2 CRONICAS 18

1Re' reey Josafat ma' k'isiin ta xb'ehomb'rik, eh xye'arik ruloq'il, xi kahnik chi xa jinaj kiwach ruuk' i reey Acab, ruum re' rak'uun i Josafat xub'an kaxáro ruuk' i rixq'uun i Acab. 2Eh noq ik'inaq chik kiib' ixib' haab'. Re' reey Josafat xooj Samaria chi rula'jiik i reey Acab. Re' Acab ma' k'isiin i tentzun, i b'ooyax xukansaj, reh chi xuninq'ijeej i ruponiik i Josafat, je' wo' kiponik i ruch'ihil. Re' reey Acab xuq'unej wach i reey Josafat chi naa rojiik chi riij chi q'aq'inik kuuk' i aj Ramot, wilik i Galaad. 3Re' Acab kireey i aj Israel xupahqaaj reh i Josafat kireey i aj Judá chi je' wili: ¿Mi nawaaj chi nee tiooj chi wiij chi q'aq'inik kuuk' i aj Ramot wilkeeb' paruyuq'ul i Galaad? inki. Re' i Josafat je' wili xuq'or: Re' hin wuch'ihil taqe i nu soldado wilkooj awuuk' i hat, je' wo' kuuk' taqe i aa soldado reh chi nee qohooj chi q'aq'inik. 4Xa re' la' peet cha pahqaaj reh i QaJaaw Dios mi nee ruyeew riib', inki. 5Eh re' Acab i kireey i aj Israel kijib' siento i jalal ruq'oral i Dios xumol kiwach, xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Mi nee ruyeew riib' chi nee qohooj chi q'aq'inik kuuk' i aj Ramot wilkeeb' Galaad? inki. Re' keh je' wili i xkiq'or: Neerub'an chi nee taq tiooj chi q'aq'inik ruum re' i QaJaaw Dios naa ruq'asam panaq'ab' i tinamit Ramot, inki. 6Eh re' reey Josafat xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Mi ma' xta chik jino'q ayu' i jalal ruq'oral i Dios reh chi neenqapahqaaj reh? inki. 7Re' i Acab i kireey i aj Israel je' wili xuq'or reh i Josafat: Jinaj chik i jalal ruq'oral i Dios wilik ayu' re' Micaías rak'uun i Imla, neerub'an chi re' reh nee nq'orik qeh chib'ih ruq'or i QaJaaw Dios. Xa re' la' re' hin q'e' inwixow wach ruum ma' juriim ruq'orom rib'iral weh i holohik xa re' i ma' holohik taj i ruq'or rib'iral weh, inki. Re' Josafat je' wili xuq'or: Maa q'or i je' re', inki. 8Chi riij i re', re' i kireey i aj Israel xutaq'aaj reje jinaj i nim wach rukamaj ruuk', je' wili xuq'or reh: Chak'am cho weh chi jumehq'iil i Micaías i rak'uun i Imla, inki. 9Eh re' i Acab kireey i aj Israel, re' i Josafat kireey i aj Judá tzunulkeeb' chupaam i kiye'aab' panookb'al reh i tinamit Samaria, kitiq'aam kiib' ruuk' i kiholohaq so'. Eh wilkeeb' i koq chikiwach chu'nchel i jalal ruq'oral i Dios, eh k'ahchi' kiq'orom chib'ih i naa ruk'ulariik. 10Eh re' Sedequías jalal ruq'oral i Dios rak'uun i Quenaana xuyejaa' ruuk' ch'ihch' taqe i je' ruwii' uk'aa' je' wili xuq'or: Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Ruuk' taqe uk'aa' wili naa taq atoq'om i aj Siria korehtaal taq inasach kiwach, inki. 11Eh chu'nchel i jalal ruq'oral i Dios elik wach i k'ahchi' kiq'orom. Je' wili i xkiq'or reh i reey. Hiy chi q'aq'inik kuuk' i aj Ramot, wilik Galaad, naa aweliik korik ruum re' QaJaaw Dios naa ruq'asam panaq'ab' i tinamit re' re', inki. 12Re' taqareel xooj chuk'amariik i Micaías noq xchalik inki a'n je' wili i xuq'or reh: Re' taqe i jalal ruq'oral i Dios, eliik wach xkiq'or chi re' reey naa reliik korik ruuk' i q'aq'inik. Je' re' noq re' hin i nuq'or aweh i hat chi je' wo' re' i neenaq'or i hat, inki reh. 13Xa re' la' re' Micaías, je' wili xuq'or: Re' hin i nuq'or i korik parub'ihnaal i k'achlik Dios chi xa re' wo' i ruq'orom weh i nuDios naa nuq'orom, inki, xchalik ruuk' i reey. 14Eh xpahqaljik reh ruum i reey chi je' wili: Micaías ¿Mi neerub'an chi nee qohooj chi q'aq'inik kuuk' i aj Ramot wilik Galaad, oon ma' nee ta ruyeew riib'? inki. Re' Micaías je' wili i xuq'or: Neerub'an chi nee taq tiooj chi q'aq'inik ruum naa taq aweliik korik, ruum re' i QaJaaw Dios naa ruq'asaniik taq panaq'ab', inki. 15Re' reey Acab je' wili i xuq'or: ¿Jarpech naa nuq'orom aweh chi noq naa aq'oriik parub'ihnaal i Dios re' i korik naa aq'orom? inki. 16Eh re' Micaías je' wili i xuq'or: Re' hin xwilow taqe i aj Israel chi kitukem kiib' chinaah taqe i yuuq', je' kikab' i tentzun ma' xta cha'jen keh. Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taqe wili ma' xta cha'jen keh neerub'an chi nee kisutinik reje pankipaat chi suq kik'ux, inki. 17Re' Acab i kireey i aj Israel je' wili xuq'or reh i reey Josafat: ¿Mi ma' xnuq'or wo' aweh re' chi re' i winaq wili ma' jank'al ta ruq'or weh i holohik xa re' i yiib' wach i ruq'or weh? inki. 18Eh re' Micaías je' wo' chik wili xuq'or: Chakoj taq rehtaal chib'ih jariik i xuk'uhtaaj chi nuwach i QaJaaw. Re' hin xwilow chi re' QaJaaw tzunlik chupaam i ruye'aab', eh chu'nchel i ánjel pan taxaaj pa'alkeeb' i koq ruuk' wilik i wilkeeb' parusak'aaj, wilik i wilkeeb' parutz'eet. 19Eh re' QaJaaw Dios xupahqaaj chi je' wili: ¿Awach naq i nenooj chukwoq reh i q'orik i Acab kireey i aj Israel reh chi nenooj chi q'aq'inik kuuk' i aj Ramot wilik Galaad reh chi neenkanteesjik cho ar? inki, eh wilik taqe i ánjel tokoom i xkiq'or, eh wilik wo' chik i tokoom inkiq'or. 20Eh jinaj uxlab'al xooj k'oloq ruuk' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' hin neenooj nuchuk reh i q'orik i Acab, inki. Re' QaJaaw Dios xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Nik' wach rub'aan neena a'n? inki. 21Re' uxlab'al je' wili i xuq'or: Re' hin neenukoj i chukuj q'orik pankanima i jalal ruq'oral i Dios kikamanik ruuk' i reey, inki. Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Hiy chachuk i q'orik reh i reey Acab, cha a'n je' rukab' i xaq'or, inki. 22Eh re' i Micaías je' wili i xuq'or reh: Re' QaJaaw Dios xutaq'aaj chaloq jinaj i uxlab'al reh chi naa kikojom i chukuj q'orik pan kichii' taqe i jalal ruq'oral i Dios kikamanik awuuk' reh chi naa ruq'orom chi re' i QaJaaw Dios naa ruye'em chee ti' k'axik cha naah inki. 23Eh re' i Sedequías jalal ruq'oral i Dios rak'uun i Quenaana, xujil i koq riib' ruuk' i Micaías, xuyeew chi q'ab'iis i panaq' wach je' wili i xuq'or reh: ¿Mi xelik wuuk' re' i Santolaj Ruxlab'al i QaJaaw Dios reh chi nee kinooj chi k'utaaj awuuk'? inki. 24Re' i Micaías je' wili i xuq'or: Re' hat kore' naa akojom rehtaal chi korik i nuq'or aweh noq k'ul naa awojiik chi keb'anik awiib' chupaam taqe i paat. 25Eh re' Acab kireey i aj Israel je' wili xuq'or: Chachop taq i Micaías chak'am taq reje chuwach i Amón re' i wilik chi ajaab'esil chinaah i tinamit chak'am wo' taq reje chuwach i Joás, re' i wak'uun. 26Chaq'or taq keh chi re' hin xinq'orik reje chi kikoj pantz'ilom, eh chi xa pajooj ruwa' ruhaa' neen kiyeew, korehtaal chik kinsutinik chee hin chi q'aq'inik chi suq nuk'ux, inki. 27Re' i Micaías jalal ruq'oral i Dios je' wili i xuq'or: Wila' xat sutinik chaloq chi suq ak'ux ma' re' tee Dios xq'orik weh i nuq'or, inki. Eh je' wili i xuq'or keh i tinamit chakoj taq rehtaal i hat chawunchelaal i xnuq'or, inki. 28Eh re' i Acab kireey i aj Israel ruch'ihil i Josafat kireey i aj Judá xiooj wo' Ramot wilik Galaad. 29Re' i kireey i aj Israel, je' wili i xuq'or reh i reey Josafat: Re' hin naa nujalam i nuso' noq naawokiik chi q'aq'inik, re' aso' i hat neenukoj, inki kireey i aj Israel. Eh xujal wo' wach i ruso', eh kikab'cheel xi okik chi q'aq'inik. 30Xa re' la' re' kireey i aj Siria ruq'orom keh i kik'am wik rub'eeh taqe i kareta reh q'aq'inik chi ma' naa ta kianam i q'aq'inik kuuk' i xa soldado, oon ruuk' chik jino'q tokoom chi xa ruuk' wo' hoq i kireey i aj Israel naa kianam i q'aq'inik. 31Eh noq re' taqe ink'amwik kib'eeh taqe i kareta xkilow wach i reey Josafat xkikapaaj chi re' i Acab kireey i aj Israel, xkikotej riij naa naq kianam reh. Eh re' Josafat kow xuk'er chii' chupahqaljiik i rotob'il i Dios xtoob'jik wo' hoq xuq'at pan kib'eeh taqe i ki soldado i aj Siria reh chi ma' xkanteesjik taj. 32Eh noq xkilow chi ma' re' taj i kireey i aj Israel ma' kota chik xkajimaj. 33Xa re' la' jinaj keh i ru soldado i aj Siria xukut reje panteew i ru flecha tz'eht xub'an reh i Acab kireey i aj Israel manlik xokik pank'ulb'al riib' i ruch'ihch' so' i ko'lb'al riib'. Eh re' reey je' wili i xuq'or reh imb'esanik reh i rukareta. Re' hin q'e' ti' xinkireq kimik weh cha sutej reje i kareta kinawesaj reje chupaam i q'aq'inik wili, inki. 34Eh chuwach i jinaj q'iij re' re' kow xkian i q'aq'inik. Re' i kireey i aj Israel pa'lik parukareta xik'ik q'iij chi kik'ulb'ejiik taqe i aj Siria, xa re' la' noq xokik i q'iij xkimik.


Copyright
Learn More

will be added

X\