2 CRONICAS 30

1Re' i reey Ezequías xutaq'aaj reje i ruq'orariik chupaam chu'nchel i tinamit Israel, je' wo' Judá. Eh xutaq'aaj reje kihuuj i riih rumaam i Efraín, je' wo' i riih rumaam Manasés, reh chi xkimol kiib' chupaam i rupaat i Dios ar Jerusaleem chuninq'ijiik i elik chaloq Egipto, ye'b'al ruloq'il i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel. 2Re' i reey xkojarik runa'ojb'al kuum taqe i nimaq wach kikamaj ruuk', je' wo' kuum i tinamit kimolom kiib' Jerusaleem. Eh kiyejaa' wach chi naa kininq'ijeem i elik chaloq Egipto chupaam i rukab' poh reh i haab'. 3Ruum ma' xuyeew ta riib' chi xkininq'ijeej paruq'ijil, ruum ko ma' k'isiin taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xkisantoheej kiib', eh ma' xkimol ta wo' kiib' i tinamit Jerusaleem. 4Eh re' i reey re' taqe i kitaaq'anik xuk'ul kik'ux xkiyejaa' wach. 5Eh xkiyejaa' wach chi xkitaq'aaj ruq'orariik chupaam chu'nchel i tinamit Israel, ar xkitoq'aa' cho chupaam i ye'aab' Beerseba, xponik ko ar Dan, reh chi naakichaliik i tinamit Jerusaleem, reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto ye'eb'al ruloq'il i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel. Je' re' xkian ruum najtir chik inkikanaa' runinq'ijiik i elik chaloq Egipto je' rukab' i tz'ihb'amaj rehtaliil. 6Eh xkitaq'aaj taqe i aj taqareel chupaam chu'nchel i tinamit Israel, je' wo' Judá, xkik'am reje i ruhuuj i reey, je' wili ruq'or chupaam: Re' taq i hat aj Israel cha nimaj wo' taq chik i Dios, re' ruDios chee Abraham, ruDios chee Isaac, ruDios chee Israel, re' reh nee wo' chik ti rutoob'eej taq i hat nik' taq chik ak'ihaal i xako'leej taq awiib' pan kiq'ab' taqe i kireey i aj Asiria. 7Maa a'n taq aweh i hat i xkian taq aamaam awati't, je' rukab' i xkian taq aawas achaaq' xkiq'etwachej i QaJaaw i ki Dios taq aamaam awati't. Ruum i xkian re' re' xuyeew q'ab' i Dios chi xsacharik kiwach, je' rukab' taq inawil yu'naak. 8Je' re' noq re' taq i hat maa kowb'isaj taq awánima chuwach i QaJaaw Dios je' rukab' i xkian taq aamaam awati't. Kim taq parupaat i QaJaaw Dios chaloch' taq awiib' chuwach, eh chaloq'ej taq chi juneliik reh chi nee nelik i rujosq'iil taq cha naah. 9Ruum wixa nimaj wo' taq chik i QaJaaw Dios re' taq aawas achaaq', awak'uun awixq'uun, neenketeljik kiwach kuum i aj ixowaal xk'amwik reje keh pan tokoom tinamit neenketeljik kiwach, nee wo' chik kisutinik cho chupaam taq aatinamiit. Ruum re' taq aaWaJaaw aaDios wilik q'unil ruuk', eh aj keteloom wachiis, ma' nee ta taq ti ruq'eb' chi riij ruk'ux, xa re' la' wixa nimaj wo' taq chik, inki reje panhuuj. 10Eh re' taqe i aj taqareel xooj kib'ehuj paam i ju'jun chi tinamit, xi ponik kuuk' taqe i riih rumaam i Efraín, kuuk' i riih rumaam i Manasés. Eh xi ponik wo' kuuk' i riih rumaam i Zabulón, xa re' la' re' taqe i tinamit, inkikaqse'laaj inkiq'or. 11Atoob' ta je' re' wilik la' wo' taqe i re' ruuk' riih rumaam i Aser, i riih rumaam i Manasés, i re' ruuk' riih rumaam i Zabulón xkiloch' kiib' xooj kimol kiib' Jerusaleem. 12Eh re' QaJaaw Dios xutoob'eej taqe i aj Judá chi xkian jinaj wach kik'ux chunimjiik taqe i xuq'or i reey, i xkiq'or taqe i kitaaq'anik, je' rukab' i ruq'orom i Dios. 13Je' aj re' noq chupaam i rukab' poh xiik' wo' naah kik'ihaal taqe i xkimol kiib' Jerusaleem chuninq'ijiik i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. 14Eh xkesaj taqe i ye'aab' i artaal Jerusaleem inkiloq'ej wii' taqe i tiyoox, xkesaj wo' taqe artaal inkik'at wii' i insensia xkikut chupaam i nim ha' Cedrón. 15Eh chupaam i kajlaj rub'eeh i rukab' poh xkikansaj i tentzun reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Re' taqe i aj Levíta k'amal kib'eeh aj tiij ma' k'isiin ta noq xchalik kik'ixiik xkisantoheej kiib', eh xkik'am chaloq i k'atoj mayiij chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. 16Eh jumehq'iil wo' xi okik chi kamanik chupaam i rupaat i Dios, je' rukab' i tz'ihb'amaj rehtalil chupaam i k'uhb'aal ye'ooj reh i Moisés raj kamanoom i Dios. Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij junch'uq kijalk'inik reh i kik' inkiq'asaj i aj Levíta. 17Eh chi kixilak i ruk'ihaal tinamit wilik taqe i ma' kisantoheem ta kiib'. Re' taqe i aj Levíta koxkikansaj i kichikoop reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto reh kimayiij taqe i tinamit re' re'. Re' taqe i ma' kisantoheem ta kiib' reh chi xkiq'asaj kiib' reh i QaJaaw Dios. 18Eh yohb'aal wach kik'ihaal i tinamit xi chalik chupaam i kiye'aab' riih rumaam i Efraín, i Manasés, i Isacar, i Zabulón, ma' kisantoheem ta kiib' je' rukab' i tz'ihb'amaj rehtalil xi okik haa' chi wi'k reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Re' i reey Ezequías xub'an rutiij chikiij, je' wili xuq'or: QaJaaw Dios, re' hat q'e' hat aj keteloom wachiis. Chakuy ta tii kimahk chu'nchel i kisik'wik aweh chu'nchel kik'ux. 19Re' hat QaJaaw, hat ki Dios qamaam qati't, cha kuy ta tii kimahk atoob' ta komajaa' inkisantoheej kiib' chi kunchelaal, je' rukab' i ruq'or aak'uhb'aal, reh i santohiil reh i wihik chupaam aapaat, inki. 20Eh re' i QaJaaw Dios xrib'iraj i rutiij i reey Ezequías xukuy wo' kimahk i tinamit. 21Je' re' noq chu'nchel i tinamit xkimol kiib' Jerusaleem wuq'uub' q'iij xkian runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, xasuq chik kik'ux noq xkininq'ijeej i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Eh re' taqe i aj Levíta, re' taqe k'amal kib'eeh aj tiij rajlaal q'iij xkian kitz'uuy, eh xkiq'ojej i kiq'ooj chi loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios. 22Re' i reey Ezequías xuyeew rukowiil kik'ux taqe i aj Levíta xkian i kamanik chi korik chuwach i QaJaaw Dios. Eh wuquub' q'iij xkian kiwa' kihaa' chupaam i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, eh xkiq'asaj i mayiij reh i k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios, xkiloq'ej i Dios, re' i ki Dios chee qamaam qati't. 23Eh chu'nchel i tinamit kimolom kiib' xkiyejaa' wach chi wuquub' q'iij xkitiq naah i ninq'iij re' re', eh suq suq kik'ux noq xkian. 24Re' i Ezequías i kireey i aj Judá jinaj miil i k'ijool wakax xusiij keh i tinamit kimolom kiib', wuquub' miil i tentzun. Eh re' taqe i kitaaq'anik jinaj miil i k'ijol wakax xkisiij, eh lajeeb' miil i tentzun. Eh ma' k'isiin taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xkisantoheej kiib'. 25Eh chu'nchel i aj Judá kimolom kiib' ar xsuuqb'ik kik'ux, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' taqe i aj Levíta xsuuqb'ik wo' kik'ux chu'nchel i aj Israel kimolom kiib' ar, je' wo' taqe i tokoom tinamit xi chalik chi kixilak i aj Israel, je' wo' taqe xi chalik chi kixilak i aj Judá. 26Eh jinaj i runimaal suq kiil k'uxliis xwihik Jerusaleem ruum ma' jank'al ta naq chik imb'aan i ninq'iij je' holwochiil i re', xa re' wo' hoq i ruwihiik cho chi reyil i Salomón rak'uun i David xwihik cho chi reyil. 27Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i aj Levíta xkipab'aa' kiib', xkikuxisaj i tinamit. Re' i QaJaaw Dios xrib'iraj chee kitiij kopan taxaaj re' i wilik cho wii'.


Copyright
Learn More

will be added

X\