2 CRONICAS 15

1Re' Azarías rak'uun i Obed xokik i Santolaj Uxlab'al paránima. 2Xchalik rik'ul i reey Asa je' wili i xuq'or reh: Chab'iraj i naa nuq'orom aweh i hat Asa, taq i hat i riih rumaam i Judá, taq i hat riih rumaam Benjamín. Re' QaJaaw Dios neen wihik awuuk' taq i hat, wila' re' taq i hat xat wihik taq ruuk' i reh. Eh wila' xasik' taq i Dios i hat nee taq inareq, wila' xakanaa' taq i hat nee wo' taq tirukanaa' i reh. 3Re' taqe i aj Israel najt xi kahnik chi ma' re' taj i k'achlik Dios xkiloq'ej, eh chi ma' xta k'amal b'eeh aj tiij chi intijinik keh, eh ma' awach ta chik inq'orik keh i k'uhb'aal. 4Xa re' la' noq xchalik i ti' k'axik chikinaah i aj Israel re' re', xtohq'ik wo' chik kinimam i Dios, re' wo' hoq i ki Dios, eh xkisik' wo' chik re' reh xuyeew wo' q'ab' chi xkireq. 5Eh chupaam taqe i q'iij re' re' ma' awach ta naq i nelik inokik xa chi je' wili chupaam taqe i tinamit, ruum ma' k'isiin naq i ti' k'axik chupaam taqe i tinamit. 6Re' taqe i tinamit k'ahchi' naq kikansam kiib' re' ju'jun seht chi tinamit k'ul naq k'ahchi' kisacham kiwach xama' kireq ta naq chi riij inki a'n ruum re' Dios xye'wik chee ma' k'isa ti' k'axik chikinaah. 7Eh re' taq i hat maayoj taq ak'ux cha chop la' taq ak'ux, ruum re' akamaj k'ahchi' taq kaat wilik taq akooch naa ak'ulum chi riij, inki Azarías. 8Eh noq xrib'iraj reey Asa i xuq'or i Azarías rak'uun i Obed jalal ruq'oral i Dios xkowjik ruk'ux, kuxik resam taqe i yiib' kiwach tiyoox wilkeeb' chupaam chu'nchel i ye'aab' Judá, i wilkeeb' pan kiye'aab' i Benjamín. Eh je' wo' taqe i wilkeeb' chupaam i ye'aab' Efraín raxchee' wach re' i xuchop naah. Eh xuyejaa' wo' chik chi korik i ru artaal i QaJaaw Dios wilik reje pantehlik chi riij i rupaat i Dios. 9Chi riij i re' xumol kiwach i riih rumaam i Judá, je' wo' taqe i riih rumaam Benjamín, eh je' wo' hoq i riih rumaam i Efraín. Eh xumol wo' kiwach i riih rumaam Manasés, je' wo' hoq i riih rumaam Simeón wilkeeb' ar ruuk', ruum ma' k'isiin taqe i aj Israel xi q'ahxik reje ruuk' i Asa noq xkilow chi re' i QaJaaw Dios wilik ruuk'. 10Xkimol kiib' Jerusaleem paroox poh reh i ruho'lajuuj haab' rokiik chi reyil Judá i Asa. 11Eh chupaam i q'iij re' re' wuquub' siento i b'ooyax xkiq'asaj chi kimayiij chuwach i QaJaaw Dios, eh wuquub' miil i tentzun, re' ruuk' taqe i xkiq'uch cho panq'aq'inik keh i aj ixowaal. 12Eh kiyejaa' wach chi kunchelaal chi naa kisik'im chu'nchel kik'ux i Dios, re' ki Dios kimaam kati't. 13Eh xkiyejaa' wo' wach chi awach i ma' xusik' i Dios i qaDios i hoj, hoj aj Israel atoob' ta winaq, atoob' ta ixoq, chi nimaq chi kok' taq i ruk'ul chi naa rukimiik. 14Eh xkiq'or i xti korik reh QaJaaw Dios k'erlik kichii' ruum i rusuqkiil kik'ux, xkixulej i tuun xkixulej i ruk'aa' kaprax. 15Chu'nchel i aj Judá xsuuqb'ik kik'ux ruum chu'nchel kik'ux xkiq'or i xti korik. Eh xti xchalik pankik'ux chi xkisik' i QaJaaw Dios, eh re' reh xuyeew wo' q'ab' keh chi xkireq, xukoj taqe pansuqkiil kuuk' i wilkeeb' chi kijunsuut. 16Re' i reey Asa xresaj wo' rajaawriik chi reyil i Maaca i rutuut, ruum xuyejaa' jinaj i tiyoox Asera. Re' Asa xresaj reje i tiyoox re' re' xutoqib'eej, xuk'at chi chii' i ha' Cedrón. 17Atoob' ta re' Asa ma' resaj ta chu'nchel i paat inkiloq'ej wii' i tiyoox chinaah taqe inajt kinaah yuuq'. Re' Asa xk'acharik chi korik wach ruk'ux chuwach i QaJaaw Dios. 18Eh xuyeew wo' chik parupaat i QaJaaw Dios inkamanik ar re' ruuk' taqe xa chib'ih jariik oro, plata korjinaq wii'. Re' taqe i xuq'asaj ree Dios i raJaaw, je' wo' taqe i xuq'asaj i reh. 19Eh ma' xwihik ta q'aq'inik korehtaal xponik ho'lajuuj ru ka'winaq haab' rokiik chi reyil i Asa.


Copyright
Learn More

will be added

X\