2 CRONICAS 28

1Re' Acaz juninaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh waqlaj haab' xwihik chi reyil Jerusaleem, xa re' taqe i yiib' wach na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios. Re' reh ma' xub'an taj i holohik laj na'ojb'al je' rukab' i xub'an i David xikin rumaam. 2Re' Acaz xub'an reh i yiib' wach na'ojb'al je' rukab' i xkian i ruch reey xi wihik chi reyil Israel. Eh xuyejaa' taqe tiyoox rujalwaach i Baal ruuk' i haab'imaj ch'ihch'. 3Eh xuk'at i insensia wach k'ixkaab' Hinom. Eh xuk'at chi rumayiij taqe i ruha'lak'uun, je' rukab' inki a'n i tinamit xresaj taqe reje i QaJaaw Dios chupaam i xi okik wii' i aj Israel. 4Eh xuk'at i rumayiij, xuk'at i insensia chinaah taqe inajt kinaah yuuq', je' wo' chupaam taqe i rujuleel i yuuq', je' wo' chi ri'sil taqe chee' nimaq rumuuj. 5Je' aj re' noq re' QaJaaw Dios xuq'asaj i reey Acaz pan q'ab' i kireey i aj Siria. Eh xti xb'aan keh i aj Judá kuum i aj Siria. Ma' k'isiin i xichoparik, xi k'amarik reje pan tinamit Damasco. Eh xiq'ahteesjik wo' ruum i QaJaaw Dios pan q'ab' i kireey i aj Israel, eh xti xb'aan keh chi korik. 6Re' i Peka rak'uun i Remalias kireey i aj Israel xa chuwach i q'iij re' re' xukansaj ar i jinaj siento ruuk' juninaq miil chi soldado ar Judá kow kiib' chi q'aq'inik. Eh ruum xkiq'eb' chi riij kik'ux i QaJaaw, re' i ki Dios kimaam kati't. 7Eh re' Zicri jinaj i winaq nim wach i rajaawriik chi kixilak i riih rumaam Efraín, xukansaj i Maasías rak'uun i reey. Eh xukansaj wo' i Azricam re' inilwik reh i rupaat i reey, xukansaj wo' i Elcana rukab' aj taq'oom chi riij i reey. 8Re' taqe i ki soldado i aj Israel xkichop i kiib' siento miil chi tinamit re' ruuk' taqe i aj Judá, chi ixoq chi kok' ak'un, chi kok' xq'un, eh ma' k'isiin i xa chib'ih jariik xkiq'uch, xkik'am reje Samaria. 9Eh pan tinamit Samaria wilik naq jinaj i jalal ruq'oral i Dios Obed rub'ihnaal. Xelik chaloq chi kik'ulariik i ki soldado aj Israel noq xiooj k'oloq je' wili xuq'or keh: Re' i Dios i ki Dios taq aamaam awati't xchalik rujosq'iil chikinaah i aj Judá ruum aj re' xuq'asaj taq panaq'ab', xa re' la' re' QaJaaw Dios kopan taxaaj xrilow chaloq chi re' taq i hat ruuk' josq'iil xakansaj taqe. 10Eh re' taq i hat achopom taq naah chi amoso taqe aj Judá, je' wo' taqe i aj Jerusaleem, chi winaq, chi ixoq. ¿Minakapaaj taq re' hat chi ma' hat ta taq mahkunaq chuwach i QaJaaw Dios? 11Eh chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh i hin, chawoq'taaj wo' taq chik reje i re' ruuk' taq aatinamiit xachop taq chaloq, ruum re' i QaJaaw Dios yohb'aal wach i rujosq'iil taq cha naah. 12Eh re' Azarías rak'uun i Johanán re' Berequías rak'uun i Mesilemot, re' Ezequías rak'uun i Salum, re' Amasa rak'uun i Hadlai, re' taqe re' i nimaq kiwach k'amal kib'eeh taqe i riih rumaam Efraín. Re' keh ma' xuk'ul ta kik'ux xkian taqe i ki soldado i aj Israel, 13je' wili i xkiq'or keh taqe re': ¿Ma koj taq cho panqatinamiit taqe i xachop chaloq? Wila' xakoj chaloq neenk'ihaaxb'ik i qamahk chuwach i QaJaaw Dios. Re' taq i k'ahchi' kaat re' re' xukoj ruman i qamahk. Xanaah re' xiik' chik naah i qamahk. Re' i QaJaaw Dios yohb'aal wach noq neenchalik rujosq'iil chikinaah i aj Israel. 14Re' i ki soldado i aj Israel xkoq'taaj wo' chik taqe i tinamit xkichop chaloq. Eh re' taqe i kiq'uch chaloq i xkikanaa' wo' hoq chikiwach i k'amal kib'eeh, eh chikiwach i kimolom kiib' ar. 15Eh re' taqe k'amal b'eeh re' re' xkisik' i itz'ihy chi kixilak taqe i xa chib'ih jariik xkelq'aaj chaloq xkanab'jik chikiwach xkikoj kiso' i aj Judá t'usulkeeb' naq. Eh xkikoj wo' kixijab', xkiyeew kiwa' kihaa', eh xkiq'omaaj taqe i xiq'ojarik. Re' taqe i ma' kichol ta b'ehik xkik'am reje chi ihqamaj taqe chikiij i b'uurux ar Jericó chupaam i tinamit wilkeeb' wii' kalab' kuuk' taqe awach keh. Eh re' taqe i k'amal b'eeh xi sutinik wo' chik reje Samaria. 16Chupaam i q'iij re' re', re' reey Acaz wilik taqe i raj taqareel xiooj ruuk' i kireey i aj Siria reh chi xupahqaaj rutoob'jiik reh. 17Xupahqaaj rutoob'jiik ruum xi k'ulik chik chi q'aq'inik i aj Edom kuuk' i aj Judá xb'aan keh, eh ma' k'isiin i tinamit xkichop xkik'am reje. 18Eh re' taqe i aj filisteo xkian i q'aq'inik kuuk' taqe i tinamit wilkeeb' wach k'ixkaab' Neguev wilkeeb' paruyuq'ul i Judá. Re' taqe i aj filisteo xkichop naah i tinamit Bet-semes, Ajalón, Gederot, Soco, Timna, Gimzo haa' taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' wii' patineel wilkeeb' chi kijunsuut. 19Ruum chi re' reey Acaz kireey i aj Judá xuq'eb' chi riij ruk'ux i QaJaaw Dios, chi re' reh xk'amwik kib'eeh i aj Judá chub'anariik i mahk ruum i re', re' QaJaaw Dios xuqasaj i kajaawriik i aj Judá. 20Re' i Tiglat-pileser kireey i aj Siria xk'uloq wo' ruuk' i Acaz xa re' la' ma' re' ta chi toob'jiik xk'ulik la' rumanaa' reh i ti' k'axik. 21Re' Acaz xresaj taqe chaloq i k'ih taq tz'aaq parupaat i Dios chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik i reey, pankipaat i nimaq kiwach xusiij reh i Teglat-pileser kireey i aj Siria, xa re' la' xama' xtoob'jik ta wo' hoq i Acaz. 22Eh noq re' Acaz wilik chupaam i ti' k'axik re' re', xiik' chik naah i mahk xub'an chuwach i QaJaaw Dios. 23Xuk'at taqe i mayiij chuwach i kitiyoox i aj Damasco, re' taqe i xb'anik keh i aj Judá, je' wili i xuq'or: Re' kireey i aj Siria, xtoob'jik kuum taqe i kitiyoox, ruum aj re', re' hin naa nuye'em i numayiij chikiwach i tiyoox wili reh chi nee kinkitob'eej, inki. Eh xama' xtoob'jik ta wo' kuum, ruum i mahk xub'an re' re' i reey Acaz xehteesjik i rajaawriik i reh, eh xehteesjik i kajaawriik i aj Judá. 24Eh ma' xata re' re' xub'an i reey Acaz, xresaj la' wo' chaloq taqe i xa chib'ih jariik inkamanik parupaat i Dios xuxereb'eej taqe. Eh xutz'ap wo' taqe i ru puertahiil i rupaat i Dios xuyejaa' wo' taqe i artaal chupaam taqe i b'eeh wilkeeb' Jerusaleem. 25Re' i reey Acaz xuyejaa' taqe i artaal chinaah taqe inajt kinaah yuuq' ar Judá reh chi xk'atarik i kimayiij chikiwach i tiyoox. Ruum i re' xchalik i rujosq'iil i QaJaaw, re' i ki Dios i kimaam kati't. 26Eh re' taqe iruk'uliil i xub'an i reey Acaz parutik'ib'jiik chaloq ko parukuxiik wach, tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i huuj tz'ihb'amaj wii' i rehtaliil i xkian i xi wihik chi reyil Israel, i xkian taqe i xi wihik chi reyil Judá. 27Eh noq xkimik i reey Acaz xkimuq'aa' Jerusaleem, re' wo' muhqinaq taqe wii' i rumaam rati't, xa re' la' ma' xkimuq'aa' ta chupaam i ye'aab' kimuhqik wii' i xi wihik chi reyil Israel. Eh re' chik i Ezequías i rak'uun xokik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\