2 CRONICAS 20

1Koq'uun chik re' taqe i ki soldado i aj Moab, i aj Amón, xkian jinaj kiwach kuuk' i aj Amonita xi chalik chi q'aq'inik ruuk' i Josafat. 2Eh wilik taqe i aj taqareel xi chalik ruuk' i Josafat je' wili i xkiq'or reh: Yohb'aal kiwach i soldado xi chalik chi q'aq'inik awuuk', ar kichalik chi juntar i kamnaq palaw, taqe i aj Siria, ar chik xi k'uloq chupaam i ye'aab' Hazezon-tamar, En-gadi wo' inkiq'or reh, inki taqe. 3Noq xrib'iraj chi je' re' i reey Josafat ma' k'isiin ta xyojik xuloch' riib' xupahqaaj runa'ojb'al reh i QaJaaw Dios. Eh xuq'or chi naa rub'aan i tiij chi ma' b'anooj ta wi'k ha' chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Judá. 4Eh re' taqe i aj Judá xkimol kiib' reh chi xkipahqaaj kitoob'jiik reh i QaJaaw Dios. Eh xi chalik chu'nchel i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Judá xi chalik chi tiij chuwach i QaJaaw Dios. 5Eh re' Josafat xupab'aa' riib' chikiwach i aj Judá, chikiwach i aj Jerusaleem kimolom kiib' chupaam i ye'aab' tehlik kox korjik, wilik ruuk' i rupaat i Dios. 6Xub'an rutiij je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios hat QaJaaw re' hat i ki Dios chee qamaam qati't. Re' hat i Dios wilkaat cho pan taxaaj, re' hat tib'anik taaq'anik chikinaah i nimaq tinamit. Awuuk' i hat wilik i kowiil, je' wo' hoq i awajaawriik, eh ma' awach ta neenq'atwik awach. 7QaJaaw Dios re' wo' hat xat eesanik reje i patineel chupaam i ye'aab' wili chikiwach taqe i aatinamiit Israel, xayeew keh chi juneliik i riih rumaam taqe Abraham i xwihik chi awamigo. 8Eh noq wilkeeb' chik ayu' xkiyejaa' jinaj aapaat chi loq'oomb'al aweh, eh je' wili xkiq'or: 9Wila' xchalik jino'q i ti' k'axik chi qanaah chi tojb'al qamahk, q'aq'inik, oon runimaal yab'ilaal, wi'jaleel naa qachaliik ayu' chupaam aapaat, chawach i hat, ruum re' hat naa awihiik chupaam aapaat wili. Eh noq ti' wilkooj naa qapahqaam aweh chi naa kooj atoob'eem, eh re' hat nee wo' qoh ab'iraj, eh neqoh awesaj chupaam, inki taqe. 10Eh yu'naak i hoj k'ahchi' kichalik chi q'aq'inik quuk' i aj Amón, i aj Moab, taqe i wilkeeb' chinaah i yuuq' Seir. Re' taqe i ye'aab' i ma' xawaaj ta chi xi-ik'ik ar taqe i aj Israel noq xi elik cho Egipto, xkikotej la' riij, je' re' noq ma' xsacharik ta kiwach. 11Chawil i qatojb'aal inkaaj kiye'em chi ma' xta xb'aan keh, re' chi naa kooj ruk'uliik kesam chupaam i ye'aab' aye'em qeh i hat re' i wilkooj wii'. 12QaJaaw Dios ¿Mi ma' naa taqe aye'em chutojariik re' i kimahk? Re' hoj ma' xta qansil chi neenqako'leej q'iib' chikiwach taqe i ruk'ihaal soldado xi k'uloq chi rub'anariik qeh. Re' hoj ma' nqareq ta chi riij chib'ih i naaqanam, ruum aj re' k'ahchi' qapahqaam qatoob'jiik aweh, inki taqe. 13Eh chu'nchel i aj Judá pa' alkeeb' i koq chuwach i QaJaaw Dios kuch'ihil i kehk'een, kuch'ihil i kak'uun kixq'uun, kuch'ihil wo' taqe i xti kok' taq. 14Eh ar, naq wilik i Jahaziel rak'uun i Zacarías. Re' Zacarías rak'uun i Benaía, re' i Benaía rak'uun i Jeiel. Re' Jeiel rak'uun i Matanías. Re' Jahaziel re' re' aj Levíta re' ruuk' taqe i riih rumaam Asaf, xokik ruuk' i Santolaj Ruxlab'al i QaJaaw Dios, je' wili xuq'or: 15Chab'iraj i hat reey Josafat, je' wo' taq i hat aj Judá, je' wo' taq i hat aj Jerusaleem, re' QaJaaw Dios je' wili ruq'or taq aweh: Ma' inyoj taq ak'ux matyo'jik taq chikiwach i ruk'ihaal soldado re' re' ruum ma' re' ta taq i hat naa ab'aniik i q'aq'inik, inki. 16Je' re' noq i iqal naa taq awojiik chi kik'ulb'ejiik i wilkeeb' cho pan johtik Sis. Eh ar taqe naa areqem chi chii' i rooq i nim ha' wilik chi k'ulwaach i ye'aab' chiq yuuq' Jeruel. 17Ma' re' ta taq i hat naa ab'aniik i q'aq'inik xanaa taq awihiik ar ma' xta taq i naa a'nam, xanaa taq awilom chi re' i QaJaaw Dios naa ruko'liniik taq aweh i hat aj Judá, taq i hat aj Jerusaleem. Eh ma' rub'an taq kiib' ak'ux, mat yo'jik taq kuum, hiy taq chi kik'ulb'ejiik i iqal ruum re' i QaJaaw Dios naa ruwihiik taq awuuk' cha toob'jiik, inki. 18Eh re' i Josafat xuxuk'aa' riib' chuwach i QaJaaw Dios korehtaal xutz'a'j wach ak'al ruuk' i yejal wach. Eh je' wo' taqe i aj Judá, je' wo' taqe i aj Jerusaleem xki xuk'aa' wo' kiib' i keh chuwach i QaJaaw Dios, eh xkiloq'ej. 19Re' taqe i aj Levíta i re' ruuk' taqe i rak'uun i Coat, re' ruuk' taqe i rak'uun i Coré, xtohq'ik kik'erem kichii' chi loq'oonjiik i Dios, i qaDios i hoj, hoj aj Israel. 20Eh kowahq'eq chi junwaar xi wuktik xkiyejaa' kiib' reh ojik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Tecoa. Noq elik chik inki a'n reje re' reey Josafat xupab'aa' riib' je' wili xuq'or: Chab'iraj taq i hat aj Judá, je' wo' taq i hat aj Jerusaleem. Chayeew taq ak'ux ruuk' i QaJaaw re', eh cha nimaj taq inkiq'or i jalal ruq'oral, chi je' re' nee taq ti elik korik, inki. 21Eh noq xuko'laaj q'orik i Josafat kuuk' i tinamit wilik taqe i aj tz'uyineel xupab'aa' kitiq'aam kiib' ruuk' i kiso' kuxisamaj ruum i QaJaaw, reh chi xiooj chi peet b'eeh chikiwach i tinamit. Eh je' wili i xkitz'uyej: Qat'iosej taq reh i QaJaaw Dios ruum juneliik wilik ketelinik wachiis ruuk', inki taqe. 22Eh noq xkitoq'aa' i tz'uuy loq'oomb'al reh i QaJaaw, re' taqe i aj Amón, i aj Moab, je' wo' taqe xi chalik chinaah i yuuq' Seir, re' taqe i xi chalik chi q'aq'inik kuuk' i aj Judá, chikiwach chik i keh xkitoq'aa' q'aq'inik k'ul xkikansaj kiib' chikiwach, ruum xsacharik kik'ux ruum i QaJaaw Dios. 23Re' taqe i aj Amón, i aj Moab xkitoq'aa' q'aq'inik kuuk' i kichalik chinaah i yuuq' Seir, re' taqe i xi chalik naq chi q'aq'inik kuuk' i aj Judá, eh noq xkuxik kisacham wach taqe i re', re' chik i keh xtohq'ik kikansam kiib' chikiwach. 24Eh noq xi ponik i aj Judá i wilik wii' inajt naah tz'aq cha'jalb'al ink'utinik wii' i ye'aab' chiq yuuq' ar xkilow reje chi ma' k'isiin i kamnaq tuch'ulkeeb' wach ak'al, eh ma' jino'q keh i xkiko'leej kiib'. 25Eh re' reey Josafat ruch'ihil taqe i rutinamiit xiooj chi rumolariik taqe i xkikanaa' kahnoq i aj ixowaal, yohb'aal wach k'ihaal, wilik taqe itz'ihy, wilik taqe i chikop, wilik taqe i xa chib'ih jariik k'ih taq tz'aaq xama' inkikuy ta chik rumolariik ixib' q'iij xkian chumolariik. 26Eh parukaaj q'iij re' taqe i aj Judá xkimol kiib' wach k'ixkaab' Beraca ar xkiloq'ej i QaJaaw Dios, ruum aj re', re' ye'aab' re' re' Beraca i rub'ihnaal xkikoj, eh je' re' i rub'ihnaal xkahnik chi jumpech. 27Chi riij i re', re' reey Josafat xk'amwik cho kib'eeh i aj Judá i aj Jerusaleem noq xi sutinik wo' chik cho Jerusaleem chi suq suq kik'ux ruum re' i QaJaaw Dios xko'linik keh pan kiq'ab' i nixowanik kiwach. 28Eh noq xi ponik Jerusaleem xi okik i koq chupaam i rupaat i Dios k'ahchi' kiq'ojem i kiarpa, i kik'ahaam wach q'ooj, eh k'ahchi' kixulem i kituun. 29Eh chu'nchel i wilkeeb' pantaq nimaq tinamit ma' k'isiin ta xchalik kiyo'jiik chuwach i Dios noq xkib'iraj chi xub'an i peleto kuuk' inixowanik kiwach i aj Israel. 30Re' Josafat nik' najtiil xwihik chi reyil pansuqkiil k'uxliis xwihik ruum re' QaJaaw Dios xye'wik reh pansuqkiil k'uxliis kuuk' i tinamit wilkeeb' chi junsuut i Judá. 31Re' Josafat ho'lahuuj ru ka'winaq haab' i wilik reh noq xokik chi reyil, eh ho'oob' ru ka'winaq haab' xwihik chi reyil Jerusaleem, re' rutuut Azuba i rub'ihnaal, rixq'uun i Silhi. 32Re' Josafat parukorkiil xk'acharik chuwach i QaJaaw Dios, je' wo' rukab' noq xwihik chee Asa i rajaaw. Eh xti xub'an i holohik chuwach i QaJaaw Dios. 33Xa re' la' re' taqe i ye'aab' wilkeeb' chikinaah i yuuq' i kilooqjiik wii' i tiyoox xama' xresaj ta wo' taqe. Re' taqe i tinamit xama' xkisik' ta wo' chu'nchel kik'ux i Dios, re' i ki Dios chee kimaam kati't. 34Eh chu'nchel i xub'an i Josafat noq xutoq'aa' cho reyil, eh ko parukuxiik wach tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i ruhuuj i Jehú rak'uun i Hanani. Eh tz'ihb'amaj wo' rehtaliil chupaam i kihuuj i xi wihik cho chi reyil Israel. 35Eh koq'uun chik re' i Josafat kireey i aj Judá xuk'am riib' panotob'il ruuk' i Ocozías kireey i aj Israel, re' reh ma' holohik ta xb'anik chuwach i QaJaaw Dios. 36Re' i reey Josafat, ruch'ihil i reey Ocozías pankib'al xkiyejaa' i nimaq barco reh chi naa kojiik ar Tarsis. Re' taqe i barco re' re' ar xkiyejaa' Ezión-geber. 37Eh re' i Eliezer jalal ruq'oral i Dios rak'uun i Dodava aj Maresá, xuq'or rib'iral chib'ih i xuk'ul i reey Josafat, je' wili xuq'or: Ruum chi xa a'n jinaj wach ak'ux ruuk' i reey Ocozías, re' QaJaaw Dios naa rusacham kiwach taqe i barco xayejaa', inki. Eh re' taqe i nimaq barco xuyejaa', eh xi xereb'ik wo' hoq ma' xkian ta chik ojik Tarsis.


Copyright
Learn More

will be added

X\