rusik'ariik chi riij i sachb'al k'uxliis xk'ularik Judá, re' Dios xukanaa' chi rutkeel i Ezequías xa nab'al reh chib'ih jariik i wilik cho paránima. 32Eh re' taqe i ruk'uliil i xub'an i reey Ezequías ruch'ihil i ketelinik wachiis tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i ruhuuj i Isaías jalal ruq'oral i Dios rak'uun i Amoz. Eh tz'ihb'amaj wo' rehtalil xkian i xi wihik cho chi reyil Judá, je' wo' hoq i xi wihik cho chi reyil Israel. 33Eh noq xkimik reje i reey Ezequías ar xkimuq'aa' parutinamiit i reey David chupaam i muq'umb'al wilik taxaaj. Re' taqe aj Judá, taqe i aj Jerusaleem xkiyeew ruloq'il noq xkimik. Eh re' chik i Manasés i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\