2 CRONICAS 24

1Re' Joás wuquub' haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Re' rutuut i Joás Sibia rub'ihnaal aj Beerseba. 2Re' reey Joás re' holohik laj na'ojb'al xub'an chuwach i QaJaaw Dios, noq kok'ahchlik i Joiada i k'amal kib'eeh aj tiij. 3Eh re' i Joiada kiib' i rehk'een i Joás xusik' wach, eh xwihik rak'uun, rixq'uun kuuk'. 4Eh koq'uun chik re' reey Joás xuq'or chi naa ruyejaam chi korik i rupaat i Dios. 5Eh xuyuq'eej ruuk' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj Levíta, je' wili xuq'or keh: Hiy taq chi jumehq'iil chupaam chu'nchel i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Judá. Chamol taq chaloq i tumiin inkiyeew rajlaal haab' i aj Israel, reh chi neen kamanik chi yejemb'al reh chi korik i rupaat i QaJaaw Dios, inki. Xa re' la' re' taqe i aj Levíta ma' xooj ta wo' kian chi jumehq'iil. 6Eh re' i reey Joás xuyuq'eej ruuk' i Joiada i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wili xuq'or reh: ¿Chib'ih reet noq ma' naataq'aaj taqe i aj Levíta chumolariik chee tumiin kuuk' i aj Judá, kuuk' i aj Jerusaleem yejemb'al reh i itz'ihy naah paat molooj wii' i tz'ihb'amaj wii' i k'uhb'aal. Re' mayiij rukanaam ruq'orariik i Moisés keh i tinamit Israel? 7Eh junriim chaloq re' xi okik haa' chi riij i Atalía yiib' wach runa'ojb'al xi okik chupaam i rupaat i QaJaaw Dios xponik kichop i wilik kiloq'il inkamanik parukamaj i Dios xkamanik keh chi loq'oonjiik taqe i tiyoox, inki. 8Eh re' reey Joás xutaq'aaj ruyejeb'jiik jinaj i kaxoon xkiyeew chi riij i rupaat i Dios chi chii' i koq i puerta. 9Eh xkesaj ruq'orariik paruyuq'ul i Judá, je' wo' Jerusaleem chi naa kik'amam chee kimayiij chuwach i QaJaaw Dios je' rukab' i ruq'orom i Moisés raj kamanoom i Dios, re' i xuq'or keh i aj Israel chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 10Eh chu'nchel i wilik kajaawriik, chu'nchel i tinamit xkik'am chaloq i kimayiij chi suq kik'ux, korehtaal xkinujisaj i kaxa. 11Re' taqe i aj Levíta inkik'am reje i kaxa ruuk' i raj tz'ihb' i reey. Eh noq inkilow chi nujinaq chik chi tumiin inchalik i raj tz'ihb' i reey, ruch'ihil i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij inkesaj paam i kaxa. Eh inkiyeew wo' chik paruye'aab', je' re' inki a'n eqal eqal inki a'n chi je' re', ma' k'isatumiin inkimol. 12Re' reey ruch'ihil i Joiada inkiq'asaj i tumiin re' re' keh i kik'amwik rub'eeh chi korik i rupaat i Dios. Re' chik i keh kitojwik taqe i sehkan wach ab'aj, taqe i aj sehk, i k'ahchi' kiyej-aniik reh i rupaat i Dios. Eh re' wo' keh kitojwik reh taqe i kikamanik ruuk' ch'ihch', ruuk' q'an ch'ihch' yejemb'al reh i rupaat i Dios. 13Re' taqe i k'amal kib'eeh i kamanoom holohik kina'ojb'al ruum aj re' holohik xelik i kamanik chikiwach. Xkiyejaa' chi korik i rupaat i QaJaaw Dios holohik xkikanaa', je' rukab' noq xwihik pampeet. 14Eh noq xkikohlaaj i kamanik xkik'am reje reh i reey, reh i Joiada i tumiin xqohxanik. Ruuk' i tumiin re' re' xkitaq'aaj ruyejeb'jiik taqe i xa chib'ih jariik inkamanik chupaam i rupaat i QaJaaw Dios, chi je' inkamanik reh i ruloq'oonjiik i Dios, chi je' inkamanik reh k'atoj mayiij xkiyejaa' i nimaq cucharo je' taqe i xa chib'ih jariik, oro, plata xkorjik wii'. Noq kok'achlik i Joiada kok' xilak xkiq'asaj i k'atoj mayiij chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. 15Eh re' i Joiada k'amal kib'eeh aj tiij rijib' chik chi korik noq xkimik jinaj siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq haab' wilik reh noq xkimik reje. 16Eh ar xkimuq'aa' parutinamiit i David re' i xi muhqik wii' i reey ruum i holohik xb'anik kuuk' i aj Israel, je' wo' chuwach i Dios, eh xkamanik chi korik parupaat i Dios. 17Noq kamnaq chik i Joiada xi ponik taqe i nimaq wach kina'ojb'al kichalik Judá reh chi chuyeew ruloq'il i reey, eh re' reey xunimaj wo' hoq i xkiq'or. 18Eh re' keh xkiq'eb' chi riij kik'ux i rupaat i Dios re' ki Dios chee kimaam kati't, re' chik i tiyoox xtohq'ik kiloq'em. Eh ruum taqe i mahk xkian re' re' yohb'aal wach noq xchalik rujosq'iil i QaJaaw Dios chikinaah i aj Judá, je' wo' chikinaah i aj Jerusaleem. 19Re' i QaJaaw Dios xutaq'aaj taqe i jalal ruq'oral reh chi xq'orarik keh i tinamit re' re' chi naa wo' chik kisik'im i reh. Xa re' la' re' keh xama' xkinimaj ta wo' hoq i kik'uhb'aljiik xb'aan. 20Re' Zacarías rak'uun i Joiada k'amal kib'eeh aj tiij xokik ruuk' chi manlik i Ruxlab'al i Dios xjohtik chinaah inajt naah ye'aab' je' wili xuq'or keh i tinamit: Re' QaJaaw Dios je' wili ruq'or taq aweh: ¿Chib'ih reet noq ma' nanimaj taq i nuk'uhb'aal i hat? ¿Chib'ih reet noq inasik' taq i ak'axkiil? Ruum chi re' taq i hat xinaq'eb' taq chi riij ak'ux, re' hin naa wo' taq kaat nuq'eb'em chi riij nuk'ux, inki. 21Eh re' taqe i tinamit re' re' xkian jinaj wach kik'ux xkikutib'eej chi ab'aj i Zacarías, korehtaal xkikansaj chi riij i rupaat i Dios, ruum je' re' i xq'orarik keh ruum i reey. 22Re' i reey Joás sahchik paruk'ux i otob'il xb'aan reh ruum i Joiada i rajaaw i Zacarías, xuq'or la' chi xkanteesjik i Zacarías. Eh noq i xkimik je' wili xuq'or: Re' ta naq i QaJaaw Dios neenilwik cho reh chib'ih i na a'n weh, eh re' ta naq i reh neenye'wik jilow aweh, inki. 23Eh noq parupohool chik siq'jil xi chalik chi q'aq'inik i ki soldado i aj Siria ruuk' i reey Joás, xikuloq Judá, xi k'uloq Jerusaleem. Eh xkuxik kikansam taqe i k'amal b'eeh wilkeeb' ar. Xkiq'uchib'eej taqe i xa chib'ih jariik i wilkeeb' ar, eh xkitaq'aaj reje ruuk' i kireey i aj Damasco. 24Eh xama' k'ih ta wo' naq taqe i ki soldado i aj Siria xi chalik, re' i ki soldado i aj Judá kik'ihaal wo' naq, re' i QaJaaw Dios xuq'asaj pan kiq'ab' i aj Siria, ruum re' taqe aj Judá xkiq'eb' chi riij kik'ux i QaJaaw, re' ki Dios chee qamaam qati't. Eh re' reh xutaq'aaj chee ti' k'axik chinaah i reey Joás, je' rukab' i ruk'ul chi reh. 25Noq xi elik reje ar i aj Siria xiik' naah ti' kiil wilik i Joás noq xkikanaa' kahnoq. Eh re' taqe i kikamanik ruuk' xiyej-anik wach chi xkian reh, q'ajb'al wach reh i rukimiik i Zacarías i rak'uun i Joiada k'amal kib'eeh aj tiij. Eh xkikansaj i Joás noq wilik wach ruch'aht, ar xkimuq'aa' chupaam i rutinamiit i David, xa re' la' ma' chupaam taj i ye'aab' i kimuhqik wii' i reey. 26Re' taqe i xiyej-anik wach i rukimiik i reey Joás, je' wili kib'ihnaal: Zabal rak'uun i Simeat, aj Amón, eh re' i Jozabad, rak'uun i Simrit aj Moab. 27Eh re' i xkian taqe i rak'uun i Joás, je' wo' taqe i xq'orarik chi riij i re' kuum i jalal ruq'oral i Dios, je' wo' hoq i ruyejeb'jiik i rupaat i Dios chu'nchel i re' tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i kihuuj i xi wihik cho chi reyil. Eh re' chik i Amasías i rak'uun xkahnik chi reyil chi jilow.


Copyright
Learn More

will be added

X\