2 CRONICAS 25

1Re' Amasías ho'oob' ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh b'elejeeb' ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' rutuut Joadán i rub'ihnaal aj Jerusaleem. 2Re' Amasías wilik i holohik laj na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, xa re' la' wilik wo' taqe i ma' holohik taj xub'an. 3Noq wilik chik parajaawriik chi reyil i Amasías, xukansaj taqe i aj kamanoom xikansanik reh i rajaaw. 4Xa re' la' ma' xukansaj ta taqe i kak'uun re' xub'an i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios ye'ooj ree Moisés, re' i ruq'or chi je' wili: Re' taqe tuutb'ees i ajaab'ees ma' nee ta kikanteesjik ruum i kimahk i kak'uun kixq'uun, eh re' taqe i ak'uunb'ees xq'unb'ees ma' nee ta kikanteesjik ruum i kimahk i kituut kajaaw. Re' ju'jun ruum i ru mahk naa rukanteesjiik, inki. 5Re' reey Amasías xumol kiwach i riih rumaam i Judá, i riih rumaam Benjamín, xuyeew taqe chi ch'uhqaal xa kuuk' kiib' xukoj taqe i aj taq'oom chikinaah i jinaj miil chi soldado je' wo' taqe i jinaj siento miil chi soldado Eh re' taqe winaq ik'inaq taqe juninaq haab' xi ponik ixib' siento miil sik'ooj kiwach, eh kow kiib' chi ojik chi q'aq'inik ruuk' q'as ju' ch'ihch', ruuk' pulato ch'ihch'. 6Eh kik'am wo' chikiij i jinaj siento miil chi soldado aj Israel xkitoj ruuk' i oxlaj ru kajwinaq kintaal chi plata. 7Eh jinaj jalal ruq'oral i Dios xponik ruuk' i reey Amasías je' wili i xq'orarik reh: Qajaaw reey re' hat ma' nee ta rub'an chi nee kiooj chi q'aq'inik chawiij i ki soldado ruum chu'nchel i aj Israel ma' xtaj i Dios kuuk', eh ma' xtaj i Dios kuuk' i riih rumaam Efraín. 8Eh wila' ruuk' taqe re' i nayeew rukowiil ak'ux chi ojik chi q'aq'inik. Xa re' la' re' hin i nuq'or aweh chi re' Dios naa taq kaat ruq'asam pan q'ab' i nixowanik taq awach ruum re' i Dios wilik rajaawriik chi ko'linik, wilik rajaawriik chi sachooj wachiis, inki. 9Re' Amasías xupahqaaj reh i jalal ruq'oral i Dios chi je' wili: ¿Chib'ih i naa rukahniik wii' i oxlaj ru kajwinaq kintaal chi plata xnuyeew keh i ki soldado i aj Israel? inki. Eh re' i jalal ruq'oral i Dios je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios xiik' chik naah k'ihaal nee ruyeew aweh chi jilow i re', inki. 10Je' aj re' noq re' i reey Amasías xutaq'aaj wo' chik taqe reje pankipaat i ki soldado i aj Efraín. Re' i keh yohb'aal wach noq xchalik kik'aah chikinaah i aj Judá. Yohb'aal wach i kik'aah noq xi sutinik reje pankipaat. 11Eh re' i Amasías xukowej ruk'ux chi ojik chi q'aq'inik xuk'am taqe reje i ru soldado wach k'ixkaab' wilik wii' aatz'aam. Eh ar xkikansaj i lajeeb' miil chi soldado i aj Seir. 12Re' i ki soldado i aj Judá xkichop taqe i lajeeb' miil chi winaq chi k'achlik kiwach. Eh xkik'am taqe johtoq chinaah inajt naah ab'aj ar xkikut chaloq xi xereb'ik noq xi k'ulik qohoq wach ak'al. 13Eh re' taqe i soldado i xutaq'aaj wo' chik taqe parupaat i Amasías. Re' i ma' xuk'am ta taqe chi riij, chi q'aq'inik xkichop naah taqe i tinamit wilkeeb' Judá. Ar xkitoq'aa' reje Samaria korehtaal xi ponik Bet-horón, eh xkikansaj ixib' miil chi tinamit ma' k'isiin taqe i xa chib'ih jariik xkelq'aaj reje. 14Eh noq sutinik chee Amasías chi q'aq'inik kuuk' i aj Edom xuk'am cho parutinamiit i kitiyoox i aj Seir. Xukoj taqe chi rudios xuyeew kiloq'il, xuk'at insensia chikiwach. 15Ruum i re' xchalik rujosq'iil i QaJaaw Dios chinaah i Amasías. Eh jinaj i jalal ruq'oral xutaq'aaj chaloq je' wili i xuq'or reh i Amasías: ¿Chib'ih reet noq inaloq'ej i tiyoox i ma' xkian ta ruko'ljiik taqe i aj Edom, panaq'ab' i hat? inki. 16Eh re' jalal ruq'oral i Dios xakok'ahchi' wo' chuq'orariik taqe re' noq xuq'or chi je' wili i Amasías: ¿Awach xpaab'anik aweh chi re' hat naa akojwiik nuna'ojb'al? Wila' ma' naa kanaa' ruq'orariik, re' hin neetinukansaj, inki. Eh re' jalal ruq'oral i Dios je' wili xuq'or: Re' hin weht'al chi naa rusacham awach i QaJaaw Dios ruum i xa a'n taqe i yiib' wach na'ojb'al re' re', eh ruum chi ma' xanimaj taj i xnuq'or aweh i hin, inki. 17Re' i Amasías kireey i aj Judá noq taqchi'imaj chik kuum i tokoom xutaq'aaj ruq'orariik reh i Joás kireey i aj Israel chi naa ruchaliik chi q'aq'inik ruuk'. Re' Joás re' re' rak'uun i Joacaz, eh riih i Jehú. 18Re' Joás xutaq'aaj ruq'orariik i jalwaach q'orik wili reh i Amasías kireey i aj Judá: Pan jinaj q'iij juniwal i k'iix xutaq'aaj ruq'orariik reh i chee' i chakaltee' inq'orik wili: Chayeew weh awixq'uun chi rehk'een i wak'uun, inki. Eh jinaj i josq'laj chikop xik'ik ar xuyeq'eb'eej parooq i juniwal chi k'iix re' re'. 19Re' hat reey Amasías xaq'or chi xa a'n keh i aj Edom, ruuk' i re' i nayeew runimaal awach reh chi nee ye'arik aloq'il. Xa re' la' ma' xta reet chi neetikahnik panatinamiit, ¿Chib'ih reet noq inawaaj aminim awiib' panti' k'axik i hat, eh chi naawaaj aminim panti' k'axik taqe i aj Judá? inki. 20Eh re' Amasías xama' xunimaj ta wo' hoq i xq'orarik reh, ruum re' wo' i QaJaaw Dios xyej-anik cho wach chi naa ruq'asam pan q'ab' i Joás xuloq'ej i kitiyoox i aj Edom. 21Re' i reey Joás xooj chi q'aq'inik ruuk' i reey Amasías ar Bet-semes i wilik i Judá. 22Eh re' taqe i ki soldado i aj Judá xb'aan keh ruum i aj Israel ruum i re' xkimol chi elik pankipaat. 23Re' i Joás kireey i aj Israel xuchop i reey Amasías rak'uun i Joás, eh riih i Joacaz ar Bet-semes xuk'am cho Jerusaleem. Xupaxej i koraal tz'aq wilik chi riij i tinamit Jerusaleem ar xutoq'aa' reje ruuk' i puerta Efraín rub'ihnaal, eh xponik ruuk' i puerta wilik pan tz'uk. 24Eh xuk'am taqe reje i oro, i plata je' wo' taqe i kulk i xa chib'ih jariik wilik parupaat i QaJaaw Dios. Eh xuk'am wo' taqe incha'jinik reh. Eh xuk'am wo' taqe reje i k'ih taq tz'aaq wilkeeb' chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik i reey, wilik taqe i nimaq kajaawriik xuchop taqe reje kora'j xsutinik reje Samaria re'. 25Re' i Amasías kireey i aj Judá re' i rak'uun i Joás ko ho'lajuuj chik haab' xk'acharik chi riij i rukimiik i Joás kireey i aj Israel eh rak'uun i Joacaz. 26Re' i xub'an i reey Amasías kopan rutohq'iik chaloq, ko parukuxiik wach, tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam taqe i huuj tz'ihb'amaj wii' rehtaliil i xkian i xi wihik chi reyil Judá, je' wo' hoq i xi wihik chi reyil Israel. 27Xa re' wo' noq xukanaa' rulooq'jiik i QaJaaw Dios i Amasías, re' tinamit wilkeeb' Jerusaleem xtohq'ik kiyejaam wach nik' wach noq naa kikansam. Ruum aj re', re' Amasías xumol chi elik xooj Laquis, eh xkitahqeej reje korehtaal xponik kikansaj Laquis. 28Eh xkik'am reje rij kawáyu Jerusaleem, eh ar xkimuq'aa' chupaam i rutinamiit i David re' i muhqinaq taqe wii' i rumaam rati't.


Copyright
Learn More

will be added

X\