2 CRONICAS 2

1Re' reey Salomón xuyejaa' wach chi naa ruyejaam i rupaat i QaJaaw Dios. Eh chi naa ruyejaam i paat naa rub'anam wii' taaq'anik i reh. 2Je' re' noq re' Salomón xupab'aa' taqe i lajeeb' ru kajwinaq miil chi winaq aj ihq, eh kajwinaq miil chi winaq i sehkan wach ab'aj kikamanik paraxchee'. Eh ixib' miil ruuk' waqiib' siento chi winaq naa kilwiik keh i kamanoom re' re'. 3Eh re' Salomón je' wili i xutaq'aaj ruq'orariik reh i Hiram kireey i aj Tiro: Re' hin i nupahqaaj otob'il aweh chi cha taq'aaj cho k'isinoq weh i chakaltee' je' rukab' i xataq'aaj cho reh David i wajaaw noq xuyejaa' paat xub'an wii' taaq'anik. 4Re' hin okik weh chi ruyejeb'jiik i paat loq'oomb'al reh i WaJaaw i nuDios, jinaj i ye'aab' naa ruwihiik ruloq'il, re' naa qak'atam wii' taqe ink'ohnik laj iq'oom chi yeb'al ruloq'il i Dios. Eh ar naaqaye'em taqe i kaxlanwi'k chi qamayiij chi juneliik, eh naa qak'atam taqe i chikop chi qamayiij pantaq wahq'eq, pantaq xq'eq, pantaq i hi'limb'al q'iij, noq ininq'ijiik i ak' poh, pantaq ninq'iij t'iosb'al ree QaJaaw Dios i hoj okrinaq chub'anariik ayu' Israel. 5Re' rupaat i Dios okik weh chi ruyejeb'jiik xiik' naah nimaal naa nub'anam. Ruum re' QaJaaw Dios xiik' naah nimaal wach chikiwach chu'nchel i tokoom dios. 6¿Mi wilik jino'q i neerub'an ruyejeb'jiik jino'q rupaat i Dios ruum re' Dios ma' xata chupaam jino'q i paat neen wihik? Re' taxaaj xiik' naah nimaal xa re' la' xama' manlojik ta wo' chi ruye'aab'. Eh, ¿Mi wilik wajaawriik i hin chi neenuyejaa' jino'q i rupaat i Dios atoob' ta xa re' neenk'atarik wii' i insensia chuwach ye'b'al ruloq'il? 7Re' hat Hiram chataq'aaj cho weh jino'q i winaq inchol i kamanik ruuk' i oro, ruuk' i plata, ruuk' q'an ch'ihch', ruuk' i xach'ihch'. Eh inchol-oq wo' kamanik ruuk' i holohaq itz'ihy q'eqjutik ru kaqiil, ruuk' i kaq itz'ihy, i rax jutik ruq'eqiil itz'ihy. Re' i re' naa rutoob'iniik keh taqe i kichol kamanik i wilkeeb' Judá, wilkeeb' Jerusaleem. Re' taqe i rusik'im cho wach i David i wajaaw. 8Eh chataq'aaj cho weh i chee' chakaltee', sohchaj, i sándalo, ruum re' hin weht'al chi re' taqe i awaj kamanoom neenkian cho ruyok'ariik ar Líbano. Re' taqe awaj kamanoom i hat, neekito'arik kuum i waj kamanoom i hin. 9Reh chi neenkimol wach nik'-oq k'ihaal i chee'. Ruum re' i rupaat i Dios naa nuyejaam xiik' naah nimaal, eh xiik' naah holwochiil. 10Eh naa nutaq'aam k'uxumb'al keh awaj kamanoom i naa kiyok'wiik reh taqe i chee'. Naa nutaq'aam i lajeeb' roxk'ahl miil kintaal i trigo, eh lajeeb' roxk'ahl miil kintaal i sebada. Naa nutaq'aam i kijib' siento miil ruuk' kajwinaq miil chi nimaq Lemeta i riis uuva, eh je' wo' re' k'ihaal i aseite naa nutaq'aam, inki. 11Eh re' Hiram i kireey i aj Tiro xutaq'aaj cho jilow i ruhuuj i Salomón, je' wili xuq'or cho chupaam: Re' hin i nuq'or chi re' Dios q'e' ruk'ax i rutinamiit ruum aj re' xat rupab'aa' chi reyil chinaah i rutinamiit. 12Neeta naq inye'arik ruloq'il i QaJaaw Dios, i ki Dios i aj Israel, xyej-anik reh i taxaaj ruch'ihil i wach ak'al, ruum xuyeew reh i reey David, jinaj i rak'uun xti wilik runa'ojb'al rutijem riib'. Re' ak'un re' re' naa ruyej-aniik reh i rupaat i Dios, eh naa wo' ruyejaam i paat naa rub'anam wii' i taaq'anik i reh. 13Je' re' noq re' hin naa nutaq'aam aweh jinaj i winaq Hiram-abi i rub'ihnaal xti nchol kamanik chi korik. 14Re' rutuut i winaq re' re', re' ruuk' i riih rumaam Dan, eh re' rajaaw aj ayu' Tiro. Eh tinchol kamanik chi korik ruuk' oro, ruuk' plata, ruuk' q'an ch'ihch', ruuk' xach'ihch', ruuk' ab'aj, ruuk' chee'. Inchol wo' kamanik ruuk' holohik itz'ihy q'eqjutik rukaq'iil, raxlemik. Eh inchol wo' ruyejeb'jiik i xa chib'ih inenawaaj. Re' i re' neentowik keh i kikamanik awuuk' i hat, re' wo' taqe i xi kamanik cho ruuk' i qajaaw David aawajaaw. 15Je' re' noq re' hat wajaaw Salomón cha taq'aaj cho keh awaj kamanoom i trigo, i cabada, i riis uuva, aseite, xaq'or rib'iral. 16Eh re' hoj naa qayok'om i chee' ar Líbano nik' pa' k'ihaal inawaaj, naa qak'amam reje aweh chinaah i ch'aht chee' chinaah i palaw ko ar Jope. Re' chik i hat naa ak'ulwiik reh ar, eh naa ak'amam reje Jerusaleem, inki. 17Eh re' reey Salomón xutaq'aaj kajaljiik taqe tokoom tinamit wilkeeb' Israel rajlaaj taqe je' rukab' xub'an i David i rajaaw. Eh noq xutaq'aaj rajaljiik jinaj siento miil ruuk' oxlaj roxk'ahl miil ruuk' waq'iib' siento xelik chikiwach i tokoom kitinamiit wilkeeb' Israel. 18Eh chi kixilak taqe re' xikan i lajeeb' ru kajwinaq miil chi aj ihq, eh kajwinaq miil taqe i sehkan wach ab'aj, re' naakikamaniik paraxchee'. Eh ixib' miil ruuk' waqiib' siento taqe i naa kilwiik keh i kamanoom re' re', re' chi naa kitaq'aam pankamanik.


Copyright
Learn More

will be added

X\