2 CRONICAS 11

1Noq xponik i reey Roboam Jerusaleem xumol kiwach i jinaj siento miil ruuk' kajwinaq miil chi soldado re' taqe i riih rumaam i Judá. Eh re' taqe i riih rumaam Benjamín, reh chi naa kojiik q'aq'ineel kuuk' i kuch aj Israel reh naq chi naa wo' chik rukahniik chi reyil chikinaah i aj Israel i Roboam. 2Xa re' la' re' i QaJaaw Dios xuq'oreej chee Semaías i raj kamanoom je' wili i xuq'or reh: 3Re' hat cha q'oreej i Roboam rak'uun i Salomón i wilik chi reyil chikinaah i aj Judá, eh cha q'oreej taqe i riih rumaam i Judá, chu'nchel i aj Israel wilkeeb', je' wo' taqe i wilkeeb' Benjamín. 4Chaq'or keh, chi re' hin i ki Dios kinq'orik reh chi maa kiooj q'aq'ineel kuuk' i kuch aj Israel kisutinoq reje pankipaat. Ruum re' hin je' re' i nuyejaam wach, tiko'q keh, inki Dios. Eh noq xkib'iraj chi je' re' xuq'or i QaJaaw Dios xi sutinik wo' reje pankipaat ma' xiooj ta wo' q'aq'ineel ruuk' i Jeroboam. 5Re' Roboam xwihik ar Jerusaleem k'ih i tinamit xukotej riij chi koraal tz'aq ko'lb'al riib' ar Judá. 6Re' Belén, Etam, Tecoa, 7Bet-sur, Soco, Adulam, 8Gat, Maresá, Zif, 9Adoraim, Laquis, Azeca, 10Zora, Ajalón, Hebrón. Re' taqe i tinamit wili xukotej riij chi tz'aq chupaam i kiyuq'ul i aj Judá, i aj Benjamín. 11Eh xuyejaa' wo' chi korik taqe i paat inkiko'leej wii' kiib', eh xuyeew taqe ar i kajaaw soldado, xuyeew ar taqe i k'uxumb'al iib' re' taqe wi'k, aseite, i riis uuva. 12Eh chupaam taqe i tinamit re' re' xuyeew taqe i pulato ch'ihch', je' wo' taqe i q'as kiju' ch'ihch'. Re' i reey Roboam xuyejaa' taqe chi korik, i tinamit wilkeeb' ar Judá, i aj Benjamín, eh xi kahnik chi ri'sil i rajaawriik. 13Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, eh taqe i aj Levíta wilkeeb' Israel xchalik kimol kiib' ruuk' i reey. 14Re' taqe i aj Levíta xkikanaa' i kiye'aab', je' wo' hoq i chib'ih keh xi chalik Judá, eh Jerusaleem ruum re' reey Jeroboam ruch'ihil taqe i rak'uun x-esanik cho keh chi rub'anariik i rukamaj i QaJaaw Dios. 15Re' i Jeroboam xupab'aa' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kikamanik chikiwach taqe i tiyoox wilkeeb' nah taq yuuq'. Re' inkiloq'ej wii' taqe i ma' tob'laj uxlab'al je' wo' taqe i kok' imas wakax tiyoox. 16Eh re' taqe i kiye'em kik'ux chi looq'jiik i Dios paruyuq'ul i Israel xi chalik Jerusaleem chuq'ahteesjiik i kik'atoj mayiij chuwach i Dios, je' wo' rukab' i xkian i kimaam kati't. 17Eh chuwach i ixib' haab' xkiyeew rukowiil ruk'ux i Roboam rak'uun i Salomón noq wilik chi reyil Judá. Ruum ixib' haab' xub'an i holohik laj na'ojb'al, je' rukab' i xub'an i David, je' rukab' i xub'an Salomón noq xi wihik cho chi reyil. 18Re' Roboam xuk'am chi rehk'een i Mahalat, rixq'uun i Jerimot. Re' i Jerimot rak'uun i David ruuk' i Abigail. Re' i Abigail re' re' rixq'uun i Eliab, re' i rak'uun i Isaí. 19Re' i Roboam ixib' i rak'uun xwihik ruuk' i Mahalat, je' wili kib'ihnaal: Jeús, Semarías, Zaham. 20Chi riij i re' xuk'am chi rehk'een i Maaca, rixq'uun i Absalón, kijib' i rak'uun xwihik ruuk' je' wili i kib'ihnaal: Abías, Atai, Ziza, Selomit. 21Re' Roboam ma' k'isiin ta xuk'ax i Maaca chikiwach taqe i junch'uq chik chi rehk'een i chuwach taqe i xa rixooq. Ruum re' reh waxaqlaj i xti manlik rehk'een xwihik, eh oxk'ahl i xa rixooq, waxiqiib' ru ka'winaq i rak'uun xwihik, eh oxk'ahl i rixq'uun xwihik. 22Re' Roboam re' i Abías i rak'uun xwihik ruuk' i Maaca, xukoj chi k'amal kib'eeh taqe i rak'uun i ju'jun ch'uq, ruum xraaj naq rukojom chi reey i rak'uun re' re'. 23Re' Roboam xwihik runa'ojb'al, ruum xupuhkaaj taqe i rak'uun rixq'uun chupaam i tinamit i wilik koraal tz'aq chikiij i wilkeeb' wii' i riih rumaam i Judá, je' wo' chupaam i kiye'aab' taqe i riih rumaam Benjamín. Eh ma' k'isiin i chib'ih keh xuyeew, eh k'ih i kehk'een xuyeew.


Copyright
Learn More

will be added

X\