2 CRONICAS 21

1Re' reey Josafat xkimik reje ar xkimuq'aa' chupaam i rutinamiit i David, re' wo' hoq i xi muhqik wii' i rumaam rati't. Eh re' chik i Joram i rak'uun xokik chi reyil chi jilow. 2Re' Joram je' wili kib'ihnaal i ruchaaq' Azarías, Jehiel, Zacarías, Micael, Sefatías, chu'nchel taqe i re' rak'uun i Josafat i kireey i aj Judá. 3Eh ma' k'isiin taqe i xa chib'ih jariik korjinaq ruuk' oro, ruuk' plata wilik taqe i xa chib'ih jariik k'ih taq tz'aq' xsiijik kahnoq keh ruum i kajaaw. Xuyeew wo' kahnoq keh taqe i tinamit kotimaj kiij chi tz'aq wilkeeb' Judá. Eh re' i Joram xukanaa' chi reyil chi jilow ruum re' re' peet rak'uun. 4Eh noq wilik chik parajaawriik chi reyil i Joram chi jilow i rajaaw xukansaj ruuk' q'aslaj ch'ihch' chu'nchel i ruchaaq', eh wilik wo' taqe i k'amal b'eeh chi kixilak i aj Israel xukansaj. 5Re' Joram kab'laj ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil. Eh waxiq'iib' haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. 6Xa re' la' re' Joram xub'an reh i yiib' wach na'ojb'al je' rukab' xkian i xi wihik chi reyil Israel re' taqe awach reh i Acab, ruum re' i reh xub'an kaxáro ruuk' i rixq'uun i Acab. Eh xub'an taqe i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios. 7Eh re' QaJaaw Dios xama' xusach ta wo' kiwach i riih rumaam David, ruum ruyejaam cho wach ruuk' i David chi jinaj keh i riih rumaam naa ruwihiik chi reyil chi juneliik chi je' jinaj saqum. 8Eh noq xwihik chi reyil i Joram Judá, re' taqe i aj Edom xkitoq'aa' peleto kuuk' i aj Judá. Eh xkesaj kiib' chi ri'sil i rajaawriik, xkipab'aa' kireey pankeh. 9Je' re' noq re' i reey Joram xooj chupaam aq'ab' re' re', ruch'ihil taqe i ru soldado, ruch'ihil taqe rukareta reh q'aq'inik, xkian reh i ki soldado i aj Edom re' taqe i xkotinik naq kiij. 10Eh re' taqe i aj Edom xkesaj kiib' chi jumpech chi ri'sil i rajaawriik i Judá. Eh chupaam taqe i q'iij re' re' xresaj wo' riib' chi ri'sil i rajaawriik i Judá i tinamit Libna, ruum re' Joram xukanaa' runimjiik i QaJaaw Dios re' ki Dios chee qamaam qati't. 11Eh xuyejaa' wo' taqe i ye'aab' najt kinaah chinaah taqe yuuq' wilkeeb' paruyuq'ul i Judá. Re' reh xk'amwik kib'eeh i aj Jerusaleem chub'anariik i je' k'oyomal chuwach i QaJaaw Dios, eh xkian i yiib' wach na'ojb'al xkiq'eb' taqe pamahk i aj Judá. 12Re' Joram xtaq'ab'jik jinaj ruhuuj ruum i Elías jalal ruq'oral i Dios je' wili ruq'or chupaam: Re' i QaJaaw Dios ruDios i David i xikin cho aamaam je' wili ruq'or aweh: Re' hat ma' xak'am ta naah i holohik laj na'ojb'al xub'an i Josafat awajaaw, ni xata xak'am naah i xub'an i Asa i xi wihik cho chi kireey i aj Judá. 13Re' hat re' xa a'n i yiib' wach na'ojb'al xkian i xi wihik cho chi kireey i aj Israel. Eh awuum i hat ximahkunik chuwach i Dios i aj Judá, je' wo' taqe i aj Jerusaleem. Je' rukab' i xkian taqe i awach reh i Acab. Eh xakansaj wo' taqe i achaaq' ma' xta naq reet i kina'ojb'al chawach i hat. 14Ruum aj re', re' i QaJaaw Dios naa ruye'em chee runimaal yab'ilaal cha naah i hat, chinaah awehk'een, chikinaah awak'uun, awixq'uun, chikinaah i chib'ih aweh, chikinaah aatinamiit. 15Re' hat naa ruchaliik jinaj i nimlaj ruyab'ilaal apaam korehtaal i nelik taqe chaloq aweq'saa' ruum i yab'ilaal re' re', inki. 16Chi riij i re', re' QaJaaw Dios xuyeew pankanima i aj filisteo, je' wo' pankanima i aj árabe wilkeeb' ma' najt ta kuuk' i aj Etiopía chi xchalik kik'aah chinaah i reey Joram. 17Eh xi chalik chi q'aq'inik kuuk' i tinamit Judá, eh xkik'am chu'nchel i k'ih taq tz'aaq xponik kireq chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik i reey. Eh xkik'am wo' taqe i rixoqil, ruch'ihil taqe rak'uun, rixq'uun, ach wo' jinaj i rak'uun xkahnik reh i Joram, ach wo' re' i Joacaz re' i chaaq'b'ees. 18Chi riij chu'nchel i re', re' QaJaaw Dios xuyeew chaloq i runimaal yab'ilaal chupaam i Joram re' ruuk' i ma' inkan ta chik riq'omal. 19Eh ki-ik'ik taqe i q'iij xponik i kiib' haab' xelik chaloq taqe i req'saa' ruum i yab'ilaal re' re', eh xkimik reje ruum i runimaal ti' re' re'. Re' rutinamiit ma' xkiqop ta jino'q i saqumb'al ye'b'al ruloq'il je' rukab' inki a'n noq kikimik reje i rumaam rati't. 20Re' Joram kab'laj ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh waxiqiib' haab' xwihik chi reyil Jerusaleem. Eh ma' jino'q i xtib'ik ruk'ux noq xkimik reje, ar xkimuq'aa' chupaam i rutinamiit i David, xa re' la' ma' chupaam taj i ye'aab' kimuhqik wii' i reey xkimuq'aa'.


Copyright
Learn More

will be added

X\